Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.28

2015.gada 9.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana""

TA-1065 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.911 "Tirgus uzraudzības padomes nolikums""

TA-1063 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Valsts pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība"

TA-545 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 59.§) "Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-430/14 Stretinskis iesniegšanu" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-937 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 59.§) "Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-430/14 Stretinskis iesniegšanu" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.augustam.

 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"

TA-967 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai"

TA-868 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""

TA-966 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.725 "Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi""

TA-995 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.37 "Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību""

TA-996 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzelzceļa speciālistu profesijām, kurās nodarbinātajiem tiek nodrošināta papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu"

TA-881 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas lieto speciālos līdzekļus"

TA-946 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.635 "Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to""

TA-1080 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas""

TA-1090 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"

TA-1026 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības""

TA-1126 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra rīkojumā Nr.31 "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku un vietām""

TA-1125 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība"

TA-1119 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.maija rīkojumā Nr.286 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā""

TA-1134 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoru"

TA-1079 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija""

TA-1066 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija izveidos darba grupu Noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"" pārskatīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.67 "Informācijas sabiedrības padomes nolikums""

TA-1020 ____________________________________

(K.Gerhards, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju papildināt noteikumu projektu, Informācijas sabiedrības padomes sastāvā iekļaujot ekonomikas ministru, zemkopības ministru un tieslietu ministru, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2014.gadu"

TA-1075 ____________________________________

(A.Matīss, R.Vējonis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka satiksmes ministram A.Matīsam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Uzskatu, ka pašreizējā situācijā valstij dividendēs izmaksājamo VAS „Latvijas dzelzceļš” peļņas daļu jāatstāj uzņēmuma rīcībā, jo, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un kravu apgrozījuma krituma riskus, var tikt apdraudēta Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošana un citas ar VAS „Latvijas dzelzceļš” saistītas aktivitātes un projekti.".
3. Pieņemt zināšanai aizsardzības ministra R.Vējoņa izteikto viedokli, ka nākotnē ar VAS „Latvijas dzelzceļš” saistīti projekti var attiekties arī uz uzņemošās valsts infrastruktūras pilnveidošanu.

 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-1070 ____________________________________

(G.Belēvičs, Ē.Miķītis, T.Trubača, B.Bāne, S.Zvidriņa, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt noteikumu projektu, svītrojot punktus, kas attiecas uz veselības aprūpes pakalpojumu bērniem saņemšanu ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, attiecīgi precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Veselības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju rast risinājumu, kā finansēt bērniem veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, sagatavot attiecīgu tiesību akta projektu un veselības ministram iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Ringoldu Beinaroviču"

TA-1117 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, R.Beinarovičs, A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr. 471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības""

TA-1111 ____________________________________

(K.Gerhards, R.Eglājs, I.Gaile, Dz.Rasnačs, A.Matīss, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Centrālo vēlēšanu komisiju divu nedēļu laikā izvērtēt priekšlikumu, ka parakstu vākšanas tiešsaistes sistēma nodrošina iespēju fiziskai personai elektroniski autentificēties arī ar personas apliecību (eID) vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, ja nepieciešams, sagatavot attiecīgus grozījumus likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums""

TA-1169 ____________________________________

(K.Gerhards, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informāciju noteikumiem "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums"" nav ietekmes uz valsts 2015. un 2016.gada budžetu.

 
27.§
Konceptuāls ziņojums "Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana Latvijā"

TA-893 ____________________________________

(M.Seile, J.Vētra, J.Bernāts, M.Auziņš, L.Ribickis, G.Rēvalde, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt rīkojuma projekta 4.punktu, paredzot, ka grozījumos Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” tiek noteikta arī kārtība, kādā tiek nodrošināta studiju vietas bāzes izmaksu aprēķina metodikas aktualizācija un studiju izmaksu koeficientu konsolidācija, papildus iestrādājot mehānismus, tai skaitā koeficientu, kas atbalsta augstākās izglītības pieejamību reģionos un darba tirgus vajadzībām atbilstošu programmu attīstību, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
28.§
Pamatnostādņu projekts "Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns 2015.-2017.gadam"

TA-747 ____________________________________

(G.Belēvičs, E.Kārkla, E.Kleinhofa-Prūse, I.Birzniece, J.Vētra, M.Seile, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, A.Matīss, E.Papule, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt pamatnostādņu 1.1.3. uzdevumu, paredzot, ka tā izpildē tiek iesaistīta arī Ekonomikas ministrija, un iesniegt pamatnostādnes Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Pieņemt zināšanai, ka veselības ministram G.Belēvičam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, ierosinot noteikt, ka veselības mācība ir obligāts mācību priekšmets vispārizglītojošo skolu 1.-12.klasēs un vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem tiek palielināts sporta stundu skaits.

 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu starpvaldību komisijās un apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2014.gadā"

TA-1062 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai savas kompetences ietvaros turpināt pārstāvēt Latvijas ekonomiskās intereses starpvaldību komisijās un apvienotajās komitejās.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2016.gada 1.jūnijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu starpvaldību komisijās un apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2015.gadā.

 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015.gada 30.aprīlim"

TA-1073 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību civillietās"

TA-998 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem grozījumiem normatīvajā regulējumā, lai ierobežotu anonīmu ziedojumu saņemšanu biedrībām, kuras ietekmē politikas procesus"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-999 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu grozījumiem normatīvajā regulējumā, lai ierobežotu anonīmu ziedojumu saņemšanu biedrībām, kuras ietekmē politikas procesus"" 2.punktā doto uzdevumu par izpildītu.
3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām turpināt izpēti par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai nodrošinātu biedrību, kuras ietekmē politikas procesus, finansējuma pārskatāmību un darbības atbilstību valsts drošības interesēm un noteiktā kārtībā līdz 2015.gada 1.septembrim iesniegt risinājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Noteikt, ka Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"" 7.punktā Tieslietu ministrijai dotais uzdevums izpildāms vienlaikus ar šī protokollēmuma 3.punktā doto uzdevumu.

 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" īstenoto izglītības programmu turpmāku attīstību un saimnieciskās darbības stabilizāciju ilgtermiņā"

TA-3105 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" pārveidi par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošu profesionālās izglītības iestādi (turpmāk – iestāde).
3. Izglītības un zinātnes ministrijai:
3.1. līdz 2016.gada 1.janvārim sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu "Par likuma "Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola", tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" (turpmāk – likumprojekts);
3.2. pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā trešajā lasījumā saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 162.panta trešo daļu iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" pārveidošanas par iestādi uzsākšanu.
4. Nepieciešamais finansējums valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" saistību izpildei, valsts nodevas nekustamo īpašumu pārreģistrācijai zemesgrāmatā segšanai un turpmākajai darbībai nodrošināms Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos projekta "P1.008 Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam politikas jomas enerģētika un politikas jomas transports atbalsta pasākumi un koordinācija" (P1.008 Supportive Activities and Coordination in EUSBSR PA Energy and PA Transport) īstenošanai"

TA-1136 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Ekonomikas ministrijai uzņemties saistības un slēgt līgumu ar Interreg Baltijas Jūras reģiona sekretariātu par projektu "P1.008 Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam politikas jomas enerģētika un politikas jomas transports atbalsta pasākumi un koordinācija", kurš tiek īstenots Eiropas Savienības Baltijas jūras programmas 4.2.mērķa "Makro-reģionālās sadarbības koordinācija" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 61 000 EUR, tai skaitā 85% Eiropas Savienības finanšu palīdzība (51 850 EUR) un 15% nacionālais līdzfinansējums (9 150 EUR).
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta ieviešanai nepieciešamo nacionālo priekšfinansējumu 61 000 EUR apmērā pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai" uz Ekonomikas ministrijas programmu 69.00.00 "Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana", 2015.gadā 30 500 EUR apmērā un 2016.gadā 30 500 EUR apmērā.
4. Ekonomikas ministrijai ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos pēcmaksājumā saņemto Eiropas Savienības palīdzības finansējumu. Atmaksa valsts pamatbudžetam tiek plānota 2016.gada budžetā atbilstoši noslēgtajiem līdzfinansējuma līgumiem.
5. Ekonomikas ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali.

 
35.§
Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2015.gada 11.-12.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-960 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai satiksmes ministra sniegto informāciju.
 
36.§
Par ministru 2015.gada 9.–10.jūnija neformālo tikšanos par kohēzijas politikas, teritoriālās attīstības un pilsētu attīstības jautājumiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences ietvaros

SAN-975 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra sniegto informāciju.
 
37.§
Par Eiropas Savienības Vides padomes 2015.gada 15.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra sniegto informāciju.
 
38.§
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 16.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-990 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai zemkopības ministra sniegto informāciju.
 
39.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 29.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/2029

TA-1140-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
40.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.4 "Par Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam elementiem"

TA-1162-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
41.§
Latvijas Republikas sākotnējā pozīcija par Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas programma migrācijas jomā"

TA-1170-IP ____________________________________

(R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, A.Pildegovičs, R.Vējonis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, kā arī iekšlietu ministra sniegto informāciju.
2. Apstiprināt Latvijas sākotnējo pozīciju par Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas programma migrācijas jomā".
3. Ņemot vērā izteiktos viedokļus, Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju precizēt sākotnējā pozīcijā lietotos formulējumus, un Iekšlietu ministrijai iesniegt precizēto pozīciju Valsts kancelejā.

 
42.§
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015.gada 15.-16.jūnija sanāksmē izskatāmajiem tieslietu jautājumiem

SAN-1007 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai tieslietu ministra sniegto informāciju.
 
43.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai Jelgavas tiesu namam lietā Nr.A420206515

TA-942 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr.A420206515.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā lietā Nr.A420206515.

 
44.§
Protokollēmuma projekts "Par pievienošanos Polijas Republikas valdības un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju īstenošanai Polijas teritorijā"

TA-1120-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas pievienošanos Polijas Republikas valdības un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju īstenošanai Polijas teritorijā (turpmāk – saprašanās memorands).
2. Pilnvarot Latvijas nacionālo militāro pārstāvi NATO Sabiedroto operāciju pavēlniecībā pulkvedi N.Aleksi parakstīt saprašanās memoranda pievienošanās paziņojumu.

 
45.§
Protokollēmuma projekts "Par pievienošanos Lietuvas Republikas valdības un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju īstenošanai"

TA-1121-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas pievienošanos Lietuvas Republikas valdības un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju īstenošanai (turpmāk – saprašanās memorands).
2. Pilnvarot Latvijas nacionālo militāro pārstāvi NATO Sabiedroto operāciju pavēlniecībā pulkvedi N.Aleksi parakstīt saprašanās memoranda pievienošanās paziņojumu.

 
46.§
Protokollēmuma projekts "Par pievienošanos Igaunijas Republikas valdības un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā saprašanās memorandam par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju īstenošanai"

TA-1122-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas pievienošanos Igaunijas Republikas valdības un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā saprašanās memorandam par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju īstenošanai (turpmāk – saprašanās memorands).
2. Pilnvarot Latvijas nacionālo militāro pārstāvi NATO Sabiedroto operāciju pavēlniecībā pulkvedi N.Aleksi parakstīt saprašanās memoranda pievienošanās paziņojumu.

 
47.§
Protokollēmuma projekts "Par pievienošanos Bulgārijas Republikas valdības un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju un mācību īstenošanai"

TA-1123-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas pievienošanos Bulgārijas Republikas valdības un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju un mācību īstenošanai (turpmāk – saprašanās memorands).
2. Pilnvarot Latvijas nacionālo militāro pārstāvi NATO Sabiedroto operāciju pavēlniecībā pulkvedi N.Aleksi parakstīt saprašanās memoranda pievienošanās paziņojumu.

 
48.§
Protokollēmuma projekts "Par pievienošanos Rumānijas valdības un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju/mācību īstenošanai"

TA-1124-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas pievienošanos Rumānijas valdības un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju/mācību īstenošanai (turpmāk – saprašanās memorands).
2. Pilnvarot Latvijas nacionālo militāro pārstāvi NATO Sabiedroto operāciju pavēlniecībā pulkvedi N.Aleksi parakstīt saprašanās memoranda pievienošanās paziņojumu.

 

49.§
Dienesta vajadzībām

TA-1128-DV ____________________________________

()

 

.
 
50.§
Dienesta vajadzībām

TA-1167-DV ____________________________________

()

 

.
 
51.§
Konfidenciāli

59-s____________________________________

()

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.50


Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis
Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane