Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 55

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 55

2015.gada 20.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra instrukcijā Nr.16 "Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī""

TA-2287 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

TA-1540 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" un likumprojektu "Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" un likumprojektu "Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā" (likumprojektu pakete).
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

TA-1543 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" un likumprojektu "Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" un likumprojektu "Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā" (likumprojektu pakete).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"

TA-1593 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" un likumprojektu "Grozījums Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" un likumprojektu "Grozījums Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" (likumprojektu pakete).
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2135 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Preču atpakaļizvešanas paziņojuma iesniegšanas kārtība"

TA-2007 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2068 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 54.§) "Informatīvais ziņojums "Par Tautas frontes muzeju"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2199 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 54.§) "Informatīvais ziņojums "Par Tautas frontes muzeju"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 15.decembrim.
2. Noteikt, ka Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") nepieciešamā finansējuma apmērs ēkas Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15, telpu piemērošanas un jumta remontdarbu izdevumu segšanai atbilstoši plānotajiem darbiem 2015.gadā ir 95 128 EUR apmērā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2.pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi"

TA-2194 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Noteikt, ka pirms Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2.pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" projektu iesniegumu iesniegšanas Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā ierobežotā projektu iesniegumu atlasē, Labklājības ministrija veic grozījumus valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgumā, kas paredz deleģējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" veikt noteikumos minēto atbalstāmo darbību īstenošanu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2. pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi"

TA-2195 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Noteikt, ka pirms Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi" projektu iesniegumu iesniegšanas Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā ierobežotā projektu iesniegumu atlasē, Labklājības ministrija veic grozījumus valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgumā, kas paredz deleģējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" veikt noteikumos minēto atbalstāmo darbību īstenošanu.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība", akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra", akciju sabiedrības "Grindeks", akciju sabiedrības "Rīgas alus darītava "Vārpa"" un akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" valsts kapitāla daļu pārdošanu"

TA-2121 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-1732 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Tieslietu ministrijai, gatavojot atzinumu Ekonomikas ministrijas sagatavotajam tiesību akta projektam par elektronisko sakaru komersantam par universālā pakalpojuma saistību izpildes rezultātā radīto zaudējumu kompensēšanu, izmantojot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" dividendes, ņemt vērā arī šajā protokollēmumā minētajā likumprojektā ietvertos grozījumus Elektronisko sakaru likumā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.272 "Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība""

TA-2004 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.oktobra rīkojumā Nr.598 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2015.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-2079 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2016.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2081 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.oktobra rīkojumā Nr.600 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2015.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-2101 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2016.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2100 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-2074 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Protokollēmuma projekts "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr.5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu"

TA-2124 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Ministrijām līdz 2016.gada 1.augustam izvērtēt nepieciešamību to kompetencē esošajos normatīvajos aktos par reģistru un valsts informācijas sistēmu uzturēšanas kārtību noteikt veicamajai darbībai atbilstošu būves vai telpu grupas lietošanas veidu, kā arī nodrošināt, ka par reģistrāciju atbildīgā iestāde, pieņemot lēmumu par informācijas ievietošanu attiecīgajā reģistrā vai informācijas sistēmā, balstās uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objektu raksturojošiem datiem (tai skaitā lietošanas veidu) un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu izvērtējumu, informāciju par izmaiņu ieviešanai nepieciešamo finansējumu un sagatavotos normatīvo aktu projektus.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Valsts kontrolei.
 
20.§
Noteikumu projekts "Par Vienošanos par Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam (Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma) pārvaldības, finanšu un kontroles sistēmām"

TA-2205 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru parakstīt vienošanos par Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam (Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma) pārvaldības, finanšu un kontroles sistēmām.
 
21.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana""

TA-2087 ____________________________________

(J.Dūklavs, D.Lucaua, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Zemkopības ministriju tehniski precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības un novērtēšanas kārtība par atbilstību tirdzniecības standartiem"

TA-2089 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""

TA-2154 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-2157 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku"

TA-2099 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-2193 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Baibai Brokai savienot amatus"

TA-2172 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība"

TA-2214 ____________________________________

(R.Bremšmits, E.Šadris, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
29.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.47 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00. "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" izpildi""

TA-1955 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""

TA-1836 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Ilgaža, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Aicināt Tieslietu padomi aktīvi piedalīties likumprojekta apspriešanas procesā Saeimā.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par ārstniecības iestāžu valsts galvoto aizdevumu saistību maksājumiem 2015.gadā"

TA-2115 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, S.Zvidriņa, B.Bāne, I.Štāle, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju tehniski precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Finanšu ministrijas atzinumam, nosakot, ka finansējuma pārdale tiek veikta no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 04.00.00 “Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā”, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas valsts sekretāres B.Bānes pausto finanšu ministra J.Reira viedokli, ka rīkojuma projektā ietvertais finansējuma apmērs - 5,7 milj. EUR - pārsniedz to summu (4 milj. EUR), kura saskaņā ar iepriekš panākto vienošanos, veicot 2015.gada valsts budžeta izpildes novērtējumu, tika plānota ārstniecības iestāžu valsts galvoto aizdevumu saistību maksājumiem. Atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada valsts budžeta izpildes novērtējumam Latvija jau pašlaik novirzās no 2015. gada deficīta mērķa, sasniedzot to 1,4% apmērā no IKP. Prognozētajā 2015.gada deficītā ir ņemti vērā plānotie finansējuma ietaupījumi atsevišķās budžeta programmās, kā arī nozaru ministriju pieprasījumi atsevišķiem neatliekamajiem pasākumiem, un uz šiem pieņēmumiem ir sagatavots arī 2016.gada budžeta plāns. Valdības lēmumi ietaupītos līdzekļus novirzīt citiem mērķiem lielākā apmērā, kā tas tika plānots, vēl vairāk palielinās 2015. gada deficītu un var ietekmēt sagatavoto 2016.gada valsts budžeta projektu.
3. Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 31.martam iesniegt Valsts kancelejā informāciju par valsts un pašvaldību slimnīcās veiktajiem ilgtermiņa kapitālieguldījumiem (tai skaitā ERAF līdzekļiem, valsts, pašvaldību un citiem ieguldījumiem). 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem"

TA-2242 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
33.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome"

TA-2271 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
34.§
Konceptuāls ziņojums par koncepcijas "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis" īstenošanas gaitu līdz 2015.gada 15.jūnijam

TA-1909 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo turpmāko rīcību attiecībā uz Latvijas Republikas iespējamo dalību Āzijas Infrastruktūras investīciju bankā"

TA-2139 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt, ka Latvija šobrīd neizskata iespēju iesaistīties Āzijas Infrastruktūras investīciju bankas dibināšanā ar kapitāla līdzfinansējumu.
3. Nepieciešamības gadījumā Ārlietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai vai Finanšu ministrijai rosināt diskusiju Ministru kabineta līmenī par Latvijas interešu pārstāvēšanu Āzijas Infrastruktūras investīciju bankā.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par republikas pilsētas nozīmes maršrutos 2015.gadā papildu nepieciešamo finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2255 ____________________________________

(A.Matīss, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Indikatīvais rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā"

TA-2133, SAN-1572 __________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
38.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par informatīvo ziņojumu "Tiesības uz taisnīgu tiesu nodrošināšana tiesas sēdēs, izmantojot videokonferenci")

TA-1313 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
39.§
Informatīvais ziņojums par 2015.gada 26.oktobra Eiropas Savienības Vides ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2276 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram E.Tavaram piedalīties Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2015.gada 26.oktobra sanāksmē un pārstāvēt Latvijas Republiku Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
40.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2015.gada 26.oktobra sanāksmei

TA-2272-IP __________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par dzimumu līdztiesību attīstības sadarbības politikā" un Nr.2 "Par politiku saskaņotību attīstībai".
3. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu Nr.2 "Par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2015.gada 26.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
4. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2015.gada 26.oktobra sanāksmē.
 
41.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 22.oktobra sanāksmei

TA-2279-IP __________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Priekšlikums - Padomes regula, ar ko 2016.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā" un nacionālo pozīciju Nr.1 "Virzoties uz klimatam nekaitīgu lauksaimniecību".
3. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniekam vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 22.oktobra sanāksmē.
 
42.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Padomes secinājumu projekts par Enerģētikas savienības pārvaldības sistēmu"

TA-2289-IP __________________________________

(L.Straujuma)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Padomes secinājumu projekts par Enerģētikas savienības pārvaldības sistēmu".
 
43.§
Viedokļa projekts Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420203015

TA-917 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto viedokļa projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420203015.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
 
44.§
Noteikumu projekts "Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Kanādas Nacionālās Aizsardzības departamenta, Dānijas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federālās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Islandes Ārlietu ministrijas, Itālijas Republikas aizsardzības ministra, Luksemburgas Lielhercogistes Aizsardzības ministrijas, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Portugāles Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Turcijas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes aizsardzības valsts sekretāra, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas aizsardzības ministra, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas aizsardzības ministra, Igaunijas Republikas aizsardzības ministra, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas aizsardzības ministra, Albānijas Republikas aizsardzības ministra, Horvātijas Republikas aizsardzības ministra un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta piekto papildinājumu IV saprašanās memorandam par NAVSTAR globālās pozicionēšanas sistēmu"

TA-2252 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieku nodrošinājuma jautājumos parakstīt Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Kanādas Nacionālās Aizsardzības departamenta, Dānijas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federālās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Islandes Ārlietu ministrijas, Itālijas Republikas aizsardzības ministra, Luksemburgas Lielhercogistes Aizsardzības ministrijas, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Portugāles Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Turcijas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes aizsardzības valsts sekretāra, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas aizsardzības ministra, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas aizsardzības ministra, Igaunijas Republikas aizsardzības ministra, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas aizsardzības ministra, Albānijas Republikas aizsardzības ministra, Horvātijas Republikas aizsardzības ministra un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta piekto papildinājumu IV saprašanās memorandam par NAVSTAR globālās pozicionēšanas sistēmu.
 
45.§
Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Valsts reģionālā autoceļa P98 Ķekava - Skaistkalne posma 47,05 - 55,80 km pārbūve""

TA-2258-IP __________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas iesniegto viedokli.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS "Latvijas Valsts ceļi" saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas institūciju atbildības sadalījumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas komitejās, darba grupās un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas padotībā esošajās organizācijās"

TA-2077-DV __________________________________

(R.Bergmanis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 4.panta ceturtās daļas piemērošanu"

TA-2208-DV __________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 55.§) "Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""" 6. un 9.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2209-DV __________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 55.§) 6. un 9.punktā doto uzdevumu izpildes termiņu līdz 2015.gada 13.novembrim.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par 2014.gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm"

TA-823-DV __________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot un veselības ministram līdz 2015.gada 30.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 „Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās”, paredzot iespēju ārstniecības iestādēm iegādāties zāles no valsts materiālajām rezervēm.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmākajām darbībām airBaltic attīstības nodrošināšanai"

TA-2280-DV __________________________________

(A.Matīss, Dz.Rasnačs, R.Bergmanis, K.Ozoliņš, A.Freimanis, N.Mežviets, E.Rinkēvičs, B.Bāne, U.Augulis, I.Pētersone-Godmane, D.Melbārde, R.Kozlovskis, J.Dūklavs, K.Āboliņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un Satiksmes ministrijas pārstāvju sniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Ministru kabineta locekļu un drošības iestāžu pārstāvju izteiktos viedokļus par informatīvo ziņojumu un sniegto informāciju.
3. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra sēdē.
4. Satiksmes ministrijai, ņemot vērā izteiktos viedokļus, sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām sagatavot lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu informāciju un līdz 2015.gada 2.novembrim plkst. 10.00 iesniegt to Valsts kancelejā.
 
51.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Nassr Allah pret Latviju"

353-k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz. Rasnačs, R. Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2015.gada 21.jūlija sprieduma lietā "Nassr Allah pret Latviju" spēkā stāšanās nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
52.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Meimanis pret Latviju"

354-k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, U.Augulis, K.Līce, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 2 500 EUR izmaksāšanai iesniedzējam Mairim Meimanim pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2015.gada 21.jūlija sprieduma lietā "Meimanis pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2015.gada 21.jūlija sprieduma lietā "Meimanis pret Latviju" spēkā stāšanās nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
53.§
Konfidenciāli

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.55


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš