Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 67

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.67

2015.gada 15.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Ieteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra ieteikumos Nr.2 "Valsts pārvaldes iestādes struktūras izveidošanas kārtība""

TA-2750 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto ieteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot ieteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""

TA-2428 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Par Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses"

TA-2747 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt Padziļināta partnerības un sadarbības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.85 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātiskajām pasēm""

TA-2754 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumos Nr.180 "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-2562 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm""

TA-2739 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā"

TA-2436 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību""

TA-2729 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 21.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.30 12.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 30.jūnijam un 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.aprīlim.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""

TA-2746 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu""

TA-2660 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""

TA-2661 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2623 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

TA-2243 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījums Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"

TA-2245 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā" (likumprojektu pakete).
 
15.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-2246 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" un likumprojektu "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" un likumprojektu "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā" (likumprojektu pakete).
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"

TA-2247 ____________________________________

(L.Straujuma)

1.Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" un likumprojektu "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" un likumprojektu "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (likumprojektu pakete).
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.289 "Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu""

TA-2248 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""

TA-2664 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojumā Nr.675 "Par Koncepciju par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-2521 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" sagatavošanas procesā precizēt papildu nepieciešamā finansējuma apjoma (ne vairāk kā 31 515 537 EUR) 2017.gadam un turpmākiem gadiem sadalījumu pa ministrijām, ņemot vērā amatu klasificēšanas rezultātus, un Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā attiecīgu starpnozaru jaunās politikas iniciatīvu.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-1568 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

TA-2672 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2016./2017.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

TA-2618 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-2737 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi"

TA-2318 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra noteikumos Nr.619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju""

TA-2581 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""

TA-2559 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2016.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2697 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-2600 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2752 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2677 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 60.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem administratīvā sloga samazināšanai platjoslas elektronisko sakaru tīkla attīstībai"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2641 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 60.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem administratīvā sloga samazināšanai platjoslas elektronisko sakaru tīkla attīstībai"" 3.punktā dotajam uzdevumam izpildes termiņu līdz 2016.gada 14.aprīlim.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1052 "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība""

TA-2616 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2016.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2608 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā persona, kas kārto reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūras, iesniedz dokumentus Patentu valdei"

TA-2639 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Patentu valdes nolikums"

TA-2637 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2721 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2723 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 19.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 14.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2691 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 19.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 14.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.maijam.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""

TA-2755 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma "Jaunaudaros", Tadaiķu pagastā, Durbes novadā, nodošanu Durbes novada pašvaldības īpašumā"

TA-2620 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 46.§) "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2722 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 46.§) "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.decembrim.
3. Noteikt, ka 2016.gadā pašvaldībām šī protokollēmuma 2.punktā minēto informāciju par zemes vienībām nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2670 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2523 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Dažādu veidu cukura kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības"

TA-2550 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.307 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi""

TA-2714 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2685 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Dabīgā minerālūdens un avota ūdens noteikumi"

TA-2766 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"

TA-2762 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""

TA-2777 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegācijas dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas 71.sesijā Ženēvā"

TA-2769 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""

TA-2794 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2780 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi""

TA-2619 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības""

TA-2719 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2709 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru"

TA-2242 ____________________________________

(D.Melbārde, J.Dūklavs, P.Vilks, U.Augulis, D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
57.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs) prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu"

TA-2702 ____________________________________

(D.Melbārde, J.Dūklavs, P.Vilks, U.Augulis, D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-2707 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, E.Romanovskis, J.Dūklavs, K.Gerhards, J.Reirs, G.Ābele, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju un lauksaimnieku organizācijām līdz 2016.gada janvāra beigām sagatavot priekšlikumus par grozījumiem atbalsta sistēmā, kas noteikta Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" un 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību", un ekonomikas ministram iesniegt priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

TA-2708 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, E.Romanovskis, J.Dūklavs, K.Gerhards, J.Reirs, G.Ābele, U.Augulis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"

TA-2640 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija" peļņas daļu"

TA-2790 ____________________________________

(D.Melbārde, D.Ķezbere, J.Reirs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" peļņas daļu"

TA-2792 ____________________________________

(D.Melbārde, D.Ķezbere, J.Reirs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Likumprojekts "Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums"

TA-2804 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"" (likumprojektu pakete).
 
64.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""

TA-2802 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums" (likumprojektu pakete).
 
65.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""

TA-1599 ____________________________________

(J.Reirs, R.Ziders, D.Pelēkā, N.Krūzītis, J.Endziņš, P.Leiškalns, D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka uzņēmumiem, kuri ir padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki, kases aparātus, hibrīda kases aparātus vai kases sistēmas, kas ir atbilstošas noteikumu prasībām, nodokļu un citu maksājumu aprēķināšanai un uzskaitei ir jāsāk lietot ne vēlāk kā 2019.gada 1.janvārī, bet pārējiem uzņēmumiem - 2017.gada 1.janvārī, un finanšu ministram iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
66.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

TA-2805 ____________________________________

(J.Reirs, R.Ziders, D.Pelēkā, N.Krūzītis, J.Endziiņš, P.Leiškalns, D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā šī protokollēmuma 65.§ minēto, un finanšu ministram iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
67.§
Plāna projekts "Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam"

TA-2684 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikt.
 
68.§
Plāna projekts "Pamatnostādņu "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam" īstenošanas plāns 2015.-2017.gadam"

TA-2475 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
69.§
Konceptuāls ziņojums "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā "Mērķarhitektūra v.1.0""

 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
70.§
Valsts policijas attīstības koncepcijas projekts

TA-1481 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
71.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas un republikas pilsētu un novadu pašvaldības policijas institūciju sadarbības pilnveidošanu"

TA-1725 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
72.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.51 56.§ 2. un 3.punktā uzdotā uzdevuma atcelšanu"

TA-2668 ____________________________________

(A.Pildegovičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atcelt Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 56.§) 2. un 3.punktā doto uzdevumu.
 
73.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda cilvēkresursiem un uzraudzības mehānismiem 2014.-2020.gada plānošanas periodā"

TA-2699 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
74.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta finansējuma mērķa maiņu, nodrošinot Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un ilgtspējas nozīmīgu faktoru–tautas tērpa darināšanu un valkāšanu"

TA-2743 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Kultūras ministrijas programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.440 "Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības" 2015.gadā piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu, kuru dibinātāji nav pašvaldības, vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atlikumu 3801 EUR apmērā novirzīt Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un ilgtspējas nodrošināšanai un izlietot izdevuma (metodiskā materiāla) "Apģērba attīstība Zemgalē 19.gadsimtā" tipogrāfijas un fotomateriālu izdevumu samaksai.
 
75.§
Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2014.gadā"

TA-2509 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2014. gadā" (turpmāk – pārskats).
2. Valsts kancelejai nosūtīt pārskatu Saeimai.
 
76.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"

TA-2687 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Krieviņš, G.Belēvičs, I.Pētersone-Godmane, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts darba inspekcijai un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai līdz 2016.gada 10.februārim sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā:
2.1. skaidrojumu par iemesliem, kādēļ netiek sasniegti projektu "Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana" Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/008 un "Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana" Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/011 ieviešanas plānos norādītie e-pakalpojumu izmantošanas rādītāji;
2.2. iestādes rīcības plānu par darbībām 2016.gadā, lai nodrošinātu projektu ieviešanas plānos norādīto e-pakalpojumu un informācijas sistēmu izmantošanas rādītāju sasniegšanu.
3. 3.2.2.1.1 apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" finansējuma saņēmējiem pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieprasījuma tās noteiktajā termiņā sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā projektu ieviešanas plānus.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai veikt turpmāku projektos izstrādāto e-pakalpojumu/informācijas sistēmu izmantošanas plānu uzraudzību un līdz 2016.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā nākamo ziņojumu par ieviešanas plānu izpildi.
 
77.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošanai"

TA-2301 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, lai nodrošinātu televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošanu, iesaistot elektronisko sakaru nozari, izvērtēt nepieciešamību, lietderību un samērīgumu un līdz 2016.gada 1.jūlijam sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā", paredzot iespēju Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei noteiktos gadījumos pieņemt lēmumu par piekļuves ierobežošanu interneta mājaslapai. Likumprojekta izskatīšanu Ministru kabinetā paredzēt vienlaicīgi ar protokollēmuma 3.punktā norādīto tiesību akta projektu.
3. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju, iesaistot elektronisko sakaru nozari, lai nodrošinātu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmuma par piekļuves ierobežošanu mājas lapai internetā izpildi, līdz 2016.gada 1.jūlijam sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā", paredzot tajā deleģējumu Ministru kabinetam noteikt piekļuves ierobežošanas kārtību un pienākumu elektronisko sakaru komersantam vai augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra turētājam veikt piekļuves ierobežošanu. Likumprojekta izskatīšanu Ministru kabinetā paredzēt vienlaicīgi ar šī protokollēmuma 2.punktā norādīto tiesību akta projektu.
4. Jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu Valsts policijas kapacitātes nodrošināšanai skatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts pārvaldes iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
78.§
Informatīvais ziņojums "Par zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu un datu labošanas termiņu"

TA-2683 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 36.§) 2.punktā doto uzdevumu par izpildītu.
 
79.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra sēdes protokola Nr.66 57.§ 4.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-2393 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijai atbilstoši informatīvajam ziņojumam sagatavot un zemkopības ministram līdz 2016. gada 31. martam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos".
 
80.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai datu apmaiņas risinājumu izveidei, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" īstenošanu"

TA-2781 ____________________________________

(U.Augulis, J.Reirs, R.Kronbergs, V.Bolēvičs, K.Ozoliņš, I.Jaunzeme, M.Krieviņš, P.Vilks, L.Straujuma)

1. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu uzsākt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas informatīvo sistēmu pilnveidošanu, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" īstenošanu.
2. Šī protokollēmuma 1. punktā minēto datu apmaiņas risinājumu izveides izmaksas Labklājības ministrijai (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai) sākotnēji nodrošināt likumā "Par valsts budžetu 2016.gadam" piešķirtā finansējuma ietvaros, bet pēc informatīvo sistēmu pilnveidošanas iesniegt Ministru kabinetā pieprasījumu par finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiskajām izmaksām, paredzot, ka tās nepārsniegs informatīvajā ziņojumā minēto apmēru un turpmāk stingrāka kontrole braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanā ļaus ietaupīt valsts budžeta līdzekļus.
3. Satiksmes ministrijai (VSIA "Autotransporta direkcija") sadarbībā ar Tieslietu ministriju (Datu valsts inspekcija) izvērtēt personu datu drošības aspektus datu apmaiņas risinājumu izveidē, ņemot vērā, ka konkrētā datu apmaiņas risinājuma īstenošana uzsākama tikai pēc Datu valsts inspekcijas pozitīva atzinuma saņemšanas.
 
81.§
Atbildes projekts Latvijas Pašvaldību savienībai (par personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanu Latvijas pašvaldībās)

SAN-1866____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Latvijas Pašvaldību savienībai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Latvijas Pašvaldību savienībai.
 
82.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par bērnu tiesību pārkāpumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos)

TA-2059 ____________________________________

(L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli tiesībsargam.
 
83.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 22.oktobra oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/2112

TA-2779-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2015.gada 22.oktobra oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/2112.
2. Valsts kancelejai nostāju elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
84.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2015.gada 16.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2813 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu un Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu".
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram E.Tavaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2015.gada 16.decembra sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
85.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropadomes 2015.gada 17.-18.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2819 ____________________________________

(K.Našeniece, Dz.Rasnačs, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropadomes 2015.gada 17.-18.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
 
86.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai – Enerģētikas savienības stāvoklis"

TA-2830 ____________________________________

(L.Straujuma)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas projektu Nr.1 "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai – Enerģētikas savienības stāvoklis".
 
87.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2748-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemta viena persona.
 
88.§
Informatīvais ziņojums "Par Pārresoru koordinācijas centra sagatavotā informatīvā ziņojuma "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai" 5.pielikuma "Turpmākās rīcības plānojums" 2., 10. un 11.punktā ietverto ieteikumu finansiālajiem un tiesiskajiem riskiem"

TA-2778-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ievērojot ziņojumā sniegto izvērtējumu:
2.1. saglabāt valsts līdzdalību VAS "Latvijas dzelzceļš", VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", VAS "Latvijas Pasts", VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", VAS "Latvijas gaisa satiksme", VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un AS "Pasažieru vilciens";
2.2. Satiksmes ministrijai šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētajās kapitālsabiedrībās turpināt pildīt valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus;
2.3. saglabāt VAS "Latvijas dzelzceļš" līdzdalību SIA "LDZ Cargo", SIA "LDZ infrastruktūra", SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" un SIA "LDZ apsardze";
2.4. saglabāt VAS "Latvijas Pasts" līdzdalību SIA "Mailmaster";
2.5. līdz turpmākam lēmumam saglabāt SIA "LDZ Cargo" līdzdalību SIA "LDZ Cargo loģistika";
2.6. līdz turpmākam lēmumam saglabāt SIA "LDz ritošā sastāva serviss" līdzdalību SIA "Rīgas Vagonbūves uzņēmums "Baltija"";
2.7. līdz turpmākam lēmumam saglabāt AS "Air Baltic Corporation" līdzdalību SIA "Baltic Airlines", AS "Aviation Crew Resources", SIA "Training Centre Holdings", SIA "Baltijas kravu centrs";
2.8. līdz turpmākam lēmumam saglabāt SIA "Baltic Airlines" līdzdalību SIA "Coalition Rewards", SIA "Air Baltic Training", SIA "Travellounge", SIA "Baltic Contact centre".
3. Ievērojot informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, uzskatīt Pārresoru koordinācijas centra sagatavotā Informatīvā ziņojuma "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai" 5.pielikuma "Turpmākās rīcības plānojums" 10.punktu par aktualitāti zaudējušu.
4. Saglabāt AS "LatRailNet" juridisko statusu – akciju sabiedrība.
5. Saglabāt VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija", VAS "Latvijas Jūras administrācija" un VAS "Latvijas Valsts ceļi" juridisko statusu – valsts akciju sabiedrība.
6. Saglabāt VSIA "Autotransporta direkcija" juridisko statusu – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību.
 
89.§
Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas sertifikātu centralizēto pārcelšanu"

TA-2800-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
90.§
Informatīvais ziņojums "Par 2015.gadā veiktajiem pasākumiem valsts parāda apkalpošanas izdevumu optimizācijai vidējā termiņā"

TA-2817-IP____________________________________

(K.Āboliņš, J.Reirs, B.Bāne, M.Krieviņš, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto informāciju (ierobežotas pieejamības informācija).
 
91.§
Konfidenciāli

394-k

 

 
92.§
Dienesta vajadzībām

TA-2797-DV

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.30


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš