Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 60

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.60

2013.gada 12.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs

 -

 A.Pabriks

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes komunikācijas jautājumos, Komunikācijas departamenta vadītāja 

-

L.Kučinska

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs

 

-

S.Voldiņš

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"""

TA-3227 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.396 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"""

TA-3245 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""

TA-3244 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksu kārtību""

TA-3024 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 14.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

TA-3084 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""

TA-2982 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""

TA-2940 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

TA-2943 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.676 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība""

TA-2537 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.348 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība""

TA-2474 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-3190 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.109 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"""

TA-3038 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.292 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu""

TA-2769 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.540 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas pirmo apakškārtu""

TA-2782 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem"""

TA-2784 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu"""

TA-2789 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"""

TA-2860 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2882 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana"""

TA-2916 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas""

TA-2923 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 2.marta noteikumos Nr.81 "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas pieteikumu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtība""

TA-3240 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.433 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā, masu informācijas līdzekļu reģistrā un arodbiedrību reģistrā un reģistrācijas apliecībām""

TA-2060 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"""

TA-2878 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.772 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai"""

TA-2956 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""

TA-2958 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Engures novada domei"

TA-3277 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"""

TA-3278 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Metroloģiskās prasības fasētajām precēm un to metroloģiskās kontroles kārtība"

TA-2913 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 30.maija rīkojuma Nr.314 "Par nekustamā īpašuma - ēkas Jūrmalā, Kāpu ielā 57, un tai piekrītošā zemesgabala Jūrmalā, Celmu ielā 2, - nodošanu privatizācijai" atcelšanu"

TA-2978 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību"

TA-3187 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu" (likumprojektu pakete).
 
31.§
Likumprojekts "Par Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu"

TA-3189 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību".
3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informāciju, ka Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes 2012.gada 8.oktobra rezolūcija Nr.11 "Par maksimālā aizdošanas apjoma noteikšanu", Sīki izstrādātie tehniskie noteikumi saistībā ar Latvijas Republikas pievienošanos, kas apstiprināti ar Valdes 2013.gada 23.oktobra rezolūciju Nr.2 "Latvijas Republikas pievienošanās pieteikuma un ar to saistīto Sīki izstrādāto tehnisko noteikumu apstiprinājums", Līguma pielāgojumi, kas veikti tiešā saistībā ar Latvijas Republikas pievienošanos, un Deklarācija par Eiropas Stabilitātes mehānismu nesatur informāciju ar lietojuma ierobežojumu.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" (likumprojektu pakete).
 
32.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307 "Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai""

TA-2970 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu pārdošanu"

TA-3090 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2014.–2017.gadā"

TA-3255 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.443 "Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība""

TA-3256 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"

TA-2094 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par kārtību, kādā tiek veikta jūrnieku repatriācija, ja to neveic kuģa īpašnieks, un kārtību, kādā tiek pieprasīti, segti un atmaksāti ar repatriāciju saistītie izdevumi, kā arī šo izdevumu apmēra noteikšanas kārtību.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumos Nr.702 "Noteikumi par dizainparauga reģistrācijas apliecības paraugu""

TA-2777 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.228 "Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem""

TA-2779 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi""

TA-2780 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 16.janvāra noteikumos Nr.22 "Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem""

TA-2682 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.233 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums""

TA-3056 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība"

TA-701 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""

TA-2981 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Zušu-Staiņu sēravoti" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-2979 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"

TA-3089 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā"

TA-2924 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.872 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr.1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē""

TA-2983 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 24.jūlija Regulu (EK) Nr.875/2007 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam zivsaimniecības nozarē un par Regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu""

TA-2984 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-2989 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Trases ceļš" Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"

TA-3067 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3305 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""

TA-3307 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Solījuma par uzticību Latvijas Republikai došanas un parakstīšanas svinīgās ceremonijas kārtība"

TA-3301 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

TA-3311 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"" (likumprojektu pakete).
 
55.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos""

TA-3316 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"" (likumprojektu pakete).
 
56.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās""

TA-3321 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"" (likumprojektu pakete).
 
57.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"

TA-3320 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"" (likumprojektu pakete).
 
58.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību""

TA-3313 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"" (likumprojektu pakete).
 
59.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās""

TA-3314 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"" (likumprojektu pakete).
 
60.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes komisijām""

TA-3318 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"" (likumprojektu pakete).
 
61.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""

TA-3317 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" (likumprojektu pakete).
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali"

TA-3325 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām"

TA-3258 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai pēc starptautiskā zinātnisko institūciju novērtējuma pabeigšanas 2013.gada 31.decembrī izvērtēt noteikumus un nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem noteikumos, nosakot:
2.1. kārtību, kādā pakāpeniski palielina noteikumu 8.punktā noteiktās prasības par minimālo zinātniskās institūcijas zinātniskā personāla skaitu pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē;
2.2. ka ar 2015.gadu zinātniskās darbības kvalitātes rādītāju E2.2 sadala divās daļās, atsevišķi piešķirot divus punktus par AGRIS (International Information System for the Agricultural Sciences and Technology), CAB (Commonwealth Agricultural Bureaux) un līdzvērtīgās starptautiskās vadošās nozaru datubāzēs iekļautajos izdevumos zinātniskās institūcijas zinātniskā personāla publicētiem oriģināliem zinātniskajiem rakstiem un vienu punktu par citās zinātnes starptautiskās datubāzēs iekļautajos izdevumos zinātniskās institūcijas zinātniskā personāla publicētiem oriģināliem zinātniskajiem rakstiem.
3. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina, ka 2014.gadā bāzes finansējumu nepiešķir tādai zinātniskajai institūcijai, kura neatbilst noteikumu prasībām.
 
64.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-1314 ____________________________________

(J.Bordāns, I.Ilgaža, Z.Špengelis, J.Tiesnieks, A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Šķīrējtiesu likums".
2 Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Šķīrējtiesu likums" (likumprojektu pakete).
 
65.§
Likumprojekts "Šķīrējtiesu likums"

TA-1311 ____________________________________

(J.Bordāns, I.Ilgaža, Z.Špengelis, J.Tiesnieks, A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai papildināt likumprojekta anotāciju, iekļaujot tajā informāciju par šķīrējtiesu skaitu visās Ziemeļeiropas valstīs, un iesniegt anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (likumprojektu pakete).
6. Tieslietu ministrijas priekšlikumu par pamatbudžetā iemaksājamo ieņēmumu no nodevām palielinājuma prognozi un izdevumiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem likumprojektā noteikto normu īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā 2015.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
7. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju izstrādāt un līdz 2014.gada 1.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Darba strīdu likuma 20.pantā.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Par M.Papsujeviču"

TA-3306 ____________________________________

(J.Bordāns, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
67.§
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāna projekts 2013.gada 2.pusgadam un 2014.gadam

TA-3291 ____________________________________

(Vj.Dombrovskis, S.Liepiņa, J.Vētra, A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai pasākumu plāna 1.4.punktā noteiktā uzdevuma vienotas doktorantūras izveides jautājumos īstenošanā iesaistīt reģionālās augstskolas, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju.
 
68.§
Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

TA-3044 ____________________________________

(D.Pavļuts, I.Apsīte, A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
69.§
Informatīvais ziņojums "Par vienota universālā pakalpojuma finansēšanas modeļa izstrādi"

TA-1475 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Pūce, E.Beļskis, A.Matīss, V.Poriņa, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā izdarītos secinājumus, paredzēt, ka vienots universālā pakalpojuma finansēšanas modelis sabiedrisko pakalpojumu nozarēs netiks izstrādāts.
3. Noteikt Satiksmes ministriju par atbildīgo iestādi universālā pakalpojuma politikas izstrādei un ieviešanai pasta un elektronisko sakaru pakalpojumu nozarēs, tostarp nodrošinot politikas izstrādi no Eiropas Savienības tiesību aktiem izrietošo saistību universālā pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.
4. Noteikt Ekonomikas ministriju par atbildīgo iestādi universālā pakalpojuma politikas izstrādei un ieviešanai enerģijas pakalpojumu nozarē, tostarp nodrošinot politikas izstrādi no Eiropas Savienības tiesību aktiem izrietošo saistību universālā pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.
5. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju izvērtēt priekšlikumu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikšanu par atbildīgo iestādi universālā pakalpojuma kompensācijas mehānisma pārvaldē pasta jomā un Satiksmes ministrijai, ja nepieciešams, noteiktā kārtībā iesniegt attiecīgu tiesību akta projektu izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
70.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2012.gada otrajā pusē un 2013.gada pirmajā pusē"

TA-3232 ____________________________________

(J.Pūce, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai savas kompetences ietvaros turpināt pārstāvēt Latvijas ekonomiskās intereses Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2014.gada 1.martam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2013.gada otrajā pusē.
 
71.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2013.gada 19.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-3322 ____________________________________

(R.Kozlovskis, A.Pildegovičs, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A.Pildegovičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2013.gada 19.novembra sanāksmē.
 
72.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2013.gada 18.-19.novembra Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos

TA-3297 ____________________________________

(J.Sārts, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā 2013.gada 19.novembrī izskatāmajos jautājumos:
2.1. "Militārās spējas/Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)" (pozīcija Nr.26);
2.2. "Eiropas Savienības militārās operācijas" (pozīcija Nr.23).
3. Aizsardzības ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā 2013.gada 19.novembrī.
 
73.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 18.novembra sanāksmei

TA-3326 ____________________________________

(A.Pildegovičs, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 18.novembra sanāksmei:
2.1. pozīcija Nr.47 "Bosnija un Hercegovina";
2.2. pozīcija Nr.3 "Par Padomes secinājumu par Kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP) 1.bloku: KDAP efektivitātes, redzamības un ietekmes veicināšana";
2.3. pozīcija Nr.5 "Par ES un Ķīnas attiecībām";
2.4. pozīcija Nr.8 "Sīrija".
3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A.Pildegovičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 18.novembra sanāksmē.
 
74.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 15.novembra sanāksmei

TA-3336 ____________________________________

(L.Kļaviņa, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai" (pozīcija Nr.2);
2.2. "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1093/2010" (pozīcija Nr.2);
2.3. "Par Filipa Maistadta ziņojumu par Eiropas Savienības ieguldījumu attiecībā uz starptautiskajiem grāmatvedības standartiem" (pozīcija Nr.1);
2.4. "Par Eiropas Centrālās Bankas tiešā uzraudzībā esošo banku bilanču aktīvu pārbaudi un Eiropas Banku iestādes stresa testiem (Banku Savienība)" (pozīcija Nr.1);
2.5. "Par Padomes secinājumu projektu attiecībā uz ES statistiku" (pozīcija).
3. Finanšu ministrijai precizēt nacionālās pozīcijas atbilstoši Saeimas Eiropas lietu komisijas ierosinātajiem priekšlikumiem, ja tādi tiks izteikti 2013.gada 13.novembra sēdē.
4. Finanšu ministram A.Vilkam un pastāvīgai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 15.novembra sanāksmē.
 
75.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) Līgumslēdzēju pušu konferences 19. sesiju (COP 19) un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 9.sesiju (CMP 9), kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas (SBI) 39.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes (SBSTA) 39.sesiju un Īpašās darba grupas par Durbanas Paplašinātās rīcības platformu (ADP) 2.sesijas 3. turpinājumu Varšavā, 2013. gada 11.–22. novembrī"

TA-3342 ____________________________________

(I.Prūse, A.Pabriks)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) Līgumslēdzēju pušu konferences 19.sesiju (COP 19) un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 9.sesiju (CMP 9), kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas (SBI) 39.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes (SBSTA) 39.sesiju un Īpašās darba grupas par Durbanas Paplašinātās rīcības platformu (ADP) 2.sesijas 3.turpinājumu Varšavā, 2013.gada 11.–22. novembrī".
 
76.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku brigādes mehanizācija"

TA-3332-DV ____________________________________

(A.Ozoliņš, R.Kozlovskis, D.Pavļuts, L.Straujuma, J.Garisons, Vj.Dombrovskis, J.Sārts, J.Bordāns, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt viena bataljona ekipēšanu ar CVRT platformām Aizsardzības ministrijas projekta "Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku brigādes mehanizācija" īstenošanai.
3. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu uzsākt sarunas par iepirkuma līguma noslēgšanu ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas atbildīgajām struktūrvienībām saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu.
 
77.§
Informatīvais ziņojums "Par AS "Liepājas metalurgs" tiesiskā aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanas gaitu"

TA-3324-DV ____________________________________

(A.Pabriks)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.10


Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Pabriks

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece

valsts pārvaldes komunikācijas jautājumos,

Komunikācijas departamenta vadītāja
L.Kučinska