Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 34

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.34

2013.gada 11.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

V.Dombrovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem apzīmējumiem"

TA-1238 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma persona iesniedz informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem"

TA-705 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.947 "Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments""

TA-1003 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes""

TA-934 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-962 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā"

TA-976 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Butlēri 2" Mazozolu pagastā, Ogres novadā, domājamo daļu pārdošanu"

TA-975 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mežvidi"–1A Ropažos, Ropažu novadā, nodošanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā"

TA-978 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.844 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra""

TA-966 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
10.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu "Ezernieki" Naudītes pagastā, Dobeles novadā"

TA-2194 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu "Lielapgulde", Naudītes pagastā, Dobeles novadā"

TA-2308 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 9.novembra rīkojumā Nr.583 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi""

TA-1233 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1159 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Lakrangas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7480 002 0756) – zemes vienību 0,65 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7480 002 0756) – Ogresgala pagastā, Ogres novadā, par Ls 3640,00.

 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1211 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Oksanas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5090 005 0067) zemes vienības daļu "P36 Oksanas" 0,18 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 006 0078) – Stradu pagastā, Gulbenes novadā, par Ls 594,00.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā"

TA-810 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Starptautiskās Krimināltiesas biroja ēkas celtniecībai nepieciešamā finansējuma Latvijas daļas apmaksu"

TA-1219 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Protokollēmuma projekts "Par Veselības ministrijas budžeta iestādes maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu 2012.gada līdzekļu atlikumu"

TA-1205 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt, ka Veselības ministrija budžeta iestādes – Nacionālā veselības dienesta – neizmantoto 2012.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri 75 173 latu apmērā novirza uz valsts budžeta programmas 33.00.00 "Veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammu 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 75 173 latu apmērā, lai daļēji segtu līdzekļu deficītu kompensējamo medikamentu apmaksai.
2. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam.
3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebilst pret apropriācijas palielināšanu, palielināt Veselības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2013.gadam" noteikto apropriāciju.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2013.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1204 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Konceptuāli atbalstīt, ka Veselības ministrijas pārraudzībā esošās budžeta nefinansētas iestādes - Zāļu valsts aģentūras - neizmantotais 2012.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu līdzekļu atlikums uz 2013.gada 1.janvāri 816 098 latu apmērā tiek novirzīts:
2.1. uz valsts budžeta programmas 06.00.00 "Kultūra" apakšprogrammu 06.02.00 "Medicīnas vēstures muzejs" 20 000 latu apmērā, lai Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs nodrošinātu parādsaistību segšanu par saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī remontdarbu veikšanas un iestādes uzturēšanas izdevumu segšanu;
2.2. uz valsts budžeta programmas 33.00.00 "Veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammu 33.01.00 "Ārstniecība" 145 000 latu apmērā SIA "Ludzas rajona slimnīca" valsts galvotā aizdevuma saistību segšanai par 2013.gadu;
2.3. uz valsts budžeta programmas 33.00.00 "Veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammu 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 388 160 latu apmērā, lai daļēji segtu līdzekļu deficītu kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksai;
2.4. uz valsts budžeta programmas 39.00.00 "Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammu 39.02.00 "Sporta medicīnas nodrošināšana" 68 000 latu apmērā Valsts sporta medicīnas centram, lai nodrošinātu ultraskaņas ehokardiogrāfijas aparatūras iegādi sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpei;
2.5. uz valsts budžeta programmas 39.00.00 "Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammu 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" 34 358 latu apmērā Valsts asinsdonoru centram, lai nodrošinātu asins virusoloģisko izmeklējumu reaģentu iegādes apmaksu;
2.6. uz valsts budžeta programmas 39.00.00 "Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammu 39.06.00 "Tiesu medicīniskā ekspertīze" 160 580 latu apmērā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram, lai nodrošinātu remotdarbu veikšanu, datortehnikas, biroja tehnikas un ekspertīžu veikšanai nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu iegādi, kā arī iestādes uzturēšanas izdevumu segšanu.
3. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas izmaiņām un palielināt Veselības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2013.gadam" noteikto apropriāciju.

 
19.§
Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"

TA-723 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt un labklājības ministrei pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā otrajā lasījumā iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"", paredzot, ka bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu neformālās izglītības programmu apguvi ir tiesīgas īstenot tikai Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas fiziskas vai juridiskas personas.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību""

TA-1237 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
21.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Ceļmaļi" Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai"

TA-1088 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par nekustamā īpašuma "Novadnieki", Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par nekustamā īpašuma "Novadnieki", Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai" (likumprojektu pakete).
 
22.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Novadnieki", Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai"

TA-925 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par nekustamā īpašuma "Ceļmaļi" Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2014.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus hipotekāro kreditoru interešu aizsardzībai nekustamā īpašuma atsavināšanas sabiedrības vajadzībām gadījumos.
4. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Komercbanku asociācija sadarbībā ar Tieslietu ministriju apzinās ārvalstu praksi hipotekāro kreditoru interešu aizsardzībai nekustamā īpašuma atsavināšanas sabiedrības vajadzībām gadījumos.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par nekustamā īpašuma "Ceļmaļi" Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai" (likumprojektu pakete).


 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1261 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""

TA-346, TA-1231 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikt kā atbildīgo institūciju par ikreizēja Ministru kabineta rīkojuma projekta sagatavošanu un iesniegšanu Ministru kabinetā gadījumos, kad plānota meža zemes atmežošana Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā, Zemkopības ministriju, ja būvniecības ierosinātājs ir akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" vai Zemkopības ministrijas padotības iestāde, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ja būvniecības ierosinātājs ir pašvaldība vai cita persona.
3. Satiksmes ministrijai izstrādāt un satiksmes ministram līdz 2013.gada 1.novembrim iesniegt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos normatīvajos aktos, kas saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu paredz īpašu būvniecības procesa kārtību, nosakot izņēmumus transporta infrastruktūras būvniecībai, kas paredz saglabāt iespēju pagarināt plānošanas un arhitektūras uzdevumu, būvprojekta derīguma termiņu, kā arī neparedz būvdarbu veikšanas maksimālā ilguma noteikšanu.

 
25.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai un ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"

TA-1188 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un Veselības ministriju"

TA-1259 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1256 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-1270 ____________________________________

(L.Sīka, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
29.§
Rīkojuma projekts "Par K.Ozoliņu"

TA-1279 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Satiksmes ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā līdz 2013.gada 9.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiesību akta projektu par amatu savienošanas atļauju K.Ozoliņam.
 
30.§
Koncepcijas projekts par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija izveidi

TA-833 ____________________________________

(A.Dimants, G.Miķelsons, J.Bordāns, Ž.Jaunzeme-Grende, D.Pavļuts, I.Viņķele, A.Pabriks, Vj.Dombrovskis, J.Siksnis, D.Arāja, G.Grūbe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Ņemot vērā, ka nacionālās apvienības ""Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"” deleģētie ministri ierosina koncepcijas projektu iesniegtajā redakcijā neatbalstīt un atkārtoti izvērtēt, saskaņā ar koalīcijas Sadarbības līguma 5.2.3.punktu jautājumu novirzīt izskatīšanai koalīcijas padomē.
 
31.§
Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna projekts 2013.-2016.gadam

TA-1193 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā, ka plāna projekts vēl nav saskaņots ar Labklājības ministriju, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru 2014.gadā"

TA-1021 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka minimālā mēneša darba alga valstī no 2014.gada 1.janvāra ir 225 lati (320 euro).
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas–Igaunijas un Latvijas–Lietuvas Starpvaldību komisijā"

TA-1036 ____________________________________

(D.Grūberte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajām institūcijām atbilstoši savai kompetencei:
2.1. nodrošināt un sekmēt Latvijas – Igaunijas starpvaldību komisijas (turpmāk – Latvijas – Igaunijas SVK) izvirzīto uzdevumu īstenošanu atbilstoši 2012.gada sēdē noteiktajiem sadarbības virzieniem (informatīvā ziņojuma 2.2.apakšpunkts);
2.2. līdz 2013.gada 1.jūlijam informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā noteikto uzdevumu izpildes gaitu.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
3.1. 2013.gadā organizēt un vadīt Latvijas – Igaunijas SVK sēdi Latvijā un savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas intereses Latvijas – Igaunijas SVK;
3.2. 2013.gadā piedalīties Latvijas – Lietuvas SVK organizēšanā un vadībā un savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas intereses Latvijas – Lietuvas SVK;
3.3. koordinēt Latvijas puses tematisko apakšgrupu darbu, nepieciešamības gadījumā aktualizējot Latvijas delegāciju sastāvu dalībai Latvijas – Igaunijas SVK un Latvijas – Lietuvas SVK sēdēs;
3.4. līdz 2014.gada 1.ceturkšņa beigām sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas – Igaunijas SVK un Latvijas – Lietuvas SVK 2013.gadā un turpmāko darbību 2014.gadā.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par hipotekārās kreditēšanas tiesiskā regulējuma nepilnību izvērtējumu un priekšlikumiem tā pilnveidošanai"

TA-839 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāt patērētāju hipotekārās kreditēšanas tiesisko regulējumu un iekļaut to likumprojektā par patērētāju kreditēšanu (Ministru kabineta 2011.gada 29.marta sēdes protokola Nr.20 41.§ 4.punkts) pēc Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par kredītlīgumiem saistībā ar nekustamo īpašumu pieņemšanas.
3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju izstrādāt un tieslietu ministram noteiktā kārtībā līdz 2014.gada 1.janvārim iesniegt informatīvajā ziņojumā paredzēto grozījumu likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2013.gada 1.septembrim iesniegt Saeimā priekšlikumus grozījumiem Kredītiestāžu likumā, kas paredz pienākumu kredītiestādei tās rīcībā esošās ziņas par kredītņēmēja veiktajiem maksājumiem saskaņā ar kredītlīgumu, maksājuma grafiku un atlikušo parādsaistību apjomu izpaust galviniekam pēc pieprasījuma.
5. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju izvērtēt nepieciešamību izstrādāt un ekonomikas ministram nepieciešamības gadījumā līdz 2014.gada 1.janvārim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā attiecībā uz gadījumiem, kad kredīta devējam nav tiesību papildus nekustamā īpašuma hipotēkai pieprasīt no patērētāja kā kredītņēmēja citus saistību izpildes nodrošinājumus.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveidošanai un Nodrošinājuma valsts aģentūrai ar lietisko pierādījumu, arestētās mantas un administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas glabāšanu un iznīcināšanu saistīto izdevumu segšanai"

TA-1234 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Iekšlietu ministrijai budžeta programmā 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" ilgtermiņa saistību pasākumam "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu iegāde" 2013.gadā paredzētā finansējuma ietaupījuma daļu 946 148 latu apmērā un 2014.gadā paredzētā finansējuma ietaupījumu 225 499 latu apmērā pārdalīt:
2.1. budžeta programmai 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" 2013.gadā 794 594 latu apmērā (kārtējie izdevumi 103 293 lati un kapitālie izdevumi 691 301 lats) un 2014.gadā 225 499 latu apmērā (kārtējie izdevumi 76 292 lati un kapitālie izdevumi 149 207 lati) kuģošanas līdzekļu, transportlīdzekļu un aprīkojuma iegādei, kā arī aprīkojuma apkopei;
2.2. budžeta apakšprogrammai 40.03.00 "Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta" 2013.gadā 151 554 latu apmērā (kārtējie izdevumi 141 563 lati un kapitālie izdevumi 9 991 lats), lai segtu ar lietisko pierādījumu, arestētās mantas un administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas glabāšanu un iznīcināšanu saistītos izdevumus.
3. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par apropriācijas pārdali 2013.gadā starp budžeta programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar šī protokollēmuma 2.punktu.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas pārdali, veikt apropriācijas pārdali.
5. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumu 2014.gadam precizēšanu.
6. Nelabvēlīga tiesas sprieduma gadījumā Iekšlietu ministrijai izdevumus par piegādātajiem autopacēlājiem segt tai piešķirto līdzekļu ietvaros.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par ierobežojumu nenoteikšanu Horvātijas pilsoņu pieejai Latvijas darba tirgum līdz ar tās pievienošanos Eiropas Savienībai 2013.gada 1.jūlijā"

TA-1248 ____________________________________

(I.Jaunzeme, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu, ka nav nepieciešams noteikt ierobežojošus pasākumus Horvātijas pilsoņu brīvai pieejai Latvijas darba tirgum līdz ar tās pievienošanos Eiropas Savienībai 2013.gada 1.jūlijā, nodrošinot personu pārvietošanās brīvības principa ievērošanu.
3. Labklājības ministrijai informēt Eiropas Komisiju par Ministru kabineta lēmumu par ierobežojumu nenoteikšanu Horvātijas pilsoņu pieejai Latvijas darba tirgum.
4. Iekšlietu ministrijai atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam izstrādāt un iekšlietu ministram iesniegt Saeimā priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi Imigrācijas likumā" (TA-128) izskatīšanai otrajā lasījumā, paredzot, ka likuma 70.pants tiek papildināts ar norādi uz Līgumu par Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai.
5. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu nosūtīt Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"

TA-1094 ____________________________________

(V.Vesperis, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām atbilstoši kompetencei izvērtēt informatīvā ziņojuma 5.pielikumā ietverto darba grupas ieteikumu finansiālos un tiesiskos riskus un 5.pielikumā minētajios termiņos iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par turpmāko rīcību.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darba pārskats par 2012.gadu" un rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darba pārskatu par 2012.gadu un turpmākajam darbam nepieciešamajiem resursiem"

TA-959 ____________________________________

(K.Līce, B.Bāne, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai atkārtoti saskaņot ar Finanšu ministriju jautājumu par Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpmākajam darbam nepieciešamajiem finanšu resursiem.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un 74.resoru "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums""

TA-1223 ____________________________________

(B.Bāne, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-813 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-781 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-695 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-769 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-960 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1255 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par papildus nepieciešamo finansējumu rekomendāciju ieviešanai valsts sociālās aprūpes centros"

TA-1213 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1212 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
48.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Latvijas investīciju prioritātēm apstiprināto tematisko mērķu ietvaros Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā 2014.–2020.gadam"

TA-1250 ____________________________________

(D.Grūberte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Latvijas investīciju prioritātēm apstiprināto tematisko mērķu ietvaros Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā 2014.–2020.gadam".
 
49.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, un Regulu (EK) Nr.2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un viņu bagāžas gaisa pārvadājumus"

TA-1282 ____________________________________

(A.Muižnieks, A.Matīss, L.Zemīte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, un Regulu (EK) Nr.2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un viņu bagāžas gaisa pārvadājumus".
 
50.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides padomes 2013.gada 18.jūnija sanāksmei

TA-1294 ____________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju "Eiropas Komisijas paziņojums "Pielāgošanās klimata pārmaiņām: ES stratēģija"".
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram A.Antonovam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides padomes 2013.gada 18.jūnija sanāksmē Luksemburgā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu, kas iegūti no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanas Austrijas Republikai, pārdales iespējām"

TA-1249-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
52.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.novembra rīkojumā Nr.557-k "Par valsts materiālo rezervju nomenklatūru""

144-k ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 24.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 50.§) "Informatīvais ziņojums "Par līguma sarunām ar konsultantu"" izpildes gaitu

TA-1263-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
54.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 14.jūnija sanāksmei Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos

TA-1290 ____________________________________

(J.Pūce, D.Pavļuts, E.Rinkēvičs, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegtos informatīvos ziņojumus par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 14.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem:
2.1. par gatavošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijas 9.Ministru konferencei;
2.2. par ES - Kanādas Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības līguma sarunām.
3. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Eiropas Komisijas ieteikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par visaptverošu tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu, ko sauc par Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību, starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm".
4. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 14.jūnija sanāksmē.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārvaldību"

TA-1264-DV ____________________________________

 

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 15.05


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Viņķele

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

 

Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 7.jūlija vēstuli

Rīgā

Nr.34

2013.gada 11.jūnijā

55.§

 Informatīvais ziņojums

„Par akciju sabiedrības „Citadele banka” pārvaldību”

TA-1264-DV___________________________________________________

(J.Pūce, D.Pavļuts, I.Mēkons, D.Berkolde, V.Dombrovskis)

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Uzskatīt, ka Ministru kabineta 2012.gada 7.augusta sēdes protokollēmuma (prot.Nr.44 28.§) 2.punktā un 5.punktā noteiktais nav aktuāls.

3. Ja Saeima neiebilst, finanšu ministram veikt grozījumus aizdevuma līgumā, kas noslēgts ar valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” atbilstoši informatīvajā ziņojumā noteiktajam attiecībā uz aizdevuma termiņa pagarināšanu līdz 2018.gada 20.decembrim.

4. Pieņemt zināšanai, ka valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” pēc šī protokollēmuma 3.punktā minēto grozījumu veikšanas izdarīs grozījumus aizdevuma līgumā, kas noslēgts ar akciju sabiedrību „Citadele banka” atbilstoši informatīvajā ziņojumā noteiktajam, pagarinot aizdevuma termiņu līdz 2017.gada 20.decembrim.

5. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāves sniegto informāciju par to, ka aizdevuma pamatsummas atmaksas termiņa pagarināšana nav uzskatāma par prettiesisku valsts atbalstu.

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

 Labklājības ministre I.Viņķele

 Valsts kancelejas direktora vietā-

Valsts kancelejas direktora vietniece

tiesību aktu lietās, Juridiskā

departamenta vadītāja I.Gailīte