Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.26

2013.gada 30.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība""

TA-878 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""

TA-876 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā""

TA-877 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība"

TA-650 ____________________________________

(P.Strazdiņš, A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projekta 6.punktā ietverto normu izteikt analoģiski attiecīgajai Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumu Nr.1128 "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība" normai un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Saules ielā 137, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-736 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""

TA-3030 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām""

TA-496 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana"""

TA-696 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.augusta rīkojumā Nr.400 "Par valsts līdzdalības programmu projektā "Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā"""

TA-851 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Par Vienošanās memorandu par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu ar ro-ro kuģiem Baltijas jūrā"

TA-483 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmā 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" paredzēto līdzekļu izmantošanu"

TA-557 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Rūpnieciskā īpašuma likums"

TA-1035 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu par valsts nodevas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību pārveidošanu par Patentu valdes sniegto maksas pakalpojumu.
3. Jautājumu par valsts nodevas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību prognozes samazināšanu, dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgu izdevumu samazināšanu, Patentu valdes sniegto maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu un attiecīgu izdevumu palielināšanu Tieslietu ministrijas budžeta programmā 16.00.00 "Patentu valde" izskatīt Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"", likumprojektu "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Patentu likumā", likumprojektu "Grozījumi Dizainparaugu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"".
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
6. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"", likumprojektu "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Patentu likumā", likumprojektu "Grozījumi Dizainparaugu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"" (likumprojektu pakete).

 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-2261 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Rūpnieciskā īpašuma likums", likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"", likumprojektu "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Patentu likumā", likumprojektu "Grozījumi Dizainparaugu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Rūpnieciskā īpašuma likums", likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"", likumprojektu "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Patentu likumā", likumprojektu "Grozījumi Dizainparaugu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"" (likumprojektu pakete).

 
14.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1291 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Rūpnieciskā īpašuma likums", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Patentu likumā", likumprojektu "Grozījumi Dizainparaugu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Rūpnieciskā īpašuma likums", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Patentu likumā", likumprojektu "Grozījumi Dizainparaugu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"" (likumprojektu pakete).

 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"

TA-1292 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Rūpnieciskā īpašuma likums", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"", likumprojektu "Grozījumi Patentu likumā", likumprojektu "Grozījumi Dizainparaugu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Rūpnieciskā īpašuma likums", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"", likumprojektu "Grozījumi Patentu likumā", likumprojektu "Grozījumi Dizainparaugu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"" (likumprojektu pakete).

 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Patentu likumā"

TA-1294 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Rūpnieciskā īpašuma likums", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"", likumprojektu "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Dizainparaugu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Rūpnieciskā īpašuma likums", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"", likumprojektu "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Dizainparaugu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"" (likumprojektu pakete).

 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Dizainparaugu likumā"

TA-1295 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Rūpnieciskā īpašuma likums", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"", likumprojektu "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Patentu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Rūpnieciskā īpašuma likums", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"", likumprojektu "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Patentu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"" (likumprojektu pakete).

 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""

TA-1296 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Rūpnieciskā īpašuma likums", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"", likumprojektu "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Patentu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Dizainparaugu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Rūpnieciskā īpašuma likums", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"", likumprojektu "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Patentu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Dizainparaugu likumā" (likumprojektu pakete).

 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.781 "Kārtība, kādā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, un parādniekus, kā arī izsniedz ziņas par minētajām personām""

TA-581 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem pārstāvjiem Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Samierināšanas un arbitrāžas tiesā"

TA-856 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi"

TA-619 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 31.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-530 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra sēdes protokola (prot. Nr.1 31.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām"" 4.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
23.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-540 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Latvijas iemaksai Eiropas Reģionālā dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centra (ERFP) budžetā"

TA-561 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3. apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu""

TA-903 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""

TA-904 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic speciālistu sertifikāciju un komersantu licencēšanu darbam ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un militāri piesārņotu teritoriju izpēti un sanāciju"

TA-900 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-824 ____________________________________

(R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iekšlietu ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, Rakstniecības un mūzikas muzejam un Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam ēkas Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"

TA-898 ____________________________________

(U.Lielpēters, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu lauku ceļu sakārtošanai 2014.–2020.gadam"

TA-790 ____________________________________

(L.Straujuma, A.Biruma, P.Vilks, A.Matīss, J.Lazdiņš, L.Jansone, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu atbilstoši satiksmes ministra priekšlikumam, jautājumu par nepieciešamo papildu finansējumu lauku ceļu sakārtošanai 2014.–2020.gadam attiecinot uz pašvaldību, valsts un komersantu ceļiem, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu un atļaut Zemkopības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības 129 000 000 latu apmērā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un papildu valsts tiešo maksājumu nodrošināšanai 2014.gadā.
4. Zemkopības ministrijai atbilstoši uzņemtajām finanšu saistībām sagatavot nepieciešamā finansējuma pieprasījumu saskaņā ar ikgadējā valsts budžeta plānošanas procesu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt finansējuma pārdali no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00. "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai".
5. Zemkopības ministrijai nodrošināt ar nacionālā līdzfinansējuma apmēru saistīto nosacījumu iekļaušanu politikas plānošanas dokumentā - Lauku attīstības programmā.
6. Ja trīspusējās sarunās starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Padomi un Eiropas Komisiju (trialogi) tiek atbalstīts Eiropas Parlamenta priekšlikums, kas paredzētu Latvijai papildu finansējumu tiešajiem maksājumiem, salīdzinot ar 2013.gada 8.februārī Eiropadomē nolemto, Zemkopības ministrijai atkārtoti iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informāciju par nepieciešamo finansējumu Latvijai tiešajiem maksājumiem un lauku attīstībai 2014.–2020.gadam.

 

31.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes neformālajā sanāksmē 2013.gada 2.maijā izskatāmajiem jautājumiem

TA-928 ____________________________________

(D.Pavļuts, I.Gailīte, B.Beinaroviča, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora pienākumu izpildītājai L.Sīkai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes neformālajā sanāksmē 2013.gada 2.maijā.

 
32.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem"

TA-885 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem".

 
33.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes neformālajā 2013.gada 2.-3.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-929 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes neformālās 2013.gada 2.-3.maija sanāksmes slēgtās daļas tēmu – Savstarpēji saskaņotas līgumiska rakstura vienošanās konkurētspējai un izaugsmei.
3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes neformālajā 2013.gada 2.-3.maija sanāksmē.

 
34.§
Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu"

TA-870-IP ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
35.§
Konfidenciāli

62-k ____________________________________

()

 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.35


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane