Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 54

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.54

2010.gada 19.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

 -

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.721 "Rezerves karavīru un rezervistu iesaukšanas kārtība aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā""

TA-2552 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem""

TA-2553 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dalbiņi" Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-2574 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.364 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" programmas "Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā" apakšprojektu atklāta konkursa nolikums""

TA-2681 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Gailīškrogs", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-2668 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 22, Rēzeknē, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-2603 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasības un piemērojamie standarti, atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtība un akreditējamajai institūcijai izvirzāmās prasības"

TA-2759 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma spēkā stāšanās.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālās drošības starpinstitūciju komisiju"

TA-2523 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu maiņu"

TA-2483 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību""

TA-2571 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā"

TA-3280 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"""

TA-2519 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.146 "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas""

TA-2549 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2593 ____________________________________

(J.Dūklavs, A.Ozols, R.Trubača, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai papildināt rīkojuma projektu ar tekstu par apropriācijas palielināšanu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2676 ____________________________________

(J.Dūklavs, A.Ozols, L.Mūrniece, R.Trubača, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai papildināt rīkojuma projektu ar tekstu par apropriācijas palielināšanu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Latgales ielā 242B, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2392 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu"

TA-2736 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu"

TA-2771 ____________________________________

(G.Kauliņš, L.Sīka, D.Rancāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Finanšu pielikumā Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības 2010.gada Sekretariāta Līgumam"

TA-2788 ____________________________________

(A.Maldups, R.Vējonis, R.Bika, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pēc Grozījuma Finanšu pielikumā Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības 2010.gada Sekretariāta Līgumam parakstīšanas iesniegt Valsts kancelejā precizēto finanšu pielikumu.
3. Satiksmes ministrija, turpinot sarunas par budžeta apjomu, var piekrist Latvijas līdzdalības finansēšanā 5,75% apmērā, bet nepārsniedzot 15000 euro robežu gadā.
4. Pilnvarot satiksmes ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Grozījumu Finanšu pielikumā Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības 2010.gada Sekretariāta Līgumam.
5. Jautājumu par finanšu avotu saistību izpildes nodrošināšanai izskatīt Ministru kabinetā valsts 2012.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-2787 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai

TA-2723 ____________________________________

(M.Andžāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
3. Satiksmes ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē jautājumā par likumprojektu "Informācijas tehnoloģiju drošības likums".
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitālā"

TA-2767 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā"

TA-2781 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā 2010.gada 2.novembrī.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Sēklu aprites likumā"

TA-2789 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā 2010.gada 2.novembrī.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
25.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu, lai sagatavotu vaislas sivēnmātes ierakstīšanai ciltsgrāmatā un izvērtētu to produktivitātes datus"

TA-2779 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2782 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Jansone, R.Trubača, D.Tomase, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai papildināt rīkojuma projektu ar uzdevumu Ekonomikas ministrijai izvērtēt Latvijas Hipotēku un zemes bankas piedāvājumu, saskaņot projektu ar Tieslietu ministriju un iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.237 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""

TA-2763 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""

TA-2765 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atcelt Ministru kabineta 2010.gada 18.maija sēdes protokollēmuma (prot.nr.25, 39.§ "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai"") 1. un 3.punktu, bet 2.punktu atzīt par aktualitāti zaudējušu.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Sporta ministru neformālo sanāksmi 2010.gada 21. un 22.oktobrī"

TA-2805 ____________________________________

(M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktorei A.Brūnei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Sporta ministru neformālajā sanāksmē 2010.gada 21.-22.oktobrī.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas nostāju Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības ministru 2010.gada 26.oktobra neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos"

TA-2807 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniekam I.Allikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības ministru 2010.gada 26.oktobra neformālajā sanāksmē.
 
31.§
Latvijas Republikas nostājas "Prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-393/10 O’Brian" projekts

TA-2804 ____________________________________

(Z.Rasnača, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-393/10 O’Brian.
2. Pilnvarot Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktora vietnieci M.Borkovecu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti Z.Rasnaču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-393/10 O’Brian.
 
32.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2010.gada 21.oktobra sanāksmei

TA-2808 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2010.gada 21.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (pozīcija Nr.2);
2.2. Padomes secinājumi par Eiropas Nodarbinātības stratēģijas pārvaldību saistībā ar stratēģiju „ES 2020” un Eiropas semestri (pozīcija Nr.1).
3. Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Staķim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2010.gada 21.oktobra sanāksmē.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības attīstības ministru neformālo sanāksmi Briselē, 2010.gada 21.-22.oktobrī"

TA-2810 ____________________________________

(A.Ronis, K.Gerhards, A.Teikmanis, R.Vējonis, I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, iekļaujot viedokli, ka inovatīvais finansējums jaunattīstības valstu atbalstam ieviešams pēc brīvprātības principa, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Ārlietu ministrijas Ekonomisko un divpusējo attiecību direkcijas vadītājai vēstniecei E.Kuzmai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības attīstības ministru neformālajā sanāksmē Briselē, 2010.gada 21.-22.oktobrī.
 
34.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010.gada 25.oktobra sanāksmei

TA-2812 ____________________________________

(I.Juhansone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010.gada 25.oktobra sanāksmēs izskatāmajos jautājumos:
2.1. Pozīcija Vispārējo lietu padomei Nr.32 „Paplašināšanās (Serbija), Rietumbalkāni (Kosova-Serbija)”;
2.2. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 „Dienvidsahāra (Sahelas reģions)”;
2.3. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 „ES – ASV samits”;
2.4. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 „ES – Ukrainas samits”;
2.5. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 „ES-Vidusjūras savienības samits”;
2.6. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.7 „Gruzija”;
2.7. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.2 „Eiropas Kaimiņu politika”’
2.8. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.42 „Rietumbalkāni – Bosnija un Hercegovina”.
3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē un Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A.Teikmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010.gada 25.oktobra sanāksmē.
 
35.§
Latvijas Nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 26.oktobra sanāksmei

TA-2813 ____________________________________

(J.Dūklavs, A.Ronis, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 26.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.2 „Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko 2011.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Baltijas jūrā”;
2.2. pozīcija Nr.1 „Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)”;
2.3. pozīcija Nr.1 „Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikums grozīt Padomes Regulu Nr.73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem”.
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 26.oktobra sanāksmē.
 
36.§
Atbildes projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420644710

TA-2703 ____________________________________

(K.Ķipēna, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt tieslietu ministra iesniegto atzinuma projektu Administratīvajai rajona tiesai administratīvajā lietā Nr.A420644710.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atzinumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija un Iekšlietu ministrija noslēgs starpresoru vienošanos par ieslodzīto personu uztura nodrošināšanu konvojēšanas laikā.
4. Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītājai K.Ķipēnai pārstāvēt Ministru kabinetu Administratīvajā rajona tiesā.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros"

TA-2470 ____________________________________

(J.Pūce, A.Teikmanis, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Ārlietu ministriju atkārtoti precizēt informatīvo ziņojumu jautājumā par Latvijas – Krievijas Starpvaldību komisijas darbības atspoguļojumu un iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Ekonomikas ministrijai koordinēt Starpvaldību komisiju un Apvienoto komiteju protokolos noteikto ministriju un citu valsts iestāžu uzdevumu izpildes nodrošināšanu. Ārlietu ministrijai koordinēt Latvijas – Krievijas Starpvaldību komisijas protokolos noteikto ministriju un citu valsts iestāžu uzdevumu izpildes nodrošināšanu.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2011.gada 1.septembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2010.gada otrajā pusē un 2011.gada pirmajā pusē.
5. Ekonomikas ministram, Latvijas – Krievijas Starpvaldību komisijas līdzpriekšsēdētājam sadarbībā ar Ārlietu ministriju līdz 2010.gada 30.novembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas – Krievijas Starpvaldību komisijas darbu.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.30


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane