Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.41

2015.gada 25.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

J.Pēda

Valsts kontroliere

-

E.Krūmiņa

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.952 "Noteikumi par gaisa kuģu, kuģu, mazo kuģu un jahtu reģistrācijas valsts nodevu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1737 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""

TA-1738 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr.830 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""

TA-1612 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas noteikumi"

TA-1758 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 27.augusta rīkojumā Nr.451 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas – Baltkrievijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos""

TA-1739 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"

TA-1485 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"

TA-1774 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 66.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 30.septembrim"" 18.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1717 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 66.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 30.septembrim"" 18.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem""

TA-1730 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem""

TA-1803 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"""

TA-1781 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta noteikumos Nr.624 "Pārtikas nozares padomes nolikums""

TA-1634 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi""

TA-1763 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"

TA-1805 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts drošības iestāžu izdienas pensijas saņēmēja apliecību"

TA-1806 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"

TA-1808 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Eiropas Kopienu Revīzijas palātas locekļa amatu"

TA-1813 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-1811 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā"

TA-1812 ____________________________________

(J.Abāšins, J.Dūklavs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""

TA-1816 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""

TA-1815 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība mākslā, mūzikā vai dejā"

TA-1554 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.144 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība""

TA-1555 ____________________________________

(D.Melbārde, D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība"

TA-1389 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi""

TA-1390 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
26.§
Noteikumu projekts "Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas"

TA-1499 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai
2. Tieslietu ministrijai (Ieslodzījumu vietu pārvaldei) un Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai) līdz 2016.gada 1.janvārim noslēgt starpresoru vienošanos par ieslodzītā apsardzi viņa ilgstošas ārstēšanās laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas, ja uz šo ārstniecības iestādi ieslodzītais nogādāts konvoja laikā no tiesas zāles uz ieslodzījuma vietu.
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par maksimāli pieļaujamo trans-taukskābju daudzumu pārtikas produktos"

TA-1384 ____________________________________

(G.Belēvičs, J.Dūklavs, L.Straujuma)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un lēmumu par noteikumu spēkā stāšanos pieņemt Ministru kabineta sēdē pēc noteikumu projekta saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR") trans-taukskābju pārbaužu veikšanai skatīt 2018.gada valsts budžeta projekta un 2018. – 2020.gada vidēja termiņa budžeta ietvara projekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" kārtējo pamatkapitāla palielināšanu"

TA-1814 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras reorganizāciju"

TA-1818 ____________________________________

(G.Belēvičs, L.Medina, J.Bundulis, S.Zvidriņa, D.E.Sīle, R.Dūrēja, I.Štāle, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus par rīkojuma projektu.
2. Pieņemt zināšanai Ministru prezidentes sniegto informāciju, ka visi koalīcijas partnera partijas "Vienotība" deleģētie ministri iebilst pret iesniegtā rīkojuma projekta pieņemšanu, un saskaņā ar koalīcijas līgumu jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
3. Veselības ministrijai līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē organizēt tikšanos ar nozares organizāciju pārstāvjiem.
4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam līdz 2015.gada 31.augustam iesniegt viedokli par rīkojuma projektu.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2016.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1757 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt, ņemot vērā šī protokola 29.§ minēto.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"

TA-1823 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt, ņemot vērā šī protokola 29.§ minēto.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam"

TA-1626 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par darba devēju atbalsta pasākumu iesaistīties darba vidē balstītā izglītības sistēmā fiskālo ietekmi uz valsts budžetu"

TA-1602 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Šņucins, M.Seile, J.Reirs, R.Aleksejenko, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu atbilstoši Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvju izteiktajiem priekšlikumiem, un ekonomikas ministrei iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Finanšu ministriju un sociālajiem partneriem, izvērtējot informatīvajā ziņojumā ietvertos priekšlikumus, līdz 2015.gada 30.novembrim izstrādāt un izglītības un zinātnes ministrei noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas kārtību.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" atsavināšanu"

TA-1548 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs".
3. Konceptuāli atbalstīt informatīvajā ziņojumā minēto priekšlikumu likuma "Par mērījumu vienotību" 14.pantā noteikto nacionālajai metroloģijas institūcijai īstenojamo valsts pārvaldes uzdevumu metroloģijas jomā turpmāku deleģēšanu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs".
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšnosacījumiem integrēto teritoriālo investīciju ieviešanā – Ministru kabineta rīkojumu saturs"

TA-1724 ____________________________________

(R.Bremšmits, N.Sakss, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka nacionālas nozīmes attīstības centru vajadzību apjoms un pieprasījums pārsniedz par 53 milj. EUR darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteikto pieejamo finansējumu 230 milj. EUR integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai.
3. Finanšu ministrijai likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” iekļaut normu, kas paredz papildu finansējumu 53 000 000 EUR apmērā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda integrētu teritoriālo investīciju papildus projektu īstenošanai, veicot Eiropas Savienības fondu finansējuma pārdales 2018.gadā, vienlaikus neradot negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības bilanci.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par Reģionālās attīstības koordinācijas padomes funkcijām, darbību un sastāvu.
5. Atbilstoši informatīvajā ziņojumā noteiktajam B variantam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai mēneša laikā pēc valsts budžeta vidēja termiņa ietvarlikuma apstiprināšanas sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu, kas paredz noteikt katram nacionālās nozīmes attīstības centram kopējo pieejamo finansējuma apjomu un kopējos nacionālas nozīmes attīstības centru rezultatīvos rādītājus sešu integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu ietvaros (3.3.1.specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām”, 4.2.2.specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību ēkās”, 5.6.2.specifiskais atbalsta mērķis “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, 8.1.2.specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, 8.1.3.specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”, 9.3.1.specifiskais atbalsta mērķis “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”) pašvaldību attīstības programmu investīciju plānos noteikto prioritāro projektu īstenošanai, vienlaikus ievērojot darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” iezīmētā integrēto teritoriālo investīciju finansējuma sadalījumu pa specifiskajiem atbalsta mērķiem un elastības principus, kas neattiecas uz 8.1.2. un 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķiem un 9.3.1.1. pasākumu, kuru ietvaros plānotie sasniedzamie rezultāti nekorelē ar citu integrēto teritoriālo investīciju ietvarā plānoto specifisko atbalsta mērķu sasniedzamajiem rezultātiem.
6. Lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā noteiktā B varianta ieviešanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Ministru kabineta rīkojuma projektā par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma sadalījumu un Ministru kabineta noteikumu projektā par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu noteikt, ka, apstiprinot un īstenojot projektus, nacionālās nozīmes attīstības centriem jāievēro Reģionālās attīstības koordinācijas padomes apstiprinātais integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma un sasniedzamo rezultātu noteiktais sadalījums.
7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2015.gada 1.oktobrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par 21 reģionālas nozīmes attīstības centra papildu finansējuma pieprasījumu 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām” un 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.
 
36.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Imigrācijas likumā")

TA-1228 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, Dz.Rasnačs, E.Pastars, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram Dz.Rasnačam un kultūras ministrei D.Melbārdei ir šādi papildu apsvērumi izskatītajā jautājumā:
"Nevaram atbalstīt Ministru kabineta atbildes vēstulē ietverto 1.priekšlikumu grozījumiem Imigrācijas likumā daļā par likuma 23.panta pirmās daļas 29.punkta grozīšanu, kas paredz ļaut termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo nekustamā īpašuma iegādes summu 250 000 EUR un minimālo kadastrālo vērtību 80 000 EUR sadalīt uz diviem atsevišķiem iegādātiem nekustamajiem īpašumiem, ja īpašumi atrodas ārpus Rīgas vai Jūrmalas, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Salaspils, Ikšķiles, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes, Ādažu, Carnikavas vai Saulkrastu novadiem.
Jānorāda, ka grozījumi šajā tiesību normā ir pieņemti 2014.gada 8.maijā un stājās spēkā tikai 2014.gada 1.septembrī, proti, grozījumi stājās spēkā pirms nepilna gada. Ne Latvijas Darba devēju konfederācija, kas ir šī priekšlikuma iniciatore, ne Iekšlietu ministrija nav sniegusi pietiekamu pamatojumu, kāpēc šī tiesību norma būtu atkal grozāma. Turklāt priekšlikums varētu būtiski ietekmēt mājokļu cenu pieaugumu un to pieejamību vietējiem pircējiem, kas būtu pretrunā ar likumdevēja mērķi, kad iepriekš tika grozīta minētā tiesību norma.
Lūdzam šos iebildumus (papildu apsvērumus) pievienot arī Ministru kabineta atbildes vēstulei Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.".
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, pievienojot tieslietu ministra Dz.Rasnača un kultūras ministres D.Melbārdes iesniegtos papildu apsvērumus.
 
37.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (konceptuāls ziņojums par iespējamiem ieslodzīto veselības aprūpes attīstības risinājumiem)

TA-496 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
38.§
Atbildes projekts Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai (par finansējumu tālmācības programmām diasporai)

TA-1401 ____________________________________

(L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2015.gada 2.-3.septembrī"

TA-1783-IP ____________________________________

(R.Heniņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Panteļējevam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē 2015.gada 2.-3.septembrī.
 
40.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 20.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0319

TA-1796-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Labklājības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2015.gada 20.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2015/0319 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikācijas sistēmu pārkāpumu procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1773-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 72 personas.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sadarbības politikas pamatnostādņu īstenošanas gaitu laika posmā no 2014.gada jūlija līdz 2015.gada jūnijam un par Latvijas pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai procesu"

TA-1606-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"

TA-1829-IP ____________________________________

(J.Reirs, I.Šņucins, U.Augulis, D.Reizniece-Ozola, A.Matīss, D.Melnbārde, Dz.Rasnačs, L.Medina, G.Belēvičs, J.Dūklavs, B.Bāne, E.Rinkēvičs, I.Štāle, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram saskaņā ar likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2016.gadam” sagatavošanas grafiku iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. grozījumus Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu likumā, kas paredz palielināt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmi par 7,4 procentiem un veikt likmju noapaļošanu līdz veselam EUR;
2.2. grozījumu Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu likumā, kas paredz transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas kārtības maiņu ieviest no 2017.gada 1.janvāra;
2.3. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem piemērot akcīzes nodokļa likmi 436 EUR par 1000 litriem degvielas;
2.4. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem piemērot akcīzes nodokļa likmi 341 EUR par 1000 litriem degvielas;
2.5. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem piemērot akcīzes nodokļa likmi 341 EUR par 1000 litriem degvielas;
2.6. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem piemērot akcīzes nodokļa likmi 206 EUR par 1000 kilogramiem degvielas;
2.7. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 grādos pēc Celsija ir vienāda ar 25 kvadrātmilimetriem sekundē, tās aizstājējproduktiem un komponentiem piemērot akcīzes nodokļa likmi 341 EUR par 1000 litriem degvielas;
2.8. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz pakāpeniski un samērīgi līdz 2018.gada 1.aprīlim palielināt akcīzes nodokļa likmi alum (par 100 litriem) līdz 4,6 EUR par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 8,6 EUR par 100 litriem alus, kā arī attiecīgi precizējot akcīzes nodokļa likmi pastāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum (par 100 litriem);
2.9. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz pakāpeniski līdz 2018.gada 1.aprīlim palielināt akcīzes nodokļa likmi vīnam līdz 82 EUR par 100 litriem;
2.10. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz līdz 2018.gada 1.aprīlim pakāpeniski palielināt akcīzes nodokļa likmi raudzētajiem dzērieniem ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem līdz 82 EUR par 100 litriem;
2.11. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz līdz 2018.gada 1.aprīlim pakāpeniski palielināt akcīzes nodokļa likmi starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) līdz 82 EUR par 100 litriem;
2.12. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz līdz 2018.gada 1.aprīlim pakāpeniski palielināt akcīzes nodokļa likmi starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) līdz 135 EUR par 100 litriem;
2.13. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz līdz 2018.gada 1.aprīlim pakāpeniski palielināt akcīzes nodokļa likmi pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem līdz 1500 EUR par 100 litriem absolūtā spirta;
2.14. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz no 2016.gada 1.jūlija elektroniskajās cigaretēs izmantojamam šķidrumam piemērot akcīzes nodokli, ko veido likme par 1 mililitru šķidruma – 0,01 EUR un likme par 1 miligramu nikotīna – 0,005 EUR;
2.15. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz līdz 2018.gada 1.janvārim pakāpeniski palielināt akcīzes nodokļa likmi smēķējamai tabakai un tabakas lapām līdz 62 EUR par kilogramu;
2.16. grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, izslēdzot 52.panta pirmās daļas 25.punkta “b” apakšpunkta regulējumu, ka ar pievienotās vērtības nodokli neapliek dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumus saskaņā ar pārvaldīšanas līgumā iekļautiem maksājumiem;
2.17. grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas nosaka kārtību un apjomu, kādā kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji sniedz informāciju par aizdomīgiem darījumiem (nodokļu jomā) Valsts ieņēmumu dienestam;
2.18. grozījumus Kredītiestāžu likumā, kas paredz kredītiestāžu rīcībā esošās informācijas par aizdomīgiem darījumiem (nodokļu jomā) sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē un minētajā likumā noteiktajā kārtībā un apjomā;
2.19. grozījumus Kredītiestāžu likumā, kas nosaka gada pārskata iesniegšanas termiņu 4 mēnešus pēc pārskata gada beigām;
2.20. grozījumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, kas paredz maksājumu pakalpojumu sniedzēju rīcībā esošās informācijas par aizdomīgiem darījumiem (nodokļu jomā) sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē un minētajā likumā noteiktajā kārtībā un apjomā;
2.21. grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz noteikt regulējumu attiecībā uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izstrādātā globālā standarta ieviešanu finanšu konta informācijas nodokļu jomā automātiskajai apmaiņai;
2.22. grozījumus Mikrouzņēmumu likumā, kas paredz līdz ar darba ņēmēja un darba devēja pārskata mēneša minimālā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta noteikšanu, sākot ar 2017.gadu, no mikrouzņēmumu nodokļa izslēgt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļu;
2.23. grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas paredz noteikt kultūras institūcijas, kuru sniegtajiem pakalpojumiem nebūtu piemērojams pievienotās vērtības nodoklis.
3. Pārresoru koordinācijas centram saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma pārejas noteikumu 2.punkta otro apakšpunktu sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par prognozējamās un dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību valsts kapitālsabiedrībā un publiski privātajā kapitālsabiedrībā, kurā valsts ir dalībnieks, nosakot, ka minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 2016.gadā (par 2015.gadu) nosaka un aprēķina 90% apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības neto peļņas, 2017.gadā (par 2016.gadu) -75% apmērā, 2018.gadā (par 2017.gadu) -70% apmērā.
4. Finanšu ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju sagatavot un finanšu ministram saskaņā ar likumprojekta “Par valsts budžetu 2016.gadam” sagatavošanas grafiku iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu, kas no 2016.gada 1.janvāra paredz ieviest solidaritātes nodokli no objekta, kas pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, un kuru ieskaita valsts pamatbudžetā, kā arī grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām” un grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz no 2016.gada 1.janvāra ieviest solidaritātes nodokli.
5. Labklājības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavot un labklājības ministram saskaņā ar likumprojekta “Par valsts budžetu 2016.gadam” sagatavošanas grafiku iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
5.1. grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (nepieciešamības gadījumā arī likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” un likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”), sakārtojot normatīvos aktus saistībā ar solidaritātes nodokļa ieviešanu;
5.2. grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” par darba ņēmēja un darba devēja pārskata mēneša minimālā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta noteikšanu, sākot ar 2017.gadu.
6. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Finanšu ministriju nepieciešamības gadījumā sagatavot un līdz 2015.gada 11.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos attiecībā uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumiem, lai pēc grozījumu veikšanas Pievienotās vērtības nodokļa likumā neveidotos pretrunas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumus par fiskālās telpas (prognozes) palielināšanu par 3,0 milj. EUR valsts kopbudžetā 2016.gadā atbilstoši aktuāliem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas aprēķiniem sakarā ar Finanšu stabilitātes nodevas bāzes izmaiņām saistībā ar izmaiņām Noguldījumu garantiju likumā, kas stājās spēkā 2015.gada 1.jūlijā.
8. Kultūras ministrijai sagatavot un līdz 2015.gada 28.augustam sniegt Finanšu ministrijai informāciju par tām kultūras institūcijām, kuru sniegtajiem kultūras pakalpojumiem būtu piemērojams atbrīvojums no pievienotās vērtības nodokļa.
9. Finanšu ministrijai sagatavot grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, saglabājot likmi 23% apmērā no 2016.gada 1.janvāra.
10. Finanšu ministrijai sagatavot grozījumus likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” atbilstoši valdību veidojošās koalīcijas sadarbības partneru ierosinājumam, kas paredz paaugstināt azartspēļu nodokļu un nodevu likmes vidēji par četriem līdz vienpadsmit procentiem un samazināt nodevu par interaktīvo azartspēļu licences izsniegšanu, sākot ar 2016.gadu.
11. Pieņemt zināšanai, ka gadījumā, ja Veselības ministrija vienosies ar Zemkopības ministriju jautājumā par akcīzes nodokļa noteikšanu neveselīgajiem pārtikas produktiem, šī nodokļa ieņēmumi tiks novirzīti veselības nozares finansējumam.
12. Pieņemt zināšanai tieslietu ministra sniegto informāciju par to, ka Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta sēdē atbalstītais un Saeimai iesniegtais likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-1425) iekļaujams izskatīšanai valsts budžeta likumprojektu paketē un ministrs nosūtīs attiecīgu vēstuli Saeimas Prezidijam.
13. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ekonomikas ministrei D.Reizniecei-Ozolai ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Kopumā neiebilstot pret valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļas izslēgšanu no mikrouzņēmumu nodokļa un pret mikrouzņēmumu nodokļa likmes samazināšanu, uzskatu, ka ir jānodrošina samērīgi ierobežojumi un nodokļu slogs mikro un mazajai uzņēmējdarbībai, t.i.:
- jāievēro Mikrouzņēmumu nodokļa likumā ietvertais mērķis;
- jānodrošina, ka mikrouzņēmumu nodokļa režīmam netiek radīts būtiski lielāks nodokļu slogs salīdzinoši ar spēkā esošo mikrouzņēmumu nodokļa normatīvo regulējumu un tas nekļūst neizdevīgāks par vispārīgo nodokļu maksāšanas režīmu;
- jānodrošina samērīgi ierobežojumi attiecībā pret mikrouzņēmumiem, piemēram, uzskatām, ka nodokļu sloga pieaugums nav atbalstāms, ja tiek nepamatoti ierobežotas nozares, kurās varēs darboties mikrouzņēmumi;
- jāsaglabā atvieglojumi uzņēmējdarbības uzsākšanai un darbībai tās sākuma posmā - atvieglota grāmatvedības kārtošana, atskaišu sniegšana, nodokļa administrēšana u.c.
Līdz ar to, izslēdzot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļu no mikrouzņēmumu nodokļa likmes, kas šobrīd ir noteiktas 9% un 12% apmērā, ir atbilstoši šai daļai jāsamazina mikrouzņēmumu nodokļu likme. Finanšu ministrijas piedāvātās likmes 5% (pirmos trīs gadus) un 8% apmērā ir pārlieku lielas un padara mikrouzņēmumu nodokļa režīmu neizdevīgu. Ekonomikas ministrijas aprēķini rāda, ka, izņemot VSAOI no kopējā nodokļa, mikrouzņēmumu nodokļa likmei būtu jāsaglabājas attiecīgi 3,15% un 4,2% apmērā.
Vienlaikus iebilstu, ka tiek noteikti plaši nozaru ierobežojumi, kurās nav atļauta mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju darbība. Uzskatu, ka tādējādi tiks nepamatoti ierobežotas mikrouzņēmumu iespējas uzsākt savu darbību un attīstīties. Atsevišķu nozaru ierobežojumu noteikšana atbalstāma tikai tad, ja tajās ir konstatēta faktos pierādāma izvairīšanās no nodokļu nomaksas un ir konstatēta uzņēmumu negodprātīga rīcība mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīma piemērošanā. Līdz šim šāda kvalitatīva nozaru analīze no atbildīgās ministrijas puses nav veikta.
Vēlos atgādināt, ka līdz ar minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu modeļa ieviešanu tiks sasniegts Saeimā uzdotais uzdevums paaugstināt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju sociālās garantijas līdz vismaz minimālajam līmenim.
Labklājības ministrijas priekšlikums minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu noteikšanai, kas paredz, ka katram mikrouzņēmumam par katru tajā strādājošo būs jāveic valsts sociālā apdrošināšanas iemaksas fiksētā apjomā, un netiek pieļauta to summēšana, ja persona strādā vairākās darba vietās, ir neizdevīgāks kā vispārējā režīmā strādājošajiem uzņēmumiem un kombinācijā ar nozaru ierobežojumiem padarīs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju nekonkurētspējīgu.
Vēlos atgādināt, ka, ieviešot mikrouzņēmumu nodokļa režīmu, tika radīts vienkāršs mehānisms, kā jaundibināti uzņēmumi, kuri tuvākajā laikā neizaugs par lieliem uzņēmumiem, var legāli veikt uzņēmējdarbību, nomaksājot nodokļus budžetā. Uzsveru, ka, iznīcinot mikrouzņēmumu nodokļa režīmu, tiks iznīcināts vienīgais valsts instruments jaunu uzņēmēju atbalstam.".
14. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka satiksmes ministram A.Matīsam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Iebilstu pret protokollēmuma 2.1. un 2.3.-2.7.apakšpunktiem, jo, neskatoties uz plānoto ieņēmumu palielinājumu no transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa palielināšanas un attiecīgi palielināto slogu transportlīdzekļu īpašniekiem (fiziskajām un juridiskajām personām), Finanšu ministrija pretēji likuma „Par autoceļiem” 12.panta ceturtajā daļā noteiktajam papildu ieņēmumus nepiedāvā novirzīt valsts un pašvaldību autoceļu sakārtošanai. Ņemot vērā to, ka akcīzes nodokļa palielināšana dīzeļdegvielai negatīvi ietekmēs izmaksu pieaugumu autopārvadātāju, dzelzceļa, pasažieru pārvadātāju un citu nozaru komersantiem, kuru izmaksas vai zaudējumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir jākompensē, uzskatu, ka valdībai būs jālemj par papildu līdzekļu piešķiršanu attiecīgo zaudējumu kompensēšanai.".
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta izdevumiem 2016.gadam un ietvaram 2016.-2018.gadam"

TA-1830-IP ____________________________________

(J.Plūme, J.Dūklavs, J.Reirs, Dz.Rasnačs, D.Melbārde, M.Seile, R.Bergmanis, G.Belēvičs, D.Reizniece-Ozola, A.Matīss, U.Augulis, E.Rinkēvičs, G.Puķītis, I.Pētersone-Godmane, I.Spure, B.Bāne, J.Streļčenoks, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt samazinājumu 3 procentu apmērā no ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrija) budžetos valsts pamatfunkciju īstenošanai plānotajiem bāzes izdevumiem 2016.gadā saskaņā ar informatīvā ziņojuma 1.pielikumu, samazinājumu nepiemērojot izdevumiem neatkarīgajām institūcijām; valsts aizsardzībai un drošībai (Aizsardzības ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Tieslietu ministrijai (Satversmes aizsardzības birojam (SAB), Ieslodzījuma vietu pārvaldei)); 62.resoram “Mērķdotācijas pašvaldībām”; 64.resoram “Dotācija pašvaldībām” (Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam) un 74.resoram “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums”; izglītībai (Izglītības un zinātnes ministrijai, izņemot administratīvos izdevumus); Labklājības ministrijai pamatbudžetā – sociālajiem pabalstiem, izdienas pensijām un piemaksām pie vecuma un invaliditātes pensijām, valsts atbalstam sociālajai apdrošināšanai, sociālās rehabilitācijas valsts programmām, aprūpei valsts sociālās aprūpes institūcijās; speciālajā budžetā – valsts pensiju speciālajam budžetam, nodarbinātības speciālajam budžetam, darba negadījumu speciālajam budžetam, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajam budžetam; ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumiem; pasākumiem, kas skar atlīdzību (t.sk., minimālās mēneša darba algas pieauguma kompensācijai un minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai); Veselības ministrijai – medicīnas izglītībai un veselības aprūpes nodrošināšanai; Tieslietu ministrijai – Uzturlīdzekļu garantiju fondam; Zemkopības ministrijai – augstākajai izglītībai; Kultūras ministrijai – kultūrizglītībai; iemaksām starptautiskajās organizācijās, kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā un valsts parāda apkalpošanas izdevumiem; izdevumiem no maksas pakalpojumiem, ilgtermiņa saistībām (VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem, jaunas ieslodzījuma vietas būvniecībai Liepājā), Satiksmes ministrijai (mērķdotācijām pašvaldību autoceļiem (ielām) un dotācijām sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai u.c).
3. Noteikt, ka ministrijas šī protokollēmuma 2.punktā minēto samazinājumu nodrošina, izvērtējot attiecīgās nozares prioritātes. Ministrijai nav tiesību šī samazinājuma kompensācijai pieprasīt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
4. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu samazināt 2016.gadam budžeta izdevumus apakšprogrammā 41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi īstenojamiem projektiem un pasākumiem” 10 600 000 EUR apmērā, tajā skaitā, lai norēķinātos par Muzeju krātuves kompleksa būvniecības Pulka ielā 8, Rīgā, darbiem 10 000 000 EUR apmērā un 600 000 EUR apmērā par Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijas darbiem Lāčplēša ielā 25, Rīgā, un attiecīgi palielināt izdevumus apakšprogrammā 41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi īstenojamiem projektiem un pasākumiem” 2017.gadam 10 000 000 EUR apmērā norēķiniem par Muzeju krātuves kompleksa būvniecības darbiem un 2018.gadam 600 000 EUR apmērā norēķiniem par Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijas darbiem.
5. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu samazināt 2016.gadam izdevumus Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Ieslodzījuma vietu būvniecība” ilgtermiņa saistību pasākumam “Jauna cietuma būvniecība Liepājā” 13 000 000 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Ieslodzījuma vietu būvniecība” 2017.gadam ilgtermiņa saistību pasākumam “Jauna cietuma būvniecība Liepājā” 13 000 000 EUR apmērā.
6. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu palielināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumus 2016.gadam 4 167 244 EUR apmērā, tai skaitā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izdevumus 194 788 EUR apmērā (tai skaitā izdevumus atlīdzībai 89 388 EUR apmērā), 2017.gadam 20 926 695 EUR apmērā, tai skaitā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izdevumus atlīdzībai 89 388 EUR apmērā un 2018.gadam 46 874 801 EUR apmērā, tai skaitā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izdevumus atlīdzībai 163 920 EUR apmērā, lai atbilstoši 2015.gada 27.jūnijā izsludinātā likuma “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 10.punktam, kas paredz papildināt pārejas noteikumus ar 65.punktu, nodrošinātu pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšanu (pensiju pārrēķināšanu saistībā ar negatīvajiem kapitāla indeksiem) personām, kurām no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim piešķirta vai pārrēķināma vecuma, izdienas vai apgādnieka zaudējuma pensija, ievērojot šādus termiņus:
6.1. ar 2016.gada 1.janvāri pārskata 2010.gadā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas;
6.2. ar 2017.gada 1.janvāri pārskata 2011.gadā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas;
6.3. ar 2018.gada 1.janvāri pārskata 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas.
7. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu palielināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 20.02.00 “Izdienas pensijas” izdevumus sociālajiem pabalstiem 2016.gadam 1 302 563 EUR apmērā, 2017.gadam 1 341 083 EUR apmērā un 2018.gadam 1 420 922 EUR apmērā, lai atbilstoši 2015.gada 21.jūlijā izsludinātajam likumam “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likums” nodrošinātu izdienas pensiju izmaksas.
8. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu samazināt valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus valsts budžetā no valsts nodevas par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu 2016.gadā 13 791 149 EUR apmērā, 2017.gadā 9 646 702 EUR apmērā un 2018.gadā 6 887 799 EUR apmērā un no pievienotās vērtības nodokļa 2016.gadā 2 896 140 EUR apmērā, 2017.gadā 2 025 807 EUR apmērā un 2018.gadā 1 446 438 EUR apmērā. Samazināt izdevumus budžeta apakšprogrammā 29.01.00 “Naftas produktu rezervju uzturēšana” 2016.gadā 16 687 289 EUR apmērā, 2017.gadā 11 672 509 EUR apmērā un 2018.gadā 8 334 237 EUR apmērā naftas produktu rezervju sistēmas uzturēšanai.
9. Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.02.00 “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” elektroenerģijas lietotāju atbalstam 2016.gadā un turpmākajos gados skatāms Ministru kabinetā vienlaicīgi ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto izvērtējumu par subsidētās elektroenerģijas nodokļa izpildes progresu 2015.gadā un priekšlikumiem par nepieciešamo valsts budžeta finansējumu elektroenerģijas lietotāju atbalstam 2016.gadā un turpmākajos gados, izpildot Ministru kabineta 2014.gada 19.novembra sēdē doto uzdevumu (prot. Nr.63 23.§ 2.2.apakšpunkts), vienlaikus nodrošinot fiskāli neitrālu ietekmi atbilstoši Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Eiropas Savienībā metodoloģijai.
10. Atbalstīt papildu izdevumus neatliekamiem pasākumiem atbilstoši informatīvā ziņojuma 1. un 2.pielikumam, tajā skaitā no Veselības ministrijai papildus paredzētajiem līdzekļiem 7 782 720 EUR novirzīt valsts galvoto aizdevumu slimnīcām atmaksai un 4 217 280 EUR novirzīt kompensējamo medikamentu apmaksai C-hepatīta un HIV/AIDS pacientiem, no Satiksmes ministrijai papildus paredzētajiem līdzekļiem 4 092 852 EUR, tai skaitā novirzīt kompensācijām reģionālajām pasta piegādēm 2 000 000 EUR apmērā un dotācijām zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 2 092 852 EUR apmērā. Gadījumā, ja faktiskie zaudējumi reģionālajām pasta piegādēm un zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem pārsniedz plānotos finanšu resursus, Satiksmes ministrija sagatavo pieprasījumu finansējumam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
11. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši Saeimas Prezidija 2015.gada 4.augusta lēmumam (Saeimas kancelejas 2015.gada 4.augusta vēstule Nr.622.12/3-159-12/15) palielināti Saeimas valsts budžeta izdevumi 2016.gadam 314 414 EUR apmērā, 2018.gadam 995 851 EUR apmērā un samazināti izdevumi 2017.gadam 235 616 EUR apmērā.
12. Atbalstīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšlikumu palielināt valsts budžeta bāzes izdevumus 2016.gadam no prognozējamiem maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem uz 2016.gada 1.janvāri 500 000 EUR apmērā.
13. Satiksmes ministrijai sagatavot un satiksmes ministram iesniegt grozījumus Pasta likumā likumprojekta “Par valsts budžetu 2016.gadam” likumprojektu paketē, kas paredz grozīt Pārejas noteikumu 12.punktu, ka pasta komersantam (VAS “Latvijas Pasts)”, kuram laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim ir noteiktas saistības sniegt universālo pasta pakalpojumu, 2016.gadā nekompensēs zaudējumus, kas radušies, sniedzot abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus 2016.gada I pusē.
14. Pēc Ministru kabineta noteikumu projekta „Pedagogu darba samaksas un valsts finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi” pieņemšanas Ministru kabinetā jautājumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanai skatīt likumprojekta ,,Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumprojekta ,,Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” izskatīšanas procesā.
15. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdē uzdoto (prot. Nr.15 30.§ 30.punkts) atbalstīt priekšlikumus palielināt valsts budžeta bāzes izdevumus iemaksu starptautiskajās organizācijās nodrošināšanai atbilstoši Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē publicētajai informācijai par valūtas maiņas kursu aktualizētajām prognozēm:
15.1. Ārlietu ministrijai 2016.gadam 269 630 EUR apmērā;
15.2. Ekonomikas ministrijai 2016., 2017. un 2018.gadam 22 032 EUR apmērā katru gadu;
15.3. Finanšu ministrijai 2016.gadam 849 042 EUR apmērā, 2017.gadam 39 267 EUR apmērā, 2018.gadam 52 910 EUR apmērā (tajā skaitā iemaksām ERAB);
15.4. Labklājības ministrijai valsts pamatbudžetā 2016., 2017. un 2018.gadam 35 343 EUR apmērā katru gadu, valsts speciālajā budžetā 2016., 2017. un 2018.gadam 3978 EUR apmērā katru gadu;
15.5. Veselības ministrijai 2016., 2017. un 2018.gadam 46 869 EUR apmērā katru gadu.
16. Atbalstīt papildu finansējumu Fiskālās disciplīnas padomes kapacitātes stiprināšanai 2016.gadā 109 583 EUR apmērā (izdevumi atlīdzībai 84 654 EUR, tai skaitā atalgojumam 65 768 EUR, izdevumi precēm un pakalpojumiem 18 579 EUR, izdevumi pamatkapitāla veidošanai 6 350 EUR) un turpmāk ik gadu 97 589 EUR apmērā (izdevumi atlīdzībai 84 654 EUR, tai skaitā atalgojumam 65 768 EUR, izdevumi precēm un pakalpojumiem 12 935 EUR). Finanšu ministrijai atbilstoši precizēt valsts pamatbudžeta izdevumus.
17. Veselības ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju un Finanšu ministriju sagatavot un līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem veselības apdrošināšanas obligāto iemaksu ieviešanai.
18. Ministrijām papildu nepieciešamo finansējumu nodrošināt, pārskatot bāzes izdevumus un iepriekšējos gados (2014.-2016.gada ietvarā un 2015. 2017.gada ietvarā) piešķirto finansējumu jaunām politikas iniciatīvām.
19. Ministrijām, iesniedzot priekšlikumus papildu izdevumu neatliekamo pasākumu finansēšanai, kuri nav minēti informatīvā ziņojuma 1. un 2.pielikumā, nodrošināt priekšlikuma fiskāli neitrālu ietekmi, tai skaitā veicot iekšējās pārdales starp ministrijas un citas centrālās valsts iestādes budžeta programmām/apakšprogrammām, vienlaikus neradot negatīvu ietekmi uz šobrīd veicamajām funkcijām.
20. Noteikt, ka turpmākajā likumprojekta ,,Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumprojekta ,,Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” izskatīšanas procesā iesniegtie priekšlikumi par papildu ieņēmumu pasākumiem tiek novirzīti valsts aizsardzībai.
21. Noteikt, ja tiek pieņemts lēmums prognozēto papildu ieņēmumu samazināšanai, vienlaikus tiek pārskatīti un precizēti informatīvā ziņojuma 1. un 2.pielikumā iekļautie priekšlikumi papildu izdevumiem neatliekamajiem pasākumiem.
22. Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas priekšlikumu Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopumam (t.sk. radioaktīvo atkritumu glabātuvei “Radons”) 2016. gadā 45 000 EUR apmērā (izdevumi atlīdzībai 8000 EUR, t.sk. atalgojumam 6473 EUR) nodrošināt Vides aizsardzības un reģionālās ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, veicot iekšējo pārdali starp ministrijas budžeta programmām/apakšprogrammām, un konceptuāli atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu 2017. – 2020.gadam.
23. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2016.gada 1.februārim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finansējuma piešķiršanu un ilgtermiņa saistību iekļaušanu likumprojektā “Par valsts budžetu 2017.gadam” un turpmākajiem gadiem Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopumam atbilstoši šī protokollēmuma 22.punktā minētajam.
24. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē priekšlikumus bērnudārzu pieejamības problēmas risināšanai.
25. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Iekšlietu ministrija civilo ekspertu darbības nodrošināšanai 2016.gadā var iesniegt pieprasījumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
26. Jautājumu par Tieslietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm turpināt izskatīt. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju izvērtēt iespējamos risinājumus un sniegt priekšlikumus iespējamai finansējuma nodrošināšanai minētajam mērķim.
27. Ministrijām priekšlikumus par atsevišķu izdevumu attiecināšanu uz aizsardzības budžetu iesniegt Aizsardzības ministrijā un Finanšu ministrijā līdz 2015.gada 26.augusta plkst.14.00. Aizsardzības ministrijai izvērtēt ministriju iesniegtos priekšlikumus un iesniegt Finanšu ministrijā viedokli līdz 2015.gada 26.augusta plkst.17.00. Finanšu ministrijai apkopot Aizsardzības ministrijas iesūtīto viedokli un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta ārkārtas sēdē.
28. Ministrijām sagatavot fiskāli neitrālus priekšlikumus un iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2015.gada 26.augusta plkst. 17.00.
29. Atbalstīt priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīkla dalībvalstu konferences sarīkošanai.
30. Noteikt, ka diskusijas par priekšlikumiem izmaiņām valsts budžeta izdevumu daļā turpinās un gala lēmums tiek pieņemts Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta ārkārtas sēdē.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par neatkarīgo institūciju iesniegtajām jaunajām politikas iniciatīvām 2016., 2017. un 2018.gadam"

TA-1689-IP ____________________________________

(J.Reirs, M.Brencis, A.Dulevska, D.Melbārde, I.Ziemele, E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola, G.Belēvičs, E.Krūmiņa, U.Čuma-Zvirbulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, kā arī Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Satversmes tiesas, Valsts kontroles un Augstākās tiesas pārstāvju sniegto informāciju par šo institūciju iesniegtajām jaunajām politikas iniciatīvām.
2. Atbalstīt priekšlikumu paredzēt 55 000 EUR Satversmes tiesai Starptautisko tiesību asociācijas konferences organizēšanai.
3. Jautājumu par neatkarīgo institūciju iesniegtajām jaunajām politikas iniciatīvām turpināt izskatīt Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta ārkārtas sēdē.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"

TA-1810 ____________________________________

(J.Reirs, N.Sakss, J.Platais, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam”, iekļaut normu, ka fiskālā nodrošinājuma rezerve 2017.gadā un 2018. gadā ir 0,1% no IKP.
3. Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu par plānotās fiskālā nodrošinājuma rezerves samazinājumu 2016.gadā, lai nodrošinātu finansējumu Aizsardzības ministrijai 1,4% apmērā no IKP.
4. Jautājumu par fiskālā nodrošinājuma rezerves samazināšanu 2016.gadā, lai nodrošinātu finansējumu Aizsardzības ministrijai 1,4% apmērā no IKP, izskatīt Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta ārkārtas sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 19.05


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte