Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 27.februāra sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.11.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  22.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 27.februārī
plkst. 11:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1020
TA-174 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzintarskujas" Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1021
TA-178 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Gāršnieki" Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1222
TA-290 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mētras A" Mārupes novadā pirkšanu Zemessardzes bataljona bāzes attīstībai un paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1132
TA-172 
Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Apguldes skola" Naudītes pagastā, Dobeles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1251
TA-234 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.64 "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1090
TA-232 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-302  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1235
TA-238 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1129
TA-243 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1102
TA-165 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-42
TA-293 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.527 "Noteikumi par administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu paraugiem un to izgatavošanas un izmantošanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1274
TA-197 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1123
TA-191 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-215  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei""   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-304  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.322 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumi""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1317
TA-289 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.352 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1318
TA-251 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-266  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.463 "Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1321
TA-271 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-956
TA-2543 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1299
TA-283 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""  Veselības ministrija  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1298
TA-216 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā""  Veselības ministrija  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-221  Par Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 29.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1023
TA-264 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK un atlikts 
1.25.  VSS-1227
TA-265 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.752 "Prasības lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-267  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1143
TA-245 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1312
TA-246 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-343  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-40
TA-342 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-333  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-355  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16.pasākuma "Sadarbība" 16.1.apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2.apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-321  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  Veselības ministrija  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-359  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Mariannu Dreju"  Labklājības ministrija  J.Reirs  I.Alliks M.Dreja  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-358  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ģenerālprokuratūra  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-346  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" pārveidi par valsts aģentūru "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Z.Liepiņa I.Apsīte E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1109
TA-291 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" nolikums"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Z.Liepiņa I.Apsīte E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-356  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2018.gada budžeta apstiprināšanu""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Z.Liepiņa I.Apsīte E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1254
TA-341 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Z.Liepiņa I.Apsīte E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1256
TA-284 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Z.Liepiņa I.Apsīte E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-362  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumi dienas stacionārā"  Veselības ministrija  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1275
TA-193 
Plāna projekts "Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018.–2020.gadam"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-295  Informatīvais ziņojums "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2016.gadu" un rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2016.gadu"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  Dz.Gasūne J.Bokta E.Bērziņa A.Lukašinskis  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-285  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Kaļāne L.Matveja  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-307  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par 2017.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-621
TA-301 
Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitorings"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa D.Stepanovs J.Paiders  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-259  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākumu pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas rezultātu analīze un priekšlikumi turpmāko atlases kārtu saturiskiem un procedurāliem uzlabojumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  S.Šmīdlere  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-261  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1.pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-360  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kultūras ministru neformālo 2018.gada 27.-28.februāra sanāksmi  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Pauloviča S.Apala   Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-384  (iekļauts papildus) Par obligātās iepirkumu komponentes (OIK) reformas rezultātā izstrādātajiem risinājumiem sezonālai uzņēmējdarbībai un mājsaimniecībām, kā arī OIK izmaksu mazināšanai  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  G.Vilnītis R.Irklis A.Akermanis   Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-381  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2018.gada 5.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-196  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911 galaziņojumā ietvertās informācijas izvērtēšanu  LR Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-226  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par pilotprojekta mājokļa nodrošināšanai ģimenēm, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, turpināšanu"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-363  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes (aizsardzības ministru) 2018.gada 6.marta sanāksmi  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-624  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2017.) Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420180517  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu