Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 49

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.49

2015.gada 21.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.11.50

-

L.Milenberga

1.§
Informatīvais ziņojums par 2015.gada 22.-23.septembra neformālajā Eiropas Savienības transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2058 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrei pārstāvēt Latvijas Republiku 2015. gada 22.-23. septembra neformālajā Eiropas Savienības transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru sanāksmē Luksemburgā.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.55


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš