Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.22

2013.gada 22.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.10

-

L.Peinberga

1.§
Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Daugavpils pilsētā un Daugavpils novadā

____________________________________

(K.Druvaskalns, L.Straujuma, I.Pētersone-Godmane, A.Antonovs, B.Bāne, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: projekta nosaukumā norādīt, ka ārkārtējā situācija tiek izsludināta Daugavpils pilsētā un Daugavpils novadā; 1.punktā noteikt, ka ārkārtējā situācija tiek noteikta līdz 2013.gada 29.aprīlim; papildināt 2.punktu ar jaunu apakšpunktu, kurā paredzēt uzdevumu pašvaldībai informēt Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada iedzīvotājus par šo rīkojumu un ar to saistītiem turpmākiem lēmumiem; papildināt 3.punktu pirms vārda "iesaistīt" ar vārdu "papildus". Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 9.panta trešo daļu nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa sēdē jautājumu par palīdzības sniegšanu plūdu skarto teritoriju iedzīvotājiem, paredzot, ka pašvaldības sniegtās sociālās palīdzības izmaksas valsts līdzfinansē 50% apmērā.

 

Sēdi slēdz plkst. 13.40


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane