Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.27

2015.gada 2.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.548 "Zirgu pārraudzības un zirgu darbspēju novērtēšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā zirgi piedalās sacensībās""

TA-1024 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""

TA-941 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"

TA-846 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana""

TA-979 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""

TA-1052 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.509 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

TA-911 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par līzinga, kredīta un ar to saistīto procentu maksājumu deklarāciju"

TA-879 ____________________________________

(D.Pelēkā, I.Olafsone, B.Bāne, A.Babāne, A.Matīss, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju precizēt noteikumu projektu tā, lai uzņēmējiem netiktu uzlikts papildu administratīvais slogs, un Finanšu ministrijai iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tehniķu ielā 12, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu"

TA-939 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-900 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-955 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"

TA-850 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ganību dambī 10C, Rīgā, atsavināšanu"

TA-821 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu"

TA-849 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""

TA-929 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Dispečeri" Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Gaujas tilta pārbūves projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona 32,3.km"

TA-1031 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"

TA-852 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (likumprojektu pakete).
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-853 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" (likumprojektu pakete).
 
18.§
Noteikumu projekts "Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi"

TA-549 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"

TA-902 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā"

TA-858 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.67 "Informācijas sabiedrības padomes nolikums""

TA-1020 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, U.Augulis, D.Reizniece-Ozola, R.Kozlovskis, A.Matīss, A.Daugulis, L.Straujuma)

 

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram izvērtēt Informācijas sabiedrības padomes sastāva paplašināšanas lietderību un iesniegt attiecīgu priekšlikumu Valsts kancelejā.

 
22.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu, izmantojot valsts pirmpirkuma tiesības"

TA-1054 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-793 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
24.§
Noteikumu projekts "Prasības zīdaiņu un mazu bērnu pārtikai un tās marķējumam"

TA-921 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi""

TA-818 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tādas gaļas marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus"

TA-839 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Aitu gaļas papildu marķējuma noteikumi"

TA-840 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-798 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība"

TA-1067 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1071 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par šķīrējtiesu reģistru"

TA-1081 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā"

TA-1083 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-1088 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes Augstskolas rektora apstiprināšanu"

TA-1056 ____________________________________

(M.Seile, R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola, D.Melbārde, A.Matīss, E.Teirumnieks, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Ceļu satiksmes noteikumi"

TA-777 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
36.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2014.gadu"

TA-1075 ____________________________________

(A.Matīss, K.Bāra, B.Bāne, Dž.Innusa, L.Straujuma)

 

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai saskaņot rīkojuma projektu ar Finanšu ministriju, un satiksmes ministram iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.962 "Valsts vides dienesta nolikums""

TA-1078 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-1089 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību iesaistīšanu ceļu satiksmes uzraudzībā un tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) uzstādīšanā"

TA-844 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto iespējamās rīcības 3.variantu.
3. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju līdz 2016.gada 1.jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" īstenotā tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) iegādes, uzstādīšanas un to darbības nodrošināšanas projekta ietvaros uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, nepieciešamības gadījumā sniedzot priekšlikumus par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu.
4. Aicināt pašvaldības aktīvāk iesaistīties tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) uzstādīšanas vietu saraksta izveides procesā, sniedzot Valsts policijai konkrētus priekšlikumus par iespējamajām stacionāro fotoradaru uzstādīšanas vietām.

 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo turpmāko rīcību un kompetento institūciju noteikšanu, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas izstrādātā investīciju plāna ieviešanu Latvijā"

TA-1028 ____________________________________

(A.Matīss, D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai, Satiksmes ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Veselības ministrijai, Tieslietu ministrijai un Zemkopības ministrijai projektiem, par kuriem informācija iekļauta ar Ministru kabineta 2014.gada 22.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.64 3.§) Investīciju darba grupas sekretariātam iesniegtajā sarakstā, izvērtēt iespēju turpināt darbu ar projektiem, kas virzāmi finansēšanai no EFSI, kā arī papildināt tos ar jauniem projektiem, un pēc Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu un ar ko groza Regulas (ES) Nr.1291/2013 un (ES) Nr.1316/2013 (turpmāk – EFSI regulas projekts) publicēšanas tos sagatavot iesniegšanai Eiropas Investīciju bankai (turpmāk- EIB), izvērtējot nozaru attīstības prioritātes.
3. Noteikt akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" par vienoto kontaktpunktu Latvijā sadarbībai ar EIB Eiropas Investīciju konsultāciju centru (EIAH) nacionālās ekspertīzes veicināšanā un EFSI investīciju Latvijā informācijas izplatīšanai.
4. Finanšu ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" un atbilstošajām nozaru ministrijām sagatavot priekšlikumu Latvijas dalībai EFSI regulas projekta noteiktajās investīciju platformās viena mēneša laikā pēc EFSI regulas publicēšanas.
5. Finanšu ministrijai tuvākajā laikā organizēt semināru Saeimas frakciju deputātiem, ministriem, pašvaldību un uzņēmēju pārstāvjiem par Eiropas Komisijas izstrādātā investīciju plāna ieviešanu Latvijā.

 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem matemātikas, dabaszinātņu un inženiertehniskās izglītības apguves kvalitātes un sagatavoto speciālistu piedāvājuma paaugstināšanā"

TA-2131 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm"" 2.1.apakšpunktā doto uzdevumu par izpildītu.

 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par aktuālajiem jautājumiem Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ietvaros"

TA-1077 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, A.Ozola, D.Reizniece-Ozola, D.Lucaua, A.Matīss, A.Pildegovičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram:
2.1. nekavējoties izveidot darba grupu, kurā iesaistīt arī Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Ārlietu ministrijas un Satiksmes ministrijas pārstāvjus, lai koordinētu kopīga viedokļa sagatavošanu, tai skaitā konsultācijās ar nozaru ministriem, par aktuāliem jautājumiem Klimata un enerģētikas politikas satvaram laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam;
2.2. iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija sēdē informāciju par to daļu no aktuāliem jautājumiem Klimata un enerģētikas politikas satvaram laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam, par kuru atbildīgām ministrijām ir saskaņots viedoklis.

 
43.§
Pamatnostādņu projekts "Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns 2015.-2017.gadam"

TA-747 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
44.§
Par Eiropas Savienības Transporta, Telekomunikāciju un Enerģētikas ministru padomes 2015.gada 8.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-959 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai ekonomikas ministres sniegto informāciju.
 
45.§
Paskaidrojuma projekts Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesai civillietā Nr.C28277514

TA-913 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesai lietā Nr.C28277514.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesai.
3. Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr.C28277514.
 
46.§
Dienesta vajadzībām

TA-920-DV ____________________________________

()

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.20


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte