Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.28

2014.gada 13.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli""

TA-377 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai"

TA-843 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana-ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām""

TA-847 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 26, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-708 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-871 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.oktobra rīkojumā Nr.458 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2014.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-717 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-727 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 48.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valsts zemes dienesta institucionālās reorganizācijas rezultātiem"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-883 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā tieslietu iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (Nr.61 48.§) 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu un Valsts kancelejai izbeigt uzdevuma kontroli.

 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rīkojumā Nr.217 "Par nekustamo īpašumu pirkšanu projekta "LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana""" īstenošanai"

TA-741 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.773 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"""

TA-891 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"

TA-751 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"

TA-934 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.novembra rīkojumā Nr.561 "Par uzdevumiem Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.-2020.gada plānošanas periodam vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanai""

TA-921 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 27.aprīļa rīkojumā Nr.200 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""

TA-928 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-917 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par R.Kronbergu"

TA-892 ____________________________________

(B.Broka, R.Kronbergs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Rūtu Muktupāvelu"

TA-898 ____________________________________

(I.Druviete, D.Melbārde, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu"

TA-592 ____________________________________

(I.Druviete, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju""

TA-881 ____________________________________

(R.Vesere, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tehniski precizēt noteikumu projekta 7.pielikumu un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Ģ.Kronberga atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"

TA-879 ____________________________________

(J.Rauga, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par O.Brieža iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"

TA-878-IP ____________________________________

(J.Rauga, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Ojāram Briedim savienot amatus"

TA-958 ____________________________________

(J.Rauga, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""

TA-877 ____________________________________

(J.Rauga, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu E.Mednei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-929 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" peļņas daļu par 2013.gadu"

TA-936 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Cimmermanis, I.Liepa, A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""

TA-932 ____________________________________

(D.Merirands, I.Ošenieks, A.Matīss, A.Salmiņš, K.Grīviņa, I.Gailīte, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju precizēt noteikumu projekta 17. un 18.punkta redakciju, ievērojot likumā noteikto deleģējumu, un iesniegt noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija sagatavos un noteiktā kārtībā līdz 2014.gada 1.septembrim iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā jaunu tiesību akta projektu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izdevumu un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu noteikšanu, kā arī priekšlikumus par to, kā tiks kompensēti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītie zaudējumi par pārvadājumu veikšanu 2014.gadā.

 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības Septītās pamatprogrammas Pētniecības un tehnoloģiju attīstība 2007.-2020.gadam ietvaros apstiprinātā projekta "Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā (BalticFlows)" ieviešanai"

TA-920 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības Eiropas Savienības Septītās pamatprogrammas "Pētniecības un tehnoloģiju attīstība 2007.-2020.gadam" ietvaros apstiprinātā projekta "Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā (BalticFlows)" ieviešanas finansēšanai 68 575 EUR apmērā, tai skaitā 46 924 EUR priekšfinansējumam, 16 046 EUR līdzfinansējumam un 5 605 EUR pievienotās vērtības nodokļa samaksai. Nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem ir šāds: 2014.gads - 30 793 EUR, 2015.gads - 25 187 EUR un 2016.gads - 12 595 EUR.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minēto pasākumu īstenošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt, ka 2017.gadā valsts pamatbudžetā tiek ieskaitīti no Eiropas Komisijas atmaksātie līdzekļi par projekta īstenošanu.

 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas ceļa 25.gadadienas svinību organizēšanu" un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Baltijas ceļa 25.gadadienas svinību pasākumu īstenošanai"

TA-896 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, D.Melbārde, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā iekļauto Baltijas ceļa 25.gadadienas svinību pasākumu plānu.
3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par gatavošanos starptautiskajai pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādei "Zaļā nedēļa 2015" Berlīnē" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-935 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Zemkopības ministrijai līdz 2015.gada 1.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas kā izstādes partnervalsts paveikto starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē "Zaļā nedēļa 2015" un finansējuma izlietojumu.

 

30.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts autoceļu tīklā esošo tiltu tehnisko stāvokli un nepieciešamo papildu finansējumu neatliekamai situācijas uzlabošanai"

TA-779 ____________________________________

(J.Lange, A.Matīss, I.Stepanova, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbilstoši informatīvajā ziņojumā noteiktajam un lai laicīgi uzsāktu papildus tiltu atjaunošanu, atbalstīt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļu piešķiršanu Satiksmes ministrijai 1 000 000 EUR apmērā, lai 2014.gadā segtu izdevumus, kas saistīti ar tiltu projektēšanas darbiem, kā arī pašu darbu uzsākšanai.
3. Satiksmes ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktu, sagatavot attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. Jautājumu par valsts autoceļu tīklā esošo tiltu tehnisko stāvokli un nepieciešamo papildu finansējumu neatliekamai situācijas uzlabošanai programmas 2015.–2020.gadam finansēšanā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015.–2017.gadam un vidējā termiņa budžeta ietvaru turpmākajiem gadiem, kā arī 2015.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem, ņemot vērā valsts budžeta reālās iespējas.

 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts vietējo autoceļu ārkārtas ikdienas uzturēšanas darbiem un neatliekamiem tiltu uzturēšanas darbiem"

TA-737 ____________________________________

(J.Lange, A.Matīss, I.Stepanova, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Satiksmes ministrijai līdz apropriācijas pārdalei likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” uzņemties finansiālās saistības 2 700 000 EUR apmērā, lai atbilstoši informatīvajā ziņojumā sniegtajai informācijai 2014.gadā veiktu valsts autoceļu tīklā neatliekamus tiltu un vietējo autoceļu ar sabrukušu segumu uzturēšanas darbus, paredzot 500 000 EUR no šīs summas izlietot valsts vietējo autoceļu ar grants segumu ārkārtas uzturēšanas darbiem un 2 200 000 EUR tiltu ārkārtas uzturēšanas darbiem.
3. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto, Satiksmes ministrijai veikt izmaiņas budžeta apakšprogrammas 23.06.00 „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” finansēšanas plānā, samazinot izdevumus 2014.gada novembrī un decembrī 2 700 000 EUR apmērā un par attiecīgo summu palielinot izdevumus jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī.
4. Satiksmes ministrijai līdz 2014.gada 1.septembrim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā ar Finanšu ministriju saskaņotu Ministru kabineta rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali starp ministrijām, kurā tiek norādīta konkrētas ministrijas budžeta programma/apakšprogramma, kā arī pārdalāmās apropriācijas apmērs.

 
32.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžeta veidošanas principi un vadlīnijas"

TA-931 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ārlietu ministriju tehniski precizēt informatīvā ziņojuma 38.punktu.
3. Ministrijām un Valsts kancelejai nodrošināt no valsts budžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem par līdzekļu piešķiršanu noteiktiem mērķiem atbilstoši normatīvajiem aktiem valsts budžeta izpildes procesa jomā.
4. Lai nodrošinātu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanu un norisi, papildus budžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" finansējumam ministrijas un Valsts kanceleja var piesaistīt Eiropas Savienības fondu, Eiropas Savienības programmu, Eiropas Komisijas un citu Eiropas Savienības institūciju līdzfinansējumu, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu divpusējo atbalstu un partneru (ziedotāju un dāvinātāju) resursus, pamatfunkciju veikšanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus, sedzot ar prezidentūras sagatavošanu un norisi pastarpināti saistītos izdevumus, tajā skaitā ar valsts atpazīstamības veicināšanu saistītos izdevumus.

 
33.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par apdrošināšanas iemaksu algas indeksu)

TA-709 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.

 
34.§
Atbildes projekts Saeimas Pieprasījumu komisijai (par iespēju paplašināt Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā projekta "Nacionālais integrācijas centrs" funkcijas un piešķirt tam papildus valsts budžeta finansējumu)

TA-656 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā ekonomikas ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
35.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 19.maija sanāksmei

TA-930 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 19.maija sanāksmei "Uz tiesībām balstīta pieeja attīstības sadarbībā, iekļaujot visas cilvēktiesības" (pozīcija Nr.1).
3. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 19.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministrijas parlamentārajam sekretāram V.Makarovam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 19.maija sanāksmē.

 
36.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par strukturālajiem pasākumiem, ar ko uzlabo Eiropas Savienības kredītiestāžu noturību"

TA-938 ____________________________________

(L.Kļaviņa, L.Straujuma)

 

Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas sākotnējo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par strukturālajiem pasākumiem, ar ko uzlabo Eiropas Savienības kredītiestāžu noturību" (pozīcija Nr.1).

 
37.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 21.maija sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-949 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 20.-21.maija sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumiem par kultūras mantojumu kā stratēģisku resursu ilgtspējīgai Eiropai";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par Ieteikumu Padomes lēmumam par Eiropas kultūras galvaspilsētas izvirzīšanu 2018.gadam Nīderlandē".
3. Kultūras ministrei D.Melbārdei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 20.-21.maija sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
38.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 20.-21.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-978 ____________________________________

(I.Druviete, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 20.–21.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par daudzvalodību un valodu prasmju attīstību";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par kvalitātes nodrošināšanu, atbalstot izglītību un apmācību un politikas debati "Izglītība, šķērsojot robežas: jaunas iespējas un izaicinājumi";
2.3. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par skolotāju efektīvu izglītību";
2.4. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcijas par Eiropas Savienības Darba plānu jaunatnei 2014.–2015.gadam projektu";
2.5. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu, lai sekmētu visu jauniešu sociālo iekļautību projektu un par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju diskusijas dokumentu "Uzņēmējiem raksturīga domāšanas veida veicināšana jauniešu vidū"";
2.6. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcijas par pārskatu pār strukturētā dialoga procesu, tostarp jauniešu sociālo iekļaušanu, projektu";
2.7. pozīcija Nr.2 "Par Padomes secinājumu projektu par dzimumu līdztiesību sportā";
2.8. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcijas projektu par Eiropas Savienības Sporta darba plānu 2014.–2017.gadam";
2.9. pozīcija Nr.1 "Par Grieķijas prezidentūras diskusijas dokumentu par lielo sporta pasākumu ekonomisko, sociālo un vides ilgtspējību".
3. Izglītības un zinātnes ministrei I.Druvietei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 20.–21.maija sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
39.§
Informatīvais ziņojums par 2014.gada 15.-16.maija Eiropas enerģētikas ministru neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-975 ____________________________________

(R.Šņuka, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministram V.Dombrovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas enerģētikas ministru 2014.gada 15.-16.maija neformālajā sanāksmē.
 
40.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 19.maija sanāksmei

TA-979 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas fonda izveidi mazajiem lietojumiem augu aizsardzības līdzekļu jomā" Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 19.maija sanāksmei.
3. Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram G.Ābelem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 19.maija sanāksmē.

 
41.§
Atbilde Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420655310

TA-2101 ____________________________________

(K.Lore, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt iesniegto Ministru kabineta viedokļa projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420655310.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Administratīvajai apgabaltiesai.
2. Satiksmes ministrijai nodrošināt, ka līdz 2014.gada 1.oktobrim Ekonomikas ministrijai tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina nekustamā īpašuma "Rojas osta" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8882 008 0728) Rojas novada Rojas pagastā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) sadali, ievērojot ar Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.454 "Noteikumi par Rojas ostas robežu noteikšanu" apstiprinātās Rojas ostas robežas.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2015.gada 1.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra rīkojumā Nr.922 "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) Rojas novada Rojas pagastā, "Rojas ostā"" un Ministru kabineta rīkojuma projektu par daļu no Nekustamā īpašuma, kas neatrodas Rojas ostas teritorijā, nodošanu privatizācijai.

 
42.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 28.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojuma Nr.50 8.1.apakšpunktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildi un tā rezultātiem"" 1.punkta izpildes nosacījumiem

TA-696-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punkta piemērošanu"

TA-807-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, B.Bāne, E.Dreimane, L.Straujuma)

 

1. (N) Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. (S)
 
44.§
Konfidenciāli

60-k____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.15


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Deklasificēts saskaņā ar Tieslietu ministrijas 2014.gada 12.maija vēstuli

Rīgā

Nr.28

2014.gada 13.maijā

42.§

Par Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 28.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojuma Nr.50 8.1.apakšpunktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildi un tā rezultātiem"" 1.punkta izpildes nosacījumiem

TA-696-IP________________________________________________________________

(L.Medina, P.Vilks, B.Broka, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informāciju.

2. Tieslietu ministrijai, izpildot Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 28.§) „Par informatīvo ziņojumu par Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojuma Nr.50 8.1.apakšpunktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildi un tās rezultātiem” 1.punktā minēto, ņemt vērā, ka Tieslietu ministrijai atļauts slēgt līgumu ar Igaunijas Nekustamo īpašumu aģentūru (Riigi Kinnisvara AS) par jaunā cietuma būvprojekta izstrādes nodrošināšanu 2 968 000 EUR apmērā, tai skaitā:

2.1.  lai nodrošinātu būtisku valsts interešu aizsardzību, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punktu atļaut bez iepirkuma procedūras veikšanas slēgt līgumu par projekta vadības pakalpojumiem ne vairāk kā 270 000 EUR apmērā un jaunā cietuma koncepta un projektēšanas iepirkuma dokumentu izstrādi ne vairāk kā 198 000 EUR apmērā;

2.2.  līgumā paredzēt ar būvprojektēšanu saistītās izmaksas ne vairāk kā 2 500 000 EUR apmērā.

3. Tieslietu ministrijai, izpildot Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 28.§) 3.punktā doto uzdevumu, iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē jaunā cietuma būvniecības vietu izvērtējuma rezultātus.

 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore

Elita Dreimane