Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.5

2013.gada 22.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 6.novembra rīkojuma Nr.635 "Par informatīvo ziņojumu "Par valsts budžeta prioritāšu īstenošanu 2001.gadā"" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-32 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-2970 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""

TA-2799 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

TA-2888 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Skrundas ielā 3, Rīgā, pārdošanu"

TA-3035 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-74 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.747 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra ēku (būvju) Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B, nomas maksas, aprīkojuma iegādes, komunālo maksājumu un pārcelšanās izdevumu segšanai""

TA-3037 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10A, Valmierā, nodošanu Vidzemes Augstskolas īpašumā"

TA-5 ____________________________________

(V.Dombrovskis )

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Izdienas pensijas saņēmēja apliecības izsniegšanas kārtība"

TA-2379 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Iekšlietu ministriju un Labklājības ministriju precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka Iekšlietu ministrijas sistēmas izdienas pensijas saņēmēja apliecībā tiek norādīta personai piešķirtā dienesta pakāpe, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā piešķirto līdzekļu ietvaros.
3. Labklājības ministrijai izstrādāt un līdz 2013.gada 1.oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par iespēju personām pieprasīt izdienas un vecuma pensijas saņēmēja apliecības elektroniski.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldībai"

TA-2687 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-3012 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Milana P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6896 005 0192) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6896 005 0190) 0,24 ha platībā - Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, par Ls 2640,00.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-47 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu „Brūklenāji A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 002 0160) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 002 0160) 0,20 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 002 0163) 0,2252 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 002 0172) 0,23 ha platībā, Rembates pagastā, Ķeguma novadā par Ls 4900,00;
2.2. nekustamo īpašumu „Caunītes A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 002 0159) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 002 0159) 0,28 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 002 0171) 0,1718 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 002 0193) 0,03 ha platībā, Rembates pagastā, Ķeguma novadā par Ls 2300,00;
2.3. nekustamo īpašumu „Debesis P” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 001 0012) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 001 0152) 0,08 ha platībā, Rembates pagastā, Ķeguma novadā par Ls 400,00;
2.4. nekustamo īpašumu „Duči A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 002 0175) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 002 0175) 1,71 ha platībā, Rembates pagastā, Ķeguma novadā par Ls 11600,00;
2.5. nekustamo īpašumu „Grestes A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 002 0161) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 002 0161) 1,02 ha platībā, Rembates pagastā, Ķeguma novadā par Ls 6300,00;
2.6. nekustamo īpašumu „Grestes P” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 002 0026) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 002 0186) 0,0087 ha platībā, Rembates pagastā, Ķeguma novadā par Ls 70,00;
2.7. nekustamo īpašumu „Jaunstakari P” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 001 0020) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 001 0181) 0,68 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 001 0184) 0,20 ha platībā, Rembates pagastā, Ķeguma novadā par Ls 5300,00;
2.8. nekustamo īpašumu „Priekuļi P” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 002 0033) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 002 0170) 0,59 ha platībā, Rembates pagastā, Ķeguma novadā par Ls 5000,00;
2.9. nekustamo īpašumu „Ziedkalni P” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 001 0009) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 001 0154) 0,0034 ha platībā, Rembates pagastā, Ķeguma novadā par Ls 20,00;
2.10. nekustamo īpašumu „Ceļmalas A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7464 003 0302) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7464 003 0302) 0,67 ha platībā, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā par Ls 4600,00;
2.11. nekustamo īpašumu „Grotiņi P” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7468 011 0024) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7468 011 0074) 0,35 ha platībā, Madlienas pagastā, Ogres novadā par Ls 1950,00;
2.12. nekustamo īpašumu „Grotiņi 2” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7468 011 0053) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7468 011 0053) 0,28 ha platībā, Madlienas pagastā, Ogres novadā par Ls 1550,00;
2.13. nekustamo īpašumu „Krūmiņi A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7452 005 0260) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 005 0283) 4,55 ha platībā, Krapes pagastā, Ogres novadā par Ls 22500,00;
2.14. nekustamo īpašumu „Mazkrauzas A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7480 004 0764) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7480 004 0759) 0,3004 ha platībā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā par Ls 2000,00;
2.15. nekustamo īpašumu „Mazkrauzas P” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7480 004 0765) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7480 004 0758) 0,64 ha platībā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā par Ls 3800,00.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļu A10 Rīga–Ventspils un P98 Jelgava (Tušķi)–Tukums krustojuma rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-64 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu „Jaunozoli A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9082 008 0276) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9082 008 0271) 0,1484 ha platībā - Smārdes pagastā, Engures novadā par Ls 1840,00;
2.2. nekustamo īpašumu „Jaunzeltiņi A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9082 008 0268) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9082 008 0264) 1,41 ha platībā – Smārdes pagastā, Engures novadā par Ls 34700,00;
2.3. nekustamo īpašumu „Kalēji B” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9082 008 0275) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9082 008 0273) 0,7515 ha platībā – Smārdes pagastā, Engures novadā par Ls 8490,00;
2.4. nekustamo īpašumu „Kalēji A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9080 001 0085) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9080 001 0083) 0,3873 ha platībā – Slampes pagastā, Tukuma novadā par Ls 4570,00;
2.5. nekustamo īpašumu „Valdaiši A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9080 001 0084) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9080 001 0017) 0,0536 ha platībā – Slampes pagastā, Tukuma novadā par Ls 730,00.
3. Satiksmes ministrijai šī protokollēmuma 2.2. apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniecei atlīdzināt kompensējamos zaudējumus Ls 1299,90 apmērā.

 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Vircavas tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai uz autoceļa P94 Jelgava–Staļģene–Code 3,00.km"

TA-3038 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu „Pļavenieki A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5456 002 0154) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5456 002 0075) 0,11 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5456 002 0130) 0,03 ha platībā – Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, par Ls 870,00.
 
15.§
Noteikumu projekts "Farmakovigilances kārtība"

TA-2752 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu Zāļu valsts aģentūrai nodrošināt ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu ietvaros.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""

TA-2965 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.957 "Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-2847 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.400 "Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai""

TA-83 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""

TA-42 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programmas "Klasiskā cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programma" īstenošanai 2013.gadā""

TA-97 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Zemkopības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības 2013.gadā 1 552 740 latu apmērā, lai Pārtikas un veterinārais dienests varētu nodrošināt Klasiskā cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas izpildi.
3. Zemkopības ministrijai saskaņā ar Padomes 2009.gada 25.maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā līdz 2013.gada 30.aprīlim paziņot Eiropas Komisijai par valstī apstiprināto Klasiskā cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmu un nodrošināt, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem noteiktais programmas līdzfinansējums līdz 50 procentu apmērā tiek atmaksāts valsts budžetā.
4. Zemkopības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu pārdali no 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Zemkopības ministrijas 70.06.00 apakšprogrammu "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai" Eiropas Komisijas līdzfinansētās programmas Klasiskā cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas izpildes nodrošināšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.672 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību""

TA-98 ____________________________________

(H.Baranovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas pārstāvja sniegto informāciju par saskaņojumu ar Latvijas Pašvaldību savienību, ka jautājums par attiecīgo datu nodošanu pašvaldībām bez maksas tiks atrisināts Aizsardzības ministrijas izstrādātā un līdz 2013.gada 1.maijam izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegtā noteikumu projektā par ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas darbību.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1157 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensijas""

TA-106 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai noteikumu īstenošanu 2013.gadā nodrošināt atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Papildus nepieciešamo valsts budžeta finansējumu izdienas pensiju izmaksām 2014.gadam un turpmākajiem gadiem iekļaut Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes projektā atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam" 10.punktā minētajiem nosacījumiem, kas paredz aprēķināt pamatbudžeta bāzi, ņemot vērā izdienas pensiju vidējā apmēra un saņēmēju kontingenta prognozes.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""

TA-2644 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu"

TA-2645 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Valsts izglītības attīstības aģentūrai (turpmāk – aģentūra) nodrošināt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas, Cēsu Profesionālās vidusskolas, Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas, Daugavpils Valsts tehnikuma, Ogres Valsts tehnikuma, Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums", Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums", Jelgavas Tehnikuma, Smiltenes Valsts tehnikuma – profesionālās vidusskolas, Valmieras Profesionālās vidusskolas un Ventspils Tehnikuma būvdarbu tehniskās dokumentācijas un būvdarbu veikšanas iepirkuma dokumentācijas izstrādes uzraudzību.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar aģentūru nodrošināt līgumu un vienošanās par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu projektu īstenošanu slēgšanu ar šī protokollēmuma 3.punktā minētajām profesionālās izglītības iestādēm līdz 2013.gada 31.decembrim.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai informēt Koalīcijas partneru darba grupu par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem, ja tiek konstatēts sadārdzinājums vai citi būtiski riski, kas kavē ES fondu projektu iesniegumu izstrādi, iesniegšanu un projektu īstenošanu kādā no šī protokollēmuma 3.punktā minētajām profesionālās izglītības iestādēm.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Koalīcijas partneru darba grupā par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem progresa ziņojumu par 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ieviešanu un pieejamajiem finanšu līdzekļu atlikumiem ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.martam un progresa ziņojumu par 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ieviešanu ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.jūnijam.
7. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņotajā profesionālās izglītības iestādes investīciju un attīstības stratēģijā noteikto, Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektam paredzēt iestādes pilnīgu infrastruktūras sakārtošanu un aprīkošanu profesionālās izglītības programmās šādās darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā noteiktajās prioritārajās izglītības tematiskajās jomās un programmu grupās:
7.1. pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
7.2. kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
7.3. būvniecība un civilā celtniecība;
7.4. individuālie pakalpojumi (tūrisma un atpūtas organizācija vai viesnīcu un restorānu serviss);
7.5. māksla (radošās industrijas);
7.6. enerģētika.
8. Šī protokollēmuma 3.punktā minētā profesionālā izglītības iestāde, kura līdz projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņam - 2013.gada 29.novembrim, atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos noteiktajam nebūs nodrošinājusi projekta iesnieguma ar augstu gatavības pakāpi projekta uzsākšanai sagatavošanu, pēc 2013.gada 29.novembra nevar pretendēt uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu kārtas finansējumu.
9. Izglītības un zinātnes ministrijai Profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju 2010.-2015.gadam vērtēšanas komisijas sastāvā iekļaut Zemkopības ministrijas pārstāvi.
10. Samazināt virssaistību finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajā 1.2.2.2.1.apakšaktivitātē "Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības sistēmā" par 218 739 latiem, paredzot to ne vairāk kā 1 781 261 lata apmērā. Palielināt virssaistību finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajā 3.1.1.1.aktivitātē "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" par 218 739 latiem, paredzot to ne vairāk kā 43 728 596 latu apmērā.
11. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 34.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 30.septembrim" 2.punktā noteiktajā 2.pielikumā apstiprināto virssaistību dalījumu un noslēgto līgumu apjomu virssaistību finansējumam 2012.-2015.gadam 1.2.2.2.1.apakšaktivitātē "Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības sistēmā" un 3.1.1.1.aktivitātē "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai".
12. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas priekšlikumu palielināt virssaistību finansējumu Labklājības ministrijas pārziņā esošajā 1.4.1.1.1.apakšaktivitātē "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū" par 325 000 latiem pabalsta par asistenta izmantošanu izmaksai, paredzot to ne vairāk kā 1 519 461 latu apmērā.
13. Labklājības ministrijai līdz 2013.gada 1.martam informēt Koalīcijas partneru darba grupu par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem par nepieciešamību palielināt virssaistību finansējumu Labklājības ministrijas pārziņā esošajā 1.4.1.1.1.apakšaktivitātē "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū" par 325 000 latiem pabalsta par asistenta izmantošanu izmaksai, paredzot to ne vairāk kā 1 519 461 latu apmērā.
14. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2013.gada 1.martam informēt Koalīcijas partneru darba grupu par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem par progresu 1.2.2.2.1.apakšaktivitātes "Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības sistēmā" ieviešanā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību"

TA-56 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2012.gada 1.augusta līdz 2012.gada 31.decembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

TA-110 ____________________________________

(I.Liepa, D.Kalsone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām līdz 2013.gada 1.februārim aktualizēt Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma Nr.282 "Par "Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā"" (turpmāk – Koncepcija) 2., 3., 4. un 8.pielikumā noteikto normatīvo aktu sarakstu un iesniegt Finanšu ministrijai lēmumu, kurā noteikts princips, pēc kura tiks konvertēti normatīvajos aktos ietvertie skaitļi no latiem uz euro, t.i. likumprojekta "Euro ieviešanas likums" (turpmāk – likumprojekts) 6.panta (apaļošanas matemātikas princips) piemērošana vai 6.panta un 31.panta (apaļošanas papildu princips – fiskāli neitrāls un iedzīvotājam par labu) piemērošana. Turpmākā normatīvo aktu pielāgošana norit atbilstoši Koncepcijas 7.pielikumā noteiktajam un atbilstoši gadskārtējā budžeta sagatavošanas laika grafikam.
3. Noteikt, ka attiecībā uz valsts maksas pakalpojumu cenrāžu pielāgošanu tiek piemērots likumprojekta 6.pantā noteiktais un cenrāžu apstiprināšana Ministru kabinetā jāpabeidz līdz 2013.gada 1.oktobrim.
4. Ministrijām līdz 2013.gada 5.februārim aktualizēt Ministru kabineta 2012.gada 19.septembra rīkojumu Nr.441 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu” (turpmāk – plāns), tai skaitā precizējot termiņus un pasākumus plāna 1.pielikumā „Pasākumu plāns Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā”, un iesniegt attiecīgus priekšlikumus Finanšu ministrijā.
5. Finanšu ministrijai apkopot iesniegtos priekšlikumus un līdz 2013.gada 15.martam iesniegt Ministru kabinetā aktualizēto plānu.
6. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu un informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu darījumos ar transportlīdzekļiem"

TA-1844 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus pievienotās vērtības nodokli regulējošajos normatīvajos aktos, lai ieviestu Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 176.pantu par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu luksusa klases vieglajām pasažieru automašīnām ar 2014.gada 1.janvāri.
 
28.§
Informatīvais ziņojums par pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014.gadā" īstenošanu 2009.–2010.gadā

TA-1776 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai pasākumus informatīvajā ziņojumā norādīto problēmu risināšanai iekļaut pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014.gadā" īstenošanas plānā 2013.–2014.gadam un Veselības aprūpes sistēmas cilvēkresursu attīstības plānā 2013.–2015.gadam.
 
29.§
Koncepcijas projekts "Par Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija" radiosakaru sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"

TA-2953 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) veikt nepieciešamās iepirkuma procedūras, lai īstenotu projektā „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija” iekļautos pasākumus, tajā skaitā, rāciju iegādi Finanšu ministrijai, Veselības ministrijai un Satversmes aizsardzības birojam, kā arī projekta komandas darbības nodrošināšanu, par kopējo summu ne vairāk kā 11 402 025 lati, paredzot, ka iepirkums tiek sadalīts divās daļās, nosakot, ka vienu no daļām veido iepirkums 528 398 latu apmērā (tajā skaitā: rāciju iegādei Finanšu ministrijai ne vairāk kā 42 700 latu apmērā, Veselības ministrijai ne vairāk kā 429 458 latu apmērā un Satversmes aizsardzības birojam ne vairāk kā 51 240 latu apmērā, projekta komandas darbības nodrošināšanai Iekšlietu ministrijai ne vairāk kā 5 000 latu apmērā).
3. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai projektā „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija” paredzēto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu ne vairāk kā 528 398 latu apmērā (tajā skaitā: rāciju iegādei Finanšu ministrijai ne vairāk kā 42 700 latu apmērā, Veselības ministrijai ne vairāk kā 429 458 latu apmērā un Satversmes aizsardzības birojam ne vairāk kā 51 240 latu apmērā, projekta komandas darbības nodrošināšanai Iekšlietu ministrijai ne vairāk kā 5 000 latu apmērā) izskatīt kopā ar visu ministriju jaunās politikas iniciatīvām likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas procesā vai pārskatot uzņemtās virssaistības.
 
30.§
Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepcijas projekts

TA-2441 ____________________________________

(A.Smiltēna, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt rīkojuma projektā ietvertos termiņus, papildināt rīkojuma projektu ar punktu, kurā norādīt, ka ministrijas ar koncepcijas īstenošanu saistītos tiesību aktu projektus sagatavo tām piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas sertifikātu turpmākās administrēšanas jautājumiem"

TA-2900 ____________________________________

(K.Lore, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu, kas paredz segt valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" privatizācijas sertifikātu pārcelšanas izdevumus no valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" administrētā rezerves fonda līdzekļiem, kas ir izveidots, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 6.panta trešo daļu un 11.panta trešo daļu.
3. Pilnvarot Ekonomikas ministriju noslēgt ar Finanšu ministriju saskaņotu līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" par izdevumu segšanu saistībā ar privatizācijas sertifikātu centralizēto pārcelšanu no likvidējamās akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka".
4. Finanšu ministrijai veikt konsultācijas ar Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorātu par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas kā valsts deleģētas funkcijas turpināšanu valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pēc 2013.gada beigām.
5. Ekonomikas ministrijai līdz 2013.gada 28.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par privatizācijas sertifikātu centralizēto pārcelšanu un priekšlikumus par privatizācijas sertifikātu kontu uzturēšanas izmaksu segšanu.
 
32.§
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanas kārtību un ilgumu, ja ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā ir svētku dienas, kas ir arī nedēļas atpūtas dienas)

TA-2986 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
 
33.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par Vienotās tiesu ekspertīžu iestādes izveidošanu Iekšlietu ministrijas vai Tieslietu ministrijas padotībā)

TA-2987 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Veselības ministriju izstrādāt informatīvo ziņojumu par veicamajiem pasākumiem vienotās tiesu ekspertīžu iestādes izveidošanai un tiesu ekspertīžu kvalitātes nodrošināšanai, vienlaikus izvērtējot vienotās tiesu ekspertīžu iestādes institucionālo padotību, un tieslietu ministram līdz 2013.gada 31.oktobrim iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
34.§
Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis")

TA-3036 ____________________________________

(J.Bordāns, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumu Ministru kabineta 2012.gada 19.septembra rīkojumā Nr.441 "Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu""

TA-122 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
36.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plānā"

TA-123 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Protokollēmuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" īstenojamā projekta 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/010 "Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" iepirkuma "Stacionāra "Gaiļezers" Operāciju bloka rekonstrukcija" nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"

TA-125 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli, ka no līguma priekšmeta - SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" operāciju bloka rekonstrukcija - viedokļa nepastāv Eiropas Savienības fondu projekta neattiecināmo izmaksu rašanās risks.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību, ka minētais attiecas arī uz pienākumu novērst neattiecināmo izmaksu risku.
 
38.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 28.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-132 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 28.janvāra sanāksmē.
 
39.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 27.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0436"

TA-86-IP ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Veselības ministrijas iesniegto nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2012.gada 27.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0436.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
40.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 27.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0437"

TA-103-IP ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Iekšlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2012.gada 27.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0437.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
41.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Komisijas Paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu komitejai un reģionu Komitejai "Jūras nozaru izaugsme un izaugsmes noturību veicinošās iespējas""

TA-126 ____________________________________

(I.Rozenšteine, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Komisijas Paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu komitejai un reģionu Komitejai "Jūras nozaru izaugsme un izaugsmes noturību veicinošās iespējas"".
 

Sēdi slēdz plkst. 14.00


Ministru prezidenta vietā -

aizsardzības ministrs A.Pabriks

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane