Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.39

2014.gada 15.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.1 "Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus""

TA-1467 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Psihologu likums"

TA-1250 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).

 
3.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

TA-1251 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Psihologu likums" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Psihologu likums" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).

 
4.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1485 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Psihologu likums" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Psihologu likums" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"" (likumprojektu pakete).

 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.538 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu""

TA-1377 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.545 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos""

TA-1409 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""

TA-1246 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""

TA-1099 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu""

TA-1177 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-1478 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.14 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-1477 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 70.§) "Informatīvais ziņojums "Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programma"" 5.2.apakšpunktā dotā uzdevuma atcelšanu

TA-506 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministra iesniegto informāciju, atcelt Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 70.§) "Informatīvais ziņojums "Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programma"" 5.2.apakšpunktā doto uzdevumu.

 

13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pensijas apmēra pārskatīšanu"

TA-1351 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 4.decembra rīkojumā Nr.589 "Par Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam""

TA-1394 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojumu apjoma noteikšanai" ieviešanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros"" 2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1393 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojumu apjoma noteikšanai" ieviešanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros"" 2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 1.oktobrim.

 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

TA-3206 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.204 "Noteikumi par šķīrējtiesu reģistru""

TA-1270 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""

TA-1182 ____________________________________

(R.Muciņš, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""

TA-1117 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1249 "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2014.gadā""

TA-1499 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"

TA-1529 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas dalību Sabiedroto ātrās reaģēšanas korpusa štābā"

TA-1494 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālleitnantu R.Graubi parakstīt Pievienošanās paziņojumu Saprašanās memorandam starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Kanādas Nacionālās aizsardzības ministru, Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Francijas Republikas aizsardzības ministru, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministriju, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministru, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Portugāles Republikas aizsardzības ministru, Turcijas Republikas Ģenerālštāba priekšnieku, Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības štāba Eiropā par Sabiedroto ātrās reaģēšanas spēku štāba (HQ ARRC) - Apvienotās Karalistes NATO ātrās izvietošanas spēku štāba - (HQ NRDC-UK) darbību, komplektēšanu, finansēšanu, vadību un atbalstu.

 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""

TA-1488 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Konkurences institūcijas kapacitātes stiprināšana, lai novērstu un apkarotu karteļu vienošanās" īstenošanai"

TA-1500 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Konkurences padomei slēgt līgumu ar Ziemeļu Ministru padomi par projekta "Konkurences institūcijas kapacitātes stiprināšana, lai novērstu un apkarotu karteļu vienošanās", kurš tiek īstenots Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" ietvaros, ieviešanu.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta ieviešanai papildu nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu) pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali.
5. Ekonomikas ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
25.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.38 41.§) "Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības 2015.gada budžeta projektu"

TA-1472 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā finanšu ministra iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija sēdes protokola Nr.38 41.§ "Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības 2015.gada budžeta projektu" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi, pastāvīgai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku iespējamajā Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu Padomes sanāksmē š.g. 17.jūlijā.

 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programmas (ICT PSP) ietvaros apstiprinātā projekta "Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)" ieviešanai"

TA-1489 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzņemties papildus valsts budžeta saistības Eiropas Savienības Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas "Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programma (ICT PSP)" ietvaros apstiprinātā projekta "Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)" ieviešanas līdzfinansēšanai 257 464 EUR apmērā, tajā skaitā 82 234 EUR priekšfinansējumam un 175 230 EUR līdzfinansējumam. Nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem ir šāds: 2014.gads – 50 750 EUR, 2015.gads – 106 834 EUR, 2016.gads – 92 880 EUR un 2017.gads – 7 000 EUR.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai nodrošinātu protokollēmuma 2.punktā minēto pasākumu īstenošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, divu nedēļu laikā pēc informatīvā ziņojuma pieņemšanas zināšanai Ministru kabinetā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt no Eiropas Komisijas atmaksāto līdzekļu par projektu īstenošanu ieskaitīšanu 2017.gada valsts pamatbudžetā.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Partnerības līgumā Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam"

TA-1519 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai līdz 2014.gada 21.jūlijam grozījumus Partnerības līgumā Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam iesniegt Eiropas Komisijā.

 
28.§
Rīkojuma projekts "Par kandidatūras apstiprināšanu Starptautiskās Krimināltiesas tiesneša amatam"

TA-1547 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

 

1. Tieslietu ministrija atsauc iesniegto rīkojuma projektu, ņemot vērā, ka izvirzītais kandidāts Starptautiskās Krimināltiesas tiesneša amatam ir atsaucis savu kandidatūru.
2. Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.

 
29.§
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai"

TA-1471 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Par Vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras līguma par sadarbību kosmosa jomā miermīlīgiem mērķiem darbības pagarināšanu"

TA-1417 ____________________________________

(I.Druviete, A.Karolis, I.Liepa, S.Liepiņa, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru parakstīt Vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras līguma par sadarbību kosmosa jomā miermīlīgiem mērķiem darbības pagarināšanu.
3. Jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumā minēto saistību izpildei risināms atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 88.§) 3.punktā noteiktajam un izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas procesā.

 
31.§
Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu par trasta fonda izveidi Austrumu partnerības valstu iesaistīšanai kopējās drošības un aizsardzības politikas darbībās"

TA-1493 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"

TA-1495 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.835 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti "Biznesa inkubatori"""

TA-1532 ____________________________________

(M.Lazdovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 1.4.apakšpunktā ietvertā 41.punkta redakciju, paredzot, ka Iepirkuma konkursu par saimnieciski izdevīgāko biznesa inkubatora pakalpojumu sniedzēju izsludina ne vēlāk kā mēneša laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas, un precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.621 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""

TA-1429 ____________________________________

(M.Balodis, D.Lucaua, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Zemkopības ministriju precizēt noteikumu projektu, iekļaujot tajā normatīvo regulējumu attiecībā uz pienākumu cūku sugas dzīvnieku īpašniekiem attiecīgajās novietnēs ievērot biodrošības pasākumus un precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

 
35.§
Rīkojuma projekts "Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai"

TA-1550 ____________________________________

(M.Balodis, D.Lucaua, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai saskaņot rīkojuma projektu un anotāciju ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju un saskaņoto rīkojuma projektu un anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
36.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi par alternatīviem risinājumiem Profesiju klasifikatora un profesiju standartu noteikšanā"

TA-1320 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai, veicot kārtējo Profesiju klasifikatora aktualizāciju, sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"", kas paredz Profesiju klasifikatora normu numerāciju punktu un apakšpunktu veidā.

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību krimināllietās"

TA-906 ____________________________________

(I.Ilgaža, R.Kozlovskis, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

 

1. Informatīvo ziņojumu izskatīt tieslietu ministres klātbūtnē.
2. Tieslietu ministrijai izvērtēt Ministru kabineta sēdes laikā izteiktos iebildumus, tai skaitā informatīvā ziņojuma ietvaros izvērtēt nepieciešamību palielināt to tiesnešu skaitu, kas izskata civillietas, lai paātrinātu to izskatīšanu, kā arī papildināt informatīvo ziņojumu ar reformas fiskālo ietekmi, nepalielinot budžeta izdevumus nākamajā periodā, un, ja nepieciešams, precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.

 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.497 "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" izpildi attiecībā uz paveikto vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanas un izvērtēšanas procesā, kā arī uzsākto vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu, rezultātiem un iespējamām problēmām"

TA-1205 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvā ziņojuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto informāciju par iespējamo ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetu, nodrošinot vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu pašvaldībās, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Finanšu ministriju sagatavot priekšlikumus par finansējuma modeli un veicamo pasākumu plānu, lai nodrošinātu vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu pašvaldībās.
3. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai turpināt sniegt metodisko atbalstu pašvaldībām Ministru kabineta 2013.gada 24.jūlija noteikumu Nr.497 "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" izpildē un vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanas jautājumos, un sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 24.jūlija noteikumos Nr.497 "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" attiecībā uz vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanas praktiskajiem jautājumiem pašvaldībās.
4. Aizsardzības ministrijai un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai protokollēmuma 2. un 3.punktā minētos priekšlikumus iesniegt izskatīšanai Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomē (tiks izveidota, izpildot Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.686 (prot. Nr.67 124.§)).

 
39.§
Koncepcijas projekts par valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību, kapitālsabiedrību, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus dāvinājumu (ziedojumu) politikas uzlabošanu

TA-956 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

Ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 23.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1516 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 23.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem."
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 23.jūlija sanāksmē.

 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par 2014.gada 16.-17.jūlijā neformālajā Eiropas Savienības Vides ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1539 ____________________________________

(E.Cilinskis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par 2014.gada 16.-17.jūlijā Eiropas Savienības neformālajā Vides padomē izskatāmajiem jautājumiem.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram R.Naudiņam piedalīties 2014.gada 16.-17.jūlijā Eiropas Savienības neformālajā Vides ministru padomē un pārstāvēt Latvijas Republiku Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

42.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2014.gada 17.-18.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1541 ____________________________________

(I.Jaunzeme, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministram U.Augulim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2014.gada 17.-18.jūlija neformālajā sanāksmē.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par 2014.gada 22.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem""

TA-1546 ____________________________________

(I.Druviete, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par 2014.gada 22.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem".
2. Izglītības un zinātnes ministrei I.Druvietei pārstāvēt Latvijas Republiku 2014.gada 22.jūlija neformālās Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.

 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par 2014.gada 21.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1548 ____________________________________

(M.Lazdovskis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par 2014.gada 21.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram M.Lazdovskim pārstāvēt Latvijas Republiku 2014.gada 21.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē.

 
45.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 22.jūlija sanāksmei

TA-1515 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Matīss, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 22.jūlija sanāksmei".
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 22.jūlija sanāksmei: Nr.20 "Irāka" un Nr.4 "Tuvo Austrumu miera process".
3. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 22.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 22.jūlija sanāksmē.

 
46.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2014.gada 16.jūlija sanāksmei

TA-1517 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Matīss, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2014.gada 16.jūlija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
 
47.§
Konfidenciāli

60-k____________________________________

()

 

 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējām"

220-k____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
49.§
Par informatīvo ziņojumu "Par priekšlikumiem grozījumiem normatīvajā regulējumā, lai ierobežotu anonīmu ziedojumu saņemšanu biedrībām, kuras ietekmē politikas procesus"

206-s____________________________________

(B.Bāne, D.Robežniece, I.Jaunskunga, S.Mertena, V.Dombrovskis, E.Rinkēvičs, U.Augulis, A.Matīss, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Iekšlietu ministriju līdz 2014.gada 1.oktobrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu", nosakot, ka:
2.1. pienākums iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam divu nedēļu laikā pēc aģitācijas pirms tautas nobalsošanas, aģitācijas par likuma ierosināšanu un aģitācijas par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu perioda beigām aģitācijas pārskatu, kurā norādīti aģitācijas izdevumu finansēšanas avoti (neatkarīgi no tā, kad finanšu līdzekļi ir saņemti) un izdevumi pa veidiem atbilstoši šā likuma 34.panta piektajā daļā noteiktajam, ir visām personām, kas likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" izpratnē ir aģitācijas veicēji;
2.2. aģitācijas izdevumu segšanai aģitācijas veicējam ir aizliegts izmantot ziedojumus, kas ir saņemti no neidentificētām personām (anonīmie ziedojumi) un no ārvalstu juridiskām personām;
2.3. aģitācijas veicējām – fiziskām personām ir aizliegts apmaksāt aģitācijas izdevumus no aizņēmumiem un dāvinājumiem (analoģiski Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 2.panta trešajā – sestajā daļā un 6.panta pirmajā daļā noteiktajam);
2.4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, konstatējot anonīmo ziedojumu izmantošanu aģitācijas veikšanai, vai, ja aģitācijas veicējs ir fiziska persona, – arī citu identificētu personu dāvinājumu vai aizdevumu izmantošanu aģitācijas veikšanai, ir pienākums uzdot aģitācijas veicējam veikt pasākumus pārkāpuma novēršanai (uzdot attiecīgos finanšu līdzekļus ieskaitīt valsts budžetā).

 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā 2012.-2024.gadam identificēto spēju prioritāšu pārskatīšanu" un rīkojuma projekts "Grozījums "Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā 2012.-2024.gadam""

TA-1498-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.00


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane