Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 6.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 2.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 6.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
1.1.    Eiropas Semestris - Eiropas Komisijas rekomendācijas Latvijai    M.Kučinskis  M.Bergmann I.Šteinbuka K.Našeniece E.Čikute L.Kļaviņa   

Izskatīts MK sēdē

II. Ministru kabineta lieta (I)
II. Ministru kabineta lieta (I)
Iebildumu nav
2.1.  TA-1170  Saeimas lēmumprojekts "Par Jēkaba Straumes iecelšanu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  J.Straume  Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
3.1.  TA-1004  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.septembra rīkojumā Nr.674 "Par operacionālās programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" projektu""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1005  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta rīkojumā Nr.625 "Par operacionālās programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" projektu""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1006  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.septembra rīkojumā Nr.691 "Par operacionālās programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" projektu""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
IV. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
4.1.  VSS-1228
TA-851 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-405
TA-936 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.837 "Par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām""  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-202
TA-844 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 22.maija rīkojumā Nr.187 "Par valsts nekustamā īpašuma objektu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā""  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-343
TA-982 
Rīkojuma projekts "Par Ķeguma novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Vērīši" Rembates pagastā, Ķeguma novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-203
TA-845 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Vasarnīcu ielā 90, Ventspilī, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1008  Rīkojuma projekts "Par Rīgas konferencei un citu pasākumu organizēšanai piešķirtā finansējuma izmantošanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  VSS-183
TA-999 
Rīkojuma projekts "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1114  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Moldovas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
4.9.  VSS-1062
TA-937 
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Aizputes novada Lažas pagastā un Kuldīgas novada Gudenieku pagastā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
4.10.  VSS-1089
TA-825 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
4.11.  VSS-192
TA-836 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
4.12.  VSS-46
TA-876 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
4.13.  VSS-301
TA-900 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
4.14.  VSS-227
TA-862 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Zaļās Zemes ielā 12, Skrīveros, Skrīveru novadā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
4.15.  VSS-276
TA-899 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Noviki", Briģu pagastā, Ludzas novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
4.16.  VSS-337
TA-977 
Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienības Flotes ielā 2, Rīgā, daļas nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
4.17.  VSS-226
TA-855 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
4.18.  VSS-128
TA-877 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
4.19.  TA-733  Par Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.43 4.§) "Par Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 1.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
4.20.  VSS-332
TA-956 
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.21.  VSS-967
TA-906 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.496 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.22.  VSS-294
TA-1080 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.23.  VSS-346
TA-942 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pētera Lodziņa ielā 12, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, nodošanu Neretas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.24.  TA-987  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas un bāzes izdevumu pārdali"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.25.  TA-1082  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.26.  VSS-222
TA-1089 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
4.27.  TA-1072  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
4.28.  VSS-325
TA-929 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
4.29.  TA-1031  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas Republikas simtgades rīcības komiteju""  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
4.30.  TA-1030  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.septembra rīkojumā Nr.504 "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi""  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
4.31.  TA-1100  Noteikumu projekts "Noteikumi par vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
4.32.  TA-1096  Rīkojuma projekts "Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu aizbildnei Ēsterei Zemītei par aizbildnībā esoša nepilngadīgā Gambijas pilsoņa Abdula Gudusa Jallova (Abdul Gudus Jallow) uzturēšanu"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
4.33.  VSS-74
TA-873 
Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.34.  VSS-424
TA-1054 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.69 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.35.  VSS-1174
TA-948 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumos Nr.173 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.1.pasākuma "Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.36.  VSS-441
TA-1123 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.37.  VSS-442
TA-1128 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.38.  VSS-362
TA-974 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.39.  VSS-391
TA-975 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.40.  VSS-361
TA-978 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.41.  VSS-318
TA-976 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.42.  VSS-244
TA-931 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts himnu""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.43.  VSS-413
TA-1033 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.227 "Zvērināta advokāta eksāmena kārtība""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.44.  VSS-414
TA-1034 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.609 "Noteikumi par advokāta eksāmena maksu""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.45.  TA-1087  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1525 "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.46.  TA-1088  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija noteikumos Nr.277 "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.47.  VSS-856
TA-940 
Noteikumu projekts "Latvijas Dabas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.48.  VSS-255
TA-985 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.49.  VSS-254
TA-986 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.50.  VSS-416
TA-922 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 3.marta noteikumos Nr.116 "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.51.  VSS-418
TA-997 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1165 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija)""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.52.  VSS-1008
TA-904 
Noteikumu projekts "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.53.  VSS-330
TA-1051 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.54.  VSS-176
TA-903 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.55.  TA-1160  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
4.56.  TA-1129  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.57.  TA-1164  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.58.  TA-1187  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Protokolu, ar ko groza Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
V. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
5.1.  VSS-967
TA-866 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""  Labklājības ministrija  J.Reirs  A.Mazitāne I.Rudzīte I.Vārava  Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-1042  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Ošenieks T.Vectirāns K.Godiņš I.Brice T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1167  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  M.Valdmane I.Bindemane J.Salmiņa K.Grauss D.Pelēkā E.Valantis O.Geitus-Eitvina B.Fromane A.Paegle A.Ugaine  Izskatīts MK sēdē 
VI. Informācija
6.1.  TA-1140  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts kapitālsabiedrību darījumu, saistību un iepirkumu plānošanas un saskaņošanas kārtību un priekšlikumiem tās iespējamai pilnveidošanai"  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis  V.Vesperis A.Grafs A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-1223
TA-795 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Privatizācijas aģentūra" un tās vispārējo stratēģisko mērķi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Lore V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1052  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Valsts darba inspekcijas plānotajiem pasākumiem projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/011 "Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana" izveidoto elektronisko pakalpojumu lietošanas uzlabošanai"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-1229
TA-1063 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par tiešās valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Tiesu namu aģentūra""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  S.Sausiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1085  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra sēdes protokola Nr.65 39.§ 2.3.apakšpunktā minētā termiņa pagarināšanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1172  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas atbildīgo ministru neformālo sanāksmi 8.-9.jūnijā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1188  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 12.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1157  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu nodrošināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  P.Markēvičs A.Lubāns I.Vagele  Izskatīts MK un atlikts 
VII. Ministru kabineta lieta
7.1.  TA-865  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Juridiskai komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Saeimas kārtības rullī")  LR Saeimas Juridiskā komisija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-835  (jautājuma izskatīšana atlikta) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par vienlīdzības principu izdienas pensiju piešķiršanā)  LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  J.Reirs    Izskatīts MK un atlikts 
7.3.  TA-1060  Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu)  LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija  J.Dūklavs  J.Rozītis L.Eņģele A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2173  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (jautājums tiks skatīts slēgtā daļā Zaļajā zālē) (iekļauts papildus) (2016.) Informatīvais ziņojums "Par tiesvedības gaitu administratīvajā lietā Nr.A420301716"  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-1189  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2017.gada 8.-9.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Šimiņa-Neverovska Z.Kanberga  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1191  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 8.-9.jūnija sanāksmē iekļautajos iekšlietu jomas jautājumos  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1194  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2017.gada 8.-9.jūnija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē izskatāmajos jautājumos  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-503  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 49.§) 5.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Muciņš A.Pildegovičs K.Līce I.Pētersone-Godmane  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  2017-59-s (2015.),    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu