Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 54

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.54

2014.gada 13.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.10.25

-

L.Milenberga

1.§
Latvijas Repubikas nacionālās pozīcijas 2014.gada 13.oktobra Euro grupas un 2014.gada 14.oktobra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmei

TA-2350 ____________________________________

(L.Kļaviņa, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavotās Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. Priekšlikums Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2011/16/EU par administratīvu sadarbību nodokļu jomā (pozīcija Nr.1);
2.2. Par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (pozīcija Nr.5).
3. Finanšu ministrijai precizēt attiecīgās nacionālās pozīcijas un informatīvo ziņojumu atbilstoši Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē ierosinātajiem priekšlikumiem, ja tādi tiks izteikti 2014.gada 13.oktobrī.
4. Finanšu ministrijas valsts sekretārei B.Bānei pārstāvēt Latvijas Republikas intereses Euro grupas 2014.gada 13.oktobra sanāksmē. Pastāvīgai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2014.gada 14.oktobra sanāksmē.
5. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Eiropas Savienībā, I.Juhansoni parakstīt Eiropas Savienības dalībvalstu un Šveices Federālās Padomes Kopējo Paziņojumu par uzņēmējdarbības nodokļiem.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.30


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane