Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 48

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.48

2014.gada 9.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

Ārlietu ministrs

 -

E.Rinkēvičs

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu""

TA-1953 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.375 "Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība""

TA-1734 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mazavotiņi" Ogsilā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, domājamo daļu pārdošanu"

TA-1843 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu attīstību uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas"" 3.3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1871 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu attīstību uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas"" 3.3.3.apakšpunktu par aktualitāti zaudējušu.

 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"

TA-1968 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1967 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.763 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmu "Kultūras mantojuma saglabāšana" un "Kultūras apmaiņa" atklāta konkursa nolikums""

TA-1969 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.162 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" īstenošanas kārtība""

TA-1971 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par komisiju atlīdzības noteikšanai par reprogrāfisko reproducēšanu"

TA-1848 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 20.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un nodevu sistēmas pilnveidošanu"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1908 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Satiksmes ministrijai Ministru kabineta 2012.gada 20.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un nodevu sistēmas pilnveidošanu"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 1.oktobrim.

 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Amatas novada administratīvajā teritorijā esošā Āraišu ezera daļas un zem tās esošās zemes nodošanu Amatas novada pašvaldības valdījumā"

TA-1638 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""

TA-2016 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-2023 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1174 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

TA-2007 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centru stratēģiskās komunikācijas jautājumos"

TA-2013 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos nodrošināšanai"

TA-2014 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2017 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par A.Slokenbergu"

TA-1703 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

 

Ņemot vērā ārlietu ministra un ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai 2014.gadam"

TA-1960 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""

TA-2024 ____________________________________

(G.Sniedziņš, I.Golsts, L.Kļaviņa, A.Matīss, M.Lazdovskis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projekta 2.punktā ietvertā 9.2.1.apakšpunkta redakciju atbilstoši Satiksmes ministrijas priekšlikumam, un ekonomikas ministram iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Finanšu ministrijai izvērtēt un sniegt skaidrojumu Satiksmes ministrijai par tās priekšlikuma - paredzēt iespēju saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic komercpārvadājumus ar autotransportu, saņemt kredītbrīvdienu garantijas kravas autrotransporta līdzekļu iegādes kredītsaistību atmaksas atlikšanai - atbilstību valsts atbalsta regulējumam.

 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"

TA-2031 ____________________________________

(M.Lazdovskis, I.Liepa, E.Dreimane, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra sniegto informāciju, ka Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 12.§) "Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 30, Jūrmalā, domājamo daļu nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"" 2.punktā dotais uzdevums neattiecas uz šī protokollēmuma 1.punktā minēto rīkojuma projektu.

 
22.§
Instrukcijas projekts "Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestāžu veiktajiem pārtikas produktu piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem"

TA-2043 ____________________________________

(I.Liepa, L.Medina, R.Naudiņš, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt instrukcijas projektu un anotāciju, saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju, un finanšu ministram iesniegt saskaņoto instrukcijas projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""

TA-2026 ____________________________________

(A.Novikova, A.Matīss, I.Gailīte, L.Medina, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai, bet nodot to publicēšanai vienlaikus ar šī protokollēmuma 2.punktā minēto tiesību aktu.
2. Satiksmes ministrijai steidzami sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra sēdē tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"".

 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2013.gadā"

TA-1680 ____________________________________

(K.Līce, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 31.§) 5.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-1798 ____________________________________

(K.Lore, L.Kļaviņa, B.Bāne, M.Lazdovskis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 31.§) 5.punktā doto uzdevumu izpildīt līdz 2014.gada 31.decembrim.

 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā un Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1845 ____________________________________

(J.Upeniece, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai izpildītu Ministru kabineta 2013.gada 19.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 38.§) "Informācija par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā" 3.punktā doto uzdevumu, finanšu ministram atkārtoti iesniegt Rīgas domei Rīgas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu sarakstu, ko lieto valsts institūcijas un kuras ir nepieciešamas valsts pārvaldes funkciju veikšanai, ar lūgumu sniegt atbildi par nekustamo īpašumu maiņas risinājumiem starp valsti un pašvaldību.
3. Finanšu ministrijai 2015.gada janvārī iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par šī protokollēmuma 2.punkta izpildes rezultātiem.

 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"

TA-1133 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā labklājības ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Zemkopības ministrijas valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00. "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

TA-1980 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām valsts budžeta programmā 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā", samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 37 180 EUR apmērā, par šo summu attiecīgi palielinot kapitālos izdevumus, un samazinot izdevumus atlīdzībai 5 487 EUR apmērā (tai skaitā atalgojumam 4 439 EUR), par šo summu attiecīgi palielinot valsts budžeta transfertu valsts budžeta daļēji finansētai atvasinātai publiskai personai Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR" papildu atlīdzības izmaksai trijām amatpersonām.
3. Zemkopības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus par 2014.gada valsts budžeta līdzekļu pārdali.

 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanas gaitu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem"

TA-2037 ____________________________________

(L.Medina, D.Rancāne, R.Rugevica, G.Bērziņš, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu projekta LV 08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” rezultātu ilgtspēju, atļaut Valsts probācijas dienestam uzņemties elektroniskās uzraudzības tehnoloģijas nomas iepirkuma līguma saistības uz 5 gadiem, paredzot finansējumu ne vairāk kā 2 778 160 EUR apmērā.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju virzīt priekšlikumu donorvalstij no nākamā Norvēģijas finanšu instrumenta perioda līdzekļiem segt projekta LV 08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" pilotprojekta elektroniskajai uzraudzībai īstenošanas izmaksu daļu indikatīvi 2 778 160 EUR apmērā, kas rodas pēc projekta izdevumu attiecināmības termiņa no 2016.gada 30.aprīļa saistībā ar risinājumu, ka Valsts probācijas dienests uzņemas elektroniskās uzraudzības tehnoloģijas nomas iepirkuma līguma saistības uz 5 gadiem.
4. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju virzīt priekšlikumu donorvalstij segt projekta LV08/2 "Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību" 3.aktivitātes īstenošanai nepieciešamās izmaksas no nākamā Norvēģijas finanšu instrumenta perioda līdzekļiem.
5. Tieslietu ministrijai veikt normatīvajos aktos Norvēģijas finanšu instrumenta jomā noteiktās darbības, lai grozītu projekta LV08/2 "Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību" aprakstu, budžetu un īstenošanas termiņu.
6. Tieslietu ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra sēdē informāciju par šī protokollēmuma 3.punktā minēto sarunu ar donorvalsti rezultātiem, un, ja nepieciešams, jautājumu par finansējumu Valsts probācijas dienesta ilgtermiņa saistībām izskatīt vienlaikus ar visu ministriju iesniegto jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.

 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiks finansēti no Kopējās lauksaimniecības politikas un Kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanas instrumentiem"

TA-2032 ____________________________________

(A.Lapiņš, B.Bāne, J.Dūklavs, A.Vilks, D.Lucaua, L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
31.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 59.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai" 10.punktā dotā uzdevuma izpildi

____________________________________

(A.Liepiņš, J.Dūklavs, G.Bērziņš, A.Vilks, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
32.§
Informatīvais ziņojums par Euro grupas 2014.gada 12.septembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 2014.gada 12.-13.septembra neformālālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2046 ____________________________________

(L.Kļaviņa, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministram A.Vilkam pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2014.gada 12.septembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2014.gada 12.-13.septembra neformālajā sanāksmē.

 
33.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 16.-17.septembra neformālo sanāksmi

TA-2045 ____________________________________

(E.Šimiņa-Neverovska, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministram A.Matīsam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2014.gada 16.-17.septembra neformālajā sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
34.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 11.jūlija papildu argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2195

TA-2020-IP ____________________________________

(A.Ozola, L.Medina, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2014.gada 11.jūlija papildu argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2195, ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu par projekta teksta precizēšanu atbilstoši faktiskajai situācijai, kā arī norādot, kādi būtiskākie pasākumi tiks veikti, un par informatīvā ziņojuma 3.punkta precizēšanu, paredzot, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai tiek dots uzdevums informatīvajā ziņojumā minēto problēmu risināšanai.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt nostājas projektu un informatīvo ziņojumu, saskaņot ar Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
5. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
35.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 10.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2213

TA-2039-IP ____________________________________

(S.Voldiņš, D.Melbārde, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Kultūras ministrijas iesniegto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2014.gada 10.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2213.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
36.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1984-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 58 personas.
 
37.§
Papildu paskaidrojumi Satversmes tiesai lietā Nr.2014-11-0103

TA-846 ____________________________________

(A.Ozola, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt iesniegtos papildu paskaidrojumus Satversmes tiesai lietā Nr.2014-11-0103.
2. Valsts kancelejai noformēt papildu paskaidrojumus un nosūtīt Satversmes tiesai.

 
38.§
Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu 2015.gadam, lai nodrošinātu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā"

TA-2015-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
39.§
Dienesta vajadzībām

TA-2055-DV ____________________________________

 

 

.
 
40.§
Dienesta vajadzībām

TA-2056-DV ____________________________________

 

 

.
 
41.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Bačilova pret Latviju"

279-k____________________________________

 

 

Konfidenciāli
 
42.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Frolova pret Latviju"

280-k____________________________________

 

 

Konfidenciāli
 
43.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Petrova pret Latviju"

281-k____________________________________

(K.Līce, A.Matīss, E.Rinkēvičs )

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 10 500 EUR izmaksāšanai iesniedzējai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 24.jūnija sprieduma lietā "Petrova pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 24.jūnija sprieduma lietā "Petrova pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Petrova pret Latviju" izpildi un iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā.

 
44.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "A.K. pret Latviju"

282-k____________________________________

(E.Rinkēvičs)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 10 141 EUR izmaksāšanai iesniedzējai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 24.jūnija sprieduma lietā "A.K. pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 24.jūnija sprieduma lietā "A.K. pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "A.K. pret Latviju" izpildi un iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā.

 

Sēdi slēdz plkst. 16.35


Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

 

Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 27.aprīļa vēstuli

Rīgā

Nr.48

2014.gada 9.septembrī

40.§

 Par akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru piesaistes stratēģijas īstenošanu”

 TA-2056-DV ______________________________________________________

(V.Dombrovskis, A.Matīss, V.Loginovs, K.Zakulis, U.Augulis, R.Kozlovskis, E.Rinkēvičs, M.Lazdovskis, A.Spridzāns, G.Bērziņš, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas pārstāvju mutiski sniegto informāciju par akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru piesaistes stratēģijas īstenošanu.

 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

 

Deklasificēts saskaņā ar Ārlietu ministrijas 2015.gada 7.oktobra vēstuli

 

Rīgā

Nr.48

2014.gada 9.septembrī

 41.§

 

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietuBačilova pret Latviju”

279-k_______________________________________________________

(E.Rinkēvičs)

 1. (K)

2. (K)

3. (K)

4. (K) (N) Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma pieņemšanas lietā “Bačilova pret Latviju”, Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 2000 EUR izmaksāšanai Olgai Bačilovai.

 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

 Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

 

 42.§

 Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietuFrolova pret Latviju”

280-k_______________________________________________________

(E.Rinkēvičs)

1. (K)

2. (K)

3. (K)

4. (K) (N) Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma pieņemšanas lietā “Frolova pret Latviju”, Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 2000 EUR izmaksāšanai Jeļenai Frolovai.

 

Ministru prezidente L.Straujuma

 Ārlietu ministrs E.Rinkēvičs

 Valsts kancelejas direktore E.Dreimane