Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 49

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.49

2012.gada 28.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Kosovas Republikas Kosovas Drošības spēku ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību drošības jomā"

TA-1936 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru parakstīt Saprašanās memorandu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"""

TA-1843 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Turkmenistānas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-1872 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"""

TA-1852 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.februāra rīkojumā Nr.55 "Par nekustamā īpašuma Dagdas novadā, Dagdā, Upes ielā 2A, saglabāšanu valsts īpašumā""

TA-1827 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1435 "Noteikumi par Rīgas 1.medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1721 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1436 "Noteikumi par Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1722 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par publiskā nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"

TA-1928 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība"

TA-1932 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Par Protokolu, kas groza Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību"

TA-1796 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru parakstīt Protokolu.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2013.gadam"

TA-1801 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"

TA-1914 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ģeoloģiskās informācijas sistēmu"

TA-1554 ____________________________________

(J.Kauliņš, D.Vilkaste, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt Pārresoru koordinācijas centra papildu priekšlikumus par grozījumiem Noteikumos par ģeoloģiskās informācijas sistēmu, sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru sagatavot attiecīgu tiesību akta projektu un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram noteiktā kārtībā iesniegt projektu izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.687 "Dabas parka "Driksnas sils" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1615 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.706 "Dabas lieguma "Virguļicas meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1616 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.827 "Dabas parka "Bauska" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1621 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.369 "Dabas lieguma "Ābeļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1703 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Tērvete" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-1706 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.253 "Dabas lieguma "Kadājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1614 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.448 "Dabas parka "Embūte" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1709 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.297 "Dabas lieguma "Mežmuižas avoti" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1710 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.886 "Dabas parka "Vecumu meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1711 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.228 "Dabas parka "Salacas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1702 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

TA-1774 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.857 "Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros""

TA-1604 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-1154 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par uztura bagātinātāju, kuri satur spirtu un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, ja absolūtā spirta saturs nepārsniedz 80 mililitrus iepakojumā, apgrozījumu valstī gada pirmajā pusē sadalījumā pa mēnešiem"

TA-1798 ____________________________________

(S.Āmare- Pilka, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1754 ____________________________________

(G.Puķītis, L.Medina, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas pārstāves sniegto informāciju par to, ka rīkojums atbilst likuma prasībām.
 
29.§
Noteikumu projekts "Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība"

TA-1984 ____________________________________

(D.Avotiņa, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā""

TA-1981 ____________________________________

(D.Avotiņa, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka noteikumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.oktobri, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība""

TA-1961 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1962 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par likuma "Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu" 10.panta pirmās daļas 2.punkta izpildes nodrošināšanu"

TA-1965 ____________________________________

(G.Kosojs, E.Rinkēvičs, S.Bajāre, M.Zakarītis, B.Bāne, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju papildināt rīkojuma projektu ar punktu, ka valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” ar nekustamā īpašuma iegādi saistītās darbības veic tikai pēc tam, kad ir pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam””, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka ārlietu ministrs E.Rinkēvičs atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
3. Finanšu ministrijai kopīgi ar Valsts prezidenta kanceleju sagatavot aprēķinus par izmaksām, ja dzīvoklis tiek nevis pirkts, bet gan nomāts, izvērtēt, cik nomas izmantošana būtu finansiāli lietderīga, kā arī to, kuros normatīvajos aktos būtu jāveic attiecīgi grozījumi, un finanšu ministram līdz 2012.gada 30.augustam iesniegt attiecīgu informatīvo ziņojumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Latgales valsts autoceļu sabrukušo seguma ārkārtas uzturēšanas darbiem un satiksmes drošības pasākumiem"

TA-1959 ____________________________________

(I.Pāže, I.Stepanova, A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu palielināt izdevumus 2012.gadā 1 300 000 latu apmērā, lai veiktu valsts autoceļu ārkārtas uzturēšanas darbus.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības Ceļu satiksmes drošības direkcija peļņas daļu"

TA-1955 ____________________________________

(A.Matīss, E.Sprūdžs, A.Ronis, B.Bāne, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt rīkojuma projektu un tā anotāciju, paredzot, ka valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" valstij dividendēs izmaksā tīrās peļņas daļu par 2011.gadu 27 procentu apmērā (327 007 lati), Satiksmes ministrija - valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" kapitāla daļu turētāja - nodrošina, ka
valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" 2011.gadā gūtā tīrā peļņas daļa 63 procentu apmērā tiek novirzīta uzsākto un 2012.gadā plānoto investīciju projektu realizācijai Biķernieku kompleksās sporta bāzes sakārtošanai, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3.Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavot informatīvo ziņojumu par elektromobilitātes kompetenču centra izveides nepieciešamību, un satiksmes ministram līdz 2012.gada 1.oktobrim iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā. Ja Ministru kabinets atzīs elektromobilitātes kompetenču centra izveidi par lietderīgu, finansējums tā izveidei un darbības nodrošināšanai tiks paredzēts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

 
36.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības Starptautiskā lidosta Rīga peļņas daļu"

TA-1963 ____________________________________

(A.Matīss, I.Šņucins, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""

TA-1983 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""

TA-1980 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""

TA-1873 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"

TA-1988 ____________________________________

(R.Ķīlis, D.Kuļšs, J.Vētra, V.Daukšte, A.Teikmanis, G.Rēvalde, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Dombrovskis)

 

1. Iesniegto noteikumu projektu nepieņemt.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai turpināt noteikumu projekta saskaņošanu ar iesaistītajām institūcijām un precizēto projektu līdz 2012.gada 31.augustam iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta komitejas 4.septembra sēdē.

 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par atbalsta mehānismiem elektroenerģijas ražošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus"

TA-1672 ____________________________________

(D.Pavļuts, G.Ābele, A.Akermanis, I.Bērziņa, A.Kārkliņš, K.Klauss, K.Olšteins, E.Dreimane, A.Ronis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2012.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā priekšlikumu grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā, lai nodrošinātu, ka autonomam ražotājam, kas elektroenerģiju ražo mājsaimniecības vajadzībām un, kas nav komersants, ir tiesības izmantot elektroenerģijas neto uzskaiti, ko veic sistēmas operators.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2012.gada 1.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā priekšlikumu atjaunojamās elektroenerģijas ražošanas atbalsta mehānisma izveidei, nosakot ekonomiski pamatotu atbalsta perioda ilgumu un intensitāti.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2013.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par esošiem atbalsta mehānismiem elektroenerģijas ražošanai, izmantojot fosilos energoresursus, un to ietekmes izvērtējumu.
5. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju līdz 2012.gada 30.novembrim iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā priekšlikumus elektroenerģijas ražošanai izmantoto lauksaimniecības izejvielu un izejvielu kvalitātes kontroles ieviešanai, kā arī par kontroles ieviešanai nepieciešamo finansējuma apmēru.
6. Ekonomikas ministrijai līdz 2012.gada 30.novembrim izvērtēt Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" un Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" iekļauto formulu pamatotību un atbilstību esošajai tirgus situācijai.

 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-1671 ____________________________________

(D.Pavļuts, G.Ābele, A.Akermanis, I.Bērziņa, A.Kārkliņš, K.Klauss, K.Olšteins, E.Dreimane, A.Ronis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka attiecībā uz komersantiem, kuri līdz šim laikam ieguvuši tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par uzstādīto jaudu, pārejas periods ir pieci gadi, sākot no 2012.gada, papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju par tiesiskās paļāvības principa un sabiedrības interešu ievērošanas izvērtējumu, kā arī par izvērtētiem riskiem saistībā ar līgumiem par ārvalstu investīciju aizsardzību, un iesniegt noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas valdes loceklis A.Akermanis atbalsta, ka pārejas periods ir pieci gadi, sākot no 2012.gada.

 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

TA-1673 ____________________________________

(D.Pavļuts, G.Ābele, A.Akermanis, I.Bērziņa, A.Kārkliņš, K.Klauss, K.Olšteins, E.Dreimane, A.Ronis, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

TA-1924 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā"

TA-1923 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-1938 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par potenciāli atbalstāmo valsts galvojuma pretendentu un to projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2013.gadam""

TA-1935 ____________________________________

(A.Bērziņa, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt potenciāli atbalstāmo valsts galvojuma pretendentu un to projektu sarakstu galvojumu izsniegšanai (informatīvā ziņojuma pielikums) un iekļaut to likumprojektā "Par valsts budžetu 2013.gadam".

 
48.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam""

TA-1948 ____________________________________

(J.Muižniece, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
49.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""

TA-1949 ____________________________________

(J.Muižniece, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
50.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā"

TA-1950 ____________________________________

(J.Muižniece, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"

TA-1957 ____________________________________

(J.Muižniece, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
52.§
Likumprojekts "Grozījumi Invaliditātes likumā"

TA-1956 ____________________________________

( E.Celmiņa, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
53.§
Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"

TA-1953 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministre.
3. Veselības ministrijai, Tieslietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai ārstniecības riska maksājumus Ārstniecības riska fondā 2013.gadā un turpmākajos gados nodrošināt ministrijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Labklājības ministrijai un Aizsardzības ministrijai ārstniecības riska maksājumus Ārstniecības riska fondā 2013.gadā nodrošināt ministrijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, savukārt, jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai un Aizsardzības ministrijai 2014.gadā un turpmākajos gados ārstniecības riska maksājumu nodrošināšanai Ārstniecības riska fondā skatīt Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
54.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-1973 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
55.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem""

TA-1969 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
56.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Invaliditātes likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1758 ____________________________________

(R.Ķīlis, L.Sīka, J.Šints, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2. un 4.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
57.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1894 ____________________________________

(A.Lubāns, E.Sprūdžs, P.Salkazanovs, A.Antonovs, A.Ronis, A.Matīss, B.Bāne, E.Rinkēvičs, D.Pavļuts, A.Vilks, R.Kozlovskis, R.Ķīlis, Ž.Jaunzeme-Grende, I.Viņķele, J.Bordāns, I.Circene, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt satiksmes ministra A.Roņa izvirzīto priekšlikumu par Autotransporta direkcijas, republikas pilsētu un plānošanas reģionu kompetenci sabiedriskā transporta nozarē (balsojumā: par - 8 (finanšu ministrs A.Vilks, kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende, labklājības ministre I.Viņķele, satiksmes ministrs A.Ronis, tieslietu ministrs J.Bordāns, veselības ministre I.Circene, zemkopības ministre L.Straujuma, Ministru prezidents V.Dombrovskis), pret - 5 (ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, ekonomikas ministrs D.Pavļuts, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs).
2. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.(atbalstot Saeimas Juridiskā biroja ierosināto likumprojekta turpmākās virzības 1.variantu), 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. priekšlikumu un 19.priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta priekšlikumu par pārejas noteikumu papildināšanu ar 20.punktu šādā redakcijā: "20. Šā likuma grozījumi, kas paredz izslēgt 4.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus „plānošanas reģioni”, 5.panta pirmās daļas 6.punktu, otrās daļas 3.punktā vārdus „vai plānošanas reģionam” un trešās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktu, 7.panta ceturto un sesto daļu, 11.panta otrās daļas trešo punktu un pārejas noteikumu 17.punktu, grozījumi, kas papildina 6.pantu ar vienpadsmito daļu, kā arī grozījumi, kas paredz izteikt 5.panta pirmās daļas 1., 2., 5.punktu un trešo daļu, 7.panta pirmo daļu jaunā redakcijā, kā arī grozījumi, kas paredz aizstāt 7.panta otrajā daļā vārdus „Rīgas plānošanas reģions” ar vārdiem „Autotransporta direkcija” un piektajā daļā vārdus „plānošanas reģions” ar vārdiem „Autotransporta direkcija”, stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.”, kā arī izvirzīt jaunu Ministru kabineta priekšlikumu par 6.panta papildināšanu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā: „(11) Lai izskatītu priekšlikumus par grozījumiem reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā, reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā un pilsētas nozīmes maršrutu tīklā, kā arī jautājumus, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu, tiek izveidota konsultatīvā padome. Konsultatīvās padomes sastāvā ir Autotransporta direkcijas, plānošanas reģionu un republikas pilsētu pašvaldību pārstāvji.”
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par 2 558 104 latu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālā"

TA-1999-IP ____________________________________

(R.Muciņš, V.Boka, I.Stepanova, I.Circene, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu ar detalizētāku skaidrojumu par ieguldījuma nepieciešamību sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālā un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Noteikt, ka finansējums 2 558 104 latu apmērā novirzāms tikai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” izdevumu segšanai, kas veidojušies saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem.
4. Veselības ministrijai kā valsts kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka slimnīca sasniegs informatīvā ziņojuma 3.sadaļā izvirzītos attīstības mērķus, tajā skaitā stabilizēs finanšu situāciju.

 
59.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1996 ____________________________________

(B.Bāne, A.Ronis, A.Birkmanis, A.Matīss, E.Sprūdžs, G.Puķītis, R.Kīlis, S.Batare, E.Rinkēvičs, A.Vilks, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas apkopotos ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtos priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, izņemot 50., 68., 72., 74., 75., 77., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 98., 103. un 111.priekšlikumu.
2. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas par likumprojekta tekstu apkopoto 5. priekšlikumu kā arī izvirzīt 1., 2., 3. un 4. priekšlikumam alternatīvus Ministru kabineta priekšlikumus.
3. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas par izmaiņām ieņēmumos un izdevumos apkopoto 6., 12., 14., 20., 21., 26., 27., 32., 33., 35., 36., 42., 46., 50., 51., 52. un 53.priekšlikumu, kā arī izvirzīt 10., 11., 13., 23., 24. un 54. priekšlikumam alternatīvus Ministru kabineta priekšlikumus.
4. Noteikt, ka Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 15.priekšlikumā minētajam pasākumam „Latvijas Avīzes organizētajam konkursa „Vēsture ap mums” finansējumu 2300 latu apmērā Izglītības un zinātnes ministrija 2012.gadā nodrošinās 04.00.00 programmas „Valsts valodas politika un pārvalde” ietvaros.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 4.punkta īstenošanai - asistentu pakalpojuma nodrošināšanai 2013.gadā un turpmākajos gados nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijai apstiprināto izdevumos ietvaros.
6. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta sēdē atbalstītajam rīkojuma projektam „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” peļņas daļu””, kurā paredzēts vas „Ceļu satiksmes drošības direkcija” par 2011.gadu valsts budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikt 27% apmērā no kapitālsabiedrības tīrās peļņas, sagatavot Ministru kabineta priekšlikumu par valsts pamatbudžeta ieņēmumu no dividendēm samazināšanu 763 000 latu apmērā.
7. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta sēdē atbalstītajam rīkojuma projektam „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga”” peļņas daļu”, kurā paredzēts, ka valsts akciju sabiedrībai „Starptautiskā lidosta „Rīga”” nav jāmaksā dividendes no tīrās peļņas par 2011.gadu, sagatavot Ministru kabineta priekšlikumu par valsts pamatbudžeta ieņēmumu no dividendēm samazināšanu 368 450 latu apmērā.
8. Finanšu ministrijai tehniski precizēt šī protokollēmuma 1.punktā atbalstītos priekšlikumus, noformēt tos, kā arī 2. 3., 6. un 7.punktā minētos attiecīgos priekšlikumus Ministru kabineta alternatīvu priekšlikumu veidā un iesniegt Valsts kancelejā un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.
9. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
10. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm vienas darba dienas laikā pēc likumprojekta pieņemšanas otrajā lasījumā saskaņā ar atbalstītajiem priekšlikumiem ievadīt izmaiņas Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā.
11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc likumprojekta pieņemšanas otrajā lasījumā saskaņā ar atbalstītajiem priekšlikumiem par papildu līdzekļu piešķiršanu Latgales reģiona attīstību veicinošiem pasākumiem atbilstoši precizēt Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei.
12. Pēc likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" stāšanās spēkā ministrijām priekšlikumus apropriācijas pārdalei uz 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" iesniegt tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Finanšu ministriju, ja finansējums nepieciešams kādai citai ministrijai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valstij piederošajām siltumnīcefekta gāzu emisijas vienībām (noteiktā daudzuma vienībām)"

TA-1946-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sadarbības politikas pamatnostādņu īstenošanas gaitu laika posmā no 2011.gada jūlija līdz 2012.gada jūnijam"

TA-1713-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma, Ž.Jaunzeme-Grende, A.Vilks, I.Circene, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
62.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas un komandītsabiedrības "Vitronic Baltica un Partneri" līgumsaistību izpildi un pakalpojuma-pārkāpumu fiksēšana ar tehniskajiem līdzekļiem (fotoradars) nodrošināšanu"

TA-1998-DV ____________________________________

()

 

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 18.55


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane