Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.2

2013.gada 8.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.88 "Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums""

TA-3046 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem"

TA-3048 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Armēnijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-2909 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"

TA-2730 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude""

TA-2681 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi""

TA-2688 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības"

TA-3017 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""

TA-3045 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""

TA-20 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""

TA-9 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro un trešo kārtu""

TA-10 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""

TA-11 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam"

TA-14 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums"

TA-1960 ____________________________________

(E.Sprūdžs, I.Raugze, A.Ronis, M.Pūķis, M.Lazdovskis, B.Bāne, J.Bordāns, E.Rinkēvičs, D.Pavļuts, A.Vilks, R.Kozlovskis, R.Ķīlis, Ž.Jaunzeme-Grende, I.Viņķele, I.Circene, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu, atliekot papildu izvērtēšanai to, kā tiks novērtēta referendumam izvirzītā jautājuma fiskālā ietekme, kā arī noraidot likumprojekta 8.pantā ietverto priekšlikumu pašvaldības referenduma ierosināšanai noteikt diferencētu slieksni no pēdējo domes vēlēšanu balsstiesīgo vēlētāju skaita attiecīgajā pašvaldībā (balsojumā par minēto priekšlikumu: par - 5 (ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis, ekonomikas ministrs D.Pavļuts, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs), pret - 6 (finanšu ministrs A.Vilks, kultūras ministre Ž.Jaunzeme- Grende, tieslietu ministrs J.Bordāns, zemkopības ministre L.Straujuma, veselības ministre I.Circene, Ministru prezidents V.Dombrovskis), atturas - 1 (satiksmes ministrs A.Ronis)) un nosakot vienotu 15 procentu slieksni no pēdējo domes vēlēšanu balsstiesīgo vēlētāju skaita neatkarīgi no balsstiesīgo vēlētāju skaita konkrētajā pašvaldībā (balsojumā par šo priekšlikumu: par - 6 (finanšu ministrs A.Vilks, kultūras ministre Ž.Jaunzeme- Grende, tieslietu ministrs J.Bordāns, zemkopības ministre L.Straujuma, veselības ministre I.Circene, Ministru prezidents V.Dombrovskis), pret - 5 (ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis, ekonomikas ministrs D.Pavļuts, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs), atturas -1 (satiksmes ministrs A.Ronis)). Pieņemt zināšanai, ka labklājības ministre I.Viņķele nepiedalās balsošanā ar šāda satura motivāciju:
"Uzskatu, ka motivētai lēmuma pieņemšanai nebija pietiekamas informācijas, lai novērtētu, kā fiksēta un diferencēta vēlētāju skaita noteikšana atkarā no iedzīvotāju skaita ietekmēs pašvaldību iedzīvotāju iespējas brīvi un demokrātiski lemt par pašvaldībai svarīgiem jautājumiem".
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kanceleju sagatavot priekšlikumus likumprojekta papildināšanai, lai noteiktu skaidru mehānismu, kādā tiek vērtēta referendumam izvirzītā jautājuma fiskālā ietekme un negatīvas ietekmes gadījumā attiecīgais jautājums netiek izvirzīts referendumam, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram precizēto likumprojektu, kurā atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam precizēts arī likumprojekta 8.pants, nosakot vienotu 15 procentu slieksni no pēdējo domes vēlēšanu balsstiesīgo vēlētāju skaita neatkarīgi no balsstiesīgo vēlētāju skaita konkrētajā pašvaldībā, iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra sēdē.
3. Noteikt, ka Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra sēdē, atbalstot likumprojektu kopumā, tiks apspriesti tikai likumprojekta papildinājumi attiecībā uz skaidru mehānismu, kādā tiek vērtēta referendumam izvirzītā jautājuma fiskālā ietekme un negatīvas ietekmes gadījumā attiecīgais jautājums netiek izvirzīts referendumam.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par S.Liepiņas iecelšanu Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra amatā"

TA-19 ____________________________________

(R.Ķīlis, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Kārtība un noteikumi par ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanas deleģēšanu"

TA-2027 ____________________________________

(U.Reimanis, S.Ābrama, J.Butkevičs, D.Pavļuts, A.Ronis, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta sēdē.
2. Ņemot vērā izteiktos iebildumus par izvirzītajiem kritērijiem privātpersonai, kurai Satiksmes ministrija ar līgumu var deleģēt rindas administrēšanu, Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Konkurences padomi un nozares nevalstiskajām organizācijām izvērtēt, vai minētie kritēriji neierobežo konkurenci. Pamatojoties uz izvērtējuma rezultātiem, Satiksmes ministrijai attiecīgi precizēt noteikumu projektu, to skaitā precīzi izpildot Ministru kabineta komitejas 2012.gada 17.decembra sēdē (prot. Nr. 47 4.§) doto uzdevumu - noteikumu projektā skaidri un nepārprotami norādīt, ka šie noteikumi paredz tikai ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanu un ar tiem privātām personām netiek uzspiesti papildu pakalpojumi (piemēram, iebraukšana maksas stāvvietā), un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administrē kravas transportlīdzekļu rindu ārējās sauszemes robežas šķērsošanai"

TA-2029 ____________________________________

(U.Reimanis, S.Ābrama, J.Butkevičs, D.Pavļuts, A.Ronis, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta sēdē.
2. Satiksmes ministrijai precizēt noteikumu projekta 15.punkta redakciju, lai netiktu dublētas ceļu satiksmes noteikumu normas, kā arī būtu nepārprotami skaidrs, ka privātām personām netiek uzspiesti papildu pakalpojumi (piemēram, iebraukšana maksas stāvvietā), un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-15 ____________________________________

(I.Stepanova, I.Pētersone-Godmane, N.Garbars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektā minēto līdzekļu apjomu atbilstoši Iekšlietu ministrijas priekšlikumam un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par būvniecības izmaksu indeksēšanas slieksni 2013.gadā noslēgtiem būvniecības līgumiem"

TA-2794 ____________________________________

(O.Barānovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts pārvaldes iestādēm, slēdzot 2013.gadā publiski finansētus būvniecības līgumus, nodrošināt informatīvajā ziņojumā norādītā indeksēšanas sliekšņa piemērošanu, ja tas attiecināms.
3. Aicināt pašvaldības un citas atvasinātās publiskās personas, slēdzot 2013.gadā publiski finansētus būvniecības līgumus, nodrošināt informatīvajā ziņojumā norādītā indeksēšanas sliekšņa piemērošanu.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdē (prot. Nr.5 35.§) dotā uzdevuma izpildes gaitu"

TA-2598 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija līdz 2013.gada 28.februārim iesniegs Ekonomikas ministrijā tiesību aktu projektus par informatīvajā ziņojumā iekļautajā privatizācijai ierosināto valsts īpašumu sarakstā minētajiem attiecīgajiem objektiem.
3. Ņemot vērā iesniegto informāciju:
3.1. pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 35.§) "Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu"" 2.punktā Izglītības un zinātnes ministrijai dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 28.februārim;
3.2. pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 35.§) "Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu"" 3.punktā Ekonomikas ministrijai dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 30.aprīlim.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par ārlietu ministra ikgadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos"

TA-13 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt ārlietu ministra iesniegto ikgadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos.
2. Ārlietu ministram iesniegt ziņojumu Saeimā Saeimas kārtības ruļļa 118.trīs prim panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas sertifikātu turpmākās administrēšanas jautājumiem"

TA-2900 ____________________________________

(D.Pavļuts, K.Lore, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas pārstāvju priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"""

TA-27 ____________________________________

(D.Pavļuts, K.Lore, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas pārstāvju priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
24.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 19.§) "Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"" 2.punkta izpildi

SAN-2153 ____________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvja priekšlikumu, jautājumu izskatīt Ministru kabineta komitejas 2013.gada 14.janvāra sēdē.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kuram ir tiesības slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersantu, kuru tas ir pats izvēlējies"

TA-1610 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par aktualizētajām vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju, budžeta ieņēmumu prognozēm un vispārējās valdības budžeta bilances aprēķiniem 2014.-2016.gadam"

TA-25-IP ____________________________________

(I.Vasaraudze, D.Pavļuts, J.Sārts, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014.– 2016.gadam" sagatavo atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam.
3. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabineta sēdē nolemtajam divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumu projektu Ministru kabineta 2012.gada 12.decembra rīkojumā Nr.600 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas grafiku", kā arī līdz 15.martam izvērtēt nepieciešamību sagatavot grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību.
4. Noteikt, ka jaunās politikas iniciatīvas tiek gatavotas likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā atbilstoši aktualizētām makroekonomisko rādītāju un ieņēmumu prognozēm.
5. Finanšu ministrijai likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" sagatavošanas procesā izvērtēt iespējas pakāpeniski izlīdzināt atlīdzības fondus valsts tiešās pārvaldes iestādēm, lai nodrošinātu līdzvērtīgu atlīdzību līdzīgiem amatiem dažādās iestādēs, tai skaitā izskatot arī iespēju iestādēm nodrošināt sociālās garantijas līdzvērtīgos apmēros, un sagatavot informatīvo ziņojumu, kā arī aprēķinus par papildu nepieciešamo finansējumu un līdz 2013.gada 30.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
6. Jautājumu par pašvaldību budžeta ieņēmumiem pamatdarbības funkciju nodrošināšanai 2014.-2016.gadā, tajā skaitā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu procentuālo sadalījumu starp valsts un pašvaldību budžetiem, skatīt atbilstoši precizētajam likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam"" sagatavošanas grafikam.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā partnervalsts līdzdalību starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē "Zaļā nedēļa 2015" Berlīnē"

TA-17 ____________________________________

(L.Straujuma, I.Stepanova, A.Lapiņš, A.Teikmanis, I.Viņķele, E.Rinkēvičs, D.Pavļuts, Ž.Jaunzeme-Grende, B.Bāne, A.Vilks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas kā partnervalsts līdzdalību starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē "Zaļā nedēļa 2015" Berlīnē" (turpmāk – izstāde) un atbalstīt Latvijas kā partnervalsts līdzdalību izstādes organizēšanā.
2. Noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo institūciju par Latvijas kā partnervalsts līdzdalību izstādes organizēšanā.
3. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju divu mēnešu laikā iesniegt izstādes organizatoriem Latvijas pieteikumu par dalību izstādē partnervalsts statusā 2015.gadā.
4. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2013.gada 1.jūlijam sagatavot priekšlikumus Latvijas ražotāju reprezentācijai izstādē.
5. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju līdz 2014.gada 1.janvārim sagatavot priekšlikumus Latvijas tēla reprezentācijai izstādes laikā.
6. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas dalības nodrošināšanai partnervalsts statusā izstādē būs nepieciešams finansējums 2014. un 2015.gadā 848 028 latu apmērā, galvenokārt šos līdzekļus piesaistot no Eiropas Savienības fondu sabiedriskā finansējuma, daļu finansējuma piesaistot no privāto uzņēmēju līdzekļiem un paredzot arī valsts budžeta līdzekļus.
7. Zemkopības ministrijai 2014.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā informēt Ministru kabinetu par šī protokollēmuma 6.punktā minēto līdzekļu sadalījumu pa gadiem un resursiem.
8. Zemkopības ministrijai līdz 2014.gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par paveiktajiem sagatavošanas pasākumiem dalībai izstādē.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

TA-2524 ____________________________________

(A.Ronis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas cenu pieauguma riskiem un to ierobežošanu"

TA-23 ____________________________________

(D.Pavļuts, E.Voļskis, R.Irklis, L.Straujuma, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, kā arī "KPMG Baltics SIA" pārstāvja sniegto prezentāciju. Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvā ziņojuma ievaddaļu atbilstoši labklājības ministres priekšlikumam, un ekonomikas ministram iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejā.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju izstrādāt un noteiktā kārtībā līdz 2013.gada 1.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā elektroenerģijas kopējās cenas pieauguma risku ierobežošanas rīcības plānu.
3. Ekonomikas ministrijai, izpildot šī protokollēmuma 2.punktu:
3.1. līdz 2013.gada 1.aprīlim ietvert ar izvērtējumā iekļautiem secinājumiem pamatotus priekšlikumus turpmākai rīcībai, kas izriet no šādiem Ministru kabineta dotiem uzdevumiem:
3.1.1. Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 41.§) 4.punktā dotais uzdevums Ekonomikas ministrijai iesniegt informatīvo ziņojumu par esošiem atbalsta mehānismiem elektroenerģijas ražošanai, izmantojot fosilos energoresursus, un to ietekmes izvērtējumu;
3.1.2. Ministru kabineta 2012.gada 28. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 41.§) 6.punktā dotais uzdevums Ekonomikas ministrijai izvērtēt Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" un Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" iekļauto formulu pamatotību un atbilstību esošajai tirgus situācijai;
3.2. sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2013.gada 1.aprīlim iesniegt izvērtējumu par iespējām izveidot obligātajā iepirkumā iepirktās elektroenerģijas izmaksu kompensācijas mehānismu, tostarp paredzot daļu finansējuma no publiskajiem resursiem, izvērtējot atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus par attiecīgiem finanšu avotiem;
3.3. sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju izvērtēt pasākumus attiecībā uz elektroenerģijas obligātā iepirkuma sistēmas maiņu no tiesiskās paļāvības aspekta.
4. Pieņemt zināšanai, ka Enerģētikas stratēģijas 2030 projekts 2013.gada martā tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
30.§
Protokollēmuma projekts "Par vēstules nosūtīšanu Starptautiskajai Ledus hokeja federācijai"

TA-26 ____________________________________

(R.Ķīlis, K.Lipmans, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Atbalstīt vēstules projektu Starptautiskajai Ledus hokeja federācijai.
3. Pilnvarot Ministru prezidentu parakstīt vēstuli.
4. Valsts kancelejai noformēt un līdz 2013.gada 9.janvārim iesniegt vēstuli biedrībai „Latvijas Hokeja federācijai” pievienošanai Starptautiskajā Ledus hokeja federācijā precizētajam pieteikumam 2017.gada pasaules čempionāta hokejā organizēšanai Latvijā (Rīgā) ar Dānijas Hokeja federācijas atbalstu.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka jautājums par 2017.gada pasaules čempionāta hokejā organizēšanu Latvijā atbilstoši Sporta likuma 17.pantam tiek saskaņots ar Latvijas Nacionālo sporta padomi.
6. Ja Starptautiskā Ledus hokeja federācija pieņem lēmumu par 2017.gada pasaules čempionāta hokejā organizēšanu Latvijā atbilstoši precizētajam iesniegumam, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram trīs mēnešu laikā pēc attiecīga Starptautiskās Ledus hokeja federācijas lēmuma pieņemšanas noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegt priekšlikumus par nepieciešamo turpmāko rīcību 2017.gada pasaules čempionāta hokejā organizēšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas gaitu Veselības ministrijā"

TA-2814-IP ____________________________________

(B.Kleina, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
32.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām"

TA-12 ____________________________________

(I.Jaunzeme, L.Straujuma, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām.
 
33.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2012-22-0103

TA-2666 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Tieslietu ministrijas iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2012-22-0103.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
2. Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2012-22-0103.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.05


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane