Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 12

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.12

2013.gada 4.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

 

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.10.35

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumu Nr.564 "Noteikumi par Eiropas Savienības vienotās valūtas vienības nosaukuma atveidi latviešu valodā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-444 ____________________________________

(A.Andreičika, J.Bordāns, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesiskās un ekonomiskās konverģences kritēriju izpildi un Konverģences ziņojuma pieprasīšanu Eiropas Komisijai un Eiropas Centrālajai bankai"

TA-443 ____________________________________

(A.Vilks, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt sagatavoto vēstules projektu Eiropas Komisijai un Eiropas Centrālajai bankai par konverģences ziņojuma pieprasīšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgais par vēstules par konverģences ziņojuma pieprasījuma iesniegšanu Eiropas Komisijai un Eiropas Centrālajai Bankai ir finanšu ministrs.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-446 ____________________________________

(G.Puķītis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 5.marta sanāksmei

TA-448 ____________________________________

(A.Andreičika, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavotās Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvo uzraudzību (CRR) un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvo uzraudzību, un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos (CRD4)" (pozīcija Nr.4);
2.2. "Par ar pievienotās vērtības nodokli saistīto krāpniecību: ātrās reaģēšanas mehānisms un apgrieztā pievienotās vērtības nodokļa maksāšana" (pozīcija Nr.2).
3. Finanšu ministram A.Vilkam un pastāvīgai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 5.marta sanāksmē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte