Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.44

2015.gada 1.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.14.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1032 "Navigācijas līdzekļu darbības nodrošināšanas kārtība""

TA-1638 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1024 "Noteikumi par tehniskajām prasībām navigācijas līdzekļiem""

TA-1639 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra rīkojumā Nr.788 "Par Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi""

TA-1807 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"

TA-1822 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai""

TA-1819 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 229-15 "Hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves""

TA-1357 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Tirgus uzraudzības padomi"

TA-1729 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-1791 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1538 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.aprīļa rīkojumā Nr.172 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

TA-1600 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Šaltupe" Līksnas pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-1683 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Valtera prospektā 54, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1398 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"

TA-1828 ____________________________________

(J.Reirs, Ģ.Ludeks, A.Kaļāne, I.Olafsone, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1566 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Parādes ielā 1A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils Universitātei"

TA-1751 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"

TA-1719 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi "Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""

TA-1834 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" pamatkapitālā"

TA-3132 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Nometņu ielā 24, Jūrmalā, pārdošanu"

TA-1727 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "P62" Lazdonas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1728 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-1726 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""

TA-1254 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 31.augusta rīkojuma Nr.668 "Par Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveidošanas koncepciju" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1677 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"

TA-1222 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu"

TA-1846 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-1873 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība""

TA-1723 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""

TA-1761 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras reorganizāciju"

TA-1818 ____________________________________

(G.Belēvičs, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2016.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1757 ____________________________________

(G.Belēvičs, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"

TA-1823 ____________________________________

(G.Belēvičs, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Līgas Lejiņas pārcelšanu"

TA-1885 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei""

TA-1886 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014.gadam gala ietekmes novērtējums"

TA-1298 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju (Valsts zemes dienestu) un Latvijas Pašvaldību savienību līdz 2016.gada 1.jūnijam izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attīstības plānošanas dokumentu – zemes politikas plānu līdz 2020.gadam.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem"

TA-1712 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" un likumprojektā "Par valsts budžetu 2016.gadam" paredzēt:
2.1. valsts pamatbudžeta ieņēmumus no valsts nodevas par pasu izsniegšanu 2016.gadā 6 700 399 EUR, 2017.gadā 5 733 250 EUR, 2018.gadā 3 763 486 EUR;
2.2. valsts pamatbudžeta ieņēmumus no valsts nodevas par personas apliecības izsniegšanu 2016.gadā 3 221 298 EUR, 2017.gadā 3 919 419 EUR, 2018.gadā 4 805 728 EUR;
2.3. bāzes izdevumu pārdali starp izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām budžeta apakšprogrammas 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" ietvaros, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un palielinot izdevumus atlīdzībai par:
2.3.1. 452 508 EUR (tajā skaitā atalgojumam – par 350 714 EUR) atlīdzības palielināšanai atbilstoši noteiktajai kvalifikācijas pakāpei;
2.3.2. 659 119 EUR (tajā skaitā atalgojumam – par 511 978 EUR) 46 amata vietu uzturēšanai;
2.4. izdevumus ilgtermiņa saistību pasākumam "Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana" 2016.gadā 4 887 951 EUR apmērā, 2017.gadā 5 768 831 EUR apmērā, 2018.gadā 5 675 244 EUR apmērā.
3. Iekšlietu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""" par ilgtermiņa saistībām pasākumam "Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana" 2016., 2017. un 2018.gadam, ievērojot šī protokollēmuma 2.4.apakšpunktā noteiktos maksimālos izdevumu apjomus.
4. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei līdz 2015. gada 31. decembrim veikt darbinieku pienākumu izvērtēšanu un, ja nepieciešams, pārskatīt amatu aprakstus un amatu klasifikāciju, saskaņojot to ar Iekšlietu ministriju un Valsts kanceleju.
5. Iekšlietu ministrijai pēc amatu pārklasifikācijas un saskaņošanas ar Valsts kanceleju sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus apropriācijas pārdalei 2016.gadā ne vairāk kā 487 079 EUR apmērā atlīdzībai, attiecīgi samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem.
6. Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumu precizēšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.3. un 2.4.apakšpunktā noteiktajam.
7. Iekšlietu ministrijai, iesniedzot Finanšu ministrijā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" budžeta pieprasījumus, iesniegt precizētu ieņēmumu no valsts nodevas par pasu izsniegšanu un valsts nodevas par personas apliecības izsniegšanu prognozi.

 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts valodas centra sabiedrisko palīgu institūta izveidi"

TA-1859 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā tieslietu ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
37.§
Konceptuāls ziņojums "Par pašreizējo situāciju meža ugunsdzēsībā Valsts meža dienestā un priekšlikumi situācijas risināšanai"

TA-1628 ____________________________________

(J.Dūklavs, A.Krēsliņš, G.Belēvičs, R.Bergmanis, A.Ozols, J.Reirs, B.Bāne, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par Zemkopības ministrijai nepieciešamo papildu finansējumu meža ugunsdzēsības uzdevumu veikšanai saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā ietvertajiem pasākumiem izskatīt Ministru kabinetā valsts budžeta projekta 2017.gadam sagatavošanas procesā.

 
38.§
Konceptuāls ziņojums "Par Sociālās integrācijas valsts aģentūru"

TA-1620 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto konceptuālo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Atzīt Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.71 44.§) "Noteikumu projekts "Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums"" doto uzdevumu par izpildītu.
 
39.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par bērnu tiesību pārkāpumiem XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos)

TA-1550 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
40.§
Atbildes projekts Saeimas deputātiem (par valsts pienākumu nodrošināt latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību)

TA-1863 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas deputātiem.
Valsts kancelejai tehniski precizēt, noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas deputātiem.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo sanāksmi 2015.gada 4.-5.septembrī"

TA-1862-IP ____________________________________

(A.Matīss, P.Vaivars, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā sanāksmē 2015. gada 4.-5.septembrī.
 
42.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 7.septembra ārkārtas sanāksmei

TA-1878 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt šādas Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 7.septembra ārkārtas sanāksmei:
2.1. pozīcija Nr.1 "Tirgus attīstība";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par Āfrikas cūku mēra uzliesmojumu radīto situāciju Baltijas valstīs un Polijā".
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 7.septembra ārkārtas sanāksmē.

 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas valstspiederīgo bērnu aizsardzību ārvalstīs"

TA-1734-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, U.Augulis, R.Kozlovskis, I.Kucina, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai, organizējot ikgadējās Latvijas konsulāro amatpersonu mācības, apmācības kursā iekļaut jautājumu par pārrobežu ģimenes tiesībām.
3. Tieslietu ministrijai izstrādāt informatīvu materiālu – vadlīnijas, kas jāņem vērā vecākiem, kuri kopā ar bērniem pārceļas uz dzīvi citā valstī. Informatīvo materiālu ievietot Latvijas Republikas vēstniecību, Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā.
4. Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Labklājības ministrijas augstāko amatpersonu vizīšu laikā valstīs, sadarbībā ar kurām konstatētas problēmas informācijas apmaiņā par Latvijas valstspiederīgo bērnu tiesību aizskārumiem, vērst uzmanību uz šīs problēmas aktualitāti un nepieciešamību ziņot par šādiem gadījumiem.
5. Latvijas Republikas vēstniecību mājaslapā ievietot informāciju par institūcijām, kas ir atbildīgas par ģimenes un bērnu tiesību jautājumiem.
6. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Labklājības ministriju izstrādāt metodiskos ieteikumus bāriņtiesu darbam pārrobežu ģimenes lietās, kas saistītas ar potenciālo bērnu aprūpētāju izvērtēšanā iekļaujamiem aspektiem.
7. Tieslietu ministrijai līdz 2015. gada 15. septembrim sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidošanu, kuras uzdevums būtu izvērtēt turpmāko rīcību konkrētā bērna – Latvijas valstspiederīgā – vislabākajai interešu aizsardzībai. Darba grupas sastāvā iekļaujams tieslietu ministrs, ārlietu ministrs, labklājības ministrs, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieks un tiesībsargs.
8. Šim protokollēmumam statuss "ierobežotas pieejamības informācija" ir noņemts sēdes laikā saskaņā ar Tieslietu ministrijas pārstāves izteikto priekšlikumu.


 
44.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420267015

TA-1718-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par pieteikumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā A420267015.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3. Ja administratīvās lietas Nr.A420267015 izskatīšana nenotiek rakstveida procesā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas lauksaimniecības nozares konkurētspēju starp Baltijas valstīm un situāciju piena nozarē"

TA-1772-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.00


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte