Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 13

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.13

2014.gada 3.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas juriskonsults

-

V.Sidorenkovs

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.10.30

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.12 28.§) "Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2014.gada 4.marta sanāksmei"

TA-374 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto precizēto informatīvo ziņojumu par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2014.gada 4.marta sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.
2. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2014.gada 4.marta sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.
3. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 28.§) 4.punktu.

 
2.§
Slepeni

____________________________________

()

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.50


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane