Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.24

2015.gada 12.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

E.Pastars

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""

TA-768 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasākumiem, kas saistīti ar militārās aviācijas nelaimes gadījumiem"

TA-783 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 17.maija rīkojuma Nr.223 "Par Valsts rīcības plānu militārās aviācijas nelaimes gadījumu seku novēršanai" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-782 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Valtera prospektā 54, Jūrmalā"

TA-787 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Par Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu"

TA-766 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām"

TA-744 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversmi"

TA-707 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Saulaines Profesionālās vidusskolas likvidāciju"

TA-841 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 25.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai" ieviešanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros"" 4.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-880 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 25.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai" ieviešanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros"" 4.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.jūnijam.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta noteikumos Nr.661 "Noteikumi par lidostai uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām""

TA-740 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""

TA-674 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P76 Aizkraukle-Jēkabpils rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-867 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Sprīdītis A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3278 007 0318) – zemes vienību 0,69 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3278 007 0317) – Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, par 2829,00 EUR.
 
13.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 33.§) "Par Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, par saskaņotiem principiem pašreizējās Sibīrijas maršrutu izmantošanas sistēmas modernizācijas jomā un līdzsvarošanas mehānisma izveidi, ko veic dalībvalstis" 4., 5. un 6.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem

TA-713 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 25 33.§) "Par Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, par saskaņotiem principiem pašreizējās Sibīrijas maršrutu izmantošanas sistēmas modernizācijas jomā un līdzsvarošanas mehānisma izveidi, ko veic dalībvalstis" 4., 5. un 6.punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
2. Valsts kancelejai izbeigt tiesību akta projekta TA-1087 (2007) kontroli.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju izstrādāt rīkojuma projektu par Ministru kabineta 2007.gada 2.maija rīkojuma Nr.235 "Par Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, par saskaņotiem principiem pašreizējās Sibīrijas maršrutu izmantošanas sistēmas modernizācijas jomā" atzīšanu par spēku zaudējušu, un Valsts kancelejai sagatavot to parakstīšanai.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 12.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-776 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 12.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju"" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
15.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu"

TA-417 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumos Nr.40 "Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības""

TA-649 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par ar tiesu varu tieši saistīto profesiju - zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru, zvērinātu tiesu izpildītāju un maksātnespējas procesa administratoru - kvalifikācijas un turpmākas eksaminācijas prasībām"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-878 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par ar tiesu varu tieši saistīto profesiju - zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru, zvērinātu tiesu izpildītāju un maksātnespējas procesa administratoru - kvalifikācijas un turpmākas eksaminācijas prasībām"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2015.gada 1.decembrim.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""

TA-830 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""

TA-675 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un izpilde"""

TA-725 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""

TA-726 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām""

TA-800 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.647 "Mežaudzes novērtēšanas kārtība""

TA-599 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-901 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-915 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts ''Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju''

TA-916 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""

TA-922 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju"

TA-737 ____________________________________

(V.Vesperis, E.Upīte, P.Vilks, J.Plūme, D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: precizēt 2. un 4.punktā minētos termiņus; paredzēt, ka apropriācijas pārdale attiecas arī uz 2016.gadu, bet 2017.gadā un turpmākajos gados finansējums tiek paredzēts Pārresoru koordinācijas centra bāzes izdevumos, un attiecīgi papildināt projekta tekstu. Precizēto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
4. Noteikt, ka par jauno politikas iniciatīvu „Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā uzraudzības (monitoringa) sistēma” turpmāk ir atbildīgs Pārresoru koordinācijas centrs, un atbalstīt Pārresoru koordinācijas centra priekšlikumu, ka vidusposma novērtējuma ziņojums par Latvijas konkurētspēju tiek sniegts 2017.gadā. Ziņojuma sagatavošanā Pārresoru koordinācijas centram sadarboties ar Ekonomikas ministriju un Valsts kanceleju.
5. Ņemot vērā šī protokollēmuma 4.punktu, Finanšu ministrijai precizēt un samazināt resora „03. Ministru kabinets” 2017.gadam un 2018.gadam budžeta programmai 01.00.00. "Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika" izdevumus jaunajai politikas iniciatīvai „Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā uzraudzības (monitoringa) sistēma” 489 826 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus Pārresoru koordinācijas centra budžeta programmai 01.00.00. “Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana”.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.815 "Pārresoru koordinācijas centra nolikums""

TA-738 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"

TA-575 ____________________________________

(V.Vesperis, D.Reizniece-Ozola, A.Matīss, P.Vilks, K.Lore, L.Medina, E.Pastars, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pārresoru koordinācijas centram kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju precizēt likumprojektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus: koordinācijas institūcijas uzraudzības padomes sastāvu apstiprina Ministru kabinets un tajā ir ministriju deleģēti pārstāvji; koordinācijas institūcija nodrošina arī citu publisko personu un publisko personu kapitālsabiedrību pārstāvju apmācības piešķirto finanšu resursu ietvaros; precīzi tiek nodalīta koordinācijas institūcijas un tās uzraudzības padomes kompetence, nepieļaujot funkciju dublēšanos, un skaidri definēts to sadarbības modelis, izvērstu šī modeļa izklāstu ietverot likumprojekta anotācijā; atsavinot publisku personu kapitāla daļas, ja to vērtība nepārsniedz 15 000 EUR, sertificēta vērtētāja piesaiste nav obligāta (likumprojekta precizēšanas procesā izvērtējot nepieciešamību noteikt vēl papildu nosacījumus iespējai nepiesaistīt sertificētu vērtētāju). Pārresoru koordinācijas centram saskaņoto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6. Noteikt par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 38.§) “Likumprojekts "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums"” 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu 2015.gada 1.novembri.
7. Valsts kancelejai izbeigt likumprojektu TA-576, TA-577, TA-578, TA-579, TA-580, TA-581, TA-582, TA-583, TA-584 un TA-585 kontroli.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Konkurences likums""

TA-2985 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-541 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Konkurences likums"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Konkurences likums"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-542 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Konkurences likums"" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Konkurences likums"" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (likumprojektu pakete).
 
34.§
Likumprojekts "Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums"

TA-875 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Iekšlietu ministrijai izzināt Latvijas Pašvaldību savienības un Lielo pilsētu asociācijas viedokli par likumprojektu un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
35.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra sēdes protokollēmuma (Nr. 54 34.§) "Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-559 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, I.Liepa, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus par Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.54 34.§) 4.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu un uzdevuma aktualitāti.
2. Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.54 34.§) 4.punktā dotā uzdevuma izpilde joprojām ir aktuāla, noteikt Finanšu ministriju par atbildīgo grozījumu sagatavošanai Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu". Noteikumu projekta anotācijā noteikumu izdošanas nepieciešamību vispusīgi pamatot, tai skaitā likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" kontekstā.
3. Valsts kancelejai izbeigt Tieslietu ministrijai Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.54 34.§) 4.punktā dotā uzdevuma izpildes kontroli.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-828 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""

TA-835 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Eirokodeksa standartu nacionālā ieviešanas plāna 2013.-2014.gadam izpildi"

TA-784 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2015.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā plāna projektu par Eirokodeksa standartu uzlabošanas pasākumiem 2015.-2019.gadam.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju Latvijas tranzīta nozarē Krievijas ekonomisko sankciju ietekmē"

TA-507 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā satiksmes ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par e-lietas projekta īstenošanu Eiropas Savienības 2014.-2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā"

TA-3124 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, K.Gerhards, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, kā arī to, ka e-lietas projekta īstenošanu ir atbalstījusi Saeimas Juridiskā komisija un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija.
2. Jautājumu par e-lietas projekta īstenošanu izskatīt Ministru prezidentes vadītajā Informācijas sabiedrības padomē un kompleksi ar pārējiem koncepcijas projekta par Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu
atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” ietvaros īstenojamiem projektiem.
3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Ģenerālprokuratūru un citām iesaistītajām iestādēm Tieslietu ministrijas vadīto pastāvīgo darba grupu (Pastāvīgā darba grupa Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei, Pastāvīgā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa darba grupa) ietvaros izvērtēt tiesību aktos nepieciešamos grozījumus saistībā ar e-lietas projekta īstenošanu.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Starptautisko Enerģētikas hartu"

TA-909 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Ministru ("Hāga II") konferences par Starptautisko Enerģētikas hartu noslēguma dokumenta (turpmāk – Noslēguma dokuments) parakstīšanu.
3. Pilnvarot Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāju valsts sekretāra vietnieku J.Spiridonovu Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Noslēguma dokumentu.
 
42.§
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru 2015.gada 18.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-811 ____________________________________

(J.Sārts, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra sniegto informāciju.
 
43.§
Par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2015.gada 19.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem kultūras un audiovizuālās politikas jomā

SAN-827 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai kultūras ministres sniegto informāciju.
 
44.§
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 18.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-832 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Puriņš, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
45.§
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes un aizsardzību ministru apvienotā 2015.gada 18.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
46.§
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2015.gada 19.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-833 ____________________________________

(K.Gerhards, K.Našeniece, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
47.§
Par Euro grupas 2015.gada 11.maija sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2015.gada 12.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-808 ____________________________________

(I.Vasaraudze, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāves sniegto informāciju.
 
48.§
Paskaidrojuma projekts Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesai lietā Nr.C28425714

TA-767 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesai lietā Nr.C28425714.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesai.
3. Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr.C28425714.

 
49.§
Par atbildi Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.A420281013

TA-637 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas iesniegto priekšlikumu, Finanšu ministrijai līdz 2015.gada 30.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā atbildes projektu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.A420281013.
 
50.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai par pieteikuma papildinājumu administratīvajā lietā Nr.A420403414

TA-437 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par pieteikuma papildinājumu lietā Nr.A420403414 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu par pieteikuma papildinājumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministres sniegto informāciju, ka ministrija ir uzsākusi darbu jaunas studiju programmu kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādei.
 
51.§
Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420294914

TA-1190 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt iesniegto vēstules projektu Administratīvajai apgabaltiesai par paskaidrojuma par apelācijas sūdzību iesniegšanas termiņa pagarinājumu lietā Nr.A420294914.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Administratīvajai apgabaltiesai.
3. Satiksmes ministrijai sagatavot Ministru kabineta paskaidrojumu projektu par apelācijas sūdzību lietā Nr.A420294914 un satiksmes ministram līdz 2015.gada 21.maijam iesniegt to Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 26.maija sēdē.
 
52.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""

TA-756 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
53.§
Likumprojekts "Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā"

TA-1639 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz Liepājas Jūrniecības koledžas un Saulaines Profesionālās vidusskolas amatpersonu atbildību, īstenojot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektus"

TA-704 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra dienesta pārbaudes rezultātiem saistībā ar amatpersonu atbildību par valstij nodarītajiem zaudējumiem"

TA-864 ____________________________________

(R.Osis, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
56.§
Atbildes projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420203015

TA-917 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, I.Gailīte, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto vēstules projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420203015.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju papildināt vēstules projektu, vēršot tiesas uzmanību uz procedūru jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par pārdali Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu ieviešanai"

TA-934-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšanu ar dienesta šaujamieročiem un to iegādei nepieciešamo finansējumu" un rīkojuma projekts "Par ieroču iepirkumu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām"

TA-824-DV ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, U.Augulis, K.Galkins, Ē.Ivanovs, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Lai nodrošinātu ieroču modernizāciju, jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai 2016.gadā – 8 128 700 EUR apmērā, 2017.gadā – 6 182 500 EUR apmērā, 2018.gadā – 5 366 995 EUR apmērā un turpmāk katru gadu 1 550 000 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumprojekta „Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām, ņemot vērā Ministru kabineta 2015.gada 5.maija sēdē (prot. Nr. 23 33.§) lemto.
4. Nodrošinājuma valsts aģentūrai organizēt ieroču iepirkumu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.
 
59.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 31.§) 3.1. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-721-DV____________________________________

(A.Matīss, Dz.Rasnačs, K.Gerhards, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai satiksmes ministra iesniegto informāciju (dienesta vajadzībām).
2. Valsts kancelejai pievienot satiksmes ministra iesniegto informāciju citu institūciju dokumentiem, kas iesniegti Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 31.§) 3.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildei.
 
60.§
Dienesta vajadzībām

TA-889-DV

 

 
61.§
Konfidenciāli

181-k

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.30


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane