Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.27

2014.gada 12.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.10.25

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums par 2014.gada 14.maijā Eiropas Savienības Vides ministru padomes neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-959 ____________________________________

(A.Ozola, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram G.Puķītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2014.gada 14.maija neformālajā sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
2.§
Informatīvais ziņojums par 2014.gada 13.maijā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-951 ____________________________________

(I.Druviete, B.Beinaroviča, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktorei A.Kiopai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 13.maija neformālajā sanāksmē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.35


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane