Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.31

2013.gada 27.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.3.1.1.0/09/IPIA/SM/001 "Autoceļa E22 posma Ludza-Terehova būvniecība" īstenošanai"

TA-1144 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu par valsts budžeta finansējuma 4 640 000 latu apmērā, tajā skaitā: 2014.gadā 3 000 000 latu un 2015.gadā 1 640 000 latu apmērā, piešķiršanu Satiksmes ministrijai projekta Nr.3DP/3.3.1.1.0/09/IPIA/SM/001 "Autoceļa E22 posma Ludza-Terehova būvniecība" realizācijai neattiecināmo izmaksu segšanai.
3. Samazināt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitātei "TENT-T autoceļu tīkla uzlabojumi" pieejamo virssaistību finansējuma apmēru par 4 640 000 latu, kopējās virssaistības šajā aktivitātē paredzot ne vairāk kā 30 500 200 latu apmērā.
4. Satiksmes ministrijai turpināt sarunas ar Eiropas Komisiju par iespēju attiecināt projektam Nr.3DP/3.3.1.1.0/09/IPIA/SM/001 "Autoceļa E22 posma Ludza-Terehova būvniecība" radušās papildu izmaksas 4 640 000 latu apmērā saistībā ar atlikušajiem būvniecības darbiem, nepieciešamības gadījumā Eiropas Komisijai sniedzot papildu argumentāciju, vienlaikus informējot vadošo iestādi. Par sarunu rezultātu Satiksmes ministrijai līdz 2013.gada 1.augustam informēt Finanšu ministriju.

 

Sēdi slēdz plkst. 10.25


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane