Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 66

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 66

2006.gada 12.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš
Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


 O.Kastēns

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Maizītis

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta lieta

Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

 

1.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums
Meža likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3432 ____________________________________

(O.Spurdziņš, M.Roze, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto
1. un 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
2.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Valsts meža
dienesta likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3434 ____________________________________

(O.Spurdziņš, M.Roze, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
3.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3435 ____________________________________

(O.Spurdziņš, R.Vējonis, S.Āmare-Pilka, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides ministrijas parlamentārais sekretārs atsauks apkopoto 1.priekšlikumu.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
4.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Fizisko personu
datu aizsardzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3436 ____________________________________

(O.Spurdziņš, G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto
1. un 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
5.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju
par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3437 ____________________________________

(O.Spurdziņš, G.Bērziņš (tieslietu ministrs), E.Ektermane, R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Vides ministrijai izveidot darba grupu likumprojekta "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" izstrādāšanai, lai precizētu zemes maiņas tiesisko regulējumu. Darba grupā iekļaut Tieslietu ministrijas, Valsts zemes dienesta, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Zemkopības ministrijas pārstāvjus. Vides ministram līdz 2007.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos".
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
6.§
Priekšlikumi likumprojekta "Par elektroenerģijas nodokli"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3438 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3. un 4.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
7.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu
un finanšu vadību" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3439 ____________________________________

(O.Spurdziņš, J.Šints, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 8., 9., 10. un 12.priekšlikumu, kā arī izvirzīt 4., 5., 6., 11., 13. un 14.priekšlikumam alternatīvus priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Finanšu ministrijai noformēt alternatīvos priekšlikumus un iesniegt tos Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
8.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Sēklu aprites likumā"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3440 ____________________________________

(O.Spurdziņš, M.Roze, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
9.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3441 ____________________________________

(O.Spurdziņš, M.Roze, J.Golubevs, U.Lakševics, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
10.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās
un speciālajās ekonomiskajās zonās"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3442 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
11.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Izglītības likumā"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3443 ____________________________________

(O.Spurdziņš, B.Rivža, I.Ošiņa, M.Gruškevics, A.Kalvītis)

1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
12.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu
nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3445 ____________________________________

(O.Spurdziņš, R.Vējonis, R.Vesere, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 5., 7., 8. un 9.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
13.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem
un nodevām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3446 ____________________________________

(O.Spurdziņš, G.Bērziņš (tieslietu ministrs), D.Robežniece,  A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
14.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3447 ____________________________________

(O.Spurdziņš, D.Robežniece, M.Roze, A.Kalvītis)

1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Finanšu ministrijai noformulēt jaunu priekšlikumu attiecībā uz likuma 7.pantu, kā arī attiecībā uz vienādu nosacījumu piemērošanu nevalstiskām organizācijām un iesniegt tos Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
15.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3448 ____________________________________

(O.Spurdziņš, M.Jurušs, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un izvirzīt 2.priekšlikumam alternatīvu priekšlikumu.
2. Finanšu ministrijai noformēt alternatīvo priekšlikumu un iesniegt to Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
16.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā
"Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3449 ____________________________________

(O.Spurdziņš, D.Robežniece, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
17.§
Priekšlikumi likumprojekta "Par valsts budžetu 2007.gadam"
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3480, TA-3451 ____________________________________

(O.Spurdziņš, H.Demakova, A.Slakteris, G.Veismane, M.Roze, I.Godmanis, I.Pētersone, G.Bērziņš (veselības ministrs), R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas apkopotos ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtos priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2007.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, izņemot 8.priekšlikumu.

2. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 15.priekšlikumu par likumprojekta tekstu un 38.priekšlikumu.
3. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 13. un 14.priekšlikumu par likumprojekta tekstu.
4. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 8., 9., 10., 11. un 12.priekšlikuma par likumprojekta tekstu vietā atbalstīt Finanšu ministrijas sagatavotos alternatīvos priekšlikumus.
5. Ņemot vērā iekšlietu ministra sniegto informāciju, atbalstīt priekšlikumu samazināt finansējumu budžeta apakšprogrammai "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" par 500 tūkst. latu un novirzīt šo summu Iekšlietu ministrijai Šengenas informācijas sistēmas vajadzībām. Jautājumu par pārējās informatīvajā ziņojumā minētās Šengenas informācijas sistēmas vajadzībām nepieciešamās summas piešķiršanu atzīt par prioritāru valsts budžeta 2007.gadam grozījumu sagatavošanas procesā.
6. Atbalstīt priekšlikumu palielināt finansējumu Vides ministrijai par 14,9 tūkst. latu atalgojuma izmaksai, attiecīgi samazinot finansējumu budžeta apakšprogrammai "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
7. Finanšu ministrijai tehniski precizēt šī protokollēmuma 1., 4., 5. un 6.punktā atbalstītos priekšlikumus, noformēt tos attiecīgu Ministru kabineta priekšlikumu veidā un iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.
8. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

18.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts
nekustamo īpašumu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 115/117"

TA-2752-IP ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai"

VSS-1187
TA-2747-IP ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.1., 1.3. un 1.4.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Ņemot vērā Veselības ministrijas izteiktos iebildumus, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.5.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai vai atteikumu nodot privatizācijai atlikt, līdz ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotā starpinstitūciju darba grupa izvērtēs ministrijas sagatavoto tiesību akta projektu un ekonomikas ministrs iesniegs to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā
Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""

VSS-1188
TA-2888 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 19.§ 3.punktā noteikto.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Lāčplēša ielā 55"

TA-2946-IP ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Šķūņu ielā 17"

TA-2949 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma
objektu nodošanu privatizācijai"

VSS-1081
TA-2937 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Ņemot vērā šī protokola 21.§ un 22.§, iesniegto rīkojuma projektu noraidīt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
24.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā augstskolas un
koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem"

VSS-438
TA-2530 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteikumu projekta īstenošanai skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

25.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājas rajona Grobiņā,
Priežu ielā 13, pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1271
TA-2989 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājas rajona Grobiņā, Lielajā ielā 72
un Lielajā ielā 72a, nodošanu Grobiņas pilsētas pašvaldības īpašumā"VSS-1272
TA-2985 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 51.§)
"Informatīvais ziņojums "Par starptautisko pretterorisma mācību SHARMROCK KEY
norisi un to laikā gūtajiem secinājumiem"" 2.3.apakšpunkta izpildi

TA-3217 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pagarināt Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 51.§) "Informatīvais ziņojums "Par starptautisko pretterorisma mācību SHARMROCK KEY norisi un to laikā gūtajiem secinājumiem"" 2.3.apakšpunkta izpildes termiņu līdz 2007.gada 1.martam.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas nodošanu
Madonas rajona Dzelzavas pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-1063
TA-2361 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Zilupē, Amatnieku ielā 10A"

VSS-1572
TA-3365-IP ____________________________________

(I.Godmanis, A.Marhels, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6817 502 0106) - būvi (būves kadastra apzīmējums 6817 002 0195 001) - Zilupē, Amatnieku ielā 10A, par 26400 latiem.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Augstākās
padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu""

VSS-1255
TA-3095 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos
Nr.252 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes
pārbaudes kārtību ārzemniekiem, kas ir tiesīgi pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju""

VSS-1314
TA-3043 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju
apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti""

VSS-1341
TA-3011 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos
Nr.813 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""

VSS-1313
TA-3040 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos
Nr.44 "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem""

VSS-1001
TA-3024 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu"

VSS-1108
TA-2661 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot labklājības ministru parakstīt Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu.
 
36.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar
pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu"

VSS-707
TA-2625 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidošanu, kurā iekļaut arī Latvijas Pašvaldību savienības, Rīgas Tehniskās universitātes un Valsts kancelejas pārstāvjus. Darba grupai divu mēnešu laikā sagatavot priekšlikumus par tiesību aktos noteiktā regulējuma uzlabošanu ūdens patēriņa aprēķināšanai gadījumos, kad veidojas starpība starp daudzdzīvokļu mājas ievadā uzstādītā mērīšanas līdzekļa rādījumu un dzīvojamā telpā patērēto ūdens daudzumu, un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos
Nr.660 "Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu""

VSS-1266
TA-3006 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle
61,0.-68,7.km (Jaunjelgavas apvedceļš) rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1207
TA-3049-IP ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Muižnieki A" 3548 m2 platībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3280 001 0275; 3280 001 0279), zemes vienību "Skalbes A" 1754 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 001 0281), zemes vienību "Kroņadārzs A" 1338 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 001 0288) Aizkraukles rajona Sērenes pagastā un zemes vienību "Pavējas A" 1232 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7444 011 0106), zemes vienību "Lieltruči A" 343 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7444 011 0105) Ogres rajona Birzgales pagastā par kopējo summu 2696 lati.
 
39.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu
par parakstu apliecināšanu Uzņēmumu reģistrā"

VSS-1137
TA-3164 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Aizsargjoslu datu bāzes izveides,
uzturēšanas un informācijas aprites kārtība"

VSS-1210
TA-2951 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Štokenbergs, O.Spurdziņš, I.Gudele, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši finanšu ministra piezīmei un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc precizētās anotācijas saņemšanas.
4. Tieslietu ministrijas priekšlikumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteikumu īstenošanai 2007.gadā skatīt valsts budžeta 2007.gadam grozījumu sagatavošanas procesā, bet turpmākajos gados - vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
41.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Ķīnas Tautas Republikas
Veselības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību veselības nozarē"

TA-3072 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot veselības ministru parakstīt saprašanās memorandu.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos
Nr.476 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos""

VSS-1533
TA-3339 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Politikas plānošanas dokuments

43.§

Koncepcijas projekts par universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas
mehānismu universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensācijai

VSS-30
TA-1989 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Ņemot vērā satiksmes ministra pienākumu izpildītāja bērnu un ģimenes lietu ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 

Ministru kabineta lieta

44.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.janvāra rīkojumā Nr.11
"Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO"
līdzekļu izlietojumu""

VSS-1368
TA-3108 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par koncertzāles "Lielā Ģilde"
fasādes restaurāciju un iekštelpu renovāciju"

TA-3326 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

46.§

Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2006.gada
16.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2006/0800"

TA-3419 ____________________________________

(I.Godmanis, D.Trofimovs, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu pārkāpuma lietā Nr.2006/0800.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijai.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.
5. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par apdrošināšanas līgumu""

VSS-935
TA-2557 ____________________________________

(O.Spurdziņš, G.Romeiko, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos
Nr.247 "Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes
nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu)""

VSS-1495
TA-3389 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta asignējumu pārdali
starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem"

TA-3426 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas
kārtību ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanā"

VSS-1105
TA-3401 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumi 2007.gadā īstenojami piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, 2008.gadā un turpmākajos gados jautājums par papildu budžeta līdzekļu piešķiršanu skatāms Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritātēm kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas amatpersonu izņemto priekšmetu
glabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Crosstrade Incorporated Latvia Limited"
un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Merkurs-Rigante""

VSS-1089
TA-3369 ____________________________________

(I.Godmanis, V.Elksnis, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai darba grupas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā ietvertos priekšlikumus.

2. Valsts aģentūrai "Materiālās rezerves":
2.1. sešu mēnešu laikā pārņemt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Crosstrade Incorporated Latvia Limited" Valsts policijas amatpersonu izņemto preci saskaņā ar informatīvā ziņojuma 1.pielikumu;
2.2. veicot preču pārņemšanu, organizēt informatīvā ziņojuma 1.pielikumā minēto akcīzes preču, pārtikas preču un preču, kuru izplatīšana aizliegta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, iznīcināšanu;
2.3. segt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Spektrs-K" parādsaistības, kas izriet no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Crosstrade Incorporated Latvia Limited", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Merkurs-Rigante" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Spektrs-K" cedētajiem prasījumiem par sniegtajiem pakalpojumiem, uzglabājot preces, ko izņēmušas un nodevušas glabāšanā valsts institūcijas, no šo preču nodošanas brīža sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Crosstrade Incorporated Latvia Limited" un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Merkurs-Rigante" līdz šo preču pārņemšanai līdz 325,5 tūkst. latiem saskaņā ar informatīvā ziņojuma 2.pielikumu un izdevumus, kas saistīti ar informatīvā ziņojuma 1.pielikumā norādīto sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Crosstrade Incorporated Latvia Limited" glabāšanā esošo preču pārvietošanu, iznīcināšanu vai turpmākas glabāšanas nodrošināšanu, no Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 29.03.00 "Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana" līdzekļiem.
3. Valsts policijai divu mēnešu laikā no šī protokollēmuma 2.punktā minēto preču faktiskās pārņemšanas pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību ar informatīvā ziņojuma 1.pielikumā minēto neiznīcināto preci - tās realizāciju, iznīcināšanu vai nepieciešamību turpināt preču uzglabāšanu, ievērojot tiesību aktos noteiktās procedūras katra konkrētā lēmuma pieņemšanai (tai skaitā arī izvērtējot, vai informatīvā ziņojuma 1.pielikumā minētā neiznīcinātā prece nav lietisks pierādījums ierosinātajā administratīvo pārkāpumu lietā vai kriminālprocesā).
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta
Atzinības rakstu piešķiršanu"

TA-3454 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1038 "Noteikumi par
pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem""

TA-3423 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par
Valsts statistiskās informācijas programmu 2007.gadam"

VSS-1233
TA-3427 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam), Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei), Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) līdz 2007.gada 28.decembrim nodrošināt Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kodu lietošanu sešu zīmju līmenī savās informatīvajās sistēmās.
3. Ekonomikas ministrijai (Centrālajai statistikas pārvaldei) un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai izveidot darba grupu, kas 2007.gadā izskatīs iespējas aprēķināt pievienoto vērtību republikas pilsētu un rajonu dalījumā.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pašvaldības sabiedrības
ar ierobežotu atbildību "Klīniskā slimnīca "Gaiļezers"" kapitāla daļām"

TA-3416 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Klīniskā slimnīca "Gaiļezers"" kapitāla daļām".
2. Lūgt Rīgas pilsētas pašvaldību nodot valstij bez atlīdzības tās īpašumā esošās Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Klīniskā slimnīca "Gaiļezers"" kapitāla daļas.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Rīgas domei.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības
fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
līdzekļu pārdali 2006.gadā"

TA-3450 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu
K.Cetrovskai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-3462 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A1
Rīga-Ainaži posma Ādaži-Gauja būvniecības projekta īstenošanai"

VSS-1632
TA-3455-IP ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Lapsas-A" 12130 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 007 0447) Rīgas rajona Ādažu pagastā par summu 128000 latu.
 
59.§
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

VSS-1352
TA-3452 ____________________________________

(A.Slakteris, B.Rivža, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai svītrot norādi par likuma spēkā stāšanās termiņu un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
60.§
Likumprojekts "Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā"

VSS-1343
TA-3103 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
61.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2006.gada
16.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūrā Nr.2006/0799"

TA-3467 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Labklājības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2006.gada 16.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūrā Nr.2006/0799".
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijai.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijā.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas
robeža posma Ķekava-Iecava būvniecības projekta īstenošanai"

VSS-1631
TA-3458-IP ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Plūši A 7" 2800 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 008 0257) Bauskas rajona Iecavas novadā par summu 2240 latu.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā valsts autoceļa
P117 Skrunda-Aizpute posma 0,00.-4,7.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1633
TA-3460-IP ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Līņi-A" 13200 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6229 010 0003) un zemes vienību "Jaunlīņi-A" 5100 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6229 010 0004) Kuldīgas rajona Skrundas pilsētā ar lauku teritoriju par kopējo summu 37219 latu.
 
64.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības
Vides padomes 2006.gada 18.decembra sanāksmei

TA-3469-IP ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides padomes 2006.gada 18.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Par Komisijas sagatavoto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras vides stratēģijas direktīva);
2.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisiju un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta informācijai, ar ko groza Direktīvu 72/306/EEK;
2.3. Par Padomes secinājumu projektu - Turpinājums ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām dalībvalstu konferences divpadsmitajai sesijai (COP 12) un Kioto protokola dalībvalstu konferences otrajai sesijai (COP/MOP 2) (Nairobi, 2006.gada 6.-17.novembris);
2.4. Padomes secinājumi par bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšanu līdz 2010. gadam;
2.4.1. Priekšlikums Padomes lēmumam par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija MON810) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/18/EK;
2.4.2. Priekšlikums Padomes lēmumam par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija T25) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/18/EK.
3. Vides ministram R.Vējonim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides padomes 2006.gada 18.decembra sanāksmē.
 
65.§
Par I.Kukutes pārcelšanu no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra amata Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatā

TA-3464 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra A.Štokenberga sniegto informāciju.
2. Valsts civildienesta pārvaldei noformēt Valsts civildienesta pārvaldes lēmumu par I.Kukutes pārcelšanu no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra amata Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatā ar 2007.gada 1.janvāri.
 
66.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos
Nr.904 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām
augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-3461 ____________________________________

(I.Godmanis, M.Bičevskis, A.Kalvītis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2006.gada 15.decembrim iesniegt Valsts kancelejā atzinumu par projektu.
 
67.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Policijas akadēmijas kadetu un klausītāju
darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm"

TA-3459 ____________________________________

(I.Godmanis, M.Bičevskis, A.Kalvītis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2006.gada 15.decembrim iesniegt Valsts kancelejā atzinumu par projektu.
 
68.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos
Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās
vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un
kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju""

VSS-1582
TA-3470 ____________________________________

(O.Spurdziņš, I.Ošiņa, G.Bērziņš (veselības ministrs), M.Bičevskis, B.Pētersone, H.Demakova, G.Veismane, A.Kalvītis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2006.gada 15.decembrim iesniegt Valsts kancelejā variantus komponenšu īpatsvara proporciju maiņai (arī paredzot lielākas pilnvaras iestādes vadītājam) saistībā ar amatam atbilstošās mēnešalgas grupas noteikšanu.
 
69.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 23.maija rīkojumā
Nr.371 "Par apropriācijas pārdali Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pašvaldību
institūciju jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai""

VSS-1699
TA-3453 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
70.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2006.gada
12.oktobra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūrā Nr.2006/2233"

TA-3472 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijai.
3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijā.
 
71.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos
Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""

VSS-1298
TA-3475 ____________________________________

(G.Veismane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka noteikumus paraksta īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās.
 
72.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas
formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2006/2379"

TA-3477 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto nostājas projektu "Par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu par pārkāpumu lietā Nr.2006/2379".
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijai.
3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijā.
5. Ekonomikas ministrijai līdz 2007.gada 1.augustam izstrādāt pārkāpuma procedūras novēršanai nepieciešamos tiesību aktu projektus.
6. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
73.§
Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu
Ventspils ostas padziļināšanai"

TA-3481 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
74.§
Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu Ludzas rajona pašvaldībai automašīnu
rindu Latvijas un Krievijas pierobežā radīto seku mazināšanai"

TA-3483 ____________________________________

(A.Štokenbergs, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
75.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2006.gada 16.oktobra formālo
paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2006/0801" un Latvijas Republikas nostājas projekts
"Par Eiropas Komisijas 2006.gada 18.oktobra formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2006/2310"

TA-3479 ____________________________________

(O.Spurdziņš, S.Āmare-Pilka, A.Kalvītis)
1. Apstiprināt iesniegtos nostāju projektus.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostājas Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostājas Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostājas Eiropas Kopienu Komisijā.
5. Valsts kancelejai nosūtīt nostājas zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai.
6. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2007.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus likumā "Par pievienotās vērtības nodokli".
 
76.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija rīkojumā
Nr.442 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sastāvu""

TA-3463 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

77.§

Ministru kabineta atbildes raksta projekts
Latvijas Republikas Satversmes tiesai

TA-3068-IP ____________________________________

(I.Bite-Perceva, I.Godmanis, A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Valsts kancelejas sagatavoto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2006-29-0103.
2. Valsts kancelejai nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
 
78.§

415-k ____________________________________

Konfidenciāli
 
79.§
Par Valsts aizsardzības plānu

341-ss ____________________________________

(A.Slakteris, J.Garisons, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
80.§
Par kārtējām Ministru kabineta sēdēm 2006.gadā
____________________________________

(A.Kalvītis)

Noteikt, ka kārtējās Ministru kabineta sēdes 2006.gadā notiks 19.decembrī un 28.decembrī plkst. 12.00.
 

Sēdi slēdz plkst.15:30

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane