Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.7

2014.gada 4.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

-

E.Cilinskis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""

TA-40 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 3.§) "Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"" 5.2.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-78 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 3.§) "Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"" 5.2.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
3.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 72.§) "Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-143 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 72.§) "Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 31.martam.

 
4.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 24.§) "Informatīvais ziņojums par Valsts policijas nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2538 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 24.§) "Informatīvais ziņojums par Valsts policijas nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
2. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 253 086 EUR apmērā, lai segtu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" faktiski veiktos kapitālieguldījumus būvniecības projekta "Krāslavas rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa ēkas būvniecības pabeigšana Tirgus ielā 19, Krāslavā (I kārta), un jaunas garāžu ēkas būvniecība Siena ielā 16b, Krāslavā (II kārta)" ietvaros, izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu priekšlikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.998 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"""

TA-168 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumos Nr.1070 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.3.2.apakšaktivitāti "Atbalsts izglītības pētījumiem"""

TA-169 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana"""

TA-170 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.14 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-134 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-3814 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā", likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā", likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"" (likumprojektu pakete).

 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

TA-3811 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"" (likumprojektu pakete).
5. Noteikt, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izstrādā vadlīnijas bāriņtiesām par kārtību, kādā bāriņtiesas pēc tiesas pieprasījuma sniedz informāciju tiesām, lai tiesa līdz sprieduma taisīšanai varētu pieņemt pagaidu lēmumu par bērna dzīvesvietu, bērna aprūpes kārtību, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību, aizliegumu bērna izvešanai no valsts.

 

11.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

TA-3812 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"" (likumprojektu pakete).

 
12.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""

TA-3815 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (likumprojektu pakete).

 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu"

TA-3578, TA-3576 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi""

TA-3834 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru"

TA-1 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu"

TA-2279 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.10 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā""

TA-34 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokola (prot. Nr.11 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošus nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"" 2., 3., 4. un 5.punktā doto uzdevumu izpildi

TA-156 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošus nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"" 2. (attiecībā uz tiesību akta projekta iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā), 3., 4. un 5.punktā doto uzdevumu izpildes termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2020.gadam"

TA-106 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 14.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""" 2. punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-10 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 14.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 30.jūnijam.

 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu"

TA-3648 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumos Nr.1121 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei""

TA-3810 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"

TA-159 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 10.aprīļa rīkojuma Nr.238 "Par Latvijas līdzdalību Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām personām īstenošanā un starpinstitūciju atbildības sadalījumu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-43 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.aprīļa rīkojumā Nr.140 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-181 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa A1 Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-182 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Draudzības iela A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8044 010 0314) – zemes vienību 0,0028 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 010 0313) – Ādažos, Ādažu novadā, par EUR 877,91.
3. Satiksmes ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam atlīdzināt kompensējamos zaudējumus EUR 383,25 apmērā.

 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu""

TA-142 ____________________________________

(J.Citskovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-133 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-128 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par jūras teritoriju noteikšanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai"

TA-3568 ____________________________________

(N.Riekstiņš, J.Dūklavs, E.Kalniņa, A.Antonovs, E.Cilinskis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Cilinskis atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"

TA-155 ____________________________________

(A.Ozola, S.Šķiltere, E.Cilinskis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību steidzami nosūtīt pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas šī protokollēmuma 1.punktā minēto noteikumu 1.pielikumā noteiktās ar nekustamā īpašuma nodokli nepaliekamās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, nepieciešamo papildu informāciju par attiecīgajām zemes vienībām – noteikumu 1.pielikumā noteikto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un to funkcionālo zonu robežas.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nepieciešamības gadījumā operatīvi sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus šī protokollēmuma 1.punktā minētajos noteikumos.

 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"""

TA-180 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.73 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu""

TA-177 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

Ņemot vērā zemkopības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu"

TA-188 ____________________________________

(U.Auniņa-Naumova, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""

TA-2660 ____________________________________

(B.Broka, L.Medina, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""

TA-3202 ____________________________________

(B.Broka, L.Medina, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju viena gada laikā izvērtēt Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā" noteiktā sertifikāta darbības termiņa atbilstību termiņam, kādā atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā minētajiem noteikumiem mērnieks, kurš pieļāvis neatbilstību, bez atlīdzības labo zemes robežu plānu, situācijas plānu vai apgrūtinājumu plānu un ar tiem saistītos zemes kadastrālās uzmērīšanas datus un dokumentus un, ja nepieciešams, iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos.

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Ventspils Mūzikas vidusskolas turpmākās darbības nodrošināšanu"

TA-190 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-191 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-192 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ventspils Mūzikas vidusskolai pārcelšanās izdevumu segšanai"

TA-193 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
41.§
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums"

TA-152 ____________________________________

(E.Cilinskis, A.Matīss, S.Šķiltere, I.Prūse, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, sagatavojot vadlīnijas projektu iesniedzējiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” ietvaros, iekļaut tajās informāciju par publiski pieejamu uzlādes staciju pieejamību jebkuram elektromobiļa īpašniekam, turklāt tādā laika periodā, kas atbilst jaunu uzlādes staciju darbības ilgumam.

 
42.§
Plāna projekts "Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-2016.gadam"

TA-162 ____________________________________

(A.Matīss, A.Lubāns, Ģ.Blumers, V.Dombrovskis, A.Liepiņš, R.Vējonis, E.Cilinskis, S.Šķiltere, I.Aleksandroviča, V.Bolēvics, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt plāna projektu: konkrēti aprakstot izvēlēto elektromobilitātes vadības un koordinācijas institūcijas darbības modeli; precizējot elektrības cenu līmeņa prognozes atbilstoši Ekonomikas ministrijas aktualizētai informācijai; saskaņojot pieejamā atbalsta apmēra robežas ar šī protokola 41.§ minētajiem noteikumiem; saskaņot precizēto projektu ar Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamentu un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
43.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par datu publiskošanu)

TA-3831 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par piesardzības pasākumiem pret Āfrikas cūku mēri un priekšlikumiem turpmākai rīcībai, lai nepieļautu tā izplatīšanos Latvijas teritorijā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

TA-164 ____________________________________

(M.Balodis, T.Trubača, J.Dūklavs, B.Bāne, A.Vilks, D.Lucaua, I.Circene, J.Sārts, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu piešķirt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2014.gadam Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumu īstenošanai robežšķērsošanas vietās uz Latvijas ārējās robežas un tirgū:
2.1. Zemkopības ministrijai 461 183 EUR;
2.2. Finanšu ministrijai 839 080 EUR;
2.3. Iekšlietu ministrijai 52 686 EUR.
3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Zemkopības ministrijai sagatavot priekšlikumus par veicamajiem pasākumiem meža cūku depopulācijas nodrošināšanai un tiem nepieciešamo finansējumu, par finansējuma avotu paredzot Zemkopības ministrijai iedalītos valsts budžeta līdzekļus, sagatavotos priekšlikumus līdz 2014.gada 6.februārim nosūtīt Finanšu ministrijai un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra sēdē.
5. Jautājumu par Zemkopības ministrijai, Finanšu ministrijai un Iekšlietu ministrijai papildus nepieciešamo finansējumu Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumu īstenošanai robežšķērsošanas vietās uz Latvijas ārējās robežas 2015. un turpmākajiem gadiem skatīt kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
45.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 11.februāra sanāksmei

TA-199 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Priekšlikums Padomes Lēmumam par ģenētiski modificēta kukurūzas produkta (Zea mays L. līnija 1507) ar izturību pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem laišanu tirgū audzēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK" Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 11.februāra sanāksmei.
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 11.februāra sanāksmē.

 
46.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 10.februāra sanāksmei

TA-203 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 10.februāra sanāksmei:
2.1. pozīcija Nr.6 "Austrumu partnerība";
2.2. pozīcija Nr.3 "Centrālāfrikas Republika".
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 10.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 10.februāra sanāksmē.
 
47.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus Eiropas Savienības Tiesas lietā C-536/13 Gazprom

TA-202-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
48.§
Programmas projekts "Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 2014.-2020.gada plānošanas periodam"

TA-198 ____________________________________

(A.Eberhards, A.Matīss, E.Šadris, R.Vējonis, I.Aleksandroviča, I.Druviete, E.Cilinskis, A.Antonovs, I.Circene, I.Jaunzeme, S.Šķiltere, A.Liepiņš, V.Dombrovskis, G.Lukstiņa, D.Melbārde, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība".
2. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra sēdē.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Satiksmes ministrijai, Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai un Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektus specifisko atbalsta mērķu īstenošanai, sagatavot vajadzību analīzi, no tās izrietošus kritērijus un sasniedzamos rādītājus teritoriālā sadalījumā, tajā skaitā:
3.1. prioritārā virziena „Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas” ietvaros Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2014.gada 31.decembrim veikt zinātnes un inovāciju infrastruktūras un pētnieciskās darbības koncentrācijas teritoriālo kartējumu un iestrādāt to zinātnisko institūciju attīstības pasākumu plāna projektā;
3.2. prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz attiecīgo investīciju uzsākšanai veikt analīzi par informāciju un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu, kuru atbalsts ir paredzēts specifiskā atbalsta mērķa ietvaros, pieejamību un pieprasījumu pēc šiem pakalpojumiem, kā arī noteikt indikatīvās rezultāta rādītāju vērtības, kurās tiks iekļauti mērījumi, kas raksturo valsts rīcībā esošo datu automatizētu izmantošanu pašvaldībās, valsts informāciju sistēmu datu savstarpējo savietojamību, un Satiksmes ministrijai līdz attiecīgo investīciju uzsākšanai specifiskā atbalsta mērķa ietvaros veikt teritoriālo analīzi par platjoslas interneta infrastruktūras pieejamību un pieprasījumu pēc šiem pakalpojumiem, kā arī noteikt indikatīvās rezultāta rādītāju vērtības reģionālā sadalījumā, tajā skaitā lauku teritorijās, vienlaikus ievērojot Eiropas Komisijas 2011.gada 9.novembra lēmumu Nr. C (2011) 7699 „Par Valsts atbalstu Nr.SA.33324 (2011/N) – Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” un Eiropas Komisijas paziņojumu „Eiropas Savienības pamatnostādnes valsts atbalsta noteikumu piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu ātru izvēršanu” (2013/C 25/01);
3.3. prioritārā virziena „Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja” ietvaros Ekonomikas ministrijai pirms atbalsta programmu uzsākšanas sagatavot informāciju par indikatīvo atbalsta sadalījumu pa reģioniem, kā arī noteikt reģionos sasniedzamos indikatīvos rādītājus tiem specifiskajiem atbalsta mērķiem, kuriem ir tieša ietekme uz vietējo teritoriālo attīstību;
3.4. prioritāro virzienu „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs”, „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte”, „Ilgtspējīga transporta sistēma”, „Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte un sociālā iekļaušana” un „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” ietvaros Ekonomikas ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Kultūras ministrijai, Zemkopības ministrijai, Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Satiksmes ministrijai līdz 2014.gada 31.decembrim veikt plānotās publiskās infrastruktūras attīstības projektu indikatīvo teritoriālo kartējumu pašvaldību sadalījumā tiem specifiskajiem atbalsta mērķiem, kuru ieviešana ir plānota, izmantojot projektu iesniegumu ierobežoto atlasi;
3.5. prioritāro virzienu „Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte un sociālā iekļaušana” un „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” ietvaros Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, sagatavojot Ministru kabineta noteikumu projektus par darbības programmas 5.2.sadaļā minēto Eiropas Sociālā fonda specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, veikt vajadzību analīzi, kā arī nodrošināt tālāku sistemātisku datu uzkrāšanu un analīzi pašvaldību sadalījumā un paredzēt sasniedzamos rādītājus reģionālā sadalījumā.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2014.gada 31.decembrim sagatavot priekšlikumus šī protokollēmuma 3.punktā minēto nozaru ministriju datu uzkrāšanas sistēmas funkcionalitātei un pieejamības nodrošināšanai pašvaldību sadalījumā.
5. Lai nodrošinātu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu ietvaros plānoto darbību koordināciju:
5.1. integrētu infrastruktūras attīstības pasākumu plānošanā un Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu ieviešanā Satiksmes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Labklājības ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai ņemt vērā izaugsmes izaicinājumus, nodrošināt plānoto investīciju koordināciju ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību un attiecīgajām pašvaldībām, kuru teritorijās plānotas investīcijas, pirms specifisko atbalsta mērķu ieviešanas nosacījumu un normatīvā regulējuma izstrādes konsultēties ar minētajiem partneriem, jo īpaši transporta, vides, nodarbinātības, izglītības un sociālās iekļaušanas jomā;
5.2. Satiksmes ministrijai, izstrādājot nosacījumus specifiskajiem atbalsta mērķiem, kas paredz sniegt atbalstu ceļu infrastruktūras sakārtošanai pilsētu teritorijā, kopīgi ar Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību un attiecīgo pašvaldību, kuras teritorijā plānotas darbības, sagatavot saskaņotu laika grafiku, kādā plānots veikt ceļu infrastruktūras sakārtošanu, primāri paredzot iesniegt projektu iesniegumus par ceļu posmiem, zem kuriem netiek plānots veikt pasākumus, kas saistīti ar inženiertīklu attīstību, lai nodrošinātu aktivitāšu secīgumu. Ātrāk uzsākamo specifisko atbalsta mērķu projektus, kuru īstenošanu uzsāk pirms šī protokollēmuma 3.4.apakšpunkta izpildes, īstenot atbilstoši Valsts autoceļu sakārtošanas programmā noteiktajam laika grafikam, lai neaizkavētu attiecīgo specifisko atbalsta mērķu projektu ieviešanu;
5.3. lai pārraudzītu pašvaldību īstenoto projektu secīgu īstenošanu, Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijai, pildot pašvaldību darbības attīstības funkciju, nodrošināt pašvaldību integrēto attīstības programmu saskaņošanu, kā arī nodrošināt Koordinācijas padomes darbību, tādējādi novēršot Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu atbalsta pārklāšanās risku, sadarbības mehānismus un principus starp nacionālajiem un reģionālajiem attīstības centriem un apkārtējām pašvaldībām vai novadiem projektos katra specifiskā atbalsta mērķa ietvaros, lai nodrošinātu uz rezultātu vērstu efektīvāko un ilgtspējīgāko projektu atbalstīšanu neatkarīgi no to ģeogrāfiskās īstenošanas vietas.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2014.gada 4.martam sagatavot un iesniegt Eiropas Savienības fondu pagaidu uzraudzības komitejā (Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejā, ja tāda līdz noteiktajam termiņam būs izveidota) un Ministru kabinetā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektā paredzēto pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principu un mehānismu aprakstu, kas paredz:
6.1. finansējuma sadales principus, to skaitā ietverot elementus, kas ļaus diferencēt atbalstu, ņemot vērā vietējos sociālekonomiskos un IKP rādītājus, īpaši Latgales un citās pašvaldībās ar līdzīgiem attīstības rādītājiem;
6.2. skaidru nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru (9+21) modeļa funkcionālo teritoriju kartējumu, kas nosedz visu Latvijas teritoriju;
6.3. sadarbības mehānismus un principus starp nacionālajiem un reģionālajiem attīstības centriem un apkārtējām pašvaldībām vai novadiem projektos katra specifiskā atbalsta mērķa ietvaros, lai nodrošinātu uz rezultātu vērstu efektīvāko un ilgtspējīgāko projektu atbalstīšanu neatkarīgi no to ģeogrāfiskās īstenošanas vietas;
6.4. ar Kultūras ministriju saskaņotus priekšlikumus atbalsta koordinācijai ar Kultūras ministrijas pārziņā esošajiem teritoriālās attīstības specifiskajiem atbalsta mērķiem (veicināt reģionālo izaugsmi ar starptautiski nozīmīga kultūras un dabas mantojuma attīstību un veicināt pilsētas revitalizāciju ar nacionālas nozīmes sabiedrisko objektu un multifunkcionālas sabiedriskās infrastruktūras attīstību).

 
49.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "X pret Latviju"

17-k____________________________________

(K.Līce, A.Vilks, I.Circene, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 2 000 EUR izmaksāšanai iesniedzējai saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 26.novembra spriedumu lietā "X pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 26.novembra sprieduma lietā "X pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Tieslietu ministrijai sazināties ar Austrālijas kompetentajām iestādēm iesniedzējas pašreizējās situācijas konstatēšanai, vajadzības gadījumā iesaistot arī Ārlietu ministriju, un iegūto informāciju iesniegt Ārlietu ministrijai iekļaušanai rīcības ziņojumā.
5. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "X pret Latviju" izpildi un iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā.

 

Sēdi slēdz plkst. 15.45


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane