Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 57

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.57

2015.gada 3.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš
Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.30

-

L.Peinberga

1.§
Par valdības paveikto laika posmā no 2014.gada 5.novembra līdz 2015.gada 3.novembrim

____________________________________

(J.Dūklavs, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, M.Seile, R.Bergmanis, G.Belēvičs, D.Reizniece-Ozola, M.Krieviņš, J.Reirs, A.Matīss, K.Gerhards, U.Augulis, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai Ministru kabineta locekļu sniegto informāciju.
2. Visām ministrijām sagatavot pārskatāmu, lakonisku informāciju par svarīgākajiem nozarē izpildītajiem uzdevumiem laika posmā no 2014.gada 5.novembra līdz 2015.gada 3.novembrim un nosūtīt to Valsts kancelejai ievietošanai Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība""

TA-2319 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""

TA-2316 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojumā Nr.686 "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju""

TA-2227 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi""

TA-2221 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-2249 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, vārdus “A.Matīss - satiksmes ministrs” aizstājot ar vārdiem “K.Gerhards – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs”, vārdus “L.Līce – satiksmes ministra padomniece” aizstājot ar vārdiem “U. Reimanis – Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks”, kā arī papildinot pārstāvju grupas sastāvu ar otru Pārstāvju grupas vadītāja vietnieku - “K.Ozoliņš – Satiksmes ministrijas valsts sekretārs”, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.4 Dzelzceļa ielā 13, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"

TA-2184 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1502 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību""

TA-2200 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolai"

TA-2321 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā "WorldSkills 2015""

TA-2323 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē"

TA-2370 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi""

TA-2226 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā"

TA-2302 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""

TA-2329 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 10.maija rīkojuma Nr.192 "Par koncepcijas projektu par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2201 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1015 "Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai""

TA-2160 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""

TA-2161 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem""

TA-2204 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem""

TA-1291 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"

TA-1246 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-2306 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības"

TA-2222 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības augļu džemam, ievārījumam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim"

TA-2223 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.519 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""

TA-2328 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma pirkšanu 2015.gadā"

TA-2366 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, J.Dūklavs, L.Medina, D.Lucaua, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai steidzami sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-2368 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai izbeigt aizsardzības ministra iesniegtā Ministru kabineta rīkojuma projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. maija rīkojumā Nr. 243 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"" (TA-2264) izpildes kontroli.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Par kandidatūru Eiropas Savienības Revīzijas palātas locekļa amatam"

TA-2383 ____________________________________

(B.Bāne, R.Kronbergs, Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola, G.Belēvičs, A.Matīss, E.Rinkēvičs, R.Kozlovskis, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra sēdē.
2. Finanšu ministrijai jautājuma izskatīšanā uzaicināt piedalīties konkursa komisijas rekomendēto kandidātu Eiropas Savienības Revīzijas palātas locekļa amatam.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, Koalīcijas par interneta brīvību fonda, Starptautiskās Krimināltiesas Cietušo trasta fonda, Eiropas Demokrātijas fonda, Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta fonda "Lifeline", UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programmas un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras trasta fondā Irānas kodolprogrammas verifikācijas un uzraudzīšanas pasākumu nodrošināšanas budžetos"

TA-2398 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-2315 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""

TA-2396 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.614 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2.apakšaktivitāti "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai"""

TA-2397 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumos Nr.241 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""

TA-2399 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2419 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""

TA-2440 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai nodrošinātu 2015.gadā plānoto Ministru kabineta balvu izmaksu, atbalstīt 2015. gadā apropriācijas pārdali 7 115 EUR apmērā no jaunajai politikas iniciatīvai "Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā uzraudzības (monitoringa) sistēma" piešķirtā finansējuma uz resoru "03. Ministru kabinets" budžeta programmu 01.00.00 "Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika".
3. Valsts kancelejai sadarbībā ar Finanšu ministriju vienoties par finansējuma avotu, lai nodrošinātu Ministru kabineta plānoto balvu izmaksu 2016.gadā un turpmākajos gados.

 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu"

TA-2362 ____________________________________

(R.Kozlovskis, A.Matīss, Dz.Rasnačs, A.Velšs, J.Reirs, I.Pētersone-Godmane, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai atkārtoti saskaņot rīkojuma projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

TA-2254 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

TA-2257 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai""

TA-2391 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka:
2.1. precizētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu prognoze no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – Ceļu satiksmes drošības direkcija) piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, 2015.gadā ir 671 902 EUR;
2.2. precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu prognoze 2015.gadā ir 548 888 EUR (Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumi, kas saistīti ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi – 358 852 EUR, Valsts policijas izdevumi, kas saistīti ar naudas sodu uzlikšanu, – 133 600 EUR, izdevumi, kas saistīti ar datortehnikas iegādi un samaksu par sakaru pakalpojumiem – 56 436 EUR).
3. Ceļu satiksmes drošības direkcijai nodrošināt, ka turpmākajā laikposmā, kad tiek pildīts deleģētais valsts pārvaldes uzdevums, netiek paredzētas jaunas izdevumu pozīcijas.

 
39.§
Rīkojuma projekts "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2016.–2020.gadam"

TA-2327 ____________________________________

(J.Dūklavs, A.Ozols, A.Krēsliņš, L.Eņģele, J.Rozītis, D.Dubrovskis, K.Klauss, J.Jansons, J.Priednieks, E.Zakovics, K.Gerhards, G.Belēvičs, Dz.Rasnačs, U.Augulis, J.Reirs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija turpinās diskusijas ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra sēdē (prot. Nr. 45 91.§) dotajam uzdevumam.
3. Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" turpinās īstenot ilgtspējīgu valsts meža apsaimniekošanas praksi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, akciju sabiedrības vidēja termiņa stratēģiju un atbildīgu attieksmi attiecībā uz Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo meža biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam un tieslietu ministram Dz.Rasnačam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Maksimāli pieļaujamā koku ciršanas apjoma palielināšana valsts mežos galvenajā cirtē no dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas viedokļa nav atbalstāma, ja netiek veikti piesardzības pasākumi.
Kamēr Latvijā nav veikta biotopu kartēšana un Meža valsts reģistrā nav informācijas par aizsargājamajiem biotopiem, nedrīkst pieļaut, ka tiek izcirsti bioloģiski augstvērtīgi un aizsargājami meža biotopi. Plānojot meža ciršanu, nepieciešams ievērot piesardzības principu, un vecās bioloģiski augstvērtīgākās mežaudzes ir jāizslēdz no ciršanas apjoma.
Šajā Ministru kabineta rīkojuma projektā nepieciešams iekļaut atrunu par to, ka koku ciršana notiek, ņemot vērā biotopu kartēšanas rezultātā konstatētos īpaši aizsargājamos biotopus.
Ņemot vērā augstāk minētos apsvērumus, Ministru kabineta rīkojumu nepieciešams papildināt ar 5.punktu, izsakot to šādā redakcijā: “Plānojot koku ciršanu galvenajā cirtē, ir saglabājami Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi.”.

 
40.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2298 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"

TA-2299 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra rīkojumā Nr.625 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves projekta izdevumu segšanai""

TA-2401 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Finanšu ministrijai budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros ilgtermiņa saistībās palielināt finansējumu 2015.gadā pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā" 4 279 459 EUR apmērā, pārdalot finansējumu attiecīgajā apmērā no pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)".
3. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2015.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs izdevumu segšanai, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves Pils laukumā 3, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0006), būvniecībā, valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" ir 20 578 434 EUR.
4. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumus likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” un likumprojektam "Par valsts budžetu 2016.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu samazināšanu budžeta apakšprogrammai 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā" 2016.gadam par 2 386 319 EUR un 2018.gadam par 1 893 140 EUR.

 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""

TA-2402 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Finanšu ministrijai budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros ilgtermiņa saistībās 2015.gadā samazināt finansējumu pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūve)" par 4 279 459 EUR, pārdalot finansējumu pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā".
3. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2015.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūve), būvniecības darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" atbilstoši plānotajiem darbiem ir 559 554 EUR apmērā.
4. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumus likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" un likumprojektam "Par valsts budžetu 2016.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu palielināšanu budžeta apakšprogrammai 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)" 2018.gadam par 4 279 459 EUR.
5. Kultūras ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" un likumprojektam "Par valsts budžetu 2016.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu samazināšanu budžeta apakšprogrammai 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" 2016.gadam par 117 734 EUR, 2017.gadam par 470 936 EUR un 2018.gadam par 156 979 EUR.

 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.391 "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""

TA-2404 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumus likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" un likumprojektam "Par valsts budžetu 2016.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu samazināšanu budžeta apakšprogrammai 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai" 2017.gadam par 3 303 634 EUR, kā arī palielināšanu 2018.gadam par 3 303 634 EUR.
3. Kultūras ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" un likumprojektam "Par valsts budžetu 2016.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu samazināšanu budžeta apakšprogrammai 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" 2018.gadam par 76 291 EUR.

 
45.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307 "Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai""

TA-2400 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" un likumprojektam "Par valsts budžetu 2016.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu samazināšanu budžeta apakšprogrammai 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "Ēkas Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā, uzturēšanas izdevumiem VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" 2016.gadam par 21 423 EUR un 2017.gadam par 64 267 EUR.

 
46.§
Konceptuālais ziņojums "Augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas izveide"

TA-2413 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto konceptuālo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt konceptuālo ziņojumu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāves izteiktās piezīmes, saskaņot ar Tieslietu ministriju, un izglītības un zinātnes ministrei iesniegt konceptuālo ziņojumu Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par līdzekļu iekšējo pārdali 2016.gada valsts budžeta programmā 09.00.00 "Sports""

TA-2407 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertos Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumus valsts budžeta programmā 09.00.00 "Sports" paredzēto līdzekļu iekšējai pārdalei, lai budžeta bāzes izdevumu ietvaros nodrošinātu sporta nozares budžeta prioritāšu īstenošanu.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, paredzot:
3.1. finansējuma samazinājumu 2016.gada budžeta apakšprogrammā 09.10.00 "Murjāņu sporta ģimnāzija" par 306 000 EUR un apakšprogrammā 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai" par 2 642 909 EUR;
3.2. finansējuma palielinājumu 2016.gada budžeta apakšprogrammā 09.04.00 "Sporta būves" par 171 000 EUR;
3.3. finansējuma palielinājumu 2016.gada budžeta apakšprogrammā 09.09.00 "Sporta federācijas un sporta pasākumi" par 543 080 EUR;
3.4. finansējuma palielinājumu 2016.gada budžeta apakšprogrammā 09.12.00 "Latvijas Sporta muzejs" par 18 000 EUR;
3.5. finansējuma palielinājumu 2016.gada budžeta apakšprogrammā 09.16.00 "Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā" par 705 395 EUR;
3.6. finansējuma palielinājumu 2016.gada budžeta apakšprogrammā 09.17.00 "Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai" par 369 334 EUR;
3.7. finansējuma palielinājumu 2016.gada budžeta apakšprogrammā 09.21.00 "Augstas klases sasniegumu sports" par 1 027 100 EUR;
3.8. finansējuma palielinājumu 2016.gada budžeta apakšprogrammā 09.25.00 "Dotācija biedrībai "Latvijas Paralimpiskā komiteja" pielāgotā sporta attīstībai" par 115 000 EUR;
3.9. finansējuma samazinājumu 2017.gada budžeta apakšprogrammā 09.04.00 "Sporta būves" par 165 000 EUR;
3.10. finansējuma palielinājumu 2017.gada budžeta apakšprogrammā 09.21.00 "Augstas klases sasniegumu sports" par 165 000 EUR.
4. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina, ka, piešķirot atbalstu sporta pasākumiem un sporta infrastruktūrai, tai skaitā, olimpisko centru attīstībai un sporta būvēm, tiek ievērotas komercdarbības atbalsta kontroles normas.

 
48.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.464 "Par Daugavpils Olimpiskā centra attīstības projekta, Zemgales Olimpiskā centra attīstības projekta un Olimpiskā centra "Ventspils" attīstības projekta "Ventspils peldbaseina rekonstrukcija" īstenošanu""

TA-2409 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.508 "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanu""

TA-2406 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.jūlija rīkojumā Nr.512 "Par valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanu""

TA-2405 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojumā Nr.522 "Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra "Mežaparks" un Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali""

TA-2410 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka pirms līguma slēgšanas ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Tenisa centrs "Lielupe"" par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projekta īstenošanai, jautājums par Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projekta saturu (projekta ietvaros veicamajiem darbiem un to provizoriskajām izmaksām), kā arī Tenisa centra "Lielupe" turpmāko apsaimniekošanas modeli tiek izskatīts Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē.

 
52.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.augusta rīkojumā Nr.543 "Par Zemgales olimpiskā centra Jelgavā projekta un Olimpiskā centra "Ventspils" attīstības projekta "Ventspils peldbaseina rekonstrukcija" īstenošanu""

TA-2411 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.decembra rīkojumā Nr.762 "Par projekta "Olimpiskā centra "Ventspils" infrastruktūras attīstība periodā no 2011.-2013.gadam" īstenošanu""

TA-2412 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai"

TA-2408 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Daugavas stadiona (Rīgā) teritorijas revitalizācijas programmas "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" īstenošanas uzsākšanai"

TA-2403 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā" īstenošanas noteikumi"

TA-2418 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfisko lietu apakškomisijai (par Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzību ārvalstīs)

TA-2234 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfisko lietu apakškomisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfisko lietu apakškomisijai.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā"

TA-2133 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, J.Plūme, Dz.Rasnačs, K.Gerhards, U.Augulis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt Rīcības plānu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā (turpmāk – Rīcības plāns), ņemot vērā izteiktos priekšlikumus: 2.4. pasākumā papildināt 3.punkta B variantu ar norādi, ka gadījumā, ja tiktu izvēlēta moduļu tipa ēku iegāde, šīs ēkas nākotnē būtu iespējams izmantot arī citām vajadzībām, piemēram, valsts iestāžu struktūrvienību izvietošanai; precizēt 3.19.pasākumu, paredzot, ka tiek nodota pabalstu izmaksas funkcija; sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju precīzi formulēt samazinātā pabalsta apmēra noteikšanas pamatojumu, un iesniegt precizēto Rīcības plānu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Pieņemt zināšanai labklājības ministra U.Auguļa izteikto viedokli par atsevišķām prasībām, kuras var negatīvi ietekmēt Rīcības plānā minēto personu nodarbinātības veicināšanu.
5. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Labklājības ministrijai lemt pēc Labklājības ministrijas iesniegtā informatīvā ziņojuma par Nodarbinātības valsts aģentūras faktisko noslodzi, īstenojot Rīcības plānā noteiktos pasākumus. Labklājības ministrijai informatīvo ziņojumu saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Ministru kabinetā līdz 2016.gada 1.maijam.
6. Jautājumu par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu pašvaldībām lemt, izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem, atbilstoši pašvaldību faktiskajiem izdevumiem.
7. Lai nodrošinātu Rīcības plāna izpildi, iesaistītajām ministrijām sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā (saskaņā ar Rīcības plāna pielikumā norādīto valsts budžeta finansējumu ministrijas budžetā), paredzot nepieciešamo finansējumu 2016. un 2017.gadam no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" finansējuma.
8. Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu, ko iespējams noteikt Rīcības plāna izpildes gaitā (saskaņā ar Rīcības plāna pielikumā norādīto valsts budžeta finansējumu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"), izskatīt Ministru kabinetā 2016. un 2017.gada laikā, ministrijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavojot pamatotus pieprasījumus atbilstoši faktiskajiem izdevumiem no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
9. Noteikt, ka Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamās amata vietas ieviešamas, nepalielinot kopējo Iekšlietu ministrijas amata vietu skaitu.
10. Atbalstīt Rīcības plāna 2.4.pasākuma 3.punktā ietverto A variantu, kas paredz korpusa "Bundulīši" iegādi un rekonstrukciju.
11. Jautājumi par papildu nepieciešamo finansējumu Rīcības plānā paredzēto pasākumu turpināšanai 2018.gadam un turpmākajiem gadiem skatāmi Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
59.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanai"

TA-2338 ____________________________________

(K.Gerhards, E.Šadris, A.Matīss, A.Ozola, S.Šķiltere, A.Ozols, L.Eņģele, U.Augulis, A.Muižnieks, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu (turpmāk – biotopu kartēšana). Biotopu kartēšanu veikt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1. pasākuma „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” (turpmāk – 5.4.2.1. pasākums) ietvaros, izmantojot šim mērķim pieejamo Eiropas Savienības fondu finansējumu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros.
2. Noteikt, ka biotopu kartēšana tiek veikta saskaņā ar šādiem principiem:
2.1. lai nodrošinātu objektīvas informācijas iegūšanu, aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana tiek veikta visā valsts teritorijā līdz 2019. gadam;
2.2. aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana tiek veikta pēc zinātniski pamatotiem kritērijiem;
2.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina katra zemes īpašnieka (tiesiskā valdītāja) informēšanu par aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas uzsākšanu un iegūtajiem rezultātiem;
2.4. aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas darbu organizēšanai tiek izmantota visa valsts institūcijās un uzņēmumos uzkrātā informācija par zemes izmantošanas veidiem;
2.5. aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanā obligāti jāapseko informatīvā ziņojuma 1. pielikumā uzskaitītās teritorijas;
2.6. aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanā netiek veikta informatīvā ziņojuma 2. pielikumā uzskaitītajās teritorijās;
2.7. labvēlīgas aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamā platība tiek noteikta atbilstoši Eiropas Komisijas 1997.gada 18. novembra vadlīnijās Hab.97/2, rev.4 minētajiem principiem. Saimnieciskās darbības ierobežojumi tiek noteikti tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai mikroliegumu izveidošanu atbilstoši biotopu aizsardzības mērķiem un to ekoloģiskām prasībām;
2.8. meža un ar mežu saistīto sugu un biotopu aizsardzībai izveidoto teritoriju platība un saimnieciskās darbības ierobežojumi tiek noteikti tādā apjomā, kas nesamazina meža audzēšanai un koksnes ieguvei pieejamās platības;
2.9. informācija par aizsargājamiem biotopiem tiek ievietota dabas datu pārvaldības sistēmā un ir pieejama zemes īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem) un citu valsts informācijas sistēmu lietotājiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts informācijas sistēmu izveidošanu un datu apmaiņu starp tām.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai apstiprināt ar Zemkopības ministriju saskaņotu kartējamo biotopu sarakstu, kā arī aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku, kas izstrādāta saskaņā ar iepriekšminētajiem principiem un ņemot vērā Ministru kabineta 2013. gada 28. maija sēdē (prot. Nr. 32 23.§) Zemkopības ministrijai dotā uzdevuma izpildes rezultātus.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izveidot Uzraudzības grupu 5.4.2.1. pasākuma ietvaros veiktās biotopu kartēšanas rezultātu ietekmes uz tautsaimniecību izvērtēšanai sadarbībā ar sociālajiem partneriem, nodrošinot līdzvērtīgu tautsaimniecības nozaru, sociālo partneru un vides nevalstisko organizāciju līdzdalību.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2019. gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, kurā būtu iekļauta informācija par aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas rezultātiem, kā arī sniegts detalizēts analītisks izklāsts par biotopu kartēšanas rezultātu ietekmi uz tautsaimniecību un nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos biotopu aizsardzības un labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai nepieciešamo apsaimniekošanas pasākumu veikšanas un tautsaimniecības nozaru attīstības interešu sabalansēšanai.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt, ka līdz šī protokollēmuma 5. punktā minētā informatīvā ziņojuma iesniegšanai Ministru kabinetā plānveidīgi jaunas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas biotopu aizsardzībai netiek veidotas.
7. Pieņemt zināšanai, ka informācijas iegūšana un apkopošana par aizsargājamo biotopu izplatību un kvalitāti neietekmē saskaņā ar normatīvajiem aktiem atļautu saimniecisko darbību.
8. Satiksmes ministrijai nodrošināt regulāras un aktuālas informācijas iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā par plānotajiem transporta infrastruktūras projektiem.
9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, atbilstoši Satiksmes ministrijas plāniem par transporta infrastruktūras projektiem, nodrošināt grozījumus to īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos, kuru teritorija pārklājas ar transporta infrastruktūras aizsargjoslu teritoriju, transporta infrastruktūras aizsargjoslu īpaši aizsargājamās dabas teritorijā nosakot neitrālajā zonā.

 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par statusu un rīcības plānu biotopu kartēšanas jautājumā, kā arī atkritumu apsaimniekošanas sistēmas investīciju sagatavošanā"

TA-2345 ____________________________________

(K.Gerhards, J.Butkevičs, E.Šadris, A.Ozola, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par informatīvajā ziņojumā ietvertā rīcības plāna izpildi izskatīt kārtējā informatīvā ziņojuma par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu ietvaros.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram sekot, lai ministrija operatīvi sagatavotu un noteiktā kārtībā iesniegtu izskatīšanai Ministru kabinetā ar informatīvo ziņojumu saistītos attiecīgos tiesību aktu projektus.

 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides darbību un visaptverošu ieviešanu valsts pārvaldē"

TA-2206 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu par Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides lietošanu un visaptverošu ieviešanu elektronisko dokumentu apritē starp tiešās pārvaldes iestādēm.
3. Tiešās pārvaldes iestādēm, kuras nav pieslēgtas Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas videi, līdz 2017.gada 1.septembrim pieteikties Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides lietošanai un nodrošināt pieslēgumu minētai videi.
4. Tiešās pārvaldes iestādēm, kuras nav pieslēgtas Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas videi, līdz 2016.gada 1.maijam sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt iespējas 2014. – 2020.gada plānošanas periodā īstenot aktivitātes darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" programmas "Publisko pakalpojumu daudzkanālu sniegšana un pārvaldība" apakšprogrammas "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" vai citu ārvalstu finanšu instrumentu pasākumu (programmu) ietvaros, lai nodrošinātu sasaisti ar minēto vidi.
5. Ministrijām un citām tiešās pārvaldes iestādēm dokumentu pārvaldības sistēmu pieslēgumus Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas videi nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, ja tos nav iespējams nodrošināt no šī protokollēmuma 4.punktā minētajiem finanšu avotiem.
6. Pieņemt zināšanai, ka pašvaldības, kuras nav pieslēgtas Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas videi, tiek aicinātas līdz 2017.gada 1.septembrim pieteikties minētās vides lietošanai, nodrošināt tai pieslēgumu un to lietot dokumentu apritē starp valsts un pašvaldību iestādēm. Pašvaldības tiek aicinātas līdz 2016.gada 1.maijam izvērtēt veidu, kādā īstenot aktivitātes 2014. – 2020.gada plānošanas periodā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu ietvaros, lai nodrošinātu pašvaldību iestāžu pieslēgšanos minētai videi.
7. Tiešās pārvaldes iestādēm, kuras ir īstenojušas pieslēgumu Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas videi, ar 2016.gada 1.janvāri nodrošināt minētās vides lietošanu dokumentu apritē starp valsts un pašvaldību iestādēm.

 
62.§
Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējumu valsts autoceļu uzturēšanas darbiem" un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2387 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta līdzekļu pārdali Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra Valsts ieņēmumu dienesta telpās Talejas ielā 1, Rīgā, darbības nodrošināšanai"

TA-2417 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra Valsts ieņēmumu dienesta telpās Talejas ielā 1, Rīgā, darbību 2016.gadā un turpmāk.
3. Finanšu ministrijai un Labklājības ministrijai iesniegt priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā līdzekļu pārdalei 2016.gadā un turpmākajiem gadiem, bet ne ilgāk kā Valsts ieņēmumu dienesta noslēgtā apakšnomas līguma darbības termiņā, no Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta) pamatbudžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 41 625 EUR apmērā, tajā skaitā ilgtermiņa saistībām pasākumam "VID ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai" 29 453 EUR apmērā, uz Labklājības ministrijas pamatbudžetu administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" un telpu uzturēšanas izdevumu segšanai saistībā ar Vienotā valsts klientu apkalpošanas centra darbības turpināšanu, tajā skaitā:
3.1. pamatbudžeta apakšprogrammai 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" 9 620 EUR apmērā;
3.2. pamatbudžeta apakšprogrammai 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" 6 193 EUR apmērā;
3.3. pamatbudžeta apakšprogrammai 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" 25 812 EUR apmērā pārskaitīšanai uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets".
4. Ja mainās telpu nomas vai telpu uzturēšanas izdevumi saistībā ar Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra Talejas ielā 1, Rīgā, izvietoto Labklājības ministrijas padotības iestāžu (Valsts darba inspekcijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras) darba vietu skaita un aizņemtās platības izmaiņām, bāzes izdevumu 2017.-2019.gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā, precizēt pārdalītā finansējuma apmēru no Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta) pamatbudžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" uz Labklājības ministrijas pamatbudžetu.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Valsts vienotā klientu apkalpošanas centram Valsts ieņēmumu dienesta ēkā Talejas ielā 1, Rīgā, metodisko atbalstu.

 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2015.gadā"

TA-2331 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Krieviņš, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijai tehniski precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumus, un zemkopības ministram iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.

 
65.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2015.gada 9.novembra ārkārtas sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2438 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrei D.Reizniecei-Ozolai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2015. gada 9.novembra ārkārtas sanāksmē.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"

TA-2309-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
67.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"

TA-2310-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
68.§
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica Finansēšanas līguma parakstīšanu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA)"

TA-2431-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai nodrošināt Finansēšanas līguma noslēgšanu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA), pilnvarojot akciju sabiedrību "RB Rail" kā projekta koordinatoru parakstīt Finansēšanas līgumu Satiksmes ministrijas vārdā, uzdodot "RB Rail" rīkoties Satiksmes ministrijas uzdevumā un saskaņā ar noslēgto Finansēšanas līgumu.
3. Noteikt, ka 100% valstij piederošā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" Finansēšanas līguma izpratnē ir īstenošanas struktūra un organizē darbus Rail Baltica valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objekta izveidei.
4. Atļaut Satiksmes ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības (ārvalstu finanšu palīdzībai, valsts budžeta dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem) 2016.-2020.gadam budžeta apakšprogrammā 60.06.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti" Rail Baltica publiskās dzelzceļa infrastruktūras objekta izveidei.
5. Satiksmes ministrijai 2016.gadā noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par valsts budžeta līdzekļu pārdali 2016.gadam aktivitāšu īstenošanai faktiski nepieciešamajā apjomā no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". Satiksmes ministrijai no INEA saņemto pēcfinansējumu ieskaitīt valsts budžeta ieņēmumos.

 
69.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""

TA-2432 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
70.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali, lai nodrošinātu Latvijas Republikas vēstniecības Polijas Republikā nomātā nekustamā īpašuma iegādi 2015. gadā"

TA-2367-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pēc rīkojuma projekta pieņemšanas tam sēdes laikā ir noņemts lietojuma ierobežojuma statuss "dienesta vajadzībām".
 
71.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokollēmuma Nr.42 2.§ izpildes gaitu un priekšlikumiem Nacionālās elektronisko līdzekļu padomes raidorganizāciju uzraudzības spēju uzlabošanai

TA-2358-DV ____________________________________

(Dz.Rasnačs, U.Lielpēters, R.Bergmanis, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu piešķirt Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei finansējumu 25 000 EUR apmērā 2016.gadā un turpmākajos gados uzraudzības tehniskajam risinājumam uz mākoņtehnoloģiju bāzes un iekļaut to likumprojektā „Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumprojektā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam”.
3. Atbalstīt finansējuma pārdali esošā nozares finansējuma ietvaros 106 718 EUR apmērā 2016.gadā un turpmākajos gados Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, lai nodrošinātu administratīvo procesu elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības uzraudzībā, pārkāpumu apkarošanu un novēršanu.
4. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2. un 3.punktā noteikto, Kultūras ministrijai sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi līdz 2015.gada 6.novembrim iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus likumprojekta „Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
5. Kultūras ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sagatavotu informatīvo ziņojumu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 31.marta sēdes protokollēmuma Nr.17 50.§.
6. Pēc jautājuma izlemšanas šim protokollēmumam sēdes laikā ir noņemts lietojuma ierobežojuma statuss "dienesta vajadzībām".

 
72.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmākajām darbībām airBaltic attīstības nodrošināšanai"

TA-2280-DV, TA-2430 ____________________________________

(A.Matīss, K.Ozoliņš, G.Belēvičs, J.Maizītis, N.Mežviets, E.Rinkēvičs, B.Bāne, J.Dūklavs, M.Gauss, U.Augulis, D.Berkolde, R.Bergmanis, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, M.Gorodcovs, J.Pone, I.Skrodele, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, tai skaitā informāciju par to, ka ir veikta potenciālā finanšu investora atbilstības likuma "Par aviāciju" 57. divi prim pantam izvērtēšana.
2. Pieņemt zināšanai Satversmes aizsardzības biroja direktora, Drošības policijas priekšnieka un valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" direktora sniegto informāciju.
3. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Air Baltic Corporation” valdes priekšsēdētāja sniegto informāciju.
4. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas priekšlikumu, atbalstīt informatīvajā ziņojumā minētā 1.risinājuma variantu kā pagaidu risinājumu līdz akciju sabiedrības „Air Baltic Corporation” stratēģiskā investora piesaistei.
5. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību „Air Baltic Corporation” veikt nepieciešamās darbības akcionāru līguma redakcijas pilnveidošanai, maksimāli ievērojot valsts intereses.
6. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību „Air Baltic Corporation” veikt nepieciešamās darbības, lai ne vēlāk kā divu gadu laikā piesaistītu akciju sabiedrībai „Air Baltic Corporation” stratēģisko investoru.
7. Finanšu ministram izsniegt valsts aizdevumu akciju sabiedrībai „Air Baltic Corporation” ar šādiem nosacījumiem:
7.1. aizdevuma galējais atmaksas termiņš ir līdz 2016.gada 30.decembrim, bet ne vēlāk kā līdz akciju sabiedrības „Air Baltic Corporation” pamatkapitāla palielināšanas dienai;
7.2. valsts aizdevumam piemērojamā procentu likme ir 6% gadā, tajā skaitā maksa par valsts aizdevuma izsniegšanu un apkalpošanu 0,5% gadā;
7.3. valsts aizdevums tiek izmaksāts atbilstoši faktiskajai akciju sabiedrības „Air Baltic Corporation” finansējuma nepieciešamībai;
7.4. par valsts aizdevuma nodrošinājumu kalpo komercķīla, kas nodrošina arī prasījumus, kas izriet no 2011.gada 14.decembra valsts aizdevuma līguma Nr.A1/1/F11/796.
8. Satiksmes ministrijai sagatavot un līdz 2015.gada 6.novembrim iesniegt Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidošanu akciju sabiedrības “Air Baltic Corporation” stratēģiskā investora piesaistīšanas veicināšanai. Darba grupas sastāvā iekļaut Satiksmes ministrijas, Ministru prezidenta biroja, Pārresoru koordinācijas centra, Valsts kancelejas un Finanšu ministrijas pārstāvjus un paredzēt, ka satiksmes ministrs reizi ceturksnī iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informāciju par darba grupas paveikto.
9. Satiksmes ministrijai nodrošināt kontroli par valsts aizdevuma izlietošanu akciju sabiedrībā “Air Baltic Corporation” un akciju sabiedrības finansiālā stāvokļa uzraudzību.
10. Lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā minētā 1.risinājuma varianta īstenošanu, Satiksmes ministrijai līdz 2015.gada 4.novembrim iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu, lai likumprojektā „Par valsts budžetu 2016.gadam” paredzētu akciju sabiedrības „Air Baltic Corporation” pamatkapitāla palielināšanai nepieciešamos līdzekļus.
11. Noteikt, ka turpmāk pirms grozījumu izdarīšanas akciju sabiedrības “Air Baltic Corporation” biznesa plānā vai jauna biznesa plāna apstiprināšanai ir jāsaņem Ministru kabineta piekrišana. Satiksmes ministrijai nodrošināt attiecīga informatīvā ziņojuma iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
12. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.363 "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"".
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. Pēc jautājuma izlemšanas šim protokollēmumam sēdes laikā ir noņemts lietojuma ierobežojuma statuss "dienesta vajadzībām" .

 
73.§
Par apropriācijas pārdali budžeta programmas 09.00.00 "Drošības policijas darbība" ietvaros

373-s____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
74.§
Par apropriācijas pārdali

374-s____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 22.25


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš