Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 6.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 1.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 6.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1050
TA-104 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-105  Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-106  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-107  Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-108  Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-110  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1207
TA-227 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1156
TA-314 
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma J.Tiņanova ielā 86, Rēzeknē, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-31
TA-218 
Noteikumu projekts "Vadības koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1178
TA-219 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2018.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-354  Par Ministru kabineta 2017.gada 23.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 11.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"" 2.2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1278
TA-248 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1015
TA-1 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1112
TA-298 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1071
TA-2770 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1177
TA-2896 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-41
TA-323 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1139
TA-331 
Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1138
TA-334 
Rīkojuma projekts "Par Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1259
TA-353 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-327  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1268
TA-220 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""  Veselības ministrija  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK un atlikts 
1.23.  VSS-73
TA-311 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""  Veselības ministrija  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-757
TA-320 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-313  Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gada rezultātiem un priekšlikumiem par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.28.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Veselības ministrija  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1023
TA-264 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1239
TA-335 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-44
TA-336 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.decembra rīkojumā Nr.632 "Par valsts nekustamā īpašuma Voleru ielā 2, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas Hidroekoloģijas institūtam un izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-338  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1295
TA-337 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā, atsavināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-25
TA-344 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1314
TA-297 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā institūta - atvasinātas publiskas personas - "Dārzkopības institūts" nolikuma apstiprināšanu"  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-402  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020.un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas grafiku"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-1153
TA-332 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  K.Godiņš T.Vectirāns Z.Plone M.Vaics S.Mince A.Novikova M.Prikulis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-57
TA-408 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili noteikumi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns K.Godiņš I.Ošenieks J.Račko Z.Plone M.Vaics S.Mince J.Salmiņa I.Runča A.Libenzons A.Novikova M.Prikulis  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1154
TA-409 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns K.Godiņš Z.Plone M.Vaics S.Mince J.Salmiņa I.Runča A.Libenzons A.Novikova M.Prikulis  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1310
TA-410 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāja reģistrācijas noteikumi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns K.Godiņš Z.Plone M.Vaics S.Mince A.Novikova M.Prikulis  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-411  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.732 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns K.Godiņš Z.Plone M.Vaics S.Mince J.Salmiņa I.Runča A.Libenzons A.Novikova M.Prikulis  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-414  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)  A.Ozols L.Āboliņa  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1080
TA-299 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Personas datu apstrādes likums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina D.Kiopa L.Batalauska  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-369  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  E.Šķibele  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-370  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  E.Šķibele  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-371  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  E.Šķibele  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-368  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par daudzgadīgu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts budžeta iestādēs laikposmā no 2019. līdz 2022.gadam"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  H.Beitelis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-440  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2018.gada 12.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-212  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai (par termiņu, kādā personām jāsniedz informācija par dzīvesvietas adresi ārvalstīs)  LR Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-186  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par papildu finansējumu Administratīvajai apgabaltiesai jauno funkciju nodrošināšanai)  LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-399  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesas lietā C-648/17 Balcia Insurance   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-434  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 8.-9.marta sanāksmei   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-436  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 8.-9.marta sanāksmei   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  VSS-1210
TA-328 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-418  Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-439  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu pasākumiem finanšu sektora noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas atbilstības līmeņa nodrošināšanai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa A.Zitcere   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu