Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 18.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  13.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 18.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-518
TA-1348 
Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1407  Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Vispārējo pamatdokumentu par laika posmu no 2002.gada līdz 2016.gadam"   Ārlietu ministrija  U.Augulis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-115
TA-1328 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1410  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.748 "Par Koncepciju par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem""  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-482
TA-1366 
Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-540
TA-1395 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra noteikumos Nr.759 "Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-537
TA-1341 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 2A, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-480
TA-1342 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1400  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-510
TA-1419 
Likumprojekts "Par likuma "Par Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības akadēmijas Satversmi" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-484
TA-1355 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūras jomā"   Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-938  (atbalstīts MKK) Par Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 68.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-79
TA-989 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-2046
TA-2941 
(atbalstīts MKK) (2014.) Noteikumu projekts "Ārstniecības iestādes izziņas izsniegšanas un samaksas kārtība aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-551
TA-1394 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-524
TA-1396 
Noteikumu projekts "Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība"  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-579
TA-1397 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-552
TA-1357 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.13 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-752
TA-1330 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-581
TA-1349 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1484  Par Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 34.§) "Noteikumu projekts "Prasības uztura bagātinātājiem"" 3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1516  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 28.marta rīkojumā Nr.141 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošanas grafiku""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1507  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00. "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1509  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00. "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1514  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1545  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par papildu pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai"  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Informācija
2.1.  TA-1414  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas vēstniecības Apvienotajos Arābu Emirātos paplašināšanu un iekārtošanu"   Ārlietu ministrija  U.Augulis (ĀM)  A.Vanaga M.Popkovs I.Skutāne M.Līdaks   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-500
TA-1381 
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par personas apliecību plašākas izmantošanas iespējām"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  U.Apsītis  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-625
TA-1454 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs (KM)    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1361  Informatīvais ziņojums "Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam starpposma izvērtējums"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Ošenieks I.Rozenšteine K.Godiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1405  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Maksātnespējas administrācijas attīstību"   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Šteina M.Jaksona I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1440  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) pieprasīt plānoto energoefektivitātes paaugstināšanas projektu sagatavošanas izdevumu priekšfinansēšanu no 74.resora 80.00.00 programmas"   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-180
TA-886 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par atskurbināšanas pasākumiem pašvaldībās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1524  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības darba, sociālo lietu, ģimenes un dzimumu līdztiesības ministru 2017.gada 19.-20.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1532  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2017.gada 20.-21.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1535  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecības) 2017.gada 25.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-1533  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Prezidijam (par piedāvātajiem Saeimas autobāzes pakalpojumiem)  Ministru prezidents  M.Kučinskis  B.Medvecka  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-1506  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus Vispārējās tiesas lietā T-883/16 Polija/Komisija  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  G.Bambāne M.Popkovs  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1529  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 30.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0267  Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)  M.Popkovs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1178  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par amatpersonu apziņošanas tehnisko resursu modernizāciju"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  K.Eklons M.Popkovs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1009  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 30.septembra sprieduma lietā Nr.A420602312 izpildei nepieciešamo rīcību"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina I.Spure T.Trubača M.Popkovs  Izskatīts MK un atlikts 
5.3.  TA-1041  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (2012.) Vēstules projekts Rīgas apgabaltiesai civillietā Nr.C04233510   Rīgas apgabaltiesa  K.Gerhards  O.Paipala M.Popkovs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-1385  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par tehnisko līdzekļu piešķiršanu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Karlsbergs  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1351  Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis     
6.3.  TA-1283  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs (KM)    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1504  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Air Baltic stratēģiskā investora piesaistes procesu un biznesa plāna izpildi un atjauninājumiem"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  K.Ozoliņš M.Gauss V.Jakovļevs B.Djelic J.Videau L.Balga   Izskatīts MK sēdē 
6.5.  2017-239-k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Schmidt pret Latviju"    U.Augulis (ĀM)  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu