Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 26.septembra sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.11.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  21.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 26.septembrī
plkst. 11:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-636
TA-1930 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-681
TA-1936 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumos Nr.695 "Elektroniskās identifikācijas uzraudzības komitejas nolikums""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-100
TA-1909 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.542 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus un veic to uzskaiti""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-99
TA-1908 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr.706 "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-612
TA-1767 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-769
TA-1856 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-744
TA-1806 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vasarnīcu ielā 90, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-761
TA-1836 
Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2008  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-871
TA-2017 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-766
TA-1840 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-805
TA-1919 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-808
TA-1914 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Saulstaru ielā 4A, Ogrē, Ogres novadā nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-806
TA-1910 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1098
TA-1587 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-816
TA-1948 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2004  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1988  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 13.septembra noteikumos Nr.399 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1977  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.marta rīkojumā Nr.169 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-363
TA-1871 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Kuldīgas novadā nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-794
TA-1846 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-521
TA-1502 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-711
TA-1848 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-832
TA-1863 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-608
TA-1963 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-607
TA-1964 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-606
TA-2001 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-649
TA-2040 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2077  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2045  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 26.0.versija–Vienotā datu telpa)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2065  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 30.0 versija–Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-2090  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2017.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-891
TA-2110 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.549 "Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes nolikums""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1962  Rīkojuma projekts "Par Egilu Levitu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  E.Levits I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-504
TA-1842 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  S.Siliņa N.Grinbergs O.Geitus- Eitvina E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2023  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Veselības aprūpes finansēšanas likums"  Veselības ministrija  A.Čakša  P.Apinis L.Meņģelsone  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1834  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par galvojamo projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2018.gadam""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Pone L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-866
TA-2073 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Gruzijai" un rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Gruzijai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2086  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Gruzijai un Moldovas Republikai" un rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Gruzijai un Moldovas Republikai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  TA-2024  Konceptuāls ziņojums "Par situāciju antidopinga jomā Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām"  Veselības ministrija  A.Čakša  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1601  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par finansējumu autoceļiem)   LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  U.Augulis  T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
6.1.  TA-2007  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa I.Lukšo I.Peipiņa M.Valdmane  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2025  Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme D.Gulbe LJevčuka M.Valdmane I.Peipiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-870
TA-2035 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa M.Valdmane I.Runča K.Voiniča I.Peipiņa S.Šķiltere  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-300
TA-2027 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Peipiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2018  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina I.Peipiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1798  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  S.Zvidriņa I.Peipiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1975  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina I.Peipiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2085  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Apsīte I.Eglītis R.Šņuka J.Miķelsons J.Stepiņš I.Peipiņa T.Meisītis  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2063  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Veselības ministrija  A.Čakša  I.Peipiņa  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2068  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par atbalsta iespējām teritoriju attīstībai pēc 2020.gada"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Bremšmits  Izskatīts MK un atlikts 
7.2.  TA-2102  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Tallinas Digitālo samitu 2017.gada 29.septembrī"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece M.Klīve   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  VSS-428
TA-1983 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  VSS-790
TA-1973 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1921  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvijas balzams" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms I.Geidāns R.Razums J.Stuģe  Izskatīts MK un atlikts 
8.4.  TA-2028  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2018.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpumu procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2017.gada 31.augustam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-2039  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss L.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2017-328-k,  (iekļauts papildus)     A.Ašeradens     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu