Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 50

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.50

2015.gada 22.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.47 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00. "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" izpildi"

TA-1955 ____________________________________

(J.Reirs, G.Belēvičs, E.Rinkēvičs, M.Krieviņš, L.Straujuma)

 

Ņemot vērā finanšu ministra iesniegto iebildumu par Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.47 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00. "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" izpildi", kas paredz iekļaut protokollēmumā jaunu punktu, un veselības ministra izteikto iebildumu pret šādu papildinājumu, Valsts kancelejai noklausīties informatīvā ziņojuma apspriešanas audioierakstu un iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra sēdē.

 
2.§
Likumprojekts "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums"

TA-1130 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".

 
3.§
Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"

TA-1129 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".

 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

TA-1131 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums", likumprojektu "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums", likumprojektu "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".

 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

TA-1980 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums", likumprojektu "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".
2 Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums", likumprojektu "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".

 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-1976 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums", likumprojektu "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums", likumprojektu "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".

 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

TA-1981 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums", likumprojektu "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums", likumprojektu "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".

 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-1982 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums", likumprojektu "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" un likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums", likumprojektu "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" un likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā".

 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"

TA-1914 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā"

TA-1709 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversmes apstiprināšanu"

TA-1874 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2016.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1864 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.617 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2015.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-1865 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 25.§) "Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"" 7.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1896 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 25.§) 'Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"" 7.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai"" īstenošanu"

TA-1932 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka tiek atbalstīta finansējuma 257 462 EUR apjomā pārdale no Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai" uz 9.2.3.specifisko atbalsta mērķi "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai", paredzot papildu finansējumu darbību tīklu attīstības vadlīniju izstrādei un vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidei un ieviešanai.
3. Veselības ministrijai nodrošināt, ka tīklu attīstības vadlīniju nodevumi, kas saistīti ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tiks izstrādāti un saskaņoti līdz 2016.gada 31.martam.
4. Nacionālajam veselības dienestam organizēt regulāras sanāksmes, informējot par veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādes progresu un izstrādātajiem dokumentiem, sanāksmēs pieaicinot Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Eiropas Komisijas un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvjus, plānošanas reģionu attīstības padomju, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjus, primārā, sekundārā un terciārā veselības aprūpes līmeņa veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju vai to profesionālo biedrību pārstāvjus un citu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus.
5. Atzīt Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.58 14.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu"" 7.punktu par spēku zaudējušu.

 
16.§
Likumprojekts "Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu, kas īstenojamas Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, vadības likums"

TA-1974 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās, un prasības radiometriskajā kontrolē iesaistīto personu apmācībai radiācijas drošības jautājumos"

TA-1259 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība""

TA-1780 ____________________________________

(G.Belēvičs, K.Gerhards, U.Augulis, J.Naglis, Ģ.Ļaudaks, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka veselības ministram ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
" Veselības ministrija nevar atbalstīt projektu, jo
1) nepieciešams samazināt projektā noteiktās trokšņa robežvērtības vismaz par 5 decibeliem, lai maksimālais trokšņa līmenis nepārsniegtu 70 decibelus, kā to iesaka Pasaules Veselības organizācija;
2) motosporta trašu pārvaldītājiem ir jānodrošina atbilstoši trokšņa slāpētāji un paaugstināta trokšņa teritorijas ir jānorobežo ar troksni slāpējošiem objektiem, lai nodrošinātu veselībai nekaitīgu trokšņa līmeni ārpus trasēm esošajās dzīvojamās apbūves telpās;
3) trokšņa robežlielumi attiecībā uz iekštelpām ir jāievēro kā jebkuras citas saimnieciskās darbības gadījumā un jāsvītro paredzētais izņēmums nemērīt motosporta bāzes radītā trokšņa rādītājus apdzīvotu vietu iekštelpās;
4) jāsaīsina treniņu laiks darba dienās līdz plkst. 19.00 (projektā noteikts līdz 20.00), kā arī jāierobežo sacensību ilgums brīvdienās.
Atbilstoši noteikumu 12.punktam ar mūzikas atskaņošanu un citu ar sabiedrisko kārtību saistīto trokšņu kontroli nodrošina attiecīgā pašvaldība.
Apdzīvotā vietā izvietotās atklātās autosporta un motosporta bāzes radītā vides trokšņa vērtēšana ir attiecināma uz ar sabiedrisko kārtību saistīto trokšņa kontroli un to uzraudzība ir piekritīga pašvaldībām. Nepieciešamības gadījumā kompetenču sadalījums precizējams arī noteikumu projektā. Iedzīvotāju sūdzības par autosporta un motosporta bāzes radītajiem vides trokšņiem ir jāiesniedz attiecīgajā pašvaldībā.".

 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.433 "Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība""

TA-1906 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2015.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim"

TA-2038 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par piešķirtā finansējuma "Rīgas konferencei 2015" izmantošanu"

TA-2044 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2050 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānā 2015.-2020.gadam"

TA-2049 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Būvniecības informācijas sistēmas un Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas sasaistes izveidei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu" un informatīvais ziņojums "Par Būvniecības informācijas sistēmas un Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas sasaistes izveidei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu"

TA-1984 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par S.Plūmiņas atbrīvošanu no amata"

TA-1838 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"

TA-1520 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" peļņas daļu"

TA-1521 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"

TA-1523 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"

TA-1524 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" peļņas daļu"

TA-1785 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"

TA-1786 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"

TA-1788 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"

TA-1789 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu"

TA-1894 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu"

TA-1895 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 30.jūnijam"

TA-1853 ____________________________________

(J.Reirs, D.Rancāne, A.Matīss, K.Gerhards, A.Ozola, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par Eiropas Komisijas piemērotajām finanšu korekcijām 2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu ietvaros, atļaut nepieprasīt no līgumu īstenotājiem izmaksātā finansējuma atmaksu un uzskatīt par atgūtiem konstatētos neatbilstošos izdevumus SIA “Liepājas ūdens” projekta Nr.2004LV16CPE003 “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, II kārta” ietvaros 1 663 333,25 EUR apmērā, Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” projekta Nr.2005LV16CPE002 “Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Latvijā, I kārta” ietvaros 267 506,62 EUR apmērā.
3. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 24.punktu uzskatīt par atgūtiem Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenoto Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005 „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta” un projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017 „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus 248 585,76 EUR un 98 102,76 EUR apmērā.
4. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai un Valsts reģionālās attīstības aģentūrai izvērtēt šī protokollēmuma 3.punktā minēto neatbilstošo izdevumu rašanās cēloņus un nekavējoties veikt pasākumus turpmākai trūkumu novēršanai, stiprinot vadības un kontroles sistēmu.
5. Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri notikusi Latvijas nacionālās valūtas maiņa, atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 8.marta sēdes protokollēmuma Nr.14 21.§ “Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.decembrim"” 4. punktu un turpmāk rīkoties saskaņā ar šī protokollēmuma 6.punktā noteikto.
6. Gadījumos, kad konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi valsts budžeta iestādes īstenotajā projektā apmērā virs 120 EUR, attiecīgajai iestādei veikt dienesta pārbaudi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 35.panta pirmajai daļai un pēc dienesta pārbaudes atzinuma saņemšanas, ja nepieciešams, ierosināt disciplinārlietu pret atbildīgajām amatpersonām un pārvaldes amatpersonām. Disciplinārlietas tiek ierosinātas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumu.
7. Ņemot vērā Eiropas Komisijas audita Nr.2013/LV/REGIO/C2/1285/1 ziņojumā iekļauto gala slēdzienu par finanšu korekcijas piemērošanu 5% apmērā no iepirkuma līguma summas visos projektos, kuros iepirkuma līguma cena ir virs Eiropas Savienības direktīvu noteiktā sliekšņa un kur iepirkuma dokumentācijā ir bijusi iekļauta prasība, ka apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk kā 70% no kopējā darbu apjoma, uzskatīt par atgūtiem visos konkrētajos projektos neatbilstoši veiktus izdevumus kopumā 26 496 269,14 EUR apjomā atbilstoši katra projekta iepirkuma līguma attiecināmo izmaksu summas finansējuma avotu dalījumam. Finanšu ministrijai piecu darba dienu laikā nodrošināt nepieciešamo informāciju sertifikācijas iestādei, atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm turpmākai rīcībai atbilstoši kompetencei saistībā ar attiecīgo projektu neatbilstību lietu slēgšanu.
8. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, atbalstīt papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts vides dienestam), lai nodrošinātu Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” otrās kārtas papildu aktivitātēm nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu, kas ir ekvivalents projekta līguma 3.3.pantā noteiktajai nacionālā līdzfinansējuma likmei – 15%.
9. Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijai šī protokollēmuma 8.punktā minēto finansējumu nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
10. Neatbalstīt Satiksmes ministrijas ierosinājumu uzskatīt par atgūtiem Eiropas Komisijas piemērotās finanšu korekcijas rezultātā par neatbilstoši veiktiem atzītos izdevumus, kas radušies, VAS “Latvijas dzelzceļš” izpildot 2010.gada 4.jūnijā noslēgto finansēšanas līgumu Nr. FM 2010/2-KF “Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācijas – 1.posma darbu uzraudzība”, un noteikt, ka VAS “Latvijas dzelzceļš” ir jāpilda minētā finansēšanas līguma Nr. FM 2010/2-KF 7.9.punkta nosacījumi, kas paredz pienākumu VAS “Latvijas dzelzceļš” atmaksāt Finanšu ministrijai līdzekļus piemērotās finanšu korekcijas apmērā, ja Eiropas Komisija piemēro finanšu korekciju.
11. Lai ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanā nodrošinātu savlaicīgu risku apzināšanu un atbilstošu to iestāšanās novēršanu, nodrošināt rīcību identificēto aizkavējumu risku mazināšanai, uzsākot vai veicinot attiecīgo specifisko atbalsta mērķu ieviešanu regulējošo normatīvo aktu saskaņošanas procesu, un līdz 2015.gada 23.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, tajā iekļaujot konspektīvu un argumentētu informāciju par investīciju sagatavošanas un normatīvā regulējuma izstrādes progresu, kā arī turpmāko rīcības plānu ar termiņiem un atbildīgajiem:
11.1. ekonomikas ministram – par statusu un rīcības plānu atbalstam kompetences centriem, biznesa inkubatoriem, klasteru programmai;
11.2. izglītības un zinātnes ministram - par statusu un rīcības plānu atbalstam praktiskās ievirzes pētījumu programmai un pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmai, kā arī atbalstam agrīni skolu pametušajiem jauniešiem;
11.3. vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram - par statusu un rīcības plānu biotopu kartēšanas jautājumā, kā arī atkritumu apsaimniekošanas sistēmas investīciju sagatavošanā.

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveidi un to biedru nodokļu maksāšanas kārtības praktiskās īstenošanas gaitu periodā no 2013.gada līdz 2015.gada pirmajam pusgadam"

TA-1833 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" turpmāku īstenošanu"

TA-2072 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" (turpmāk – Projekts) grozījumu priekšlikuma izstrādi un sadarbībā ar Finanšu ministriju Eiropas Komisijas noteiktajā termiņā iesniegt to Eiropas Komisijā, paredzot Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Projektā (Projekta 1.posms) līdz 2015.gada 31.decembrim paveiktās darbības, savukārt Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Projektā (Projekta 2.posms) – darbības Projekta pabeigšanai, ņemot vērā maksimālās paredzamās Projekta pabeigšanas izmaksas, tajā skaitā ar Projekta vadību saistītās izmaksas.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ņemot vērā Projekta pabeigšanai nepieciešamo iepirkumu rezultātus, ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.decembrim izvērtēt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumu Projekta pabeigšanas finansēšanai Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, kas ir ar mazāko iespējamo negatīvo ietekmi uz valsts budžetu, prioritāri kā finanšu avotu izvērtējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei pieejamo finansējumu.
4. Atļaut Valsts vides dienestam uzņemties saistības Projekta īstenošanas turpināšanai Projektam piešķirtā atlikušā un pieejamā finansējuma ietvaros, tostarp par juridiskajiem pakalpojumiem, izpētes darbu veikšanu un Projekta vadību, vienlaikus nodrošinot izmaksu ekonomiskumu un lietderību.

 
39.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Valsts kontroles budžeta pieprasījumu 2016.gadam)

SAN-1509, SAN-1498, TA-2069____________________________________

(M.Brencis, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Atkārtoti atbalstīt pamatojumu attiecībā uz Valsts kontroles budžeta pieprasījuma 2016.gadam: lai mazinātu negatīvo fiskālo telpu 2016.gadam, Finanšu ministrija izstrādāja un piedāvāja izdevumu samazināšanas pasākumus, kas ietvēra valsts budžeta bāzes izdevumu pārskatīšanu (horizontāls izdevumu samazinājums 3% apmērā) un investīciju projektu īstenošanas termiņu pārskatīšanu. Sagatavojot piedāvājumu izdevumu pārskatīšanai, tika nolemts nesamazināt izdevumus vairākām prioritārajām jomām, kā arī neatkarīgajām institūcijām, tai skaitā arī Valsts kontrolei.
Līdz ar to 2015.gada 31.augustā, Ministru kabinetā izskatot informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2016.gadam un ietvaram 2016.–2018.gadam” (prot. Nr.43 4.§), sēdes protokollēmumā tika iekļauts pamatojums, ka, izskatot papildu finansējuma novirzīšanu neatkarīgajām institūcijām neatliekamu pasākumu īstenošanai, ņemts vērā vidēja termiņa budžeta ietvara likumā 2014.–2016.gadam un 2015.–2017.gadam jau piešķirtais finansējums jauno politikas iniciatīvu īstenošanai, kā arī papildu finansējums atbalstīts tikai tādu neatliekamo pasākumu finansēšanai, kuru ietvaros nav paredzēta jaunu amata vietu izveidošana esošo funkciju nodrošināšanai. Īpaši uzsverams, ka Valsts kontrolei tika saglabāts jau iepriekš jaunajām politikas iniciatīvām piešķirtais finansējums, attiecīgi 2014.-2016.gadam kopumā piešķirts finansējums 2 965 340 EUR apmērā un 2015.-2017.gadam kopumā piešķirts finansējums 1 800 000 EUR apmērā.
3. Valsts kancelejai noformēt atbildes projektu un nosūtīt to Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
4. Valsts kancelejai šo protokollēmumu nosūtīt Valsts kontrolei un pievienot Saeimā iesniedzamajai valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketei.

 
40.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2015.gada 24.-25.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2036 ____________________________________

(G.Belēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības veselības ministru 2015.gada 24.-25.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
2. Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniecei veselības politikas jautājumos E.Polei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru neformālajā sanāksmē 2015.gada 24.-25.septembrī.

 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""

TA-1996 ____________________________________

(J.Reirs, I.Šņucins, Ģ.Ludeks, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-1999 ____________________________________

(J.Reirs, I.Šņucins, L.Medina, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai steidzami papildināt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāves priekšlikumus, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Ņemot vērā finanšu ministra sniegto informāciju par Ministru kabineta 2015.gada 31.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 4.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2016.gadam un ietvaram 2016.-2018.gadam"" 4. un 6.punktā noteiktā uzdevuma izpildes gaitu, Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2015.gada 15.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā minētā protokollēmuma 4. un 6.punktā noteiktā normatīvā akta projektu.

 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-2047 ____________________________________

(J.Reirs, J.Plūme, G.Kurme, E.Upīte, B.Bāne, A.Matīss, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""

TA-2030 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2046 ____________________________________

(I.Gailīte, J.Reirs, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai ietvert likumprojekta tekstu šī protokola 49.§ minētajā likumprojektā.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

TA-2052 ____________________________________

(J.Reirs, A.Kaļāne, L.Medina, S.Šķiltere, Dz.Rasnačs, J.Lazdiņš, A.Hauka, J.Miezītis, J.Dūklavs, G.Belēvičs, B.Bāne, I.Šņucins, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt likumprojektu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāves izteiktos priekšlikumus, un iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam) sniegt informāciju un skaidrojumu par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam lauku zemēm noteikto speciālo vērtību.
6. Finanšu ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju, Tieslietu ministriju (Valsts zemes dienestu) un Latvijas Pašvaldību savienību turpināt darbu, lai likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, ja tiek panākta Latvijas Pašvaldību savienības piekrišana, iesniegtu priekšlikumu par nekustamā īpašuma nodokļa likmes bāzes vērtību lauku zemēm pieauguma intensitātes samazinājumu un noteiktu to 10% apmērā.
7. Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam) līdz 2015.gada 15.oktobrim sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai nepieciešamos datus nekustamā īpašuma nodokļa prognozes noteikšanai, kuru izmantot pašvaldību ieņēmumu izlīdzināšanas mērķiem, ja nekustamā īpašuma nodokļa bāzes vērtību lauku zemēm pieauguma intensitātes samazinājums ir noteikts 10% apmērā.
8. Finanšu ministrijai, izstrādājot Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 5.panta ceturtajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu projektu par kārtību, kādā katrai pašvaldībai prognozē nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus nākamajam taksācijas periodam, paredzēt, ka līdz 2020.gadam nekustamā īpašuma nodokļa prognozes aprēķinam lauku zemēm izmanto Valsts zemes dienesta noteikto speciālo vērtību.

 

47.§
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"

TA-2051 ____________________________________

(J.Reirs, U.Augulis, E.Rinkēvičs )

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ekonomikas ministra pienākumu izpildītājam labklājības ministram U.Augulim ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Finanšu ministrijas izstrādātais likumprojekts, izslēdzot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļu no mikrouzņēmumu nodokļa režīma, paredz noteikt 5% un 8% mikrouzņēmumu nodokļa likmi. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas veiktajiem aprēķiniem 122 EUR MVSAOI ieviešana un 5% likmes noteikšana paaugstinās nodokļu slogu līdz vairāk kā 20%. Līdz ar to uzskatām, ka likumā jāparedz tādu mikrouzņēmumu nodokļa likmi, kas būtiski nepārsniedz Saeimā apstiprināto kopējo mikrouzņēmumu nodokļa apjomu, vienlaikus nesamazinot pašvaldību ieņēmumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa veidā.".

 
48.§
Likumprojekts "Solidaritātes nodokļa likums"

TA-2061 ____________________________________

(J.Reirs, I.Šņucins, P.Leiškalns, J.Endziņš, U.Augulis, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošinātu programmatūras izstrādi saistībā ar solidaritātes nodokļa administrēšanu, Labklājības ministrijai iesniegt priekšlikumu Finanšu ministrijā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, palielinot 2016.gadam Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 67000 EUR apmērā un attiecīgi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" palielinot ieņēmumus no pārējās dotācijas no valsts pamatbudžeta un izdevumus pamatkapitāla veidošanai.
4. Noteikt, ka 2016.gadā solidaritātes nodokļa ieņēmumi ir 43 870 000 EUR un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi -2 970 000 EUR (tajā skaitā, valsts pamatbudžetā - 594 000 EUR un pašvaldību budžetā - 2 376 000 EUR), 2017. un 2018.gadā solidaritātes nodokļa ieņēmumi ir 49 397 000 EUR un iedzīvotāju ienākuma nodoklis -3 302 000 EUR (tajā skaitā, valsts pamatbudžetā - 660 400 EUR un pašvaldību budžetā - 2 641 600 EUR) katru gadu.
5. Finanšu ministrijai un Labklājības ministrijai iesniegt priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, sadalot 2016.gada ieņēmumus pa budžeta veidiem, paredzot valsts pamatbudžetā 22 876 000 EUR (tajā skaitā, solidaritātes nodoklis 23 470 000 EUR un iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 594 000 EUR) un valsts speciālajā budžetā 20 400 000 EUR.
6. Pieņemt zināšanai finanšu ministra sniegto informāciju, ka valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketes izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā tiks iesniegts priekšlikums par pievienotās vērtības nodokļa apgriezto maksāšanas kārtību IT nozarē.
7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot likumprojektu par grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, ņemot vērā, ka tam jāstājas spēkā ar 2017.gadu.
8. Finanšu ministrijai sākt darbu vidēja termiņa nodokļu politikas izstrādē, kā arī atbilstoši Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai dotajam uzdevumam veikt izvērtējumu par spēkā esošās pievienotā vērtības nodokļa apgrieztās maksāšanas kārtības piemērošanas efektivitāti un novērtējumu par minētās kārtības piemērošanas nepieciešamību citām nozarēm un izvērtēt speciāla uzņēmumu ienākuma nodokļa režīma iespējamību, kas attiektos uz nerezidentiem, kuri veic darījumus, izmantojot Latvijas kredītiestādes.
9. Pieņemt zināšanai, ka sociālie partneri neatbalsta iesniegto likumprojektu.

 
49.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2057 ____________________________________

(I.Gailīte, J.Reirs, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai steidzami papildināt likumprojektu, iekļaujot tajā Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra sēdē (prot. Nr.47 45.§) atbalstītā likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-1963) tekstu, kā arī šī protokola 45.§ atbalstītā likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-2046) tekstu, attiecīgi papildināt anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 
50.§
Noteikumu projekts "Nozares, kurās nepiemēro mikrouzņēmumu nodokļa režīmu"

TA-2053 ____________________________________

(J.Reirs, A.Kaļāne, U.Augulis, J.Endziņš, B.Bāne, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un uzņēmējus pārstāvošām nozaru asociācijām triju nedēļu laikā turpināt diskusiju par nozarēm, kurās nepiemēro mikrouzņēmumu nodokļa režīmu, un, ja nepieciešams, finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus šī protokollēmuma 1.punktā minētajos noteikumos.
3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un uzņēmējus pārstāvošām organizācijām izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2016.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par speciāla vienkāršota nodokļu režīma ieviešanu uzņēmējdarbības uzsācējiem to sākotnējās darbības posmā un grozījumus normatīvajos aktos par specializēta vienkāršota nodokļu režīma ieviešanu maziem un mikro uzņēmumiem ar mazu ikgadēju apgrozījumu, paredzot vienkāršotu grāmatvedības uzskaiti, deklarāciju iesniegšanu un nodokļu nomaksu. Paredzēt, ka minētais regulējums aizstās mikrouzņēmumu nodokļa regulējumu un būs piemērojams ar 2017.gada 1.janvāri.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ekonomikas ministra pienākumu izpildītājam labklājības ministram U.Augulim ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem par minimālo valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu modeļa ieviešanu tiks izslēgts sociālās aizsardzības risks, tādēļ ir nepieciešams noteikt tikai tādu ierobežojošo nozaru sākotnējo sarakstu, kurā ir iekļautas nozares ar visaugstāko riska pakāpi, kurās ir konstatēta visbūtiskākā izvairīšanās no nodokļu nomaksas un uzņēmumu negodprātīga rīcība. Vienlaikus uzskatām, ka ierobežojošo nozaru sarakstā nav nepieciešams iekļaut nozares, kurās šobrīd nav reģistrēti mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji (piemēram, ar ieguves rūpniecību saistītās darbības, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana, izņemot detaļu un piederumu ražošanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem, zinātniskās pētniecības darbs, sociālā aprūpe ar izmitināšanu u.tml.).".

 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-1934 ____________________________________

(U.Augulis, P.Leiškalns, J.Reirs, E.Rinkēvičs)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" paredzēt:
3.1. valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumu palielinājumu 2017.gadā par 57 188 771 EUR un 2018.gadā par 97 972 444 EUR;
3.2. valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu palielinājumu 2017.gadā par 5 577 758 EUR un 2018.gadā par 24 281 438 EUR.
4. Labklājības ministrijai iesniegt priekšlikumu Finanšu ministrijā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, palielinot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izdevumus par 250 000 EUR 2016.gadam, par 29 600 EUR 2017.gadam un turpmāk ik gadu, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošinātu likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošanu.

 
52.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""

TA-1942 ____________________________________

(I.Gailīte, I.Alliks, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai steidzami aizpildīt likumprojekta anotācijas trešo sadaļu un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
53.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

TA-1945 ____________________________________

(I.Gailīte, I.Alliks, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai steidzami aizpildīt likumprojekta anotācijas trešo sadaļu un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
54.§
Informatīvais ziņojums par 2015.gada 23.septembra ārkārtas neformālajā Eiropadomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2071-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par 2015.gada 23.septembra ārkārtas neformālajā Eiropadomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par Kipras Republikas pārskatītā Saprašanās memoranda apstiprināšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē"

TA-2034 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.57 60.§) "Par SIA "Prudentia Advisers" pakalpojumu piedāvājumu" pieņemto lēmumu un doto uzdevumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

TA-2060 ____________________________________

(A.Matīss, J.Reirs, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.57 60.§) "Par SIA "Prudentia Advisers" pakalpojumu piedāvājumu" pieņemtos lēmumus un dotos uzdevumus.
2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju izvērtēt statusa "ierobežotas pieejamības informācija" saglabāšanas nepieciešamību Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra sēdes protokollēmumam (prot. Nr.57 60.§) un, ja statusu saglabāt nav nepieciešams, satiksmes ministram iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 
57.§
Rīkojuma projekts "Par sadarbības nodrošināšanu"

TA-1958-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par informācijas drošības jautājumu darba grupas uzdevumu izpildi"

TA-1860-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
 
59.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 89.§) 8.punkta izpildi

____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 16.20


Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš