Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 9.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 14.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta
0.1.  TA-312  Informatīvais ziņojums "Par Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai izpildes progresu"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-926
TA-93 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-927
TA-94 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-925
TA-115 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-147  Par Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 6.§) "Par Nolīgumu, ar ko izveido pamatu ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrumāfrikas Kopienas partnervalstīm, no otras puses, un Nobeiguma aktu" 4.,5.,6. un 7.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1059
TA-133 
Noteikumu projekts "Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-747
TA-188 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1084
TA-64 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1170
TA-158 
Rīkojuma projekts "Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā un nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1227
TA-197 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 166A, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-206  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa rīkojumā Nr.155 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1162
TA-142 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1001 "Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-2
TA-216 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Aeronavigācijas institūta Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1233
TA-136 
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kalpaka ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1245
TA-126 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Rīgas Stila un modes profesionālajai vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-116  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Siguldas novada pašvaldības īpašumā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1105
TA-2855 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.septembra rīkojumā Nr.698 "Par sliežu ceļa posma Skulte-Aloja-rajona robeža slēgšanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1106
TA-2856 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.septembra rīkojumā Nr.699 "Par sliežu ceļa posma Aloja-Ipiķi-valsts robeža slēgšanu""   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1221
TA-74 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 25.aprīļa rīkojuma Nr.193 "Par civilmilitārās gaisa telpas plānošanas un koordinācijas ekspertu grupu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1219
TA-110 
Rīkojuma projekts "Par Varakļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1154
TA-111 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1176
TA-113 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1195
TA-114 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums-Kuldīga pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-378
TA-198 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1230
TA-193 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.983 "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1071
TA-226 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1191
TA-118 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.277 "Noteikumi par šķīrējtiesu reģistru""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-223  Par Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 28.§) "Likumprojekts "Oficiālās elektroniskās adreses likums"" 11.3.1.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-239
TA-2863 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK un atlikts 
1.29.  TA-208  Par Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 25.§) "Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"" 6.2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-31
TA-218 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-211  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1022
TA-273 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi""  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-236  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-257  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-277  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-278  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-313  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par papildu pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-202  Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieku"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  I.Mogiļnijs  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-259  Rīkojuma projekts "Par Inesi Šteinu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Šteina  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-625
TA-1872 
(atbalstīts MKK) Konceptuāls ziņojums "Par advokātu procesa ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-954
TA-164 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegādi, papildu nepieciešamo personālu esošo struktūrvienību nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, kā arī depo ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu un papildus nepieciešamo finansējumu 2018.gadam un turpmākajiem gadiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-229  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma izstrādi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Ilgaža A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-63
TA-239 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 22.novembra sēdes protokollēmuma (protokols Nr.64 2.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā, atsavināšanu izsolē un jauna tieslietu nozares iestāžu administratīvā centra celtniecību Jēkabpilī"" izpildes gaitu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  R.Kronbergs  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-275  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par veselības reformas pasākumu īstenošanas turpināšanu 2017.gadā"  Veselības ministrija  A.Čakša  I.Januma  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-296  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par ES Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozola P.R.Krieviņa J.Briedis S.Draviņš   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-305  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2017.gada 17.februāra sanāksmei   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Vahere- Abražune  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-307  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 20.februāra sanāksmei  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)  Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  VSS-1201
TA-189 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)  R.Aleksejenko K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-139  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2016 secinājumiem"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Karlsbergs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-279  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  K.Ozoliņš Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-311  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa A.Zitcere D.Veidemane I.Znotiņa  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  2017-59-k,  (iekļauts papildus)    K.Šadurskis (EM)     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu