Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.25

2013.gada 29.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.11.10

-

L.Peinberga

 

1.§

Latvijas Konverģences programma 2013.–2016.gadam

TA-906 ____________________________________

(N.Sakss, A.Matīss, R.Osvalde, I.Stepanova, A.Vilks, E.Dreimane, D.Trofimovs, R.Kozlovskis, S.Liepiņa, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Konverģences programmu 2013.–2016.gadam.
2. Finanšu ministrijai līdz 2013.gada 30.aprīlim iesniegt Eiropas Komisijai Latvijas Konverģences programmu 2013.–2016.gadam.
3. Ministrijām, gatavojot jaunās politikas iniciatīvas atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam" 23. un 26.punktam, rūpīgi izvērtēt to aktualitāti, prioritāti un skaitu, pamatā jauno politikas iniciatīvu priekšlikumos paredzot pasākumus, kas nodrošina Latvijas Nacionālā attīstības plāna vai Valsts aizsardzības koncepcijas ieviešanu, un pēc tiem - no citiem attīstības plānošanas dokumentiem izrietošos pasākumus, ņemot vērā Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.¹ panta otrajā daļā noteiktās prasības, kā arī balstoties uz valsts budžeta fiskālām iespējām.
4. Noteikt, ka ministrijas iesniedz Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam" 24.punktā paredzētos priekšlikumus par administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem vidējam termiņam, izņemot priekšlikumus par pasākumiem, kurus atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra (prot. Nr.2 26.§ 5.punkts) un 5.marta sēdē (prot. Nr.13 44.§ 38.punkts) nolemtajam iesniegs Finanšu ministrija.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka aizsardzības ministra pienākumu izpildītājam satiksmes ministram A.Matīsam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Turpmāks samazinājums aizsardzības nozarei līdz 0,8% no iekšzemes kopprodukta 2016.gadā var radīt nopietnu apdraudējumu valsts drošībai.".

 
2.§
Informatīvais ziņojums "Progresa ziņojums par Latvijas nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu"

TA-905 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu.
2. Ekonomikas ministrijai tehniski precizēt Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu un līdz 2013.gada 30.aprīlim iesniegt to Eiropas Komisijā.

 

Sēdi slēdz plkst. 11.40


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane