Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 13

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.13

2012.gada 12.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre

 -

 I.Viņķele

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.10.10

-

L.Milenberga

1.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2012.gada 13.marta sanāksmei

TA-559, SAN-512____________________________________

(A.Eberhards, A.Vilks, A.Pabriks, I.Viņķele)

 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko pārtrauc Kohēzijas fonda saistības Ungārijā un par rekomendācijām Padomes rekomendācijām ar nolūku novērst pārmērīga budžeta deficīta procedūras situāciju Ungārijā (pozīcija Nr.1)."
3. Finanšu ministram A.Vilkam un pastāvīgai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2012.gada 13.marta sanāksmē.

 

Sēdi slēdz plkst. 10.20


Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre
I.Viņķele

Valsts kancelejas direktora vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte