Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.1

2012.gada 3.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.76 32.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, par valsts nodevas par drošības rezervju uzturēšanu apmēru, kā arī par kārtību tās aprēķināšanai, maksāšanai un administrēšanai"" un informatīvais ziņojums "Valsts naftas produktu rezervju izveides modeļu salīdzinājums""

TA-3203 ____________________________________

(M.Brencis, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.76 32.§) „Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, par valsts nodevas par drošības rezervju uzturēšanu apmēru, kā arī par kārtību tās aprēķināšanai, maksāšanai un administrēšanai”” un informatīvais ziņojums "Valsts naftas produktu rezervju izveides modeļu salīdzinājums”” 5.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
„5. Finanšu ministrijai sagatavot informatīvo ziņojumu par piedāvājuma cenu ierobežojošu noteikumu atbilstību publisko iepirkumu direktīvu prasībām un priekšlikumus pasūtītāja interešu efektīvākai aizstāvībai iepirkumā par valsts naftas produktu rezervju izveidi, kā arī sadarbībā ar Ekonomikas ministriju apkopot citu valstu pieredzi minētā jautājuma risināšanā, un finanšu ministram līdz 2012.gada 1.februārim iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.”
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.222 "Valdības komunikācijas koordinācijas padomes nolikums""

TA-3177 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra noteikumos Nr.451 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas"""

TA-3188 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību""

TA-3240 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-3261 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.347 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana"""

TA-3260 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"""

TA-3262 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.395 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"""

TA-3259 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dunavas ielā 13, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2898 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi""

TA-3264 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.februāra rīkojumā Nr.69 "Par Biodegvielas attīstības konsultatīvo padomi""

TA-3178 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-3005 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-2828 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par telpu dzīvojamā mājā "Skaļupes 1" Līgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, nodošanu Līgatnes novada pašvaldības īpašumā"

TA-2788 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.aprīļa rīkojumā Nr.163 "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā""

TA-3141 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Sarkanmuižas dambī 28, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-3008 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.126 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība""

TA-2772 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanu""

TA-3289 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.februāra rīkojumā Nr.72 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-3126 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.augusta rīkojumā Nr.491 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""

TA-3175 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

TA-2970 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Laboratorijas ielā 1, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2802 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Katoļu ielā bez numura, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2799 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par spridzināšanas darbu saskaņošanas un veikšanas kārtību, kā arī šo darbu veikšanas ierobežojumiem"

TA-3112 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru"

TA-2806 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumos Nr.354 "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu""

TA-3266 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Dagdas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2753 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Estrāde", Višķu pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"

TA-2990 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "P3" Skujenes pagastā, Amatas novadā, nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2737 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "V78", "V55" un "V87" Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, nodošanu Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2719 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-3104 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus Kokneses novadā, Kokneses pagastā:
2.1. nekustamo īpašumu „Alēni A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3260 008 0022) - zemes vienības (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3260 008 0042, 3260 008 0051 un 3260 008 0083) 0,0665 ha platībā par kopējo summu 2330,00 latu;
2.2. nekustamo īpašumu „Priedulāji A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3260 008 0021) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 008 0093) 0,10 ha platībā par kopējo summu 3100,00 latu.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.487 "Noteikumi par zvērinātu notāru kvalifikācijas pārbaudes izdevumu daļējas segšanas kārtību un apjomu""

TA-3257 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojumā Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju""

TA-3246 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Tērvetes novada pašvaldības īpašumā"

TA-2796 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"""

TA-3253 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2012.gada 10.maijam iesniegt Eiropas Komisijai valsts atbalsta paziņojumu par grozījumiem Valsts atbalsta programmā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ventas un Šķerveļa ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-3053 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1204 "Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību""

TA-2862 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par Burtnieku ezera un zem tā esošās zemes nodošanu Burtnieku novada pašvaldības valdījumā"

TA-2791 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

TA-2856 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""

TA-2782, TA-2838 ____________________________________

(R.Ķīlis, G.Vasiļevskis, I.Circene, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem""

TA-2951 ____________________________________

(R.Ķīlis, G.Vasiļevskis, I.Circene, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem""

TA-2913 ____________________________________

(R.Ķīlis, G.Vasiļevskis, I.Circene, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji""

TA-2914 ____________________________________

(R.Ķīlis, G.Vasiļevskis, I.Circene, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti""

TA-2944 ____________________________________

(R.Ķīlis, G.Vasiļevskis, I.Circene, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa"

TA-2858 ____________________________________

(A.Kaļāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai izvērtēt iespēju algas nodokļa grāmatiņu ieviest elektroniskā veidā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu un iegūstot nepieciešamos datus no citiem valsts reģistriem, un finanšu ministram līdz 2012.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par izvērtējuma rezultātiem.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas Regulārais ziņojums par indikatīvā mērķa sasniegšanas gaitu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra Direktīvas Nr.2001/77/EK par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus, 3.panta 3.punktam"

TA-3222 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2012.gada 16.janvārim iesniegt informatīvo ziņojumu Eiropas Komisijai.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts aizdevumu Latvijas Lauksaimniecības universitātei, kuras finanšu līdzekļi glabājas akciju sabiedrībā "Latvijas Krājbanka" un kurai sakarā ar akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" finanšu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu liegta norēķinu veikšana"

TA-3287 ____________________________________

(A.Bērziņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ievērojot Likuma par budžetu un finanšu vadību 36.panta sesto daļu un nepiemērojot minētā panta pirmās, ceturtās un piektās daļas nosacījumus, finanšu ministram izsniegt valsts aizdevumu Latvijas Lauksaimniecības universitātei LVL 556 000,00 apmērā.
3. Finanšu ministram izsniegt šī protokollēmuma 2.punktā minēto valsts aizdevumu, nosakot šādus valsts aizdevuma nosacījumus:
3.1. valsts aizdevumu sniegt ar atmaksas termiņu līdz vienam gadam;
3.2. par izsniegto valsts aizdevuma izmantošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātei veikt maksājumus atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumu Nr.63 „Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” nosacījumiem;
3.3. valsts aizdevumam nepiemērot valsts aizdevuma riska procentu likmi;
3.4. valsts aizdevumu izsniegt bez aizdevuma nodrošinājuma.
4. Finanšu ministrijai, saņemot jaunus pieteikumus par valsts aizdevuma piešķiršanu sakarā ar akciju sabiedrības „Latvijas Krājbanka” finanšu pakalpojumu apturēšanu, sagatavot tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
48.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā")

TA-3106 ____________________________________

(S.Āmare- Pilka, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt priekšlikumu tabulā iekļauto 5., 8., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.priekšlikumu, kā arī 1., 2., 6., 11., 12., 20., 21. un 22.priekšlikumu, izsakot tos jaunā redakcijā.
2. Neatbalstīt priekšlikumu tabulā iekļauto 3., 4., 7. un 9.priekšlikumu.
3. Atbalstīt Satiksmes ministrijas ar 2011.gada 1.decembra vēstuli Nr.04-01/5296 Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai sūtīto 1., 2., 4., 5., 7. un 9.priekšlikumu, kā arī 3.priekšlikumu, izsakot to jaunā redakcijā.
4. Neatbalstīt Satiksmes ministrijas ar 2011.gada 1.decembra vēstuli Nr.04-01/5296 Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai sūtīto 6. un 8.priekšlikumu.
5. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju līdz 2012.gada 1.septembrim sagatavot informatīvo ziņojumu par iespējām noteikt elastīgāku deklarēšanās sistēmu attiecībā uz uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas kārtību.
6. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
7. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas un iekšējā audita struktūrvienību funkcijām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas Šveices sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmā"

TA-3290 ____________________________________

(E.Sprūdžs, A.Antonovs, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Ministrijām izvērtēt iesniegto rīkojuma projektu un, ja nepieciešams, līdz 2012.gada 5.janvārim iesniegt Finanšu ministrijai atzinumu par projektu.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar atzinumus sniegušajām ministrijām precizēt rīkojuma projektu, un finanšu ministram līdz 2012.gada 9.janvārim iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.819 "Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās""

TA-3321 ____________________________________

(A.Brūne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtība"

TA-3192 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka noteikumi stājas spēkā 2012.gada 10.janvārī, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas"

TA-3193 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka noteikumi stājas spēkā 2012.gada 10.janvārī, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Aeronavigācijas pakalpojumu maksas sadales kārtība"

TA-3194 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, paredzot 5.punktā, ka noteikumi stājas spēkā 2012.gada 10.janvārī, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija noteikumos Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros"""

TA-3180 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"""

TA-3305 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""

TA-3324 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Atsevišķu akcīzes preču, kuras fiziska persona pārvieto personīgajā bagāžā, kontroles kārtība autoceļu robežšķērsošanas vietā"

TA-3309 ____________________________________

(J.Stinka, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai tehniski precizēt noteikumu projektu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības dalībvalstu pienākumu sniegt Eiropas Komisijai skaidrojošos dokumentus (korelācijas tabulas)"

TA-3280-IP ____________________________________

(I.Kalniņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
59.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā"

TA-7 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā".
 
60.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās"

TA-11 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo (sākotnējo) pozīciju "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās".
 
61.§
Konfidenciāli

436-k, 1-k, TA-3315 ____________________________________

()

 

Sēdi slēdz plkst. 14.00


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane