Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 8

2007.gada 30.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš
Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma
objekta nodošanu privatizācijai"

VSS-280
TA-2448 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.1.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas izteikto iebildumu, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.2.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai atlikt. Izglītības un zinātnes ministrijai nedēļas laikā atkārtoti izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams nekustamais īpašums Dobeles rajona Naudītes pagastā, "Brieži-1" (kadastra Nr. 4680 005 0060), un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgo tiesību akta projektu ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai darba grupai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.septembra rīkojumā
Nr.717 "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu
nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā""

VSS-281
TA-2332 ____________________________________

(J.Strods, I.Godmanis, B.Rivža, A.Kalvītis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 1.paragrāfa 3.punktā minēto.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos
Nr.845 "Noteikumi par transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevu
(transportlīdzekļu reģistra nodevu)""

VSS-776
TA-3253 ____________________________________

(G.Melkins, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai paredzēt, ka noteikumi stājas spēkā ar 1.martu, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos
Nr.59 "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra"
publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1014
TA-3183 ____________________________________

(G.Melkins, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai paredzēt, ka netiek svītrots noteikumu projektā minētā pielikuma 1.5.apakšpunkts un noteikumi stājas spēkā ar 1.martu, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos
Nr.237 "Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām
un barības nekaitīguma prasībām""

VSS-1531
TA-3577 ____________________________________

(B.Bāne, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos
Nr.361 "Labības tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzīšanas kārtība""

VSS-1708
TA-61 ____________________________________

(B.Bāne, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa
reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai,
kā arī tās maksāšanas kārtību"

VSS-1148
TA-3331 ____________________________________

(B.Bāne, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par iesnieguma izskatīšanu selekcionāra
tiesību piešķiršanai, selekcionāra tiesību aizsardzību un licences līguma reģistrāciju Valsts
augu aizsardzības dienestā un minēto nodevu maksāšanas kārtību"

VSS-1172
TA-34 ____________________________________

(B.Bāne, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas
diplomātiskajām pasēm"

VSS-767
TA-2334 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Aizsardzības ministrijas norīkotās amatpersonas
uzsāk, pilda un izbeidz dienesta pienākumus diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"

VSS-1130
TA-26 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"

VSS-1432
TA-3271 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes,
novada domes un pagasta padomes deputāta statusu""

VSS-1430
TA-3340 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījums Pilsētas domes, novada
domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā"

VSS-1428
TA-3160 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā"

VSS-1429
TA-3161 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"

VSS-1431
TA-3341 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par valsts sociālo apdrošināšanu""

VSS-1433
TA-3196 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā"

VSS-1351
TA-3112 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa pārvadājumu likumā"

VSS-1275
TA-3444 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 36.§)
"Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar
pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu"" izpildi

TA-197 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas iesniegto informāciju, noteikt, ka par Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra protokollēmuma (prot. Nr.66 36.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi ir atbildīga Ekonomikas ministrija.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras turējumā
esošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas optika" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"

VSS-1438
TA-3239 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala Jūrmalā,
Vidus prospektā 38, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1253
TA-88 ____________________________________

(B.Rivža, M.Gruškevics, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Daugavpilī,
Dzintaru ielā 6/8, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1673
TA-83 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 30.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.30 49.§)
"Par Latvijas Republikas-Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības stratēģijas īstenošanu"
izpildi

TA-3573 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 30.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.30 49.§) "Par Latvijas Republikas-Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības stratēģijas īstenošanu", pagarināt protokollēmuma 2.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2007.gada 31.martam.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo
māju nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1591
TA-3596 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

VSS-1810
TA-178 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai steidzami precizēt anotācijas IV sadaļu un iesniegt anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa likumā".
4. Satiksmes ministrijai steidzami iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa likumā".
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos
Nr.789 "Šaursliežu dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""

VSS-1594
TA-3541 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu
Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-164 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos
Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un
iepakošanas kārtība""

VSS-1403
TA-3540 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumos Nr.244 "Vides ministrijas nolikums""

VSS-1783
TA-100 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai papildināt noteikumu projektu, ņemot vērā šī protokola 44.paragrāfu, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 61.§)
"Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
apstiprināšanu"" izpildi

VSS-1829
TA-166 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 61.§) "Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apstiprināšanu"" izpildi, pagarināt 5.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2007.gada 12.aprīlim.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.septembra rīkojumā
Nr.691 "Par operacionālās programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" projektu""

VSS-1826
TA-170 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 62.§)
"Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
apstiprināšanu"" izpildi

VSS-1830
TA-172 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 62.§) "Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apstiprināšanu"" izpildi, pagarināt 5.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2007.gada 12.aprīlim.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta rīkojumā
Nr.625 "Par operacionālās programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" projektu""

VSS-1827
TA-168 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 63.§)
"Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
apstiprināšanu"" izpildi

VSS-1831
TA-174 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 63.§) "Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" apstiprināšanu"" izpildi, pagarināt 6.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2007.gada 12.aprīlim.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.septembra rīkojumā
Nr.674 "Par operacionālās programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" projektu""

VSS-1828
TA-177 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Informatīvie ziņojumi

36.§

Par nozaru politiku virzību Somijas prezidentūrā un plānoto attīstību
Vācijas prezidentūrā (2006.gada jūlijs-2007.gada jūnijs)

TA-202 ____________________________________

(A.Pabriks, I.Godmanis, N.Broks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā noteiktās Latvijas prioritātes Vācijas prezidentūras laikā.
3. Ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem atbilstoši kompetencei ievērot informatīvajā ziņojumā noteiktās Latvijas prioritātes un nodrošināt turpmāko nepieciešamo rīcību Latvijas interešu pārstāvēšanai Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā.
 
37.§
Par Latvijas prezidentūru Baltijas Ministru padomē 2007.gadā

TA-198 ____________________________________

(A.Pabriks, I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem atbilstoši kompetencei sekmēt Latvijas prezidentūras Baltijas Ministru padomē 2007.gadā prioritāšu īstenošanu.
 
38.§
Par inflācijas procesiem valstī

TA-187 ____________________________________

(J.Strods, O.Barānovs, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
39.§
Par Eiropas Savienības tiesībām atbilstošiem risinājumiem saistībā ar Eiropas Savienības
tiesību aktos iekļautu spēku zaudējušu standartu pārņemšanu un Amerikas Testēšanas un
materiālu biedrības, kā arī citu standartizācijas organizāciju izstrādātu standartu pārņemšanu,
kurus šobrīd nav iespējams tulkot latviešu valodā

VSS-527
TA-2896 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
40.§

Par situāciju Latvijas elektroapgādē

TA-190 ____________________________________

(J.Strods, A.Meļko, I.Godmanis, A.Šlesers, N.Broks, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
41.§
Par būvju (ēku) īpašnieku noteikšanas
regulējumu normatīvajos aktos

TA-56 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2007.gada 20.februārim izveidot darba grupu, lai izstrādātu normatīvo aktu projektus par grozījumiem normatīvajos aktos, kas nosaka ar nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā saistītās procedūras.
3. Darba grupai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2007.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā attiecīgos normatīvo aktu projektus.
 

Ministru kabineta lieta

42.§

Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas
"Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO"
līdzekļu izlietojumu"

TA-138 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§

Rīkojuma projekts "Par medicīnisko iekārtu, saimniecības inventāra
un autotransporta iegādi Latvijas Cietumu slimnīcai Olaines cietumā"

TA-223 ____________________________________

(G.Bērziņš, M.Bičevskis, A.Slakteris, A.Kalvītis)

Tieslietu ministrijai precizēt iesniegto rīkojuma projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam un līdz 2007.gada 2.februārim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2007.gada 6.februāra sēdē.
 
44.§
Noteikumu projekts "Rāznas nacionālā
parka administrācijas nolikums"

TA-191 ____________________________________

(R.Vējonis, B.Bāne, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju izveidot komisiju materiālo vērtību un lietvedības pārņemšanai no Zemkopības ministrijas ar 2007.gada 1.jūliju.
3. Vides ministrijai sagatavot grozījumus Rāznas nacionālā parka likumā, nosakot, ka Rāznas nacionālā parka administrācijas direktora lēmumus par amatpersonas tiesiskā statusa nodibināšanu, maiņu, izbeigšanu un šīs personas disciplināro sodīšanu, kā arī citus lēmumus, ja tie būtiski ierobežo amatpersonas cilvēktiesības, var apstrīdēt Vides ministrijā, un noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā.
 

Papildus iekļautie jautājumi

45.§

Noteikumu projekts "Apsardzes
darbības licencēšanas noteikumi"

VSS-1257
TA-60 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai līdz 2007.gada 1.martam sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Apsardzes darbības likumā", izvērtējot nepieciešamību precizēt Apsardzes darbības likuma 5.pantā noteikto apsardzes speciālas atļaujas (licences) derīgumu termiņu un izsniegšanas kārtību.
 
46.§
Latvijas sākotnējā pozīcija Komisijas priekšlikumam par Eiropas Parlamenta un Padomes
direktīvas projektu, kas papildina Direktīvu 2003/87/EK par aviācijas aktivitāšu iekļaušanu
siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā Kopienā

TA-266 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Bisters, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par Latvijas sākotnējo pozīciju Komisijas priekšlikumam par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu, kas papildina Direktīvu 2003/87/EK par aviācijas aktivitāšu iekļaušanu siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā Kopienā.
2. Apstiprināt Latvijas sākotnējo pozīciju par Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektam, kas papildina Direktīvu 2003/87/EK par aviācijas aktivitāšu iekļaušanu siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā Kopienā.
 
47.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas
Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanos
par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas finansēšanu un izmaksu sadali"

TA-265 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt vienošanos.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.marta rīkojumā
Nr.219 "Par ēkas un ar to saistītās zemes vienības nomu Rīgā, Grostonas ielā 6B""

TA-276 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par Baltkrievijas studentu studijām Latvijā"

TA-279 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā Finanšu ministrijas atzinumu, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Latvijas nacionālā pozīcija par pievienošanos 2001.gada
Keiptaunas Konvencijai par starptautiskajām nodrošinājuma
tiesībām uz kustamām iekārtām

TA-280 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Šlesers, A.Kalvītis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

51.§

Par darba grupas izveidi kuģa "GOLDEN SKY"
avārijas seku novēršanas darbu koordinēšanai

TA-275-DV ____________________________________

(A.Slakteris, G.Veismane, A.Šlesers, I.Godmanis, A.Štokenbergs, H.Černovs, N.Broks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju.
2. Valsts kancelejai steidzami sagatavot Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidošanu Valsts kancelejas pārstāvja vadībā, kas koordinētu ar kuģa "GOLDEN SKY" avārijas seku novēršanu saistītos darbus. Darba grupā iekļaut arī Ārlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Tieslietu ministrijas un Vides ministrijas pārstāvjus.
 

Sēdi slēdz plkst. 13:40

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane