Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 74

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.74

2011.gada 13.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-3037 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums""

TA-3039 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā"

TA-2667 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt Saprašanās memorandu.
 
4.§
Likumprojekts "Par Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm"

TA-3054 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu, lai piemērotu to pagaidu kārtā.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas vēstnieku Japānā P.Vaivaru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Nolīgumu.
4. Pieņemt zināšanai, ka Nolīguma teksts latviešu valodā ir saskaņošanas procesā Eiropas Savienības Padomē.
5. Ekonomikas ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt Valsts kancelejā tā precizēto tekstu latviešu valodā.
6. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
7. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1082 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.2.aktivitāti "Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai"""

TA-3083 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 25.maija rīkojumā Nr.217 "Par obligāti piemērojamo Latvijas nacionālo standartu tulkošanu""

TA-2708 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Par Starptautiskā Valūtas fonda Vienošanās līguma grozījumiem par izpilddirektoru valdes reformu"

TA-2866 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un Starptautiskā Valūtas fonda Vienošanās līguma grozījumus par izpilddirektoru valdes reformu (turpmāk – Grozījumi) iesniegšanai Saeimā.
3. Pēc Grozījumu apstiprināšanas Saeimā Ārlietu ministrijai Latvijas Republikas vārdā informēt Starptautisko Valūtas fondu par piekrišanu Grozījumiem, izmantojot Starptautiskā Valūtas fonda noteikto Apstiprinājuma paziņojuma redakciju.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.–2013.gadam"

TA-2844 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-3071 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-2709 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Par 2008.gada Vēstuļu korespondences reglamentu un 2008.gada Vēstuļu korespondences reglamenta Noslēguma protokolu"

TA-2578 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu""

TA-2787 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"

TA-2726 ____________________________________

(S.Sausiņa, G.Bērziņš, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju papildināt rīkojuma projektu ar punktu, kurā paredzēt, ka ieguldītie valsts nekustamie īpašumi tiek nodoti atpakaļ valstij, ja tie vairs nav nepieciešami valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" funkciju īstenošanai, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka gadījumā, ja ministrijas gatavo rīkojumu projektus par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts kapitālsabiedrību pamatkapitālā, šajos projektos jāparedz punkts par ieguldīto valsts nekustamo īpašumu nodošanu atpakaļ valstij, ja tie vairs nav nepieciešami attiecīgās kapitālsabiedrības funkciju īstenošanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums"

TA-3087 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts operatīvo medicīnisko komisiju"

TA-3085 ____________________________________

(I.Circene, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā veselības ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
16.§
Noteikumu projekts "Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi"

TA-2458 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu iesaistītajām ministrijām nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""

TA-3058 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū"

TA-2981 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un līdz 2012.gada 1.oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīcības plāna projektu „Augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīga izmantošana”.
 
19.§
Noteikumu projekts "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi"

TA-2982 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupas izveidošanu Latvijas dalības nodrošināšanai "Atvērtas pārvaldības partnerības" iniciatīvā"

TA-3041 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju"" un informatīvais ziņojums "Par Grozījumu Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" projektā ietverto 8.divi prim punktu"

TA-2961, TA-3153 ____________________________________

(M.Čakste, S.Āmare-Pilka, E.Dreimane, J.Stinka, E.Sprūdžs, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
3. Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 3.punktā iekļauto 8.divi prim punktu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Finanšu ministrijai izvērtēt jautājumu par noteikuma projekta 3.punktā iekļautā 8.divi prim punktā ietverto normu turpmāko virzību un, ja nepieciešams, noteiktā kārtībā iesniegt attiecīgus priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.93 53.§) "Par Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 8.§) "Noteikumu projekts "Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam"" izpildi" 3., 4. un 5. punktā doto uzdevumu izpildi

TA-2300 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesu un tiesu namu darbības teritoriju"

TA-3040 ____________________________________

(I.Pujāte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā" un informatīvais ziņojums "Par Valsts meža dienesta funkcionālo un strukturālo optimizāciju"

TA-2984 ____________________________________

(A.Ozols, E.Dreimane, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt likumprojektu, atstājot tajā tikai tās normas, kas nepieciešamas likumā ietvertā normatīvā regulējuma saskaņošanai ar citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, un līdz 2011.gada 16.decembrim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 20.decembra sēdē.
 
25.§
Koncepcijas projekts "Par Padziļinātās sadarbības programmu"

TA-2238 ____________________________________

(J.Stinka, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 2.punktu, paredzot, ka līdz 2012.gada 1.februārim tiks iesniegti priekšlikumi likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā Saeimā, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa vienkāršotā režīma ieviešanas iespējām mazajiem uzņēmumiem"

TA-3068 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par kompetenču sadalījumu, ieviešot cigarešu samazināta degšanas potenciāla prasības"

TA-2098 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka cigarešu samazinātas degšanas potenciāla prasību uzraudzību importa uzraudzības jomā, kā arī Latvijas iekšējā tirgus uzraudzības jomā veic Valsts ieņēmumu dienests.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros"

TA-3027 ____________________________________

(J.Pūce, A.Ronis, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai savas kompetences ietvaros turpināt pārstāvēt Latvijas ekonomiskās intereses Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2012.gada 1.septembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2011.gada otrajā pusē un 2012.gada pirmajā pusē.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par iespēju nodrošināt ieceļotājiem Latvijā un izceļotājiem no Latvijas pēc robežas šķērsošanas saņemt īsziņu par attiecīgo valstu operatīvo dienestu telefona numuriem (110, 112, 113 u.c.)"

TA-3033 ____________________________________

(E.Beļskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju līdz 2012.gada 31.maijam sagatavot un satiksmes ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas un trešo valstu mobilo sakaru operatoru iespējamo sadarbību viesabonēšanas līgumu ietvaros, kas paredzēs īsziņas saņemšanu trešo valstu ieceļotājiem Latvijā par Eiropas neatliekamās palīdzības telefona numuru 112 un izceļotājiem no Latvijas pēc trešo valstu robežas šķērsošanas par attiecīgo valstu operatīvo dienestu telefona numuriem.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par kārtību, kādā tiek izvirzīti Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti"

TA-2397 ____________________________________

(G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
31.§
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 8.punkta izpildi (informācija par starptautiskā finansiālā atbalsta izlietojumu)

TA-3136, SAN-2257 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Finanšu ministram norīkot pārstāvjus dalībai Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē jautājuma par starptautiskā finansiālā atbalsta izlietojumu izskatīšanā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
32.§
Atbildes projekts Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijai (par atbalstu Latvijas saiknei ar diasporu)

TA-2841 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijai.
 
33.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā")

TA-3038 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iekšlietu ministra iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Iekšlietu ministram un satiksmes ministram deleģēt pārstāvjus Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā jautājuma par likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā" izskatīšanā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
4. Noteikt, ka pārejas periodā līdz likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā" pieņemšanai un ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanas sistēmas ieviešanai Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardze) nodrošina ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanu un tam tiks piešķirts attiecīgs finansējums.
5. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas valsts sekretāra sniegto informāciju, ka Satiksmes ministrija triju mēnešu laikā pēc likuma spēkā stāšanās nodrošinās ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanas sistēmas ieviešanu.
 
34.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā")

TA-2875 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
35.§
Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Pilsonības likumā")

TA-766 ____________________________________

(G.Bērziņš, E.Rinkēvičs, D.Pavļuts, R.Kozlovskis, E.Sprūdžs, R.Ķīlis, A.Ronis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Juridiskajai komisijai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ārlietu ministram, ekonomikas ministram, iekšlietu ministram, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, izglītības un zinātnes ministram un satiksmes ministram ir atšķirīgs viedoklis par atbildes projekta 7.punktu, un tas ir šāds:
"Ievērojot valsts intereses un Latvijas starptautiskās saistības, aicinām iekļaut grozījumu projektā priekšlikumus par Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta dzimušo nepilsoņu vai bezvalstnieku bērnu reģistrāciju par Latvijas pilsoņiem, aizstājot vecāku pienākumu iesniegt iesniegumu par pilsonības iegūšanu ar tiesībām atteikties no pilsonības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Ievērojot minēto, piedāvājam izteikt Pilsonības likuma 3.prim panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
„(2) Līdz brīdim, kad bērns sasniedz 15 gadu vecumu, iesniegumu par atteikšanos no pilsonības ir tiesīgi iesniegt:”.
Izteikt likuma 3.prim panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
„(3) Ja personas, kurām ir tiesības iesniegt iesniegumu par atteikšanos no bērna Latvijas pilsonības, to ir izdarījušas, nepilngadīgajam, sasniedzot 15 gadu vecumu, ir saglabātas tiesības iegūt Latvijas pilsonību šajā pantā noteiktajā kārtībā, iesniedzot vienu no šādiem dokumentiem:”.
Izteikt likuma 3.prim panta ceturto daļu šādā redakcijā:
„(4) Personas, kurām ir tiesības iesniegt iesniegumu par atteikšanos no bērna Latvijas pilsonības, iesniedz to Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un formā.”.
Izteikt likuma 3.prim panta piekto daļu šādā redakcijā:
„(5) Šā panta trešajā daļā paredzētās iespējas pilsonības iegūšanai persona var izmantot līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.”.
Šāds risinājums ierobežotu jaunu personu ar nepilsoņa statusu rašanos, stiprinātu jaunākās paaudzes piederības sajūtu Latvijas valstij, kā arī atbilstu Latvijas starptautiskajām saistībām."
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi un šo protokollēmumu Saeimas Juridiskajai komisijai.
 
36.§
Par priekšlikumiem veselības nozares kapitālsabiedrību menedžmenta modelim, kas nodrošina kapitālsabiedrības sabalansētu budžeta plānošanu un izstrādi, un darbības efektivitātes uzlabošanos, tādejādi novēršot situāciju ar atkārtotu parādu veidošanos

TA-3088 ____________________________________

(I.Circene, R.Muciņš, S.Bajāre, M.Lazdovskis, D.Pavļuts, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Veselības ministrijai saskaņot informatīvo ziņojumu ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju un iesniegt to atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3082 ____________________________________

(R.Muciņš, S.Bajāre, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdē.
2. Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā pieejamo līdzekļu apjomu, un Veselības ministrijai līdz 2011.gada 16.decembrim iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3100 ____________________________________

(R.Ķīlis, A.Brūne, S.Freimanis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.816 "Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtība""

TA-3145 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi un izsniedzamas licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, un par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai maksājamās valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību"

TA-1808 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3115 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem""

TA-3116 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.83 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi""

TA-3117 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

TA-3119 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-2767 ____________________________________

(I.Lipskis, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošana 2012.gadā un 2013.gadā nodrošināma Labklājības ministrijai piešķirto Eiropas Savienības politikas instrumentu līdzekļu ietvaros.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2014.gadam un turpmākajiem gadiem noteikumu īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” un turpmākajiem gadiem sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3144 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu par 2010.gadu"

TA-2702 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Circene, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu par 2010.gadu"

TA-2703 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Circene, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" peļņas daļu par 2010.gadu"

TA-2704 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Circene, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu par 2010.gadu"

TA-2705 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Circene, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu par 2010.gadu"

TA-2706 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Circene, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"

TA-3159 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Informatīvais ziņojums par 2011.gada 16.decembra Vispārējo lietu ministru padomi, kur aicināti ministri, kas atbildīgi par Kohēzijas politikas jautājumiem

TA-3121 ____________________________________

(D.Grūberte, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Ārlietu ministriju papildināt informatīvo ziņojumu ar paplašinātu atsauci uz apstiprināto nacionālo pozīciju Kohēzijas politikas jautājumos un Finanšu ministrijai iesniegt informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
2. Finanšu ministram A.Vilkam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu ministru padomes 2011.gada 16.decembra sanāksmē.
 
54.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 15.-16.decembra sanāksmei

TA-3147 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 15.-16.decembra sanāksmei:
2.1. pozīcija Nr.2 „Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko 2012.gadam nosaka Savienības kuģiem pieejamās zvejas iespējas no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras nav starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets un Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko 2012.gadam nosaka Savienības ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un Savienības kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem, kuri ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets”;
2.2. pozīcija Nr.1 „Par Priekšlikumu Padomes Lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5), sastāv vai ir ražoti no tās, Par Priekšlikumu Padomes Lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), kas sastāv vai ir ražoti no tās, Par Priekšlikumu Padomes Lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5), kas sastāv vai ir ražoti no tās un Par Priekšlikumu Padomes Lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), kas sastāv vai ir ražoti no tās”;
2.3. pozīcija Nr.1 „Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)”;
2.4. pozīcija Nr.2 „Grozīts priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1290/2005 un Padomes Regulu (EK) Nr.1234/2007 attiecībā uz pārtikas izdalīšanu vistrūcīgākajām personām Savienībā”.
3. Zemkopības ministrei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 15.-16.decembra sanāksmē.
 
55.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2011.gada 19.decembra sanāksmei

TA-3150 ____________________________________

(E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Vides ministru padomes 2011.gada 19.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija par padomes secinājumu projektu „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2020: īstenošanas sistēma”;
2.2. pozīcija par padomes secinājumu projektu „Ceļvedis par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā”.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram E.Sprūdžam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2011.gada 19.decembra sanāksmē.
 
56.§
Latvijas nacionālās pozīcijas 2011.gada 14.decembra Eiropas Savienības Ārlietu padomes ārkārtas sanāksmei Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos

TA-3152 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Kopējās tirdzniecības politikas jautājumiem veltītā Ārlietu padomes ārkārtas sanāksmē attiecībā uz Pasaules Tirdzniecības organizācijas VIII ministru konferenci.
3. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Savienības nostāju atbilstošā Pasaules Tirdzniecības organizācijas institūcijā attiecībā uz Krievijas Federācijas uzņemšanu Pasaules Tirdzniecības organizācijā".
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku ārkārtas Eiropas Savienības Ārlietu padomē 2011.gada 14.decembrī.
 
57.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 13.-14.decembra sanāksmei

TA-3158 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 13.-14.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas šādos Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011. gada 13.-14. decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.5 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu un publisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi";
2.2. pozīcija Nr.4 "Par Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Austrijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīva Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par Eiropas Izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās";
2.3. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimuma standartu".
3. Tieslietu ministram G.Bērziņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 13.-14.decembra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
58.§
Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420758910

TA-2943 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420758910.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
 
59.§
Par AS "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu

TA-3156 ____________________________________

(M.Gauss, K.Krastiņš, D.Pavļuts, E.Sprūdžs, A.Ronis, A.Matīss, L.Medina, A.Liepiņš, I.Mēkons, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju precizēt rīkojuma projekta 1.punktu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Pieņemt zināšanai SIA „Prudentia Advisers” iesniegto ziņojumu par AS „Air Baltic Corporation” turpmāko darbību.
4. Pieņemt zināšanai AS „Air Baltic Corporation” valdes priekšsēdētāja M.Gausa izstrādātos AS „Air Baltic Corporation” turpmākās attīstības scenārijus, kā arī to, ka AS „Air Baltic Corporation” valde un padome ir atbalstījusi 2.scenāriju.
5. Pieņemt zināšanai, ka, izpildot Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra rīkojumu Nr.621 „Par papildu apropriāciju Satiksmes ministrijai” Satiksmes ministrija ir iegādājusies AS „Air Baltic Corporation” 224 453 akcijas, un tā rezultātā Latvijas Republika ir kļuvusi par AS „Air Baltic Corporation” 99,8 % akciju īpašnieci.
6. Lai nodrošinātu AS „Air Baltic Corporation” turpmāko darbību un attīstību, finanšu ministram veikt grozījumus aizdevuma līgumā ar AS „Air Baltic Corporation”, kas noslēgts saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 47§) „Par situāciju AS „Air Baltic Corporation” 5. un 6.punktu, nosakot, ka, ņemot vērā izmaiņas valsts aizdevuma nodrošinājuma apjomā, valsts aizdevumam netiek piemērota riska procentu likme.
7. Finanšu ministram izsniegt AS „Air Baltic Corporation” valsts aizdevumu LVL 67 000 000 likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 8.prim panta pirmajā daļā noteikto mērķu īstenošanai un atbilstoši 36.panta sestajā daļā noteiktajam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija vienas darba dienas laikā no attiecīgās finanšu ministra sniegtās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret valsts aizdevuma sniegšanu. Valsts aizdevumu izsniegt divās daļās, aizdevuma pirmo daļu LVL 41 600 000 apmērā, bet aizdevuma otro daļu līdz LVL 25 400 000, ja SIA „Baltijas Aviācijas Sistēmas” neizpilda 2011.gada 3.oktobra noslēgto vienošanos starp lielākajiem AS „Air Baltic Corporation” akcionāriem (Latvijas Republiku, SIA „Baltijas Aviācijas Sistēmas”, AS „Latvijas Krājbanka”, AB Bankas „Snoras”, АКБ „Investbank”, Taurus Asset Management Fund Limited, „Trasatlantic Holdings Company S.A.” un SIA “KD Jet”) par AS „Air Baltic Corporation” turpmāko finansējumu un pārvaldību. Valsts aizdevumam piemērojamo riska procentu likmi nosaka vadoties pēc Eiropas Komisijas paziņojumā par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu noteiktās metodoloģijas. Valsts aizdevums tiek nodrošināts ar komercķīlu uz AS „Air Baltic Corporation” preču zīmēm un debitoru parādiem un to pieaugumu.
8. Finanšu ministrijai (Valsts kasei) sagatavot valsts aizdevuma līguma projektu, un finanšu ministram noslēgt valsts aizdevuma līgumu ar AS „Air Baltic Corporation”.
9. Ja Saeima neiebilst pret apropriācijas palielināšanu, finanšu ministram palielināt Satiksmes ministrijai likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” noteikto apropriāciju resursiem (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem) par LVL 57 600 000 ieguldījumu veikšanai AS „Air Baltic Corporation” pamatkapitālā, izveidojot atsevišķu budžeta programmu "AS „Air Baltic Corporation” pamatkapitāla palielināšana". Resursus pamatkapitāla palielināšanai kompensēt no AS „Air Baltic Corporation” izsniegtā valsts aizdevuma (LVL 16 000 000, kas ir piešķirti kā valsts aizdevums saskaņā ar noslēgto aizdevuma līgumu un LVL 41 600 000 saskaņā ar šī protokollēmuma 7.punktu).
10. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2012.gada 20.janvārim izstrādāt un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta 3.punktu iesniegt Eiropas Komisijā paziņojumu par plānoto valsts aizdevumu un ieguldījumu pamatkapitālā AS „Air Baltic Corporation” 2011.gadā.
11. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju informēt Starptautisko Valūtas fondu un Eiropas Komisiju par aizdevuma sniegšanu.
 
60.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietās "Bazjaks pret Latviju", "Kadiķis pret Latviju" un "Ņikitenko pret Latviju" izpildi

418-k ____________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz informatīvo ziņojumu, Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās sagatavot rīcības ziņojumus angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildi lietās "Bazjaks pret Latviju", "Kadiķis pret Latviju" un "Ņikitenko pret Latviju" un iesniegt tos Eiropas Padomes Ministru komitejā.
 
61.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju"

419-k ____________________________________

(I.Reine, D.Pavļuts, R.Kozlovskis, E.Sprūdžs, R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
62.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Merzaļijevs pret Latviju"

420-k ____________________________________

(I.Reine, A.Ronis, D.Pavļuts, E.Rinkēvičs, I.Circene, E.Sprūdžs, M.Lazdovskis, L.Medina, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā "Merzaļijevs pret Latviju".
 

Sēdi slēdz plkst. 17.15


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane