Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 5.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 10.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-182
TA-545 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 29.septembra rīkojumā Nr.473 "Par 1979.gada Starptautisko konvenciju par meklēšanu un glābšanu uz jūras (SAR1979)""  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1199
TA-507 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi""   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-506  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-508  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-114
TA-478 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par diplomātisko pasi""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-596  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-166
TA-510 
Likumprojekts "Par likuma "Par Kontrabandas un viltojumu apkarošanas līgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas noslēgts 2004. gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās" un likuma "Līgums par grozījumiem Kontrabandas un viltojumu apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu līgumā, kas noslēgts 2004. gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1
TA-447 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-37
TA-583 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-572  Instrukcijas projekts "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1126
TA-460 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-397  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Valsts augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plāna sagatavošanas un valsts augstskolas bez atlīdzības nodotā valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-593  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1319
TA-586 
Noteikumu projekts "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1098
TA-168 
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu"  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1100
TA-164 
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu"  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1099
TA-166 
Likumprojekts "Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju"  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-17
TA-485 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem""  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-19
TA-488 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu""  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-18
TA-489 
Likumprojekts "Par likuma "Par 2008.gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-198
TA-553 
Likumprojekts "Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-108
TA-549 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.augusta rīkojumā Nr.409 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2018.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1054
TA-433 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-187
TA-542 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-1248
TA-512 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.269 "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-158
TA-569 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu medībās"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK un atlikts 
2.26.  VSS-126
TA-648 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-659  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizējo sociālo pabalstu piešķiršanu sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-546  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  A.Akermanis J.Endziņš K.Osis A.Apaņuks L.Dreijalte Z.Līde J.Hermanis J.Irbe A.Kārkliņš E.Romanovskis   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-558  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  A.Akermanis J.Endziņš K.Osis A.Apaņuks L.Dreijalte Z.Līde J.Hermanis J.Irbe A.Kārkliņš E.Romanovskis   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-584  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola  A.Eberhards D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-661  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2018.gada 17.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-673  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2018.gada 17.-18.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-417  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas biežumu un par iespējamām izmaiņām ūdens patēriņa skaitītāju regulējumā)  LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  A.Ašeradens  I.Apsīte V.Lipskis A.Skudra I.Blaua   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-312  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2018-06-0103  Satversmes tiesa  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-525  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2019., 2020. un 2021.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji, J.Plūme I.Šņucins L.Kļaviņa A.Eberhards J.Platais T.Trubača N.Sakss I.Vasaraudze I.Komisare D.Gulbe J.Šints G.Trupovnieks K.Bāra E.Gusāre L.Ozoliņa I.Bērziņa M.Kosareva E.Palma- Jansone E.Turka  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-670  (iekļauts papildus) Latvijas Stabilitātes programma 2018.-2021.gadam  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks I.Vasaraudze I.Šņucins K.Bāra Č.Gržibovskis   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-667  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Progresa ziņojums "Latvijas nacionālā reformu programma "Eiropa 2020" stratēģijas īstenošanai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Salmiņš Č.Gržibovskis  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-672  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu sanāksmi 12.aprīlī"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-680  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 16.aprīļa sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-457  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par 2017.gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
9.2.  2018-TA-2s,  Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2017.gadā"    Dz.Rasnačs  J.Maizītis   
9.3.  TA-614  Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere P.Putniņš L.Kļaviņa B.Bāne  Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-686  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus uz pieteikumu par paātrināto tiesvedību, kas iesniegts Eiropas Savienības Tiesas lietā C-238/18 ECB/Latvija   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
9.5.  TA-683  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 16.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Veiķeniece R.Zālīte  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu