Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 41

2007.gada 17.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs


-


A.Slakteris

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

Ē.Zvejnieks

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Komercprakses likums"

VSS-157
TA-968 ____________________________________

(J.Strods, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt anotācijā lietoto likuma nosaukumu un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
5. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Ekonomikas ministrijai 2008.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-160
TA-972 ____________________________________

(J.Strods, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt anotācijā atsauci uz Komercprakses likumu un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā"

VSS-158
TA-973 ____________________________________

(J.Strods, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt anotācijā atsauci uz Komercprakses likumu un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-159
TA-970 ____________________________________

(J.Strods, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt anotācijā atsauci uz Komercprakses likumu un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā apturama saimnieciskā darbība speciālās
pārbaudes veikšanai, ja nav nodrošināta ar nodokļiem un nodevām apliekamo
objektu pareiza un pilnīga uzskaite"

VSS-287
TA-881 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Slakteris)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"", paredzot likumprojekta ''Par nodokļiem un nodevām'' 34.1 panta pirmajā daļā deleģējumu Ministru kabinetam noteikt gadījumus, kuros normatīvo aktu pārkāpēja darbība apturama speciālās pārbaudes veikšanai, ja nav nodrošināta ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu pareiza un pilnīga uzskaite.
 

Tiesību aktu projekti, kas
netiek skatīti Ministru kabineta komitejā

6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
8.jūlija noteikumos Nr.372 "Valsts pārvaldes reformas padomes nolikums""

VSS-735
TA-1901 ____________________________________

(A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs (otrais paraksts).
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā"

VSS-483
TA-1608 ____________________________________

(A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
8.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku un Igaunijas
Aizsardzības spēku saprašanās memorandu par gaisa kuģa tipa apgūšanu
un mācību lidojumiem Latvijas Gaisa spēku lidotājiem"

VSS-566
TA-1602 ____________________________________

(A.Slakteris)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministrs I.Godmanis (otrais paraksts).
2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku komandieri pulkvežleitnantu A.Stepanovu parakstīt Saprašanās memorandu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku un Igaunijas
Aizsardzības spēku saprašanās memoranda par Latvijas Gaisa spēku ieroču vadības
speciālistu apmācībām gaisa kuģu pārtveršanas kaujas uzdevumiem Pirmo grozījumu"

VSS-571
TA-1596 ____________________________________

(A.Slakteris)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministrs I.Godmanis (otrais paraksts).
2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku komandieri pulkvežleitnantu A.Stepanovu parakstīt Saprašanās memoranda Pirmo grozījumu.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts statistikas likumā"

VSS-275
TA-1173 ____________________________________

(J.Strods, O.Spurdziņš, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju papildināt likumprojektu ar grozījumiem Valsts statistikas likuma 19.pantā atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumam. Precizēto likumprojektu sagatavot iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas
ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus"

VSS-1180
TA-558 ____________________________________

(J.Strods, A.Štokenbergs, A.Pabriks, A.Slakteris)

Ekonomikas ministrijas iesniegto noteikumu projektu izskatīt vides ministra un ekonomikas ministra klātbūtnē.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.677 "Valsts kases nolikums""

VSS-659
TA-1591 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Par Daugavpils Universitātes Satversmes grozījumiem"

VSS-183
TA-1432 ____________________________________

(B.Rivža, A.Slakteris)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz 2007.gada 14.septembrim.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 22.§)
"Noteikumu projekts "Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikums"" izpildi

TA-1711 ____________________________________

(B.Rivža, A.Slakteris)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto paskaidrojuma rakstu par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.28 22.§) "Noteikumu projekts "Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikums"", pagarināt protokollēmuma 2.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2007.gada 1.novembrim.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās pārsūknēšanas stacijas un kanalizācijas
tīklu Rīgā, Rātsupītes ielā 1, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-316
TA-1790 ____________________________________

(B.Rivža, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 31.§)
"Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās
nodarbinātības ierobežošanai" izpildi

TA-1826
TA-1827 ____________________________________

(D.Staķe, A.Slakteris)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.62 31.§) "Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai":
1) pagarināt protokollēmuma 2.4.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildi līdz 2007.gada 1.septembrim;
2) pagarināt protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildi līdz 2007.gada 1.oktobrim.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras reorganizāciju"

VSS-643
TA-1902 ____________________________________

(D.Staķe, A.Slakteris)

1. Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas noformēto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai līdz 2007.gada 1.augustam izstrādāt un labklājības ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektus par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumos Nr.425 "Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums" un Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumos Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums".
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un
izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību"

VSS-1317
TA-1129 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas noformēto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas
Republikas valdības nolīgumu par sadarbību meklēšanā un glābšanā uz jūras"

VSS-496
TA-1533 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Slakteris)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt nolīgumu.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 22.decembra rīkojumā
Nr.833 "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objekta statusa maiņu""

VSS-1628
TA-1691 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.decembra rīkojumā
Nr.777 "Par koncepciju "Par bīstamo kravu pārvadājumu koordinēšanas, uzraudzības,
drošības un aizsardzības jautājumu risināšanu"""

VSS-428
TA-1547 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Prokuratūras likumā"

VSS-174
TA-1568 ____________________________________

(O.Kastēns, I.Nikuļceva, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1852 ____________________________________

(O.Kastēns, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
15.aprīļa noteikumos Nr.182 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums""

VSS-760
TA-1792 ____________________________________

(B.Rivža, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas noformēto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

VSS-732
TA-1805 ____________________________________

(B.Rivža, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku
šķirņu reģistrācijas un apstiprināšanas kārtība"

VSS-1796
TA-1102 ____________________________________

(B.Rivža, V.Veldre, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka materiālo zaudējumu apjomu,
kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki"

VSS-498
TA-1731 ____________________________________

(B.Rivža, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem
un šīs sabiedrības atzīšanas kārtība"

VSS-731
TA-1782 ____________________________________

(B.Rivža, Ņ.Rakstiņa, I.Godmanis, V.Veldre, A.Pabriks, A.Štokenbergs, I.Gudele, O.Spurdziņš, A.Slakteris)

1. Iesniegto noteikumu projektu izskatīt Ministru kabineta komitejas sēdē zemkopības ministra klātbūtnē.
2. Zemkopības ministrijai līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē izvērtēt noteikumu projektā ietverto kritēriju kooperatīvās sabiedrības atzīšanai - maksimālais sabiedrības apgrozījums ar vienu biedru ir 25 % no sabiedrības kopējā apgrozījuma un minimālais sabiedrības biedru skaits, ar kuriem sabiedrībai ir apgrozījums, ir 20 biedru - pamatotību.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā"

VSS-556
TA-1897 ____________________________________

(V.Veldre, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
30.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas un
Gruzijas Darba, veselības un sociālo lietu ministrijas līgumu par sadarbību
veselības nozarē un medicīnas zinātnes jomā"

VSS-526
TA-1593 ____________________________________

(V.Veldre, A.Slakteris)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot veselības ministru parakstīt līgumu.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos
Nr.243 "Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem""

VSS-646
TA-1594 ____________________________________

(D.Staķe, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu
par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus"

VSS-419
TA-1435 ____________________________________

(N.Broks, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Informatīvie ziņojumi

33.§

Latvijas ekspertu kompetences celšana Eiropas Savienības jautājumos

TA-1324 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Slakteris)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu "Latvijas ekspertu kompetences celšana Eiropas Savienības jautājumos".
2. Ministrijām, īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem, Valsts kancelejai, Valsts administrācijas skolai un Eiropas Savienības informācijas aģentūrai nodrošināt informatīvajā ziņojumā "Latvijas ekspertu kompetences celšana Eiropas Savienības jautājumos" paredzēto rīcību.
3. Ārlietu ministrijai līdz 2009.gada 1.februārim sniegt Ministru kabinetam informāciju par informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu izpildi.
4. Uzskatīt Ministru kabineta 2006.gada 2.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 37.§) "Par Latvijas ekspertu kompetences celšanu Eiropas Savienības jautājumos" 2.punktā, kā arī Ministru prezidenta 2006.gada 30.jūnija rīkojuma Nr.330 "Par starpministriju darba grupu rīcības plāna Latvijas ekspertu kompetences celšanai Eiropas Savienības jautājumos izstrādei" 3.punktā doto uzdevumu par izpildītu.
 
34.§
Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu un kapitāla daļu nodošanu
Latvijas valsts īpašumā un Latvijas valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

TA-1622 ____________________________________

(O.Spurdziņš, M.Kaijaks, I.Godmanis, V.Elksnis, A.Dobrājs, A.Slakteris)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu un kapitāla daļu nodošanu Latvijas valsts īpašumā un Latvijas valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības".
2. Informatīvā ziņojuma 1.punktā minētajām ministrijām sagatavot attiecīgus Ministru kabineta rīkojumu projektus par pašvaldības nekustamo īpašumu un kapitāla daļu pārņemšanu valsts īpašumā un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā līdz 2008.gada 31.janvārim.
3. Informatīvā ziņojuma 2., 3. un 4.punktā minētajām ministrijām un 2.5.apakšpunktā minētajai Ekonomikas ministrijai sagatavot attiecīgus Ministru kabineta rīkojumu projektus par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldībai un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā līdz 2008.gada 31.janvārim.
 
35.§
Par pārejošas darbnespējas ekspertīzes uzlabošanu valstī

VSS-1279
TA-1015 ____________________________________

(V.Veldre, A.Slakteris)

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par pārejošas darbnespējas ekspertīzes uzlabošanu valstī (turpmāk - ziņojums) un atbalstīt ziņojumā piedāvātos pasākumus problēmas risināšanai.
2. Veselības ministrijai:
2.1. līdz 2009.gada 1.decembrim papildināt vienotas veselības statistikas un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanas uzraudzības informācijas sistēmu ar moduli, lai apkopotu personificētu informāciju par darbnespējas lapu A un B numuriem, datumiem, ārstniecības personām un pacientu;
2.2. līdz 2009.gada 1.oktobrim izstrādāt un veselības ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība"", nosakot, ka darbnespējas lapa ir stingrās uzskaites dokuments.
3. Informatīvajā ziņojumā ietverto pasākumu īstenošanu 2007. un 2008.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu, lai vienoto veselības statistikas un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanas uzraudzības informācijas sistēmu papildinātu ar vēl vienu moduli un nodrošinātu darbnespējas lapu centralizētu tiražēšanu, glabāšanu un izsniegšanu ārstniecības iestādēm, 2009.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritātēm likuma par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 

Politikas plānošanas dokumenti

36.§


Aktualizētās Ekonomikas ministrijas darbības stratēģijas
2007.-2009.gadam projekts

VSS-491
TA-1479 ____________________________________

(J.Strods, O.Spurdziņš, A.Slakteris)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 2. un 3.punkta redakciju, ņemot vērā finanšu ministra priekšlikumu. Precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

37.§

Plāna projekts ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai valsts sociālās aprūpes centros

TA-1892 ____________________________________

(D.Staķe, O.Spurdziņš, I.Godmanis, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Labklājības ministriju precizēt rīkojuma projekta redakciju, ņemot vērā finanšu ministra priekšlikumu. Precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
 
38.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2007.gada
1.jūnija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2007/0801" projekts

TA-1871 ____________________________________

(D.Staķe, A.Slakteris)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Savienības Kopienu Komisijā.
 

Papildus iekļautie jautājumi

39.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada
31.maija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2007/0800" projekts

TA-1912 ____________________________________

(D.Staķe, A.Slakteris)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Savienības Kopienu Komisijā.
 
40.§
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma
sadalījums starp Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadu
periodam projekta tematiskajām asīm un pasākumiem

TA-1915 ____________________________________

(N.Broks, V.Veldre, I.Gudele, A.Šlesers, A.Slakteris)

1. Nodalot atsevišķu finansējumu publiskā transporta apakšjomai, nodalot atsevišķu finansējumu nodarbināto apmācībām Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas kompetenču ietvaros, kā arī nosakot finansējumu informācijas sabiedrības, informācijas, komunikācijas infrastruktūras un pakalpojumu apakšjomām, apstiprināt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījumu starp Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadu periodam projekta tematiskajām asīm un pasākumiem (atbilstoši iesniegtajam pielikumam) ar īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās izteiktajiem tehniskajiem precizējumiem.
2. Īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās iesniegt Valsts kancelejā tehniski precizēto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījumu starp Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadu periodam projekta tematiskajām asīm un pasākumiem, un Valsts kancelejai nosūtīt to Ministru kabineta locekļiem.
3. Finanšu ministrijai, iesniedzot Eiropas Komisijā darbības programmu "Infrastruktūra un pakalpojumi" un "Cilvēkresursi un nodarbinātība" projektus, ievērot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījumu starp Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadu periodam projekta tematiskajām asīm un pasākumiem.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra protokollēmumu (prot. Nr.14 46.§) "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījums starp Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadu periodam projekta tematiskajām asīm un pasākumiem".
 
41.§
Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" projekts

TA-1917 ____________________________________

(N.Broks, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada
1.jūnija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2007/0803" projekts

TA-1919 ____________________________________

(B.Rivža, A.Slakteris)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Savienības Kopienu Komisijā.
 
43.§

Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes
direktīvai, ar ko nosaka sankcijas darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu
piederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelegāli

TA-1925 ____________________________________

(D.Staķe, I.Vjakse, A.Slakteris)

Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka sankcijas darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu piederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelegāli.
 
44.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu
un ārējo attiecību padomes 2007.gada 23.-24.jūlija sanāksmei

TA-1931 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Slakteris)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Starpvaldību konferences atklāšana;
2.2. Ukraina;
2.3. Tuvie Austrumi;
2.4. Sudāna/Darfūra.
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavotos informatīvos ziņojumus Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajos jautājumos:
3.1. Rietumbalkāni;
3.2. Lībija;
3.3. Irāna;
3.4. Pasaules Tirdzniecības organizācija.
4. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajā jautājumā "Ceturtais kohēzijas ziņojums".
5. Ārlietu ministrijas valsts sekretāram N.Penkem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2007.gada 23.-24.jūlija sanāksmē.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"

VSS-743
TA-1835 ____________________________________

(J.Strods, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Augusta Deglava
ielā 41a, nodošanu privatizācijai"
un
rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Rīgā, Augusta Deglava ielā 41a"

TA-1834 ____________________________________

(J.Strods, B.Rivža, A.Slakteris)

1. Noraidīt ekonomikas ministra iesniegto rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Pieņemt izglītības un zinātnes ministres iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Rīgā, Augusta Deglava ielā 41a".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu īstermiņa pasākumu īstenošanai
plūdu draudu novēršanai Jēkabpilī, Jēkabpils rajona Salas pagastā un Pļaviņās"

TA-1933 ____________________________________

(D.Staķe, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"

TA-1934 ____________________________________

(O.Spurdziņš, B.Rivža, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada
19.-20.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1940 ____________________________________

(B.Rivža, A.Slakteris)

1. Apstiprināt informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada 19.-20.jūlija neformālajā sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem.
2. Izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada 19.-20.jūlija neformālajā sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
50.§
Par Eiropas Savienības tirdzniecības ministru 2007.gada
22.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1943 ____________________________________

(J.Strods, A.Slakteris)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības tirdzniecības ministru 2007.gada 22.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību jautājumos Z.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības tirdzniecības ministru 2007.gada 22.jūlija neformālajā sanāksmē.
 
51.§
Par Nolīgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā

TA-1937 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Slakteris)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietnieci, vēstnieci L.Līci-Līcīti parakstīt nolīgumu.
4. Ārlietu ministrijai pēc nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
52.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada
1.jūnija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2007/0802" projekts

TA-1945 ____________________________________

(V.Veldre, A.Slakteris)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Savienības Kopienu Komisijā.

 
53.§
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada
20.-21.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1948 ____________________________________

(J.Strods, A.Slakteris)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministram J.Strodam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada 20.-21.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

54.§

Par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
(OECD) sadarbības politikas pamatnostādņu īstenošanas gaitu laikposmā
no 2006.gada jūlija līdz 2007.gada jūnijam

TA-1818-DV ____________________________________

(J.Štālmeistars, I.Godmanis, N.Broks, I.Gudele, A.Slakteris)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto ziņojumu.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.25

 

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs
A.Slakteris

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane