Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.29

2013.gada 20.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.11.00

-

L.Milenberga

1.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2013.gada 22.maija sanāksmei

TA-1029 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2013.gada 22.maija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
 
2.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2013.gada 21.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1047 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2013.gada 21.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2013.gada 21.maija sanāksmē.
 
3.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 27.-28.maija sanāksmei

TA-1046 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Visaptverošs attīstības politikas ietvars pēc 2015.gada" Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 27.-28.maija sanāksmei.
3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 27.maija sanāksmē.
5. Ārlietu ministrijas parlamentārajam sekretāram V.Makarovam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības ministru 2013.gada 28.maija darba sesijā.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.10


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane