Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.11

2014.gada 24.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

-

E.Cilinskis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.8.30

-

L.Peinberga

1.§
Par situāciju Ukrainā

____________________________________

(E.Rinkēvičs, E.Cilinskis, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai"

TA-359 ____________________________________

(R.Muciņš, E.Cilinskis, B.Broka, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju precizēt rīkojuma projektu, svītrojot 2.punkta apakšpunktus un nosakot, ka palīdzības kravas konkrēto saturu komplektē Veselības ministrija par summu līdz 30 000 EUR, 4.punktā paredzēt, ka atbilstoši tiks atjaunoti valsts materiālo rezervju resursi, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Atbalstīt priekšlikumu izskatīt iespējas sniegt Ukrainai palīdzību arī citos veidos, ja Ukraina izteiks tādu aicinājumu.
 

Sēdi slēdz plkst. 8.55


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane