Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 54

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.54

2012.gada 2.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu atlases kārtība"

TA-2185 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
2.§
Noteikumu projekts "Prasības maršruta kontroles sistēmām"

TA-1933 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.augusta rīkojumā Nr.491 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""

TA-2114 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Administratīvās ēkas un garāžas ēkas Jūras ielā 34,Ventspilī, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai"

TA-2248 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"

TA-1916 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-237 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Labklājības ministrijai likuma īstenošanu 2013.gadā nodrošināt atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Papildus nepieciešamo valsts budžeta finansējumu izdienas pensiju izmaksām 2014.gadam un turpmākajiem gadiem iekļaut Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes projektā atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumu Nr.198 "Noteikumi par maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm noteikšanas metodiku vidējam termiņam" 9.9.apakšpunktam.
4. Lai nodrošinātu izdienas pensionāra apliecības izsniegšanu visiem izdienas pensionāriem, sagatavot un līdz 2013.gada 1.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
4.1. Kultūras ministrijai – likumprojektu par grozījumiem Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā;
4.2. Tieslietu ministrijai – likumprojektu par grozījumiem Prokuroru izdienas pensiju likumā;
4.3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam – likumprojektu par grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā;
4.4. Ārlietu ministrijai – likumprojektu par grozījumiem Diplomātu izdienas pensiju likumā.

 
7.§
Noteikumu projekts "Personu kriminālistiskā raksturojuma un fotoattēlu reģistra noteikumi"

TA-1830 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) 2014.gadā papildu nepieciešamo finansējumu fotoattēlu veidošanas vietu aprīkojuma iegādei 47 732 latu apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1433 "Noteikumi par Daugavpils medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1839 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1432 "Noteikumi par Malnavas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1882 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.septembra rīkojumā Nr.490 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2012.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-2128 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2013.gada budžetu apstiprināšanu"

TA-2126 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.septembra rīkojumā Nr.488 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2012.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-2131 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2013.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2130 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

TA-1823 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3.Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civillikumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"".
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civillikumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"" (likumprojektu pakete).

 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

TA-1824 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civillikumā", likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"".
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civillikumā", likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"" (likumprojektu pakete).

 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

TA-1825 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"".
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"" (likumprojektu pakete).

 
17.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""

TA-1826 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civillikumā", likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā".
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civillikumā", likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (likumprojektu pakete).

 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai""

TA-2083 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas"""

TA-2016 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības"

TA-1943 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Instrukcijas projekts "Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība"

TA-1856 ____________________________________

(I.Stepanova, A.Pabriks, I.Pētersone-Godmane, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sadarbībā ar Finanšu ministriju precizēt instrukcijas projektu: paredzot, ka instrukcijas projekta 2.punktā noteiktās automobiļa maksimālās nomas maksas mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa (latos) tiek samazinātas par pieciem procentiem, kā arī ministrijas nomā un iegādājas automobiļus, kas nav augstāki par vidējo klasi instrukcijas projekta 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem amatiem un nav augstāki par kompaktklasi instrukcijas projekta 2.3.apakšpunktā minētajiem amatiem; ņemot vērā Iekšlietu ministrijas priekšlikumu, un Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

 
22.§
Rīkojuma projekts "Par I.Labucku"

TA-2268 ____________________________________

(J.Bordāns, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

TA-2264 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"

TA-2266 ____________________________________

(J.Sārts, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai pēc informācijas saņemšanas par Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes attiecīgās rezolūcijas pieņemšanu nekavējoties nosūtīt attiecīgu informāciju Valsts kancelejai.
3. Valsts kancelejai papildināt Saeimas lēmuma projektu ar atsauci uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes konkrēto rezolūciju un sagatavot lēmuma projektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmuma projekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt minēto Saeimas lēmuma projektu par steidzamu.

 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-2279 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""

TA-2278 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projekta 20.punktā ietvertā 94.1.apakšpunkta redakciju attiecībā uz jauniešu vecumu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2011.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"

TA-2281 ____________________________________

(B.Bāne, G.Medne, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto Latvijas Republikas 2011.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (turpmāk - pārskats).
Valsts kancelejai nosūtīt pārskatu un Valsts kontroles atzinumu par pārskatu Saeimai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoru"

TA-2272 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""

TA-2273 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.septembra rīkojumā Nr.429 "Par darba grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības veicināšanai""

TA-2277 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par pastiprinātiem trihinelozes uzraudzības un ierobežošanas pasākumiem 2012.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1884 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""

TA-2280 ____________________________________

(L.Jansone, I.Šņucins, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un zemkopības ministram līdz 2013.gada 1.aprīlim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos, lai veicinātu dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa, efektīvu un godprātīgu izmantošanu atbilstoši likumā "Par akcīzes nodokli" paredzētajiem mērķiem.

 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.septembra rīkojumā Nr.541 "Par Koncepciju par Civillikuma lietu tiesību daļas modernizāciju""

TA-1967 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

TA-1982 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"" (likumprojektu pakete).
4. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju pārskatīt regulējumu attiecībā uz valsts un pašvaldību zemes nomu zemes piespiedu nomas gadījumos un nepieciešamības gadījumā līdz 2013.gada 1.martam iesniegt attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu".
5. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2013.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, kas paredz piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu.


 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""

TA-2066 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"" (likumprojektu pakete).

 
36.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""

TA-1985 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" (likumprojektu pakete).

 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""

TA-2123 ____________________________________

(D.Grūberte, I.Pētersone-Godmane, E.Sprūdžs, A.Antonovs, A.Eberhards, R.Ķīlis, J.Bordāns, I.Circene, A.Ronis, I.Liepa, D.Pavļuts, R.Kozlovskis, A.Bartaševičs, A.Vaivods, A.Kursītis, G.Ansiņš, J.Vītoliņš, A.Rublis, S.Daudziņa, I.Rassa, D.Rancāne, B.Bāne, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Atzīt par nepieciešamu nesadalīto darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” (turpmāk – 3.6.1.1.aktivitāte)” virssaistību finansējumu 700 088 latu apmērā novirzīt Iekšlietu ministrijas radio sakaru tīkla projekta īstenošanai.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt noteikumu projekta 1.punktā ietvertā 4.prim punkta redakciju, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt, ka projekta iesniegumos un projektu īstenošanas līgumos ir iekļauti saistoši sasniedzamie rādītāji, izpildāmie nosacījumi, atbilstoši kuriem projekti kvalificējas virssaistību finansējumam 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem un priekšatlasē piemērotajiem virssaistību finansējuma sadales priekšatlases kritērijiem, jo īpaši attiecībā uz saimnieciskās darbības sekmēšanas attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošanas sasniedzamību un/vai attīstību.
5. Finanšu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām izvērtēt iespējas novirzīt finansējumu Iekšlietu ministrijas radio sakaru tīkla projekta īstenošanai, veicot finansējuma samazinājumu citās aktivitātēs, un finanšu ministram attiecīgus priekšlikumus līdz 2012.gada 8.oktobrim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 9.oktobra sēdē.

 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par vienotas attīstības finanšu institūcijas izveidi un valsts atbalsta programmām, kas tiek īstenotas finanšu instrumentu veidā"

TA-2256 ____________________________________

(A.Andreičika, A.Vilks, D.Pavļuts, L.Straujuma, B.Bāne, J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sagatavot jautājumu par ministriju, kuru noteikt par attīstības finanšu institūcijas kapitāla daļu turētāju, un finanšu ministram triju nedēļu laikā iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Finanšu ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu un iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, piesaistot ārējo ekspertu juridiskās analīzes veikšanai, t.sk., rīcības plāna (ceļa kartes) izstrādei nepieciešamajiem juridiskajiem soļiem vienotas attīstības finanšu institūcijas izveidei, nodrošināt, ka izvērtējums tiek veikts, ievērojot informatīvā ziņojuma secinājumos iekļautās vadlīnijas un principus vienotas attīstības finanšu institūcijas izveidei. Finanšu ministrijai un Ekonomikas ministrijai, ņemot vērā ārējā eksperta izvērtējumu, turpināt darbu pie vienotās attīstības finanšu institūcijas izveides ekonomisko, risku un lietderības aspektu izvērtējuma.
5. Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 64.§) „Informatīvais ziņojums „Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” pārveides procesu par attīstības banku un komercdaļas pārdošanas stratēģiju”” doto uzdevumu izpildes gaitu, noteikt, ka Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju vienotas attīstības finanšu institūcijas detalizēts izveides plāns jāiesniedz Ministru kabinetā līdz 2013.gada 1.martam, paredzot, ka attīstības finanšu institūcija tiek izveidota līdz 2013.gada beigām.
6. Pieņemt zināšanai, ka Hipotēku banka līdz vienotās attīstības finanšu institūcijas izveidei nodrošinās nepārtrauktu tās attīstības daļas kredītportfeļa apkalpošanu un netraucētu attīstības programmu ieviešanu.
7. Visām ministrijām plānotās jaunās valsts atbalsta programmas, kas tiks īstenotas finanšu instrumentu veidā, pirms saskaņošanas uzsākšanas atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis”, tās saskaņot ar Konsultatīvo padomi valsts atbalsta programmu koordinācijai un pilnveidošanai, kas izveidota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra sēdes protokola Nr.62 64.§ 16.punktu (turpmāk – Konsultatīvā padome).
8. Finanšu ministrijai līdz 2012.gada 31.decembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta instrukcijas projektu par kārtību, kādā Konsultatīvajā padomē tiek pieteiktas un izvērtētas jaunās valsts atbalsta programmas, kuras īsteno finanšu instrumentu veidā.
9. Zemkopības ministrijai deleģēt pārstāvi no Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes dalībai Konsultatīvajā padomē.
10. Ekonomikas ministrijai līdz 2012.gada 31.decembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Konsultatīvajā padomē novērtējumu par tirgus nepilnībām finansējuma pieejamības jomā, tai skaitā novērtējot, kādi finanšu instrumenti un kādā apmērā īstenojami.
11. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot informatīvo ziņojumu par aizdevumu programmas – atbalsta piešķiršana lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai – īstenošanas gaitu, (ietverot ziņas par aizdevumu apjomu, procentu likmēm, lauksaimnieku nevalstisko organizāciju atsauksmes u.tml.) un zemkopības ministram mēneša laikā iesniegt ziņojumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
12. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot informatīvo ziņojumu par privatizācijas sertifikātu turpmākās administrēšanas jautājumiem un ekonomikas ministram mēneša laikā iesniegt ziņojumu (kopā ar Finanšu ministrijas sagatavotiem sarakstes dokumentiem ar Eiropas komisiju par privatizācijas sertifikātu administrēšanu) izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
39.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālajā Izglītības ministru padomē 2012.gada 4. un 5.oktobrī Nikosijā, Kiprā, izskatāmajiem jautājumiem

TA-2296 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministram R.Ķīlim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības neformālajā Izglītības ministru padomē 2012.gada 4. un 5.oktobrī.
 
40.§
Latvijas Nacionālās pozīcijas "Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa noteikumu kopums"

TA-2289 ____________________________________

(J.Liepiņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm un kas atceļ Direktīvu 2009/40/EK;
2.2. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem;
2.3. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskām pārbaudēm un ceļiem un kas atceļ Direktīvu 2000/30/EK.

 
41.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 4.oktobra sanāksmei

TA-2290 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 4.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki) (XX atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16.panta 1.punkta nozīmē) (pozīcija Nr.3);
2.2. priekšlikumi Padomes lēmumiem par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Stabilizācijas un/vai asociācijas padomē / Sadarbības komitejā, kura izveidota ar attiecīgu nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Turciju, Melnkalni, Albāniju un Sanmarīno Republiku attiecībā uz noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordināciju (pozīcija Nr.2).
3. Labklājības ministrijas valsts sekretārei I.Jaunzemei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 4.oktobra sanāksmē.

 

42.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai administratīvajā lietā Nr.A420655310

TA-2101 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līcis-93” iesniegto apelācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama 2012.gada 14.augusta spriedumu lietā Nr. A420655310.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.

 
43.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai administratīvajā lietā Nr.A420655410

TA-2102 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Būvserviss Roja" iesniegto apelācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama 2012.gada 14.augusta spriedumu lietā Nr.A420655410.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.


 
44.§
Konfidenciāli

284-k ____________________________________

()

 
45.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Melnītis pret Latviju"

295-k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Pabriks, J.Bordāns,V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un rīcības ziņojuma plānu iesniegšanai Eiropas Padomes Ministru Komitejai.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 4 920 LVL (ekvivalents 7 000 EUR pēc Latvijas bankas kursa 0.702804) izmaksāšanai Aigaram Melnītim saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2012.gada 28.februāra spriedumu lietā „Melnītis pret Latviju”.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un iesniegt publicēšanai tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.

 
46.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "X pret Latviju"

318-k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Līce, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.40


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane