Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 71

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.71

2014.gada 16.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

 -

J.Reirs

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības noteikumi"

TA-2911 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumu Nr.119 "Noteikumi par mājsaimniecības cepeškrāšņu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2679 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam"

TA-2920 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta privatizācijas izbeigšanu"

TA-2715 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība"

TA-2934 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
6.§
Noteikumu projekts "Gada ziņojumu par komercdarbības atbalsta izdevumiem iesniegšanas Eiropas Komisijā un gada ziņojumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesību piešķiršanas un anulēšanas kārtība"

TA-2962 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.810 "Kārtība, kādā iesniedz iesniegumus par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī sagatavo noraidījumus attiecībā uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu""

TA-2647 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""

TA-2927 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kopsavilkuma informāciju, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības"

TA-2810 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā biedrībai un nodibinājumam piederošās ēkas un inženierbūves netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli"

TA-1813 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumos Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem""

TA-2940 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""

TA-2847 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1034 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem""

TA-2849 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2884 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.80 "Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību""

TA-2886 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.789 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2819 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-2872 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

TA-2643 ____________________________________

(J.Reirs)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).

 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2875 ____________________________________

(J.Reirs)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" (likumprojektu pakete).
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2974 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"

TA-2431 ____________________________________

(J.Reirs)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1195 ____________________________________

(J.Reirs)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1210 "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību""

TA-2792 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2015.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2966 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2894 ____________________________________

(J.Reirs)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Rozes A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4296 009 0156) – zemes vienību 0,12 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4296 009 0155) – Zaubes pagastā, Amatas novadā, par 600,00 EUR.

 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1525 "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem""

TA-2903 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""

TA-2751 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Centrālās medicīnas ētikas komitejas personālsastāvu"

TA-2585 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""

TA-2915 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījums Darba strīdu likumā"

TA-3009 ____________________________________

(J.Reirs)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamajiem īpašumiem"

TA-2992 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Par Trasta fondu ieguldījuma līgumu starp Klimata pārmaiņu mazināšanas fondu, Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku un Latvijas Republiku par Klimata pārmaiņu mazināšanas fonda trasta ieguldījumu fondu

TA-3000 ____________________________________

(J.Reirs)

 

1. Apstiprināt Trasta fondu ieguldījuma līguma projektu starp Klimata pārmaiņu mazināšanas fondu, Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku un Latvijas Republiku par Klimata pārmaiņu mazināšanas fonda trasta ieguldījumu fondu.
2. Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru parakstīt Trasta fondu ieguldījuma līgumu starp Klimata pārmaiņu mazināšanas fondu, Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku un Latvijas Republiku par Klimata pārmaiņu mazināšanas fonda trasta ieguldījumu fondu.

 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1077 "Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm""

TA-2996 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumos Nr.237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi""

TA-2982 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
35.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2015.gadam"

TA-2983 ____________________________________

(J.Reirs)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai (Centrālajai statistikas pārvaldei) līdz 2015.gada 15.janvārim izveidot darba grupu, lai sagatavotu informatīvo ziņojumu par rādītāju - republikas pilsētu iekšzemes kopprodukts un pievienotā vērtība - iegūšanas iespējām un šādas informācijas iegūšanas nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu. Darba grupā iekļaut pārstāvjus no Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Pašvaldību savienības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un, ja nepieciešams, citu statistikas ražotāju un lietotāju pārstāvjus.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2015.gada 1.augustam iesniegt Ministru kabinetā darba grupas sagatavoto informatīvo ziņojumu.

 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""

TA-2975 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā"

TA-2935 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
38.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 21.marta rīkojumā Nr.101 "Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Ziemeļu Investīciju bankas Kontroles komitejā""

TA-3024 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ošas" Krimuldas novadā, Krimuldas pagastā pirkšanu īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāts darbības nodrošināšanai"

TA-3007 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par brīvprātīgo iemaksu Eiropas Padomes rīcības plāna Ukrainai budžetā"

TA-3020 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"

TA-2913 ____________________________________

(A.Kaļāne, S.Šķiltere, J.Reirs)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt noteikumu projekta 6.punka redakciju, paredzot, ka Valsts kase no sadales kontā ieskaitītās nodokļa summas katru nedēļu, bet ne retāk kā trīs reizes nedēļā, ja darba dienu skaits nedēļā nav mazāks par piecām dienām un sadales kontā pieejamā summa ir vismaz 100 000 EUR apmērā, pārskaita katras pašvaldības budžetā summas tādā apmērā, kas atbilst attiecīgās pašvaldības nodokļa ieņēmumu īpatsvara koeficientam kopējos no sadales konta sadalāmajos nodokļa ieņēmumos, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).

 
42.§
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums"

TA-2689 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""

TA-2388 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2020.gadam""

TA-2939 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, G.Puķītis, I.Gailīte, J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju noformēt noteikumu projektu jaunā redakcijā, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Komunisma upuru piemiņas memoriāla izveidei Otavā"

TA-3002 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""

TA-3001 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts ''Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 ''Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai''''

TA-3011 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Par Ministru prezidenta 2014.gada 24.novembra rezolūcijas Nr.05/SAN-1962 izpildi (par jaunu studiju virzienu atvēršanu Ekonomikas un kultūras augstskolā)

SAN-1962 ____________________________________

(M.Seile, J.Reirs)

 

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres iesniegto priekšlikumu, jautājumus izskatīt attiecīgi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra un 2015.gada 6.janvāra sēdē.

 
49.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3006 ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Viktorijai Miselei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-3044 ____________________________________

(U.Augulis. J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projektus "Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā "EuroSkills 2014""

TA-3021 ____________________________________

(M.Seile, I.Liepa, J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""

TA-2971 ____________________________________

(J.Reirs)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu apropriācijas pārdalei starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām valsts budžeta apakšprogrammas 96.03.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā (ministrijas pasākumi)" ietvaros, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 690 704 EUR apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai 690 704 EUR apmērā.
3. Ārlietu ministrijai normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus par 2014.gada valsts budžeta līdzekļu pārdali.

 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumentu, Eiropas Savienības iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas perioda palīdzības ietvaros līdz 2013.gada 31.decembrim"

TA-1981 ____________________________________

(A.Avota, J.Reirs)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par atskurbšanas telpu tiesisko statusu un pašvaldību labās prakses iniciatīvām atskurbšanas telpu nodrošināšanā"

TA-1826 ____________________________________

(J.Reirs)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ar 2015.gadu līdz katra gada 1.februārim izvērtēt pašvaldību iesniegtos valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus par iepriekšējo gadu par faktiskajiem izdevumiem, kas radušies atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanā diennakts režīmā, sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai segtu pašvaldību izdevumus līdz 15 EUR apmērā par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu un kopā ne vairāk kā 200 000 EUR apmērā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju, Iekšlietu ministriju un Tieslietu ministriju sagatavot un līdz 2015.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par sadarbības rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā pakalpojuma sniegšanā un priekšlikumiem turpmākai rīcībai atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanai.
4. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas līdzfinansētās Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas īstenošanu 2015.gadā"

TA-2822 ____________________________________

(J.Reirs)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pēc programmas apstiprināšanas Eiropas Komisijā atļaut Zemkopības ministrijai uzņemties valsts budžeta saistības 151 158 EUR apmērā, lai 2015.gadā īstenotu Eiropas Komisijas līdzfinansēto kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu apsekojumu klātbūtnes programmu 2015.gadam, kā arī noteiktu kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu ģeogrāfisko izplatību un statusu Latvijas teritorijā. Projekta īstenošanai nepieciešams Latvijas līdzfinansējums 75 579 EUR apmērā, un Eiropas Savienības finansējums ir 75 579 EUR.
3. Zemkopības ministrijai sagatavot programmas īstenošanai nepieciešamā finansējuma pieprasījumu ikgadējā valsts budžeta plānošanas gaitā vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieprasīt finansējuma pārdali no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00. "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai".
4. Zemkopības ministrijai nodrošināt, lai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija Regulai Nr.652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.178/2002, (EK) Nr.882/2004 un (EK) Nr.396/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1107/2009 un atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK, par izdevumiem augu veselības jomā un apstiprinātajai programmai valsts budžetā tiktu atgūti līdz 50 procentiem no programmā ieguldītajiem valsts budžeta līdzekļiem.
5. Zemkopības ministram līdz 2016.gada 30.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par programmas izpildes progresu.

 
56.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par grozījumiem normatīvajos aktos, kas dotu iespēju kompetentām institūcijām darboties ārkārtējās situācijas novēršanā īpašā tiesiskā režīmā valsts apdraudējuma ilgumam atbilstošā laika periodā)

TA-2524 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, J.Reirs)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
57.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2014.gada 18.-19.decembra sanāksmei

TA-3016 ____________________________________

(R.Kozlovskis, J.Reirs)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2014.gada 18.-19.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".

 
58.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-427/14 SIA Veloserviss, iesniegšanu

TA-3012-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Kalniņš, J.Reirs)

 

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-427/14 SIA Veloserviss.
2. Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskos apsvērumus.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu K.Freimani pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-427/14 SIA Veloserviss.

 
59.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-430/14 Stretinskis iesniegšanu

TA-3018-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Kalniņš, J.Reirs)

 

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-430/14 Stretinskis.
2. Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskos apsvērumus.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti I.Ņesterovu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-430/14 Stretinskis.
4. Finanšu ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam kopīgi ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju, kā arī, ja nepieciešams, piesaistot citu institūciju pārstāvjus, izvērtēt valsts institūciju līdzšinējo sadarbību ar komersantiem, tai skaitā Valsts ieņēmumu dienesta praksi tiesāties visās tiesu instancēs arī tādās lietās, kuru iztiesāšanā jau ir izveidojusies stabila tiesu judikatūra, sagatavot informatīvo ziņojumu un priekšlikumus šīs sadarbības uzlabošanai, un finanšu ministram līdz 2015.gada 1.aprīlim iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
60.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 16.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0260

TA-3032-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, G.Puķītis, J.Reirs)

 

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2014.gada 16.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0260 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
61.§
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Eiropas Ekonomiskās un monetārās savienības stiprināšana"

TA-2912-IP ____________________________________

(R.Kozlovskis, K.Našeniece, J.Reirs)

 

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Eiropas Ekonomiskās un monetārās savienības stiprināšana", kā arī:
1.1. noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo iestādi mandāta izpildē;
1.2. noteikt Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju un Latvijas Banku par līdzatbildīgajām iestādēm mandāta izpildē.

 
62.§
Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātiem Ārlietu ministrijas kompetences jomā

TA-2991-IP ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kreituss, A.Saburovs, J.Reirs)

 

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "ES makro-reģionālās stratēģijas un ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējā foruma organizēšana 15.-16.06.2015.", kā arī:
1.1. noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo iestādi mandāta izpildē;
1.2. noteikt Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm mandāta izpildē.
2. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Par Transatlantisko tirdzniecības un investīciju partnerību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm", kā arī:
2.1. noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo iestādi mandāta izpildē;
2.2. noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Tieslietu ministriju, Zemkopības ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju un Veselības ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm mandāta izpildē.

 
63.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2946-IP ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 69 personas.
 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Latvijā notiekošo pasākumu kalendāra sagatavošanu"

TA-1748-IP ____________________________________

(R.Kozlovskis, J.Reirs)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas informācijas pieprasījumu EU Pilot lietā 6948/14/ENER"

TA-2899-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
66.§
Informatīvais ziņojums "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanas statusu"

TA-3048-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Matīss, M.Lazdovskis, M.Seile, D.Melbārde, Ģ.Majors, I.Mežiniece-Briede, R.Vējonis, A.Minkēviča, U.Augulis, G.Belēvičs, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, B.Bāne, I.Gailīte, J.Reirs)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un izteiktos viedokļus par iesniegtajiem Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta variantiem.
2. Atbalstīt "Expo Milano 2015" projekta īstenošanas turpināšanu (balsojumā: par - 5 (aizsardzības ministrs R.Vējonis, finanšu ministrs J.Reirs, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, kultūras ministre D.Melbārde, satiksmes ministrs A.Matīss), pret - 1 (veselības ministrs G.Belēvičs), atturas - 2 (ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola, izglītības un zinātnes ministre M.Seile). Balsošanā nepiedalījās labklājības ministrs U.Augulis un tieslietu ministrs Dz.Rasnačs.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka izglītības un zinātnes ministrei M.Seilei ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Neatbalstu projekta tālāku virzību, jo 2015.gada budžeta kontekstā Izglītības un zinātnes ministrijai tika uzdots veikt visaptverošu sistēmas sakārtošanu, kurā problēmas radušās ļoti ilglaicīgā laika posmā, un to risināšanai netika atvēlēts finansējums, ņemot vērā ierobežoto fiskālo telpu.
"Expo Milano" īstenošanai, neskatoties uz nekvalitatīvo procesu un steigā pieņemamiem lēmumiem, paredzēts atvēlēt nozīmīgu finansējumu.
Nav argumentu par ieguvumiem un zaudējumiem.".
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka veselības ministram G.Belēvičam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Jautājumā par "Expo 2015" papildu līdzekļu piešķiršanu, lai projektu realizētu, uzskatu, ka daudz lietderīgāk būtu šo līdzekļus novirzīt investīcijām Latvijas cilvēku veselībā un veselības aprūpē.".
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram Dz.Rasnačam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Nepiedalījos Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra sēdes balsojumā par dalības izstādē "Expo Milano 2015" turpināšanu, jo uzskatu, ka šis jautājums vispirms bija jāizskata Koalīcijas sadarbības padomē.".
6. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta variantu, kas paredz "Expo Milano 2015" projekta īstenošanas turpināšanu, noformēt Ministru kabineta rīkojuma projekta veidā, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
67.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas un ārvalstu oficiālo delegāciju pārstāvjus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm""

TA-2929-DV ____________________________________

(J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
68.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.augusta rīkojumā Nr.457 "Par apropriācijas pārdali""

TA-3019-DV ____________________________________

(R.Kozlovskis, B.Bāne, R.Vējonis, G.Belēvičs, J.Reirs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu ar norādi par pozitīva lēmuma saņemšanas nepieciešamību un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
69.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "O.G. pret Latviju"

378-k____________________________________

()

 

Konfidenciāli
 

Sēdi slēdz plkst. 15.00


Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs Jānis Reirs

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

 

Deklasificēts 2015.gada 6.janvārī saskaņā ar Ārlietu ministrijas 2015.gada 6.janvāra vēstuli Nr.03/3-23

 LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

__________________________________________________________

protokola izraksts  

Rīgā

Nr.71

2014.gada 16.decembrī

 69.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā „O.G. pret Latviju”

378-k

_______________________________________________________

(K.Līce, Dz.Rasnačs, J.Reirs)

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”  piešķirt Ārlietu ministrijai 10 050 EUR izmaksāšanai iesniedzējam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 23.septembra sprieduma lietā „O.G. pret Latviju” spēkā stāšanās.

3. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 23.septembra sprieduma lietā „O.G. pret Latviju” spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.

4. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā „O.G. pret Latviju” izpildi un iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā.

 

Ministru prezidenta vietā -

finanšu ministrs Jānis Reirs

 

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece

tiesību aktu lietās, Juridiskā

departamenta vadītāja Inese Gailīte


 

 Piezīme.

Pirms šī protokollēmuma lemjošās daļas teksta iekavās norādītas tikai tās personas, kuras jautājumā izteicās. Jautājuma izskatīšanā klāt bija šādas personas:

Ministru kabineta locekļi: R.Vējonis, D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, R.Kozlovskis, D.Melbārde, U.Augulis, A.Matīss un  Dz.Rasnačs.

Citas personas: K.Līce (Ārlietu ministrija), B.Bāne (Finanšu ministrija), I.Skrodele (Ministru prezidenta birojs), I.Gailīte, A.Strautmanis, A.Bračka un L.Peinberga (Valsts kanceleja).