Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 25.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 20.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 25.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1224
TA-760 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.255 "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir publiskas personas institūcijas īpašums""  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-768  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.marta rīkojumā Nr.168 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi""  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1050
TA-758 
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-289
TA-700 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-703  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvjiem jauktajā komisijā"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-780  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1035
TA-627 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-117
TA-706 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību un apmēru, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos obligātā enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanai un kārtību, kādā tiek izmantoti energoefektivitātes fonda līdzekļi"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2698  (2016.) Par Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4 91.§) "Informatīvais ziņojums "Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojumā ministrijām noteikto uzdevumu izvērtējumu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-736  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.februāra rīkojumā Nr.52 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-123
TA-554 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē"   Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-296
TA-739 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1034 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-697  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.septembra rīkojumā Nr.416 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai depo ēku būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-172
TA-661 
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Daugavas stadiona teritorijai"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-745  Rīkojuma projekts "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-211
TA-685 
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-212
TA-710 
Rīkojuma projekts "Par darbadienas pārcelšanu 2018.gadā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-228  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-489  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1228 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-155
TA-648 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Vārkavas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1046
TA-502 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.366 "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-178
TA-665 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Nacionālajā gatavības plānā naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-769  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.jūnija rīkojumā Nr.310 "Par 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" un 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" plānoto finansējuma apmēru un iznākuma rādītājiem otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-770  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 23.maija rīkojumā Nr.302 "Par plānoto finansējuma apmēru un iznākuma rādītājiem pašvaldībām 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās" ietvaros""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-85
TA-765 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma 16. "Sadarbība" apakšpasākumā 16.1. "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un apakšpasākumā 16.2. "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-763  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-328
TA-793 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-821  (iekļauts papildus) Par Ministra kabineta 2017.gada 14.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 43.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2016.gada 31.decembrim"" 14.punktā dotā uzdevuma aktualitāti  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-822  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-295
TA-803 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-831
TA-2640 
(iekļauts papildus) (2016.) Noteikumu projekts "Ārzemniekam nepieciešamais finanšu līdzekļu apmērs un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-838  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumā Nr.254 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-738  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par Kārli Krēsliņu"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa K.Krēsliņš  Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  TA-792  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-749  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""   Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  I.Bindemane H.Buļs I.Olafsone A.Lapiņš H.Danusēvičs  Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  TA-750  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  I.Bindemane H.Buļs I.Olafsone A.Lapiņš H.Danusēvičs  Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  VSS-90
TA-622 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Energoefektivitātes pienākumu shēmas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)  Dz.Kauliņš J.Patmalnieks  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-717  Informatīvais ziņojums "Par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu"  Labklājības ministrija  J.Reirs  I.Dundure B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-618  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu un valsts pārvaldes institūciju sadarbības teritoriju izveidi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK un atlikts 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-609  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai (par patvēruma politikas izvērtēšanu)  LR Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-841  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo sanāksmi 2017.gada 28.aprīlī"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  M.Engelbrehta R.Zālīte   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-740  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Dementjeva  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-817  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-842  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par 2017.gada 27.aprīļa ārkārtas Vispārējo lietu padomē un 29.aprīļa ārkārtas Eiropadomē izskatāmo jautājumu - Eiropadomes vadlīnijas sarunām ar Apvienoto Karalisti par tās izstāšanos no Eiropas Savienības"   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  I.Skujiņa K.Našeniece R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu