Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.22

2014.gada 14.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītājs

-

V.Sidorenkovs

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

-

E.Upīte

Valsts kancelejas direktore 

E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.11.00

-

L.Milenberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Divpusējās sarunas ar Eiropas Komisiju"

TA-746-IP ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis, J.Dūklavs, B.Broka, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieci Z.Liepiņu noteikt par Latvijas delegācijas vadītāju divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2014.gada 15.aprīlī Briselē.
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienības pastāvīgā pārstāvja vietniekam – COREPER I vēstniekam J.Štālmeistaram, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniecei veselības politikas jautājumos E.Polei, Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniekam nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos I.Šņucinam, Ārlietu ministrijas Pastāvīgo pārstāvju komitejas II daļas (COREPER II) sagatavošanas nodaļas vadītājam J.Bērziņam, Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas vadītājam R.Osim, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītāja vietniekam Č.Gržibovskim, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā trešajam sekretāram (Mertens) K.Krumholcam, Veselības ministrijas specializētajam atašejam Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā S.Henkuzenam, Ekonomikas ministrijas nozares padomniekam Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā A.Neimanim, Labklājības ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā E.Šķibelei un Veselības ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā K.Zālītei pārstāvēt Latvijas Republiku divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2014.gada 15.aprīlī Briselē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.10


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane