Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.46

2015.gada 14.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs

 -

A.Matīss

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.11.15

-

L.Milenberga

1.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības ārkārtas Vides ministru padomes 2015.gada 18.septembra sanāksmei

TA-1975 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, J.Reirs, U.Augulis, A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par 2015.gada 18.septembra Eiropas Savienības ārkārtas Vides ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju "Par padomes secinājumu projektu par gatavošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 21. sesijai (COP 21) un Kioto protokola līgumslēdzēju pušu sanāksmes 11. sesijai (CMP 11) (Parīzē, Francijā 30.11.2015 - 11.12.2015)" Eiropas Savienības ārkārtas Vides padomes 2015.gada 18.septembra sanāksmei.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram E.Tavaram piedalīties 2015.gada 18.septembra Eiropas Savienības ārkārtas Vides ministru padomē un pārstāvēt Latvijas Republiku Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.20


Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte