Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 20.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta,
veselības ministra pienākumu izpildītāja vietā -

finanšu  ministre Dana Reizniece-Ozola

Rīgā, 2018.gada  15.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 20.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  TA-401  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2018.gada 13.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.15 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017.gada 31.decembrim un 2018.gada februāra ikmēneša operatīvā informācija""  Finanšu ministrija  K.Šadurskis (KM)  Z.Saulīte  Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-842
TA-1907 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-900
TA-461 
Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-79
TA-372 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai""  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-983
TA-139 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1302
TA-391 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-72
TA-428 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-71
TA-422 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-95
TA-427 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija rīkojumā Nr.375 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-367  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 8.maija rīkojumā Nr.222 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-7
TA-431 
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1206
TA-11 
Noteikumu projekts "Samaksas noteikumi valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-907
TA-378 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.157 "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-458  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-455  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-456  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1263
TA-476 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts akadēmiskais koris "Latvija"" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  K.Šadurskis (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-124
TA-477 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  K.Šadurskis (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-661
TA-4 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Invaliditātes likumā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1218
TA-180 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-692
TA-324 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-159
TA-467 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra noteikumos Nr.51 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1250
TA-345 
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-97
TA-514 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-1134
TA-2814 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par 1991.gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu, to izsniegšanas un reģistrācijas kārtību"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-697
TA-169 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-171  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Paziņošanas likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1300
TA-423 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2018.gadam"  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (ĀM)  R.Trokša  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
4.1.  TA-473  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Saskaņā ar Imigrācijas likuma nosacījumiem ārzemnieku veikto maksājumu administrēšanas izmaksas un to efektivitātes izvērtējums"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Jaunzeme L.Tumaņana   Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-543  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 25.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2176  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)  A.Ozola   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-548  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2018.gada 22.-23.marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (ĀM)  K.Našeniece M.Klīve R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-525  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2019., 2020. un 2021.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme I.Šņucins L.Kļaviņa A.Eberhards J.Platais T.Trubača N.Sakss I.Vasaraudze I.Komisare D.Gulbe J.Šints I.Vilks D.Ķezbere U.Lielpēters  Izskatīts MK un atlikts 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2018-TA-5k,  Rīkojuma projekts "Par kritiskās infrastruktūras kopumu"    R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē

7.2.  TA-547  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2018.gada 23.marta Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (ĀM)  K.Našeniece R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu