Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 49

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.49

2014.gada 16.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.948 "Noteikumi par zemessargiem izmaksājamo dienesta uzdevumu izpildes un apmācību kompensāciju, Zemessardzes veterānu priekšnieka algu, kā arī zemessarga mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību""

TA-1810 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.jūnija rīkojumā Nr.397 "Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās""

TA-1885 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē koordinācijas padomi"

TA-2002 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"

TA-2034 ____________________________________

(L.Medina, R.Špade, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projektā lietoto terminoloģiju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi"

TA-2036 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju izstrādāt un līdz 2015.gada 1.februārim iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par ēku, kas nepieciešamas Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām vajadzībām, būvniecības kārtību ārvalstīs.

 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Salaspils pagastā, Salaspils novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1082 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Viesītes pagastā, Viesītes novadā, privatizāciju"

TA-1135 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 3, Gaujā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1676 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1677 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Stacijas ielā 15A, Rēzeknē, nodošanu privatizācijai"

TA-1949 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma A.Puškina ielā 1, Ventspilī, nodošanu privatizācijai"

TA-1695 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Āriņi Kalnājos", Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1328 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.780 "Noteikumi par papildu deklarācijas par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu veidlapu un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu""

TA-1735 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""

TA-1721 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību""

TA-1621 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes nolikums"

TA-2042 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Lomonosova ielā, Rīgā, pārdošanu"

TA-948 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai palielināt Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 97.01.00 „Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana” bāzes izdevumus 2015.gadam un turpmāk ik gadu 69 058 EUR apmērā, lai kompensētu Izglītības un zinātnes ministrijas pašu ieņēmumu samazināšanos par nekustamo īpašumu objektu Lomonosova ielā 1 k-6, k-7 un k-14, Rīgā, iznomāšanu.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā un Satiksmes ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma "A6", Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-1673 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 153.§) "Informatīvais ziņojums "Par informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu atbilstoši koncepcijai par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1944 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 153.§) "Informatīvais ziņojums "Par informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu atbilstoši koncepcijai par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2014.gada 30.decembrim.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.297 "Rīgas Celtniecības koledžas nolikums""

TA-1443 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""

TA-1605 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "V384" Alūksnes novadā nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1730 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzirnavu ielas satiksmes mezgls" Novadnieku pagastā, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"

TA-1731 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ceļš Māriņkalna apvedceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1740 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 40.§) "Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1993 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 40.§) "Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 30.oktobrim.

 
26.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 25.§) "Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"" 6. un 7.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1996, TA-2008 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 25.§) "Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"" 6. un 7.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.jūlijam.

 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-1947 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai noformēt likumprojektu priekšlikumu veidā, un tieslietu ministram iesniegt priekšlikumus Saeimas Juridiskajā komisijā.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas" ietvaros"

TA-2061 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu par apropriācijas pārdali 2014.gadā, samazinot Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas" 2014.gadā prioritārajam pasākumam "Drošības nodrošināšana tiesās" paredzēto finansējumu precēm un pakalpojumiem par 298 099 EUR un prioritārajam pasākumam "Mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošana atbilstoši Kriminālprocesa likumam" paredzēto finansējumu precēm un pakalpojumiem par 337 366 EUR un palielināt Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas" 2014.gadā plānoto finansējumu kapitālajiem izdevumiem par 635 465 EUR, lai nodrošinātu datortehnikas iegādi tiesām un tiesu zemesgrāmatu nodaļām.
3. Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
5. Tieslietu ministrijai 2014.gadā jaunās politikas iniciatīvas "Mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošana atbilstoši Kriminālprocesa likumam" izpildi, kas saistīta ar izdevumu segšanu par tulka pakalpojumiem, nodrošināt Tieslietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Eurika""

TA-1790 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Slīteres nacionālā parka likums"

TA-1822 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
31.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Sauka" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-1644 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-1819 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Apakšgrāvja ielā 4, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1784 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1081 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Arodapmācības un informācijas pasākumi" aktivitātē "Arodapmācības"""

TA-2085 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2072 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
36.§
Noteikumu projekts "Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes nolikums"

TA-2075 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta izglītības un zinātnes ministrs (otrais paraksts).
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"

TA-2077 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"

TA-2081 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā pagarināšanu"

TA-2095 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta programmām"

TA-2112 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Likumprojekts "Valsts dienesta likums"

TA-1895 ____________________________________

(E.Upīte, G.Bērziņš, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2076 ____________________________________

(I.Druviete, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1094 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.ietvara programma un citi)"""

TA-2051 ____________________________________

(G.Arāja, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""

TA-1542 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumi 2014.gadā un turpmākajos gados īstenojami Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
45.§
Likumprojekts "Par Tukuma novada un Engures novada robežu grozīšanu"

TA-1884 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
46.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā veic kandidātu atlasi valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus"

TA-2108 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2102 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.74 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū""

TA-2074 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""

TA-2088 ____________________________________

(L.Jansone, I.Šņucins, E.Treibergs, E.Rinkēvičs, J.Cīrulis, J.Dūklavs, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai, izstrādājot likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam", ņemt vērā noteikumu ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Finanšu sektora attīstības plānā 2014.–2016.gadam"

TA-2010 ____________________________________

(A.Dravniece, J.Brazovskis, B.Bāne, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra rīkojumā Nr.54 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""

TA-2079 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2084 ____________________________________

(I.Druviete, L.Šulca, G.Bērziņš, R.Vējonis, E.Severs, B.Bāne, S.Liepiņa, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju un Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektu, paredzot apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm" 600 000 EUR apmērā uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 09.16.00 "Dotācija nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā", lai segtu licences maksājuma pirmo daļu saistībā ar 2015.gada Eiropas čempionāta basketbolā grupu turnīra rīkošanu Latvijā, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmām"

TA-2089 ____________________________________

(A.Kiopa, R.Vējonis, I.Kalviņš, I.Druviete, M.Kūle, D.Melbārde, A.Siliņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumam papildināt rīkojuma projektu ar uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai reizi gadā sniegt informāciju par pētījumu progresu un rezultātiem, un izglītības un zinātnes ministrei iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par papildus valsts pētījumu programmām"

TA-2090 ____________________________________

(A.Kiopa, R.Vējonis, I.Kalviņš, I.Druviete, M.Kūle, D.Melbārde, A.Siliņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumam papildināt rīkojuma projektu ar uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai reizi gadā sniegt informāciju par pētījumu progresu un rezultātiem, un izglītības un zinātnes ministrei iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas ierēdņa dalības pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-2114 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem sprieduma "Ternovskis pret Latviju" kontekstā un priekšlikumiem normatīvā regulējuma pilnveidošanai, paredzot iespēju veikt Ministru kabineta locekļu pirmspārbaudi par atbilstību likuma "Par valsts noslēpumu" prasībām, pirms to iecelšanas amatā"

TA-1982 ____________________________________

(J.Maizītis, G.Bērziņš, E.Dreimane, R.Kozlovskis, L.Medina, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satversmes aizsardzības birojam (Valsts drošības iestāžu Valsts noslēpuma aizsardzības konsultatīvajai darba grupai) sadarbībā ar citu valsts institūciju ekspertiem, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, kā arī sēdes laikā izteiktos viedokļus (Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas atzinums): izvērtēt jautājumu par amata kandidātu iepriekšēju pārbaužu iespējamību; turpināt pārskatīt pārbaudes procedūru, kādā tiek izvērtēta personas atbilstība speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpuma objektiem saņemšanai; izvērtēt personai adresētā nolēmuma par atteikumu izsniegt speciālo atļauju pamatojuma papildināšanu, lai personai būtu zināmi atteikuma iemesli; izvērtēt likuma "Par valsts noslēpumu'' 9.panta trešās daļas 6.punktā minēto kritēriju un konkretizēt to; izvērtēt jautājumu par procedūru gadījumos, ja iestāde personai, par kuru pieņemts nolēmums par atteikumu izsniegt speciālo atļauju, atkārtoti lūdz izsniegt atļauju. Pamatojoties uz izvērtējumu, sagatavot priekšlikumus attiecīgi Ministru kabineta instrukcijas par kārtību, kādā veicama personu pārbaude, Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumu Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" un likuma "Par valsts noslēpumu'' aktualizācijai un Satversmes aizsardzības biroja direktoram iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā. 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 30.jūnijam"

TA-1802 ____________________________________

(D.Rancāne, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu Kohēzijas fonda finansējuma pilnīgu izmantošanu un ceļu infrastruktūras sakārtošanu, atļaut Satiksmes ministrijai 3.3.1.1.aktivitātes “TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi” virssaistību apjomu 4 220 323 EUR apmērā izmantot papildu projekta īstenošanai, veicot papildu atlasi minētās aktivitātes ietvaros.
3. Noteikt, ka Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu apsaimniekotāji – Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – pirms programmas finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījuma attiecīgajā saimnieciskajā gadā un nākamajos saimnieciskajos gados (donorvalstu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu Noteikumu 8.5.nodaļa) iesniegšanas Valsts kasē līdz kārtējā gada 1.februārim, 2.maijam, 1.septembrim un 20.novembrim iesniedz minēto pieprasījumu elektroniski saskaņošanai Finanšu ministrijā.
4. Ar 2015.gadu Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram divas reizes gadā – līdz 1.martam un 1.septembrim – iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi.
5. Ņemot vērā šī protokollēmuma 4.punktu, Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram līdz 2015.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
5.1. rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 11.septembra rīkojumā Nr.691 „Par operacionālās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projektu””;
5.2. rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta rīkojumā Nr.625 „Par operacionālās programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” projektu””;
5.3. rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 4.septembra rīkojumā Nr.674 „Par operacionālās programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” projektu””;
6. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 24.punktu uzskatīt par atgūtiem Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenotā Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005 „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta” ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus 34 974,65 EUR apmērā.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"

TA-1990 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
59.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Padomes Konvencijas pret manipulācijām ar sporta sacensībām parakstīšanu"

TA-2052 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2014.gadā"

TA-2018 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu par apropriācijas pārdali 2014.gadā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apakšprogrammā 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" samazinot izdevumus subsīdijām, dotācijām, sociāliem pabalstiem 367 313 EUR apmērā un palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai 367 313 EUR apmērā, lai nodrošinātu zemes atpirkšanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.

 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus+" īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu"

TA-2080 ____________________________________

(G.Arāja, L.Šulca, B.Bāne, S.Liepiņa, A.Kangro, L.Vikmane, A.Matīss, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības attīstības aģentūrai un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošanai 2014.-2020.gadā:
2.1. Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā programmas Erasmus+ valsts aģentūras darbības nodrošināšanai 3 017 286 EUR, tai skaitā 2014.gadā – 515 988 EUR (tai skaitā 118 926 EUR Mūžizglītības programmas finanšu nolīgumu pārvaldībai), 2015.gadā – 515 988 EUR (tai skaitā 118 926 EUR Mūžizglītības programmas finanšu nolīgumu pārvaldībai), 2016.gadā - 397 062 EUR, 2017.gadā – 397 062 EUR, 2018.gadā – 397 062 EUR, 2019.gadā – 397 062 EUR, 2020.gadā – 397 062 EUR;
2.2. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai kā programmas Erasmus+ valsts aģentūru darbības nodrošināšanai 1 811 005 EUR, tai skaitā 2014.gadā – 181 454 EUR, 2015.gadā – 194 576 EUR, 2016.gadā – 286 995 EUR, 2017.gadā - 286 995 EUR, 2018.gadā – 286 995 EUR 2019.gadā – 286 995 EUR, 2020.gadā – 286 995 EUR;
2.3. prezidentūras pasākumu nodrošināšanai 2015.gadā – 187 500 EUR;
2.4. atbalsta pasākumu politikas reformām ieviešanai 1 464 736 EUR, tai skaitā 2014.gadā - 209 248 EUR, 2015.gadā – 209 248 EUR, 2016.gadā – 209 248 EUR, 2017.gadā – 209 248 EUR, 2018.gadā – 209 248 EUR, 2019.gadā – 209 248 EUR, 2020.gadā – 209 248 EUR;
2.5. mobilitātes aktivitāšu augstākajā izglītībā nodrošināšanai 9 920 869 EUR, tai skaitā 2014.gadā – 1 417 267 EUR, 2015.gadā – 1 417 267 EUR, 2016.gadā – 1 417 267 EUR, 2017.gadā – 1 417 267 EUR, 2018.gadā – 1 417 267 EUR, 2019.gadā – 1 417 267 EUR, 2020.gadā – 1 417 267 EUR, paredzot valsts budžeta līdzfinansējumu studentu mobilitātes aktivitātei augstākajā izglītībā 20% apmērā no studentu mobilitātes aktivitātes kopējā finansējuma un personāla mobilitātes aktivitātei augstākajā izglītībā – 20% apmērā no personāla mobilitātes aktivitātes kopējā finansējuma.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par 2014.gadā programmas Erasmus+ īstenošanai nepieciešamo finansējumu valsts aģentūru darbības nodrošināšanai, atbalsta pasākumu politikas reformām ieviešanai un mobilitātes aktivitāšu īstenošanas augstākajā izglītībā nodrošināšanai 2 323 957 EUR apmērā.
4. Atbalstīt ārvalstu finanšu palīdzības iestādes ieņēmumu palielināšanu 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” īstenošanai atbilstoši „Eiropas Komisijas 2014.gada darba programmā Erasmus+ īstenošanai” noteiktajam Eiropas Savienības finansējumam šādā apmērā:
4.1. 70.08.00 „Valsts izglītības attīstības aģentūra” ne vairāk kā EUR 576 994, tai skaitā EUR 430 493 Valsts izglītības attīstības aģentūras kā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” valsts aģentūras darbībai un EUR 146 501 – atbalsta pasākumu politikas reformām ieviešanai (Eurydice, Euroguidance, EQF-Ploteus, ECVET un starptautiskās sadarbības aktivitātes īstenošanai);
4.2. 70.10.00 „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” ne vairāk kā 457 530 EUR, tai skaitā 286 995 EUR Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras kā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” valsts aģentūras darbībai un 170 535 EUR – atbalsta pasākumu politikas reformām ieviešanai (EURODESK, e-Twinning);
4.3. 70.11.00 „Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos” ne vairāk kā 207 980 EUR atbalsta pasākumu politikas reformām ieviešanai (EPALE, EAAL);
4.4. 70.15.00 „Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana” ne vairāk kā 14 476 682 EUR Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu īstenošanai.
5. Atbalstīt ārvalstu finanšu palīdzības iestādes ieņēmumu palielināšanu 2015.gadā 750 000 EUR apmērā Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.11.00 „Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos” prezidentūras pasākumu nodrošināšanai. 
62.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" finansiālo stāvokli"

TA-2082 ____________________________________

(S.Liepiņa, L.Medina, P.Vilks, I.Druviete, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu veikt apropriācijas pārdali, samazinot budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai" finansējumu par 418 178 EUR un attiecīgi palielinot budžeta apakšprogrammas 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" finansējumu, lai nodrošinātu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" aizņēmuma Valsts kasei atmaksu 232 342 EUR apmērā un KPFI projekta "Katlu mājas rekonstrukcija siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Bulduru dārzkopības vidusskolā" neattiecināmo izmaksu segšanu 185 836 EUR apmērā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju līdz 2014.gada 14.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumu par dārzkopības izglītības iestādes "Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola"" īstenoto izglītības programmu turpmāku attīstību un saimnieciskās darbības stabilizāciju ilgtermiņā, kā arī izvērtējumu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" valdes atbildībai par izveidojušos situāciju.
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiks finansēti no Kopējās lauksaimniecības politikas un Kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanas instrumentiem"

TA-2032 ____________________________________

(L.Jansone, N.Sakss, V.Dombrovskis, J.Dūklavs, B.Bāne, J.Dzenis, E.Rinkēvičs, E.Treibergs, R.Vējonis, U.Augulis, J.Cīrulis, P.Vilks, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiks finansēti no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda"" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 15.novembrim.
3. Zemkopības ministrijai nodrošināt, ka Eiropas Lauksaimniecības fondā lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondā virssaistības nepārsniedz piecus procentus no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda plānotā sabiedriskā finansējuma.
4. Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu atļaut Zemkopības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētajai Latvijas Lauku attīstības programmai 2014.–2020.gadam atbilstoši informatīvā ziņojuma 1.pielikumam, kā arī daļējam pārejas posma valsts atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda šādā apmērā:
4.1. 2015.gadā – 50 961 791 EUR;
4.2. 2016.gadā – 26 240 655 EUR;
4.3. 2017.gadā – 1 572 267 EUR.
5. Zemkopības ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 4.punktam sagatavot nepieciešamā finansējuma pieprasījumu saskaņā ar ikgadējā valsts budžeta plānošanas procesu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt finansējuma pārdali no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00. "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai".
6. Zemkopības ministrijai turpināt veikt uzraudzību par Latvijas lauksaimniecības un lauku teritorijas konkurētspēju un attīstību, izvērtējot Kopējās lauksaimniecības politikas pieejamo finansējumu, un līdz 2016.gada budžeta projekta izskatīšanai Ministru kabinetā, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.septembrim, noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par lauksaimniecības nozares konkurētspēju un par nepieciešamo pārejas posma valsts atbalsta finansējumu 2016.gadam un turpmākajiem gadiem.
7. Finanšu ministrijai nodrošināt šī protokollēmuma 4.punktā minētā finansējuma iekļaušanu likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojektā "Par valsts budžetu 2015.gadam", vienlaikus sadarbībā ar nozaru ministrijām veicot pasākumus, kas nodrošinās vispārējās valdības budžeta deficīta mērķa ievērošanu.

 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas institucionālajam modelim"

TA-2087 ____________________________________

(A.Dravniece, L.Medina, R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu izveidot mehānismu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanai un vadīšanai.
3. Noteikt, ka informatīvā ziņojuma 2. tabulā (skat. 13. lpp.) minētās institūcijas, atbildīgās par statistiskās informācijas uzskaiti un ziņošanu, veiks attiecīgo statistisko datu uzskaiti un ziņos Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (turpmāk - Kontroles dienests) kā atbildīgajai institūcijai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanu atbilstoši kārtībai, kas tiks izstrādāta pamatojoties uz Pasaules bankas izstrādāto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas metodoloģiju.
4. Iekšlietu ministrijas Informācijas centram KRASS ieviest funkcionalitāti atbilstoši kārtībai, kāda tiks sagatavota, pamatojoties uz Pasaules bankas izstrādāto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas metodoloģiju un kura procesa virzītājiem dod iespēju norādīt Kontroles dienesta materiāla numuru, ja kriminālprocesa izmeklēšanā izmantota Kontroles dienesta sniegtā informācija.
5. Atbalstīt, ka Kontroles dienests kā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanu atbildīgā institūcija saņems statistisko informāciju, organizēs darba grupas un veiks noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku analīzi un novērtēšanu, kā arī izstrādās priekšlikumus šo risku līmeņa mazināšanai, sadarbojoties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novēršanas politiku veidojošo institūciju.
6. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija un Tieslietu ministrija atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.sadaļā norādītajām kompetences jomām ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novēršanas politiku veidojošās institūcijas.
7. Noteikt Kontroles dienestu par atbildīgo institūciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanai.
8. Lai noteiktu Kontroles dienesta pilnvarojumu saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanu, Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2014.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā šādus grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā:
8.1. papildināt 51.panta pirmo daļu ar jaunu 13. punktu šādā redakcijā: "13) analizēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas un terorisma novēršanas regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai, organizēt un veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanu, kā arī izstrādāt priekšlikumus šo risku līmeņa mazināšanai";
8.2. papildināt 51.panta otro daļu ar jaunu 8. punktu šādā redakcijā: "8) pieprasīt un saņemt informāciju, kas nepieciešama noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanai".
9. Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu Ģenerālprokuratūrai 2015.gadam 139 038 EUR apmērā, 2016.gadam 141 320 EUR apmērā un 2017.gadam 104 153 EUR apmērā, Kontroles dienestam, kā arī Iekšlietu ministrijas Informācijas centram papildu funkciju izpildei izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
10. Kontroles dienestam iesniegt Ziņojumu par nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu izskatīšanai Finanšu sektora attīstības padomei kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas koordinējošai institūcijai.
11. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas politiku veidojošajai institūcijai, piesaistot Kontroles dienesta un citu kompetento iestāžu ekspertus, līdz 2017.gada 31.martam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai.
12. Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas politiku atbildīgajai institūcijai veikt sistemātisku plāna izpildes kontroli un informēt par rezultātiem Finanšu sektora attīstības padomi, kura novērtēs plāna izpildes rezultātus un lems par tālāku rīcību.
13. Atbalstīt, ka terorisma finansēšanas risku novērtēšanai Latvijā tiks izmantota Pasaules Bankas izstrādātā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas metodoloģija, nosakot Kontroles dienesta atbildību par statistiskās uzskaites sistēmas uzturēšanu un attīstīšanu.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanas kārtības maiņu"

TA-2103 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
66.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 59.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai"" 10.punktā dotā uzdevuma izpildi

____________________________________

(A.Liepiņš, A.Matīss, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu kārtējo informatīvo ziņojumu par pasākumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdē.
 
67.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 9.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.48 33.§) "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 16.-17.septembra neformālo sanāksmi"

TA-2045 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, Satiksmes ministrijas valsts sekretāram K.Ozoliņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 16.-17.septembra neformālajā sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2014.gada 9.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 33.§) 2.punktu.
 
68.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2014.gada 22.-23.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2110 ____________________________________

(R.Muciņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijas valsts sekretāram R.Muciņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru neformālajā sanāksmē 2014.gada 22.-23.septembrī.
 
69.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropa 2020" stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei novērtējums"

TA-2105 ____________________________________

(A.Liepiņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropa 2020" stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei novērtējums".
 
70.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas Savienības rīcībpolitiku urbānā dimensija – Eiropas Savienības pilsētprogrammas galvenie aspekti"

TA-2106 ____________________________________

(I.Raugze, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas Savienības rīcībpolitiku urbānā dimensija – Eiropas Savienības pilsētprogrammas galvenie aspekti".
 
71.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0353

TA-2116-IP ____________________________________

(A.Liepiņš, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2014/0353.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
72.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2015.gada 1.februārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2014.gada 31.augustam"

TA-2048-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
73.§
Dienesta vajadzībām

TA-2056-DV

 

.
 
74.§
Konfidenciāli

125-k

 

 
75.§
Dienesta vajadzībām

60-k; TA-2097-k; TA-2109-DV

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 19.15


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja Inese Gailīte

 

Deklasificēts 2015.gada 29.aprīlī saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 27.aprīļa vēstuli (izņemot 7. un 8.punktu)

Rīgā

Nr.49

2014. gada 16. septembrī

73.§

 Par akciju sabiedrību „Citadele banka””

 TA-2056-DV______________________________________________________

(V.Dombrovskis, V.Loginovs, S.Lecat, G.Beļavskis, A.Freimanis, J.Reiniks, A.Spridzāns, A.Matīss, K.Zakulis, I.Rimšēvičs, U.Augulis, B.Bāne, E.Rinkēvičs, potenciālie investori, G.Bērziņš, J.Dūklavs, L.Kļaviņa, R.Naudiņš, L.Straujuma)

 1. (DV) Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. (DV) Ņemot vērā informatīvā ziņojumā ietverto informāciju, kā arī potenciālā investora Rackley [investora segvārds] sniegto informāciju sēdes laikā, konceptuāli atbalstīt potenciālā investora Rackley [investora segvārds] 2014.gada 5.septembrī iesniegto un 12.septembrī precizēto saistošo piedāvājumu.

3. (DV) Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” sadarbībā ar finanšu konsultantu Societe Generale un juridisko konsultantu Linklaters turpināt sarunas ar potenciālo investoru Rackley [investora segvārds] par darījuma nosacījumiem.

4. (DV) Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrības „Citadele banka” akciju pārdošanas darījuma rezultātā radīsies negatīva fiskālā ietekme, vispārējās valdības budžeta deficītam 2014.gadā indikatīvi pieaugot par 92,16 milj. EUR jeb 0,4% (ietekme var mainīties atkarībā no Rackley saistošā piedāvājuma koriģēšanas) no prognozētā iekšzemes kopprodukta.

5. (DV) Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību ”Privatizācijas aģentūra”, finanšu konsultantu Societe Generale un juridisko konsultantu Linklaters sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā nepieciešamo informāciju, lai Finanšu ministrija varētu iesniegt Eiropas Komisijai informāciju par informatīvā ziņojuma 5.sadaļā aprakstītā darījuma ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku nosacījumiem.

6. (DV) Konceptuāli atbalstīt valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” pamatkapitāla palielināšanu (precizējot apmēru pēc līguma parakstīšanas) 2015.gadā saskaņā ar informatīvā ziņojuma 5.sadaļā ietverto informāciju.

7. DV TEKSTS

8. DV TEKSTS

9. (DV) Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 10.sadaļā ietverto informāciju, uzskatīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 80.§) 10.punktā doto uzdevumu.

10.  (DV) Pieņemt zināšanai, ka tieslietu ministrs G.Bērziņš un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Naudiņš nepiedalās lēmuma pieņemšanā izskatītajā jautājumā.

 

 Ministru prezidente Laimdota Straujuma

 

Valsts kancelejas direktora vietā –

Valsts kancelejas direktora

vietnieka tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja

pienākumu izpildītāja Inese Gailīte

 

Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 7.jūlija vēstuli

Rīgā

Nr.49

2014. gada 16. septembrī

 

73.§

 Par akciju sabiedrību „Citadele banka””

 TA-2056-DV______________________________________________________

(V.Dombrovskis, V.Loginovs, S.Lecat, G.Beļavskis, A.Freimanis, J.Reiniks, A.Spridzāns, A.Matīss, K.Zakulis, I.Rimšēvičs, U.Augulis, B.Bāne, E.Rinkēvičs, potenciālie investori, G.Bērziņš, J.Dūklavs, L.Kļaviņa, R.Naudiņš, L.Straujuma)

 1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ņemot vērā informatīvā ziņojumā ietverto informāciju, kā arī potenciālā investora Rackley [investora segvārds] sniegto informāciju sēdes laikā, konceptuāli atbalstīt potenciālā investora Rackley [investora segvārds] 2014.gada 5.septembrī iesniegto un 12.septembrī precizēto saistošo piedāvājumu.

3. Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” sadarbībā ar finanšu konsultantu Societe Generale un juridisko konsultantu Linklaters turpināt sarunas ar potenciālo investoru Rackley [investora segvārds] par darījuma nosacījumiem.

4. Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrības „Citadele banka” akciju pārdošanas darījuma rezultātā radīsies negatīva fiskālā ietekme, vispārējās valdības budžeta deficītam 2014.gadā indikatīvi pieaugot par 92,16 milj. EUR jeb 0,4% (ietekme var mainīties atkarībā no Rackley saistošā piedāvājuma koriģēšanas) no prognozētā iekšzemes kopprodukta.

5. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību ”Privatizācijas aģentūra”, finanšu konsultantu Societe Generale un juridisko konsultantu Linklaters sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā nepieciešamo informāciju, lai Finanšu ministrija varētu iesniegt Eiropas Komisijai informāciju par informatīvā ziņojuma 5.sadaļā aprakstītā darījuma ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku nosacījumiem.

6. Konceptuāli atbalstīt valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” pamatkapitāla palielināšanu (precizējot apmēru pēc līguma parakstīšanas) 2015.gadā saskaņā ar informatīvā ziņojuma 5.sadaļā ietverto informāciju.

7. Ekonomikas ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”) sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādāt nepieciešamo līgumu projektus, kas noteikti informatīvā ziņojuma 5.sadaļā, kā arī visus citus nepieciešamos dokumentus, lai sagatavotu akciju sabiedrības „Citadele banka” akciju pārdošanas darījuma un saistīto darījumu veikšanu, cik vien iespējams minimizējot iespējamos riskus attiecībā uz cenas koriģēšanu samazinājuma virzienā. Ekonomikas ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdē minēto līgumu (un citu dokumentu) būtiskākos nosacījumus un nepieciešamības gadījumā līgumu (un citu dokumentu) projektus.

8. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4. un 9.sadaļā sniegto informāciju, Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, finanšu konsultantu Societe Generale un Eiropas Komisiju, ja nepieciešams, skaņot atsavināšanas uzticamības personas (Divestiture Trustee) līgumu, un Ekonomikas ministrijai jautājumu par grozījumiem līgumā ar finanšu konsultantu Societe Generale attiecībā uz atlīdzības apmēru gadījumā, ja finanšu konsultants Societe Generale pildīs atsavināšanas uzticamības personas (Divestiture Trustee) pienākumus, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra sēdē.

9. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 10.sadaļā ietverto informāciju, uzskatīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 80.§) 10.punktā doto uzdevumu.

10.  Pieņemt zināšanai, ka tieslietu ministrs G.Bērziņš un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Naudiņš nepiedalās lēmuma pieņemšanā izskatītajā jautājumā.

  

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

 

Valsts kancelejas direktora vietā –

Valsts kancelejas direktora

vietnieka tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja

pienākumu izpildītāja Inese Gailīte